Įvadas

 

 

    Mano, kaip Didžiosios Baltosios Brolijos Pasiuntinio, užduotis yra duoti kiek įmanoma pilnesnį įsivaizdavimą apie Kelią, kurio žmoniją moko Išminties Valdovai arba Pakylėtieji Valdovai, arba Didžioji Baltoji Brolija.

  Todėl ketinu imtis bandymo pateikti jūsų sąmonei medžiagą, kuri atskleidžia Įšventinimų Kelio arba Vidinio Kelio, arba Rožių Kelio temą maksimaliai pilnai, kiek man leis vidinės ir išorinės aplinkybės.

   Publikacijų pagrindą sudarys diktavimai, kuriuos Valdovai davė per mane, taip pat kitos publikacijos, kurios mano nuožiūra atskleidžia "Rožių Kelio" temą.

 Tatjana Mikušina
Šviesa ir Meilė!

Toliau