Praktinis Karmos Įstatymo taikymas. Mokymas apie karmos nusileidimą metų pabaigoje

Karmos Įstatymo Katedra

Gyvenimo Etikos UniversitetasTarp daugelio svarbių Mokymų, kuriuos perduoda Valdovai, ypatingą vietą užima Mokymas apie karmos nusileidimą metų pabaigoje. Kai kurias šio Mokymo nuostatas jūs galite rasti žemiau pateiktose citatose iš Valdovų Laiškų.

Numylėtasis Kuthumi,
2005 m. gruodžio 19 d.

AŠ ESU atėjau dėl to, kad duočiau jums Mokymą apie tai, kaip vertėtų elgtis su ta karma, kuri nusileidžia ant jūsų metų pabaigoje. Kas tai per karma ir kaip jums reikėtų reaguoti į jos nusileidimą.
Jūs žinote, kad jūsų keturiuose žemuosiuose kūnuose yra laikomi energetiniai įrašai tų neteisingų, nepadorių, bedieviškų poelgių, kuriuos jūs kadaise atlikote šiame ar praėjusiuose gyvenimuose. Tai gali būti nuolatinių neigiamų būsenų įrašai, kurios lydėjo jus praeityje ir kurių jūs dar ir dabar nesugebėjote atsikratyti.
Jūs žinote apie karmą, kuri jums sugrįžta. Jūs žinote apie tą karmą, kuri pagal Kosminių Ciklų Įstatymą aktyvuojasi jūsų auroje ir iškyla prieš jus kokios nors situacijos, jausmo ar nekokybiškos sąmonės būsenos pavidalu. Šis karmos sugrąžinimas vyksta nuolatos ir palaipsniui per visus metus. Kai pasibaigia metų ciklas, tai jūs susiduriate truputį su kitokia situacija. Gali būti taip, kad tą karmą, kuri pagal Kosminį Įstatymą sugrįžo jums per metus, jūs neatidirbote tuo laipsniu, kokiu buvo būtina atidirbti pagal Įstatymą. Įsivaizduokite, kad ir kiti žmonės per duotą metų terminą nesugebėjo atitinkamu lygiu atidirbti savo karmos teisingais pasirinkimais, maldomis ir atliktais gerais poelgiais.
Šiuo atveju metų pabaigoje įvyksta karmos liekanų susikaupimas, kuris pakimba virš žmonijos ir yra pasiruošęs užgriūti įvairių būsenų, būdingų žmonijai, pavidalu: ligų, depresijų, bado arba įvairių stichinių nelaimių ir gamtos katastrofų pavidalu.
Šiaip ar taip, metų pabaigoje jūs net pagal savo vidinę savijautą galite pajusti, kad jaučiate kažkokį didesnį sunkumą. Tai ir yra ta papildoma karminė našta, kuri guli ant žmonijos netransmutuotos negatyvios energijos pavidalu.
Todėl jums taip svarbu metų pabaigoje laikytis didesnės sąmonės disciplinos. Labai naudingi bet kurie sąmoningai jūsų prisiimami apribojimai: pasninkas, tylėjimas, maldinis budėjimas arba tos aukos, kurias jūs galite atnešti ant tarnavimo altoriaus – kaip pagalbą bedaliams ir nepasiturintiems.
Šiuo atveju jūs sukuriate papildomą gerąją karmą, kuri gali būti panaudota kraštutiniu atveju balansuojant visos planetos padėtį.

<…>

… kataklizmų tikimybė metų pabaigoje išauga. Todėl jums primygtinai rekomenduojama sąmoningiau traktuoti savo dvasines praktikas, maldas ir meditacijas būtent metų pabaigoje.

<…>

Negalvokite apie kitus, galvokite apie save. Apie tai, kaip pats galite sušvelninti savo karmą, savo šeimos karmą ir savo šalies bei planetos karmą.
Jūs galite nesuprasti visų smulkmenų to, kaip veikia šis universalus Įstatymas, bet bendrą supratimą apie šį Įstatymą būtina suvokti ir pasakoti tiems, kurie dar nesusipažinę su Karmos Įstatymu. Todėl, kad kuo daugiau žmonių žinos apie šį universalų Įstatymą, tuo bus didesnė tikimybė, kad jie savo gyvenimuose vengs atlikti netaurius poelgius.
Kai karma nusileidžia, tai dažniausiai jūs negalite palyginti priežasties ir pasekmės ryšio tarp jūsų padarytų poelgių ir jų pasekmių, kurios ant jūsų nusileidžia kaip įvairios nelaimės ir ligos. Jūs sušunkate: „Už ką, Viešpatie?!“, užuot nuolankiai priėmę viską, ką Dievas jums siunčia.
Patikėkite, Viešpats labai mielaširdingas. Ir ta karma, kuri ant jūsų nusileidžia, nusileidžia pačiu lengviausiu iš galimų būdų.
Ir jeigu jūs turėtumėte galimybę suprasti, už kokį poelgį nešate vienos ar kitos rūšies karminę naštą, tai dėkotumėte Dievui, kad jis taip palankiai jums leido atidirbti tai, ką jūs patys sukūrėte.
Atidirbti karmą galima keliais būdais.
Pirmas būdas – tai iš viso nesukurti karmos.
Antras būdas – tai atidirbti karmą savo teisingais pasirinkimais.
Trečias būdas – atidirbti karmą susitaikant su ta situacija, į kurią patenkate.
Ir pagaliau karminę naštą jūs galite sušvelninti malda ir atgaila.
Štai šitai mes ir siūlome jums sustiprintai daryti likusiu laiku iki metų pabaigos.

Gautama Buda,
2006 m. gruodžio 25 d.

… dabar aš pasiruošęs jums duoti … truputį informacijos, kuri leis jums susiorientuoti esamoje padėtyje, dabar egzistuojančioje pasaulyje. Kalba eina apie katastrofišką neigiamų vibracijų lygio padidėjimą metų pabaigoje. Labai daugelis žmonių jaučia depresijos būsenas ir labai daugelis žmonių praleidžia Naujųjų metų ir Kalėdų šventes labai žemame vibraciniame lygyje, vartodami alkoholį ir užsiimdami kitais nepadoriais ir nederamais dalykais. Visa tai sukuria papildomą planetinės karmos sankaupą, kuri gali privesti prie nepataisomų nelaimių kai kuriuose žemynuose. Todėl kaip visada metų pabaigoje aš kreipiuosi į jus prašydamas saugoti pusiausvyrą, visų pirma savo viduje, ir dėti kaip galima daugiau pastangų balansuojant planetinę karmą ir jūsų šalies karmą. Jeigu savyje jaučiate vidinį poreikį, tai galite kiekvieną dieną, likusią iki šių metų pabaigos, su dviguba ir triguba jėga paskirti maldinei praktikai. Nesivaržykite netgi atsiprašyti iš darbo, kad padirbėtumėte Žemės planetos gerovei atsiskyrę namuose ar bendraminčių grupėje. Skaitykite rožinius, kitas maldas arba užsiimkite meditacijos praktika. Siųskite savo Meilę ir Dėkingumą Žemei. Įsivaizduokite Motiną Žemę kaip gyvą būtybę, kuri leidžia jums gyventi ir vystytis, jumis rūpinasi. Siųskite savo Meilę Žemei ir tiems elementalams, kurie tarnauja žmogiškajai evoliucijai Žemėje.

Kiekvieną kartą metų pabaigoje mes prašome jūsų papildomos energijos, kurią jūs sugebate mums duoti, ir tai leis mums subalansuoti situaciją planetoje ir išvengti daugelio kataklizmų…

Sanat Kumara,
2006 m. gruodžio 20 d.

…artėja pats tamsiausias ir sudėtingiausias metų laikas. Tai naujų metų, naujos dienos išvakarės. Bet būtent aušros išvakarėse kaip niekada tamsi naktis. Todėl ir aplink jus, ir iš jūsų sąmonės kils praeities vaiduokliai, praėjusių jūsų klaidų ir apsirikimų vaiduokliai neatidirbtų energijų pavidalu. Ir šios energijos stengsis nuvesti jus nuo Kelio. Ir jums bus reikalingos visos valios pastangos, kad neužkibtumėte ant praeities energijų meškerės ir veržtumėtės į naują dieną!
Labai sunku patikėti, kad tai, apie ką aš dabar kalbu, jums yra labai svarbu ir aktualu. Patikėkite manimi. Ne šventinė sumaištis ir šurmulys turi užimti jūsų dėmesį, o tylūs pamąstymai prie žvakės apie tai, ką jūs turite padaryti ir kaip pašalinti tas kliūtis, kurios trukdo įvykdyti jūsų paskirtį. Neieškokite šių kliūčių išorėje. Analizuokite savo nueitą gyvenimo kelią ir stenkitės suprasti, kas jumyse pačiuose jums trukdo ir kliudo žengimui Keliu.

2014 © Sirijus