Praktinės rekomendacijos„Raktai į Laisvę”

sud.: T. N. Mikušina, О. А. Ivanova, J. J. Iljina;
red. T. N. Mikušina.

 

„Raktai į Laisvę“ – pirmasis rinkinys iš serijos „Praktinės Išminties Valdovų rekomendacijos”. Kartu surinktos rekomendacijos yra raktai į Laisvę nuo prisirišimų prie materialaus pasaulio, kurį Mokytojai vadina iliuzijų pasauliu.

Knygoje pavaizduoti nauji savęs ir savo gyvenimo būdo suvokimo požiūriai. Duodamos rekomendacijos apie mitybą, gyvenimo sąlygas, bendravimą su Gamta, atsisakymą žalingų įpročių ir daugelis kitų.

ISBN 978-609-8050-83-7
Formatas 106×147 mm.
Spalvotas kietas viršelis, 248 psl., 600 egz.

Knygos kaina (be persiuntimo išlaidų) – 5,10 €.

Užsakyti
„Kelias į Išmintį”

Sud.: T. N. Mikušina, J. J. Iljina.

Rinkinys „Kelias į Išmintį“ – trečiasis iš serijos „Praktinės Išminties Valdovų rekomendacijos“ leidinys (pirmieji du – „Raktai į Laisvę“ ir „Laiptai į Tiesą“).
Šis rinkinys sukurtas kaip pagalba siekiantiems eiti dvasiniu keliu. Jis sudarytas pagal Išminties Valdovų Laiškus, kuriuos Didžiosios Baltosios Brolijos Pasiuntinys Tatjana Mikušina priėmė 2005–2013 m.
Valdovai duoda rekomendacijas, kurias svarbu naudoti kasdieniniame gyvenime, kad kartu su planeta tęstume judėjimą evoliuciniu vystymosi keliu.
Knygoje pateikiamos konkrečios Išminties Valdovų Pagalbos formos: dvasinės praktikos (t.sk. rožiniai,
Maldos, meditacijos ir mantrų skaitymo praktikos), šaukiniai, dispensacijos (kiekvieno mėnesio 23-čia diena, laiškai Karminei Valdybai ir kt.), pratimai, metodikos. Taip pat visapusiškai nagrinėjami klausimai, kas tai yra Laiškai ir kodėl jie perduodami žmonijai.

ISBN 978-609-95854-7-5
Formatas 105×165
Spalvotas kietas viršelis, 292 psl., tiražas 500 egz.

Knygos kaina (be persiuntimo išlaidų) – 3,50 €.

Užsakyti
„Laiptai į Tiesą”

sud.: T. N. Mikušina, О. А. Ivanova, J. J. Iljina;
red. T. N. Mikušina.

 

Rinkinys „Laiptai į Tiesą“ – antrasis iš serijos „Praktinės išminties valdovų rekomendacijos“. Knyga skaitytoją supažindins su Dieviškaisiais požiūriais į Tiesą, taip pat su tolesniais žingsniais dvasiniu keliu. Rinkinyje kalbama apie konkrečius veiksmus fiziniame plane; apie pagalbą savo šeimai, vaikams, kitiems žmonėms; apie naują Dieviškąjį požiūrį į darbą ir reikalus, į pinigus ir turtingumą, į literatūros bei dvasinių mokymų pasirinkimą ir dar apie daug ką.
Mūsų Mokytojų rekomendacijos suprantamos ir nėra tokios sudėtingos. Belieka tik naudoti jas gyvenime. Būtent tai leis mums judėti Keliu link Dieviškosios sąmonės.

 

ISBN 978-609-9585-48-6
Formatas 110×175 mm.
Spalvotas kietas viršelis, 224 psl., 500 egz.

Knygos kaina (be persiuntimo išlaidų) – 3,00 €.

Užsakyti
Ключи к Свободе

сост.: Т.Н. Микушина, О.А. Иванова, Е.Ю. Ильина;
под ред. Т.Н. Микушиной.

 

Этот сборник – первый в серии «Практические рекомендации Владык Мудрости». Собранные вместе, рекомендации являются ключами к Свободе от привязанности к материальному миру, который Учителя называют миром иллюзии.

В книге отражены новые подходы к осознанию себя и к своему жизненному укладу. Даются рекомендации о питании, условиях проживания, общении с Природой, отказе от вредных привычек и многие другие.

 

ISBN 978-5-903894-42-0
Формат 100х160 мм.
Мягкая или твердая обложка, 248 с., 3 цв. илл.

Knygos kaina (be persiuntimo išlaidų) – 3,50 €.

Užsakyti
Путь к Мудрости

сост.: Т.Н. Микушина, О.А. Иванова, Е.Ю. Ильина;
под ред. Т.Н. Микушиной.

 

В третьем сборнике данной серии даются конкретные виды Помощи Владык Мудрости: духовные практики (в т.ч. розарии, молитвы, практики медитации и чтения мантр), призывы, диспенсации (23-е число месяца, письма в Кармическое Правление и др.), упражнения, методики.

А также всесторонне рассматриваются вопросы о том, что такое Послания и зачем они даются человечеству.

 

ISBN 978-5-903894-55-0
Формат 105х165 мм.
Мягкая или твердая обложка, 316 с., 4 цв. илл.

Knygos kaina (be persiuntimo išlaidų) – 4 €.

Užsakyti
Ступени к Истине

сост.: Т.Н. Микушина, О.А. Иванова, Е.Ю. Ильина;
под ред. Т.Н. Микушиной.

 

Второй сборник данной серии познакомит читателя с Божественными представлениями об Истине, а также с дальнейшими шагами на духовном пути. В книге говорится о необходимости конкретных действий на физическом плане; о помощи своей семье, детям, другим людям; о новом отношении с Божественной точки зрения к труду и делам, к деньгам и богатству, к выбору литературы и духовных учений и многому другому.

Рекомендации наших Наставников понятны и не так уж сложны. Остаётся только применять их в жизни. Именно это позволит нам продвигаться по Пути к вершине Божественного сознания.

 

ISBN 978-5-903894-48-2
Формат 105х165 мм.
Мягкая или твердая обложка, 252 стр., 4 цв. илл.

Knygos kaina (be persiuntimo išlaidų) – 3,50 €.

Užsakyti