Kaip rašyti laiškus Karminei Valdybai

BRANGŪS DRAUGAI!


Artėja žiemos Saulėgrįža ir eilinio Karminės Valdybos Posėdžio pradžia.
Taip pat šiomis dienomis mums dovanota Dieviškoji Malonė – laiškų Karminei Valdybai rašymo galimybė.


Apie Laiškus Karminei Valdybai


Pagal Pakylėtųjų Valdovų Laiškus, Karminė valdyba savo posėdžius praveda du kartus per metus Žiemos ir Vasaros Saulėgrįžos metu.
Posėdžiai įprastai prasideda gruodžio 20-22 ir tęsiasi iki sausio 1 ir birželio 20-22 ir tęsiasi iki liepos 1.
Pakylėtieji Valdovai šiuo laiku siūlo kreiptis į Karminę Valdybą su laiškais ir prašymais pagalbos.
Kaip mes galima parašyti tokį laišką? Kaip galime būti įsitikinę, kad jis pasieks adresatą? Kokiais atvejais galime gauti pagalbą? Apie tai galite perskaityti žemiau.

Viešpats Maitrėja, 2006 m. birželio 15 d.

„…galite pasinaudoti kiekvienais metais suteikiama jums galimybe ir parašyti laiškus į Karminę Valdybą. Šių laiškų turinį galite sudaryti savarankiškai. Tačiau aš priminsiu jums apie bendras egzistuojančias taisykles. Visų pirma jūs išreiškiate dėkingumą Karminei Valdybai už anksčiau jums suteiktas malones. Toliau galite išdėstyti savo norus. Jeigu šis noras liečia malones, kurias norite gauti asmeniškai arba savo artimiesiems, tai po norų išvardijimo būtina prisiimti įsipareigojimus, kuriuos jūs laisva valia prisiimate ir vykdysite kitus pusę metų, iki žiemos saulėgrįžos dienos ir su šia diena susijusio naujo Karminės Valdybos posėdžio. Jūsų norai ir pageidavimai turi būti išdėstyti labai paprastai, nurodant pavardes ir vardus tų žmonių, už kuriuos jūs prašote…

…prieš sudarinėdami savo laiškus įdėmiai apmąstykite savo norus ir motyvus. Jums nereikia per daug apsunkinti save pernelyg dideliais įsipareigojimais. Prisiimkite tuos įsipareigojimus, kuriuos jūs galėsite įvykdyti be pernelyg didelės įtampos. Daugelis žmonių savo laiškuose prisiima tokius didelius įsipareigojimus, kad pirmoji jų gyvenimo kelyje sutikta problema priverčia juos visiškai pamiršti apie prisiimtus įsipareigojimus ir atsisakyti jų vykdymo. Tegul prisiimsite labai mažą įsipareigojimą, bet vykdysite jį su džiaugsmu ir meile kiekvieną dieną. Nesistenkite užsikrauti ant savęs per daug. Kartais vienos perskaitytos maldos per dieną užtenka, kad pagalba būtų suteikta.

Ir kuo grynesnę energiją įdedate skaitydami maldas, tuo didesnio efekto pasiekiate. Ir netgi vienos nuoširdžiai ištartos frazės : „Tegul pasauliui būna gerai”, pakanka, kad palengvintumėte daugelio likimus…”

Numylėtasis Sūrja, 2006 m. gruodžio 21 d.

„Nepamirškite apie laiškų Karminei Valdybai dispensaciją. Rašykite laiškus… Prašykite Karminės Valdybos išlaisvinti jus nuo to, nuo ko jūs norėtumėte atsilaisvinti. Kokios savybės ir žalingi įpročiai apsunkina jus ir trukdo jūsų vystymuisi? Nukreipkite savo maldos momentumą artimiausiu pusės metų laikotarpiu tam, kad atsikratytumėte savo meilių trūkumų. Ir po pusės metų jūs savęs nepažinsite.

Kuo didesnį kiekį maldos energijos įsipareigojate prieš Karminę Valdybą išlaisvinti per artimiausius pusę metų, tuo greičiau atsilaisvinsite nuo visų savo nesėkmingų prisirišimų ir karminių problemų.

Taigi tam, kad pasinaudotumėte dispensacija ir parašytumėte laiškus į Karminę Valdybą, turite įdėmiai išanalizuoti tai, nuo ko jūs norėtumėte atsikratyti pirmoje eilėje.

● Kreipkitės į Karminės Valdybos narius, išvardinkite savo prašymus ir pageidavimus.

● Prisiimkite maldinius ar kitus įsipareigojimus, kuriuos jūs pasiruošę įvykdyti sistemingai per artimiausius pusę metų.

● Savo prašymus ir įsipareigojimus išdėstykite popieriaus lape, paprašykite Arkangelo Mykolo ir apsaugos angelų palydėti laiškus pagal paskirtį, tiesiogiai į Karminę Valdybą ir sudeginkite laišką.

● Galite pasilikti sau šio laiško kopiją ir po pusės metų, su sąlyga, kad įvykdysite prisiimtus įsipareigojimus, pažiūrėkite, kas pasikeitė.

Aš įsitikinęs, jūs atsikratysite vieno ar kelių pačių svarbiausių jūsų trūkumų. Nepamirškite apie dėkingumą. Ir kai tik atsikratysite savų problemų, parašykite padėkos laišką į Karminę Valdybą.

Gautama Buda, 2005 m. gruodžio 22 d.

„…Jūs žinote, kad kiekvienais metais šiuo tamsiu metų laiku prasideda Karminės Valdybos posėdis. Ir šio posėdžio metu priimami svarbūs sprendimai, pagal kuriuos planeta gyvena kitus šešis mėnesius iki kito Karminės Valdybos posėdžio, kuris įvyks Vasaros saulėgrįžos metu.
Todėl jūs taipogi galite dalyvauti šiame Karminės Valdybos posėdyje ir daryti įtaką planetos vystymosi eigai per ateinančius pusę metų. Aišku, jūsų niekas neįleis į salę, kur vyksta Karminės Valdybos posėdis. Jūs negalėsite ten dalyvauti nei savo fiziniuose kūnuose, nei subtilesniuose kūnuose. Bet į Karminę Valdybą jūs galite kreiptis su savo laiškais ir aš jums garantuoju, kad visi jūsų laiškai bus kruopščiai peržiūrėti…”

Numylėtasis Sūrja, 2005 m. birželio 23 d.

„Šią dieną prasideda Karminės Valdybos posėdis Žemėje. Jūs galite kreiptis į Karminę Valdybą su savo laiškais ir prašymais. Galite paprašyti pagalbos. O Karminė Valdyba savo ruožtu peržiūrės jūsų prašymą ir suteiks jums tą pagalbą, kurią jums gali suteikti kosminis gailestingumas. Paprašykite angelų nunešti jūsų laiškus pagal paskirtį, nepamirškite parašyti savo vardo ir pavardės, datos ir sudeginkite savo laišką. Jeigu pasiliksite savo laiško kopiją, tai po kurio laiko pastebėsite, kad daug kas, jeigu ne viskas, ko jūs prašėte Karminės Valdybos, išsipildys.

Karmos našta, kuri kabo virš žmonijos, per didelė ir Pakylėtųjų Pulkai panaudoja tiesiog kiekvieną atsiradusią galimybę, kad padėtų jums, Žemės žmonėms, esantiems įsikūnijime. Nepraleiskite veltui jums dovanotų malonių ir galimybių.

Kosminis Įstatymas neleidžia mums įsikišti į jūsų karmą, jeigu jūs neprašote mūsų įsikišti. Bet kai tik prašymas ištartas ir prašymas išgirstas, Pakylėtųjų Pulkai pasiruošę suteikti jums visą įmanomą pagalbą.

Tačiau neverta jums visiškai pasikliauti Pakylėtųjų Pulkais. Jeigu žmogus vieną kartą prašo, kad mes padėtume jam atsikratyti sunkios karmos, kuri virš jo pakibo, pavyzdžiui, aborto karmos, mes padedame. Tačiau jeigu praeina kuris laikas ir žmogus vėl pasielgia taip, kad jo poelgis sukuria karmą, šiuo atveju Pakylėtųjų Pulkams daug sunkiau suteikti pagalbą.

Todėl kiekvieną kartą, kai prašote pagalbos norėdami atsikratyti savo praeities poelgių pasekmių, jūs visiškai sąmoningai turite prisiimti įsipareigojimus daugiau gyvenime nekartoti tokių poelgių, kad daugiau nesukurtumėte karmos…

…Neigiama energija pati savaime negali išnykti, bet jūsų maldų energija gali ištirpinti jūsų karmą… O gerosios karmos energija, kurią jūs sukuriate savo teisingais veiksmais, gali būti nukreipta pagal jūsų prašymą karminei naštai palengvinti ir tam, kad galėtumėte atidirbti savo karmą pačiu lengviausiu būdu.

Jums būtina atidirbti savo neteisingų poelgių karmą, bet šią karmą atidirbti galite, pavyzdžiui, pargriuvę ir susilaužę koją arba paprasčiausiai atsipirkti lengvu susimušimu ar mėlyne.

Todėl aš jums rekomenduoju kreiptis su prašymais į Karminę Valdybą šiandien arba artimiausiomis dienomis. Taipogi savo laiške galite nurodyti, ką jūs konkrečiai įsipareigojate daryti tam, kad jūsų gerų poelgių energija būtų nukreipta jūsų karminei naštai palengvinti.

Tai gali būti prisiėmimas įsipareigojimų skaityti atitinkamą kiekį maldų arba Rožinių per kažkurį laiko tarpą. Tai gali būti prisiėmimas įsipareigojimo padėti nepasiturintiems ar neįgaliesiems.

Prisiimkite tik tuos įsipareigojimus, kuriuo tiksliai žinote, kad sugebėsite įvykdyti. Nes jeigu prisiimsite per didelius įsipareigojimus, tikėdamiesi atidirbti kaip galima daugiau karmos, jūs galite šio krūvio nepakelti. Nepamirškite, kad jums reikės savo gyvenime praeiti testus ir palaikyti pačią aukščiausią sąmonės būseną, nepaisant visų kliūčių ir gyvenimiškų konfliktų, su kuriais jums teks susidurti.

Ir neigiamos vibracijos, susierzinimas, kuriuos galite jausti, jeigu nesusitvarkysite su prisiimtais įsipareigojimais, gali paversti niekais teigiamą jūsų teisingų veiksmų ir poelgių efektą.

Jūsų užduotis yra ne padaryti nuodėmę, o paskui melstis už savo nuodėmes. Jūsų užduotis yra nesukurti naujos karmos. Seną karmą viena ar kita forma jums vis tiek reikės atidirbti. Todėl įdėmiai sekite, kad nesukurtumėte naujos karmos.

Atminkite, kad nerealioji jūsų pačių dalis suras bet kokią galimybę, kad jus nukreiptų neteisingu keliu, įtikinės, kad jūsų maldos ir laiškai neveikia. Įtikinės jus tuo, kad jūs šiandien per daug pavargęs ir galite sau leisti atsipalaiduoti ir neįvykdyti prisiimtų įsipareigojimų.

Savo karmą jūs sukūrėte per milijonus metų, per jūsų nesuskaičiuojamų įsikūnijimų laikotarpį. Ir jūs norite atsikratyti tos savo karmos akimirksniu?

Jeigu karmos Įstatymas leistų jums pajusti jūsų karmos sugrįžimo pasekmes akimirksniu, tai nei vienas žmogus neišlaikytų nė sekundės dalies užgriuvusios neigiamos energijos. Ji tiesiog suplėšytų jus ir jūsų kūnus. Todėl karmos Įstatymas sugrąžina jums jūsų karmines skolas, kad jas atpirktumėte palaipsniui, per nemažą laiko tarpą. Ir pagalba, kurios jūs prašote, irgi negali būti jums suteikta akimirksniu. Jums suteikti pagalbai irgi reikia laiko. Ir tas laikas priklausys nuo karmos sunkumo, jūsų prašymo turinio ir jūsų prisiimtų įsipareigojimų.

Pagalbos suteikimo laikas bus skirtingas ir užims nuo šešių mėnesių iki dvylikos metų.

Todėl nusiteikite kasdieniam darbui. Stebuklai jūsų gyvenime galimi, bet jūs patys sukuriate prielaidas stebuklams jūsų gyvenime kas dieną sukurdami gerąją karmą…”

Kai kurie ypatingi Laiškų Karminei Valdybai rašymo atvejaiViešpats Maitrėja, 2006 m. rugsėjo 13 d.

„Dabar aš pasiruošęs jums duoti dar nedidelę informaciją, liečiančią jūsų tarpusavio santykius su Aukščiausiąja jūsų pačių dalimi. Visai neseniai buvo duotas naujas Aukščiausiosios Kosminės Tarybos pranešimas, susijęs su ypatinga malone Žemės planetai. Ir dabar tiems iš jūsų, kas kasdien išreikš reikiamą siekį, bus suteikta pagalba užmezgant ryšį su Aukščiausiąja jūsų pačių dalimi. Tam jūs turite parašyti laišką į Karminę Valdybą ir paprašyti, kad pagal Kosminį Įstatymą jums būtų suteikta malonė ir laikinai sustabdytas nusileidimas tos karmos, kuri trukdo jums užmegzti ryšį su Aukščiausiąja jūsų pačių dalimi.
Ar supratote, mylimieji? Tai nereiškia, kad visiems bus pristabdytas karmos nusileidimas. Ne, kalba eina tik apie tuos individus, kurie beveik pasiekė reikalaujamą lygį ryšiui su Aukščiausiąja jūsų pačių dalimi užmegzti, bet jiems trukdo kažkokia sena karma arba energija, kažkokia viena neatidirbta savybė. Šiuo atveju jums bus suteikta malonė ir karmos nusileidimas šioje srityje sustabdytas tam, kad galėtumėte užmegzti ryšį su Aukščiausiąja jūsų pačių dalimi.”

Numylėtinis Kuthumi, 2006 m. liepos 6 d.
„Dabar aš jums duosiu formuluotę, kuria kreipdamiesi jūs galite gauti karminės naštos palengvinimą tuo atveju, jeigu jūsų geroji karma jums leis. Taigi, jūs sakote:

„Vardan AŠ ESU TAS KAS AŠ ESU, vardan mano galingojo AŠ ESU Buvimo, vardan mano šventojo Kristaus AŠ (arba tiesiog vardan Visagalio Dievo) aš kreipiuosi į Didžiąją Karminę Valdybą ir prašau jūsų panaudoti mano gerųjų pasiekimų momentumą užgesinti karmai, privedusiai prie… (toliau turite aprašyti tą situaciją, kurioje norite gauti pagalbą iš Karminės Valdybos).
Tegul viskas įvyksta pagal Dievo Valią.“

Jūs galite parašyti laišką, ištarti savo pašaukimą garsiai ir sudeginti laišką, adresavę jį Karminei Valdybai. Jeigu jūsų uždirbtos gerosios karmos kiekis leis ir Karminė Valdyba nuspręs, kad jūsų prašymą galima patenkinti, tai vienu ar kitu lygiu jūsų karminė situacija bus išspręsta.”

Numylėtinė Guan In, 2014 m. birželio 28.
„Jums sudėtinga suvokti mūsų Tarnavimo esmę. Tačiau tada, kai žmogus veidu į veidą atsiduria su savo baisia nelaime, kai jo siela kenčia ir iš jo lūpų vietoj prakeiksmų bei grasinimų išsprūsta dėkingumo žodžiai už praregėjimą, kuris pas jį atėjo pačiu sunkiausiu jo gyvenimo momentu, tada žmogus įstengs suprasti Mūsų Tarnavimą ir Mūsų Žygdarbį Žemės planetos evoliucijai.
Šiandien pas jus atėjau, kad papasakočiau apie tai, jog šiandieniniame Karminės Valdybos posėdyje taip pat priimtas sprendimas apie auką, kurią atnešė keletas Šviesos Būtybių tam, kad žmonija tęstų savo evoliuciją.
Dabar esate skolingi šioms Šviesos Būtybėms, kurios panoro likti nežinomos.
Ateinantį pusmetį galite suteikti neįkainojamą pagalbą šiems Valdovams. Tam jums būtina parašyti laiškus Karminei Valdybai ir prisiimti didesnio Tarnavimo įsipareigojimus. Prašau prisiimti papildomus įsipareigojimus, kaip maldinius budėjimus, tarnavimą bedaliams ir nepasiturintiems. Tie iš jūsų, kas turi tam tikrų nuopelnų, kaip dovaną gali atnešti net dalį savo kauzalinio kūno.
Visus jūsų laiškus mes, Karminės Valdybos nariai, išnagrinėsime.
Nuo to, koks juntamas bus jūsų indėlis, priklauso, kokį savo kančių palengvinimą ateityje gaus žmonija.”

2014 © Sirijus