Atitikimas tarp žmogaus ir Žemės principų

Visur kur – ir makrokosme ir mikrokosme – veikia panašumo dėsnis. Iš Pakylėtųjų Valdovų Mokymo yra žinoma, kad žmogus savimi išreiškia sudėtingą struktūrą. Be fizinio kūno, jis turi dar tris subtiliuosius kūnus, supančius pirmąjį. Šie visi kūnai panašūs į „matrioškos“ sandarą. Kiti trys yra astralinis kūnas, mentalinis kūnas ir eterinis kūnas. Be šių keturių žemųjų kūnų, žmogus turi tris aukščiausiuosius kūnus. Tai yra Kristaus AŠ, Kauzalinis kūnas ir AŠ ESU Buvimas. Šių kūnų sandarą galima vizualizuoti AŠ ESU Buvimo schemos pavidalu taip, kaip parodyta paveikslėlyje.
„Slaptoji Doktrina“ vartoja ir kitus šių kūnų pavadinimus, bet dabar mes nesigilinsime į skirtumų esmę. Mūsų tikslams pakanka suvokti, kad žmogus savimi išreiškia sudėtingą struktūrą, susidedančią iš 7 kūnų, arba principų. Pagal panašumo įstatymą mūsų planeta turi susidėti taip pat iš 7 kūnų, arba principų. Atitikimas tarp žmogiškųjų ir planetos principų parodytas diagramoje.
Kalbant apie planetą, planetos gimimas fiziniame plane vyksta tokiu būdu: aplink židinį erdvėje pradeda formuotis dujinis debesis, kuris palaipsniui tankėja ir tampa kietas. Bet lygiai taip pat, kaip negalime savo fizinėmis akimis regėti subtiliųjų žmogaus kūnų, mes negalime matyti ir subtiliųjų Žemės ar bet kurios kitos planetos kūnų.

diagrama atitikimas tarp zmogaus ir zemes principu

Tačiau viskas prasideda subtilesniuose nematomuose planuose ir tik paskui išryškėja fiziniame plane.
Pasak „Slaptosios Doktrinos“, gyvybė egzistuoja visuose septyniuose Žemės ar bet kurios kitos planetos kūnuose, arba gaubliuose. Be to, monados, arba dieviškieji židiniai, apie kuriuos formuojasi gyvybė ir kuriuos sąlygiškai galima palyginti su AŠ ESU Buvimu, nemirtingąja dalele mumyse, iš pat pradžių buvo pernešti į mūsų planetą iš Mėnulio. Mėnulis yra mūsų protėvis.
Diagrama parodo, kokiu būdu gyvybė iš Mėnulio buvo pernešta į Žemę. Kai mėnulio gaublys A baigdavo savo egzistavimą, gyvybinis impulsas iš jo būdavo pernešamas į Žemės A gaublį. Tas pats vyko su gaubliais B, C, D…

diagrama atitikimas tarp zmogaus ir zemes principu

Kiekviena iš Mėnulio pernešta monada vėl patirdavo savo evoliuciją kaip mineralas, tada – kaip augalas, gyvūnas ir pagaliau – kaip žmogus.
Be to, gamta taip sutvarkė ciklus, kad kai gyvybinis impulsas iš aukščiausios monadų klasės pasiekdavo A gaublį, gyvybinis mineralų gyvybės impulsas persislinkdavo į B gaublį. Taip palaipsniui gyvybinės bangos pereidavo iš gaublio į gaublį.
Gyvybė, kuri egzistuoja gaubliuose, priklausiusiuose subtiliesiems planams, atitinkamai negali būti visiškai susieta su mūsų fiziniu planu, bet mūsų tikslams svarbu įsivaizduoti, kad gyvybė egzistuoja daugelyje planų ir savo maksimalų tankumą ji pasiekia gaublyje D, mūsų fiziniame gaublyje.
Be gaublių, „Slaptoji Doktrina“ dar kalba apie ratus. Kiekvienas gaublys vystydamasis pereina septynis ratus. Tarp kiekvienų ratų egzistuoja dalinės pralajos, ramybės, arba obskuracijos periodas, kai gyvybė sustingsta, o paskui vėl atgimsta kitame rate.
Dabar mes esame D gaublyje ketvirtame rate. Pačiame žemiausiame materialumo taške.
Štai ir viskas, ką mums maždaug būtina žinoti, kad galėtume kalbėti toliau. Nes toliau kalbėsime tik apie mūsų fizinį gaublį.
Tie, kurie susidomėjo visais šiais ratais, gaubliais ir planetinėmis grandinėmis, su jų aprašymais smulkiau gali susipažinti pirmajame „Slaptosios Doktrinos“ tome, Sinnetto „Ezoteriniame budizme“ ir „Mahatmų laiškuose“. Pasakysiu tik tai, kad išdėstyta medžiaga specialiai supainiota ir dalis informacijos paslėpta. Ją supras tie, kuriems iš subtiliojo plano bus duoti raktai.

2014 © Sirijus