vėlesnius negu:

ir ankstesnius nei

(2005-04-14) Tamsus laikas Rusijai baigėsi! Nikolajus Rerichas

(2005-04-13) Dieviškosios Tiesos supratimo procesas vyks nuolatos. Didysis Dieviškasis Nukreipėjas

(2005-04-12) Turite surasti visus Šviesos karius, esančius įsikūnijime ir priminti jiems apie jų misiją. Viešpats Lanto

(2005-04-11) Ruoškite savo šventoves Mesijo atėjimui. Jonas Krikštytojas

(2005-04-10) Viena jūsų Meilės ir Atjautos vibracija sugeba užgesinti pragaro ugnį, kurioje dega daugelis šios planetos sielų. Numylėtasis Hilarionas

(2005-04-09) Aš duodu jums savo mantrą. Viešpats Krišna

(2005-04-08) Kelias į Dangų yra jūsų viduje. Babadži

(2005-04-07) Mūsų ateityje grandiozinės galimybės įvykdant Dievo planus šiai Žemės planetai. Numylėtasis Ciklopėjus

(2005-04-06) Mes nustatome savo Šviesos fokusą Rusijos Žemėje. Numylėtasis Lanello (Markas L. Prophetas)

(2005-04-05) Atėjo laikas, kai jūs turite pradėti veikti. Pakylėtasis Valdovas Igoris

(2005-04-04) Du ciklus aš aprašiau Apokalipsėje – nusileidimo į materiją ir pakilimo iš jos. Jonas Numylėtasis(Apaštalas)

(2005-04-03) Mokymas apie Bendruomenę. Gautama Buda

(2005-04-02) Rusijos ateitis susijusi su tikrojo tikėjimo tradicijų atkūrimu. Viešpats Šiva

(2005-04-01) Atėjo naujo Išėjimo laikas, kurį turite atlikti savo sąmonėje. Mozė

(2005-03-31) Mes turime duoti Dievui galimybę išreikšti save per mus. Konfucijus

(2005-03-30) Kūniškas protas turi užleisti vietą Dieviškajai išminčiai. Numylėtasis Zaratustra

(2005-03-29) Jūsų planeta įeina į ciklą, vedantį į iliuzijos suskleidimą. Numylėtasis Serapis Bėjus

(2005-03-28) Aš kviečiu jus į savo Misterijų Mokyklą. Viešpats Maitrėja

(2005-03-27) Jums būtinas imunitetas prieš blogį. Numylėtoji Guan In

(2005-03-26) Tegul artimiausiu metu mano Rožinių skaitymas bus pirmaeilė jūsų gyvenimo užduotis. Motina Marija

(2005-03-25) Aš jaučiu jūsų Meilę. Aš siunčiu jums savo Meilę! Numylėtasis Sen Žermenas

(2005-03-24) Turite stengtis kontroliuoti savo mintis ir jausmus. Kuthumi

(2005-03-23) Aš atėjau pažadinti jūsų sąmonės iš ilgai trunkančio miego. Gautama Buda

(2005-03-22) Žemė dabar išgyvena kritinį, lūžio laikotarpį. Sanat Kumara

(2005-03-21) Aš kreipiuosi į tuos, kurie man jaučia ypatingą artumą. Jėzus

(2005-03-20) Atėjo metas, kai savo sąmonėje turite atsisakyti bet kokių kovos apraiškų. Numylėtasis El Morija

(2005-03-19) Mes paprasčiausiai paėmėme iš vaikų degtukus. Numylėtasis Sūrja

(2005-03-18) Kovos jausmas nėra Dieviškas jausmas. Numylėtasis Alfa

(2005-03-17) Mokėkite įžvelgti Tiesos esmę. Gautama Buda

(2005-03-16) Tolimi pasauliai atviri apsilankymams ir jie laukia jūsų. AŠ ESU TAS KAS AŠ ESU

(2005-03-15) Mes rodome jums Kelią. Sanat Kumara

(2005-03-14) Gerkite Dieviškosios Energijos Nektarą. Numylėtasis Sūrja

(2005-03-13) Pranešimų, ateinančių į fizinį planą, patikimumas. Sanat Kumara

(2005-03-12) Valdovų eksperimentas. Sanat Kumara

(2005-03-11) Numylėtojo Alfos laiškas Lorraine Michaels(Lorein Maikls). Numylėtasis Alfa

(2005-03-10) Dieviškosios Realybės piramidę turite pastatyti savo pačių sąmonėje. Gautama Buda

(2005-03-09) Pažindami Dieviškąją Tiesą niekada netapkite suaugusiais. Numylėtasis Sūrja

(2005-03-08) Atėjo laikas sugrįžti į Tėvo Namus. Numylėtasis Alfa

(2005-03-07) Atverkite savo širdis Dieviškajai Meilei ir jūs pakeisite šį pasaulį. Besąlyginės Meilės Esatis

(2005-03-06) Mes visi vieningi ir turime bendras Ištakas. Vienatinio Esatis

(2005-03-05) Rožių Kelias. AŠ ESU TAS KAS AŠ ESU

(2005-03-04) Pasikeitė laikas. Sanat Kumara

2014 © Sirijus