Pratarmė

Dešimtajame praeito amžiaus dešimtmetyje aš atradau Pakylėtųjų Valdovų Mokymą. Šis Mokymas buvo duotas per nekomercinę amerikiečių organizaciją Summit Lighthouse ir jos pasiuntinius sutuoktinius Marką ir Elizabetą Profetus (Mark Prophet, Elizabeth Prophet). Perskaičiau praktiškai visą Summit Lighthouse rusų kalba išleistą literatūrą. Užsidegiau. Pamaniau, kad žinios apie Gėrį ir Blogį gali pakeisti pasaulį. Jis negali nepasikeisti. Žmonės paprasčiausiai nieko nežino. Reikia jiems papasakoti. Aš netgi pradėjau rašyti knygą, kurioje savo kalba perpasakojau gautas žinias. Žemiau pateikiu dvi šios knygos skiltis.

2014 © Sirijus