Kaip rašyti laiškus Karminei Valdybai


Apie Laiškus Karminei Valdybai


Pagal Pakylėtųjų Valdovų Laiškus, Karminė valdyba savo posėdžius praveda du kartus per metus Žiemos ir Vasaros Saulėgrįžos metu.
Posėdžiai įprastai prasideda gruodžio 20-22 ir tęsiasi iki sausio 1 ir birželio 20-22 ir tęsiasi iki liepos 1.
Pakylėtieji Valdovai šiuo laiku siūlo kreiptis į Karminę Valdybą su laiškais ir prašymais pagalbos.
Kaip mes galima parašyti tokį laišką? Kaip galime būti įsitikinę, kad jis pasieks adresatą? Kokiais atvejais galime gauti pagalbą? Apie tai galite perskaityti žemiau.

Gautama Buda, 2005 m. gruodžio 22 d.

„…Jūs žinote, kad kiekvienais metais šiuo tamsiu metų laiku prasideda Karminės Valdybos posėdis. Ir šio posėdžio metu priimami svarbūs sprendimai, pagal kuriuos planeta gyvena kitus šešis mėnesius iki kito Karminės Valdybos posėdžio, kuris įvyks Vasaros saulėgrįžos metu.
Todėl jūs taipogi galite dalyvauti šiame Karminės Valdybos posėdyje ir daryti įtaką planetos vystymosi eigai per ateinančius pusę metų. Aišku, jūsų niekas neįleis į salę, kur vyksta Karminės Valdybos posėdis. Jūs negalėsite ten dalyvauti nei savo fiziniuose kūnuose, nei subtilesniuose kūnuose. Bet į Karminę Valdybą jūs galite kreiptis su savo laiškais ir aš jums garantuoju, kad visi jūsų laiškai bus kruopščiai peržiūrėti…”

Viešpats Maitrėja, 2006 m. birželio 15 d.

„…galite pasinaudoti kiekvienais metais suteikiama jums galimybe ir parašyti laiškus į Karminę Valdybą. Šių laiškų turinį galite sudaryti savarankiškai. Tačiau aš priminsiu jums apie bendras egzistuojančias taisykles. Visų pirma jūs išreiškiate dėkingumą Karminei Valdybai už anksčiau jums suteiktas malones. Toliau galite išdėstyti savo norus. Jeigu šis noras liečia malones, kurias norite gauti asmeniškai arba savo artimiesiems, tai po norų išvardijimo būtina prisiimti įsipareigojimus, kuriuos jūs laisva valia prisiimate ir vykdysite kitus pusę metų, iki žiemos saulėgrįžos dienos ir su šia diena susijusio naujo Karminės Valdybos posėdžio. Jūsų norai ir pageidavimai turi būti išdėstyti labai paprastai, nurodant pavardes ir vardus tų žmonių, už kuriuos jūs prašote…

…prieš sudarinėdami savo laiškus įdėmiai apmąstykite savo norus ir motyvus. Jums nereikia per daug apsunkinti save pernelyg dideliais įsipareigojimais. Prisiimkite tuos įsipareigojimus, kuriuos jūs galėsite įvykdyti be pernelyg didelės įtampos. Daugelis žmonių savo laiškuose prisiima tokius didelius įsipareigojimus, kad pirmoji jų gyvenimo kelyje sutikta problema priverčia juos visiškai pamiršti apie prisiimtus įsipareigojimus ir atsisakyti jų vykdymo. Tegul prisiimsite labai mažą įsipareigojimą, bet vykdysite jį su džiaugsmu ir meile kiekvieną dieną. Nesistenkite užsikrauti ant savęs per daug. Kartais vienos perskaitytos maldos per dieną užtenka, kad pagalba būtų suteikta.

Ir kuo grynesnę energiją įdedate skaitydami maldas, tuo didesnio efekto pasiekiate. Ir netgi vienos nuoširdžiai ištartos frazės : „Tegul pasauliui būna gerai”, pakanka, kad palengvintumėte daugelio likimus…”

Numylėtasis Sūrja, 2006 m. gruodžio 21 d.

„Nepamirškite apie laiškų Karminei Valdybai dispensaciją. Rašykite laiškus… Prašykite Karminės Valdybos išlaisvinti jus nuo to, nuo ko jūs norėtumėte atsilaisvinti. Kokios savybės ir žalingi įpročiai apsunkina jus ir trukdo jūsų vystymuisi? Nukreipkite savo maldos momentumą artimiausiu pusės metų laikotarpiu tam, kad atsikratytumėte savo meilių trūkumų. Ir po pusės metų jūs savęs nepažinsite.

Kuo didesnį kiekį maldos energijos įsipareigojate prieš Karminę Valdybą išlaisvinti per artimiausius pusę metų, tuo greičiau atsilaisvinsite nuo visų savo nesėkmingų prisirišimų ir karminių problemų.

Taigi tam, kad pasinaudotumėte dispensacija ir parašytumėte laiškus į Karminę Valdybą, turite įdėmiai išanalizuoti tai, nuo ko jūs norėtumėte atsikratyti pirmoje eilėje.

● Kreipkitės į Karminės Valdybos narius, išvardinkite savo prašymus ir pageidavimus.

● Prisiimkite maldinius ar kitus įsipareigojimus, kuriuos jūs pasiruošę įvykdyti sistemingai per artimiausius pusę metų.

● Savo prašymus ir įsipareigojimus išdėstykite popieriaus lape, paprašykite Arkangelo Mykolo ir apsaugos angelų palydėti laiškus pagal paskirtį, tiesiogiai į Karminę Valdybą ir sudeginkite laišką.

● Galite pasilikti sau šio laiško kopiją ir po pusės metų, su sąlyga, kad įvykdysite prisiimtus įsipareigojimus, pažiūrėkite, kas pasikeitė.

Aš įsitikinęs, kad atsikratysite vieno ar kelių pačių svarbiausių savo trūkumų. Nepamirškite apie dėkingumą. Ir kai tiktai atsikratysite savo problemų, parašykite padėkos laišką į Karminę Valdybą.
Aš išsiskiriu su jumis apgailestaudamas, nes labai norisi jums suteikti visą įmanomą pagalbą ir duoti tą patį svarbiausią patarimą, kuris jums labai padės. Aš tikiuosi, kad nors dalinai jums padėjau ir daviau keletą labai svarbių patarimų…
Aš atsisveikinu su jumis ir iki naujų susitikimų!
AŠ ESU Sūrja.”

2014 © Sirijus