Apie Išminties Mokytojus

Apie Didingąją Karminę Valdybą
Karminę Valdybą sudaro aštuoni Pakylėtieji Valdovai, kurie neša atsakomybę lemti teisingumą šioje pasaulių sistemoje, nustatant karmą, dovanojant malones ir skiriant atpildą kiekvienam gyvybės srautui.
Karminės Valdybos Nariai: Didysis Dieviškasis Nukreipėjas, Laisvės Deivė, Pakylėtoji Valdovė Nada, Elohimas Ciklopėjus, Atėnė Paladė — Teisybės Deivė, Laisvės Deivė, Porcija — Teisingumo Deivė, Guan In — Gailestingumo ir Atjautos Deivė, Buda Vairočana — vienas iš penkių Dhjani Budų.
Karmos Valdovai yra mūsų Dieviškieji užtarėjai, tarnaujantys kaip tarpininkai tarp žmonių ir jų karmos.
Didingosios Karminės Valdybos nariai

2014 © Sirijus