Išminties Valdovų Mokymai


Išminties Valdovų Mokymai

T. N. Mikušina

Knyga sudaryta iš trijų knygų medžiagos, kaip trijų didelės vertės perlų. Kiekvienas jų atskleidžia svarbias Mokymo briaunas.

„Mokymas apie Dievą, Sielą ir Neprievartą” – tai knyga apie tris labai svarbius Mokymo aspektus. Dažnai mes Dievą asocijuojame su religija ir bažnyčia. Tačiau ar taip yra iš tikrųjų? Ši knyga yra tikra revoliucija, naujas laiptelis suvokiant Dievą, kurį gali pasiekti šiuolaikinė žmonija. Mokymo apie Dievą tęsinys – nepertraukiamai su juo susiję – Mokymas apie Sielą ir Mokymas apie neprievartą.

„Mokymas apie sąmonės pakeitimą” atskleidžia Valdovų duodamų Žinių esmę, kuri pasireiškia mūsų sąmonei sąveikaujant su aplinkiniu pasauliu. Visiems, rimtai studijuojantiems Išminties Valdovų Mokymą skaitytojams, yra svarbu perskaityti šią knygą. Sąmonė – pirminė substancija, kuri ir toliau egzistuoja po fizinio įsikūnijimo. Klausimo, kas yra mūsų sąmonė, suvokimas, tai supratimas to, kas esame mes patys. Šio pasaulio iliuzija prieš kiekvieną mūsų atsiskleidžia tik vienu tikslu – mūsų, tai yra mūsų sąmonės, dvasinei evoliucijai.

„Budų ir Bodhisatvų Mokymai” – nauja knyga šiame komplekte. Viename iš Numylėtinio Budos Vairočanos Laiškų sakoma: „Mano Laiško nektaras prasiskverbs į pačius slaptingiausius jūsų sielos kampelius ir atneš jums su niekuo nepalyginamą palaimą”. Šios knygos, savyje turinčios Budų Išmintį, skaitymas tokią palaimą gali suteikti kiekvienam mąstančiam skaitytojui.

ISBN 978-609-8228-04-5
Formatas: 148х210 mm, spalvotas kietas viršelis, 832 psl.

Knygos kaina (be persiuntimo išlaidų) – 8 €.

Užsakyti
Учение об изменении сознания Послания Владык

Т.Н. Микушина

Эта книга содержит подборку Посланий Владык Мудрости, касающихся одного из самых важных разделов Учения, которое они дают: Учения об изменении сознания.
Основа этого Учения – в том, что весь окружающий нас мир представляет собой не что иное, как зеркало, в котором отражается наше сознание. Поэтому изменяя себя, мы изменяем этот мир.
Совершенному сознанию соответствует более совершенный мир.
Учение об изменении сознания рассматривается Владыками на нескольких уровнях:
– на уровне индивидуума даются рекомендации о методах и приёмах, позволяющих работать над собой;
– на уровне человеческого сообщества Земли даётся понимание о том, как коллективное сознание и коллективное
бессознательное человечества изменяет ситуацию на планете;
– на уровне Вселенной описываются глобальные процессы разворачивания и сворачивания Вселенной и участие в этих
процессах сознания разумных существ.

ISBN 978-5-903894-69-7

Формат 148х210 мм, твёрдая обложка, 320 cтр.

 

Knygos kaina (be persiuntimo išlaidų) – 8 €.

Užsakyti
Учения о Боге, душе и ненасилии Послания Владык

Т.Н. Микушина

Как дотянуться своим человеческим сознанием до Величия Божественной Истины? И насколько это возможно лично для каждого из нас?
На помощь человечеству приходят Небесные Помощники, Существа Света, Владыки Мудрости, которые передают знания через своих Посланников.
Таким Посланником для современного человечества является Татьяна Николаевна Микушина, которая с 2005 по 2014 год приняла около 500 Посланий от более чем 50-ти Существ, находящихся на более высоких планах Бытия, чем наш физический мир.
В этой книге представлены три аспекта этого необъятного кладезя Мудрости: Учение о Боге, Учение о душе и Учение о ненасилии.
Каждое из Учений даёт ответы на краеугольные вопросы, встающие перед любым искателем Истины.

 

ISBN 978-5-903894-59-8

Формат 148х210 мм, твёрдая обложка, 248 cтр

Knygos kaina (be persiuntimo išlaidų) – 8 €.

Užsakyti