Pranašystė apie Šeštąją Rasę

„Daug amžių prabėgo nuo atlantų rasės pradžios, tačiau mes matome paskutinius atlantus vis dar besimaišančius su arijų elementu prieš 11 000 metų. Tai parodo, kaip ilgai viena rasė maišėsi su kita, atėjusia po jos, tačiau vyresnioji rasė praranda savo skiriamuosius požymius ir priima naujus jaunesnės rasės požymius. Šitai įrodo visos susimaišiusios žmonių rasės. Taip moko Okultinė Filosofija – kad netgi dabar, mūsų akyse, formuojasi nauja rasė ir rasės ir kad ši transformacija vyks Amerikoje – ji jau tyliai prasidėjo.
Amerikiečiai vos per trijų šimtmečių laikotarpį laikinai tapo „pirmine rase“, o paskui jie taps atskira rase, atskirta nuo visų kitų dabar egzistuojančių rasių.
Trumpiau kalbant, jie yra šeštojo porasio gemalai ir dar po kelerių metų, be abejo, taps pionieriais tos rasės, kuri turi atsirasti po dabartinio europietiško, arba Penktojo, porasio su visomis savo naujomis ypatybėmis. Po šito, maždaug po 25 000 metų, jie pradės ruoštis septintajam porasiui; [tai vyks] iki to laiko, kol mūsų Rato scenoje atsiras Šeštoji Rasė – po kataklizmų, kurių pirmoji serija turi sunaikinti Europą ir vėliau – visą arijų rasę (bus paliestos ir abi Amerikos), taip pat ir daugumą žemių, betarpiškai susijusių su mūsų žemyno sienomis ir salomis. Kada šitai įvyks? Kas tai žino, išskyrus didinguosius Išminties Mokytojus, bet jie tyli kaip sniego viršūnės, kabančios virš jų. Viskas, ką mes žinome, yra tai, kad Šeštoji Rasė tyliai pradės savo egzistavimą, iš tiesų taip tyliai, jog daugelį tūkstantmečių jos pionieriai – savotiški vaikai, kurie išaugs į savotiškus vyrus ir moteris – bus traktuojami kaip (lusus naturae) anomalijos, kaip nenormalios keistenybės fiziškai ir protiškai. Paskui jų skaičius didės su kiekvienu šimtmečiu ir jie vieną nuostabią dieną jau sudarys daugumą. Tada dabartinis žmogaus tipas bus traktuojamas kaip išimtinis išsigimėlis; taip bus iki to laiko, kol jie savo ruožtu civilizuotose šalyse išmirs ir jų liks tik nedidelės grupelės atskirose salose – dabartinėse sniego viršūnėse – kur jie vegetuos, išsigims ir pagaliau visai išmirs; galbūt tai įvyks po milijonų metų, kaip kad įvyko su actekais ir dabar vyksta su Niam Niam ir liliputinėmis Mula Kurumba gentimis ant Nilgirio kalvų. Visi jie yra kitados galingųjų rasių pagrandukai, prisiminimai apie kurių egzistavimą visiškai išnyko iš šiuolaikinių kartų sąmonės lygiai taip pat, kaip ir mes išnyksime iš Šeštosios Rasės atminties. Penktoji Rasė užeis ant Šeštosios daugeliui šimtų tūkstantmečių, kartu su ja keisis, bet kur kas lėčiau nei jos naujoji įpėdinė; vis dėlto vyks ir ūgio, ir fiziniai, ir proto pokyčiai, lygiai taip pat, kaip Ketvirtajai Rasei užėjus ant mūsų Arijų Rasės, o Trečiajai Rasei – ant Atlantų Rasės.
Šis pasiruošimo Šeštajai didingajai Rasei procesas turi tęstis visu šešto ir septinto porasių laikotarpiu1. Bet paskutiniai Penktojo Žemyno likučiai išnyks tik po kurio laiko užgimimus naujajai Rasei; kai nauja kita Gyvenamoji vieta, Šeštasis Žemynas, atsiras mūsų planetoje virš naujų vandenų, kad priimtų naują ateivį. Taip pat ten persikels ir įsitvirtins visi tie, kam pasiseks išvengti visuotinės negandos. Kada šitai bus – kaip ką tik pasakyta – rašytojai žinoti neleista. Bet kadangi Gamta netikėtų šuolių nedaro, kaip kad žmogus iš kūdikio nepavirsta iš karto į subrendusį žmogų, tai ir apie galutinę katastrofą praneš daugybė mažų potvynių bei sugriovimų, kaip vandens, taip ir požeminių vulkaninių ugnių. Galingas rasės širdies pulsas, rasės, kuri dabar yra Amerikos zonoje, muš greičiau, bet kai prasidės Šeštoji Rasė, tai faktiškai pasiliks ne daugiau amerikiečių negu europiečių, nes tuo laiku jie bus tapę Nauja Rase ir daugeliu naujų tautybių. Tačiau Penktoji Rasė neišmirs ir kurį laiką dar gyvens, vis užeidama ant naujos Rasės daugelį tūkstantmečių; kaip mes ką tik pasakėme, ji bus pertvarkoma, bet lėčiau nei jos naujoji įpėdinė – vis dėlto turės visiškai pasikeisti protiškai, fiziškai ir ūgiu. Žmonija vėl didės ūgiu, kaip tai buvo lemūriečių ir atlantų laikais; fizinė Šeštosios Rasės evoliucija atvedė ją į materialumo dugną, o dabartinė rasė kyla į viršų. Šeštoji Rasė greitai atsilaisvins nuo savo materijos pančių ir netgi nuo kūno.

pagrindiniu rasiu evoliucija ketvirtajame rate

Taigi žmonijai Naujojo Pasaulio, kuris žymiai senesnis už mūsų seną pasaulį – faktas irgi žmonių užmirštas – šiai Patalos žmonijai (antipodams, arba Žemajam pasauliui, kaip vadina Ameriką Indijoje) Karmos skirta sėti sėklas ateinančios Rasės, kuri bus kur kas didingesnė ir šviesesnė nei tos, apie kurias mes dabar žinome. Po Materijos ciklų seks Dvasingumo ir visiškai išvystyto proto Ciklai. Pagal rasių istorijos analogijos dėsnį dauguma būsimos žmonijos bus sudaryta iš puikių Adeptų. Žmonija yra Ciklų Lemties vaikas ir nė vienas iš jos Vienetų negali išvengti savo nesąmoningos misijos arba atsiskirti nuo bendradarbiavimo su Gamta sunkumo. Taip Žmonija Rasė po Rasės vykdys jai skirtą ciklinę kelionę. Pasikeis klimatas, jis jau pradėjo keistis. Kiekvieni Tropikų Metai atmes po vieną porasį tik dėl to, kad pagimdytų naują aukščiausią rasę kylančiame cikle, tuo pat metu daug kitų, mažiau laimingų grupių – Gamtos nesėkmių – išnyks iš žmonių šeimos panašiai, kaip išnyksta atskiri individai, nepalikę net pėdsako. Tokia Gamtos raida, veikiant Karmos Dėsniui! Amžinai Esančios ir Amžinai Besivystančios Gamtos.2

Nuorodos :

1 Žr. Genealoginio Penktos Rasės Medžio diagramą skyriuje „Penktoji Pagrindinė Rasė“
2 „Slaptoji Doktrina“, 514 – 516 psl.

2014 © Sirijus