Dar vienas nukrypimas nuo temos

Prieš nagrinėdama, kaip „Slaptoji Doktrina“ traktuoja kovos Danguje prasmę, kad ši tema būtų aiškesnė, aš siūlau jums susipažinti su istoriniu dokumentu*, vadinamuoju „Jono Apokrifu“1. Tai gana didelės apimties dokumentas, vis dėlto aš jūsų prašau jį perskaityti arba nors suprasti bendrą jo turinį. Paskui aš taip pat pabandysiu pateikti šio dokumento komentarą, remdamasi „Slaptosios Doktrinos“ dvasia.

2014 © Sirijus