Seminarų medžiagaApie Jogą ir meditaciją

T. N. Mikušina

Ši knyga sudaryta Gyvenimo Etikos Universitete 2005 metų kovo 27 dieną mano skaitytos paskaitos, audio įrašo pagrindu.

Knygoje yra atsakymas į klausimą, kas yra tikroji Joga ir tikroji Meditacija.

Du atsakymai į šį klausimą analizuojami sekančiuose šaltiniuose:

– Macharišio Patandžalio „Joga-sūtra”,

– Anni Bezant „Jogos įvadas”,

– Svamio Satjašvarananda Giri „Lachiri Machasajas – Kelrodė Krija-jogos žvaigždė”,

– Jogi Bhadžano „Vandenio epochos Mokytojas”.

Taip pat naudojama asmeninė autoriaus patirtis.

Jei pradedate užsiimti meditacija, turite suprasti, jog jūsų gyvenimas visiškai pasikeis. Kai užsiimate tikrąja meditacija, tai visiškai perjungiate savo sąmonę į Dieviškąjį pasaulį.

Ir pirmas žingsnis šiame kelyje – nuolatos galvoto apie Dievą, susitelkti į Dievą.

O baigiamasis šio jogos kelio etapas – kai jūs Dievuje. Viskas šiame pasaulyje jums nustoja egzistavę, lieka tik Dievas.

ISBN 978-609-8228-01-4
Formatas 140×200 mm, spalvotas minkštas viršelis, 74 psl.

Knygos kaina (be persiuntimo išlaidų) – 2 €.

Užsakyti
Восхождение

Книга содержит Послания и фрагменты из Посланий, которые раскрывают темы семинара «Восхождение»:

– Этапы эволюции вселенной.
– Особенности данного этапа.
– Духовное различение реальности от иллюзии.
– Роль человечества Земли на данном этапе.

 

ISBN 978-5-903894-11-6
Формат 140х200 мм, мягкая обложка, 176 с.

Knygos kaina (be persiuntimo išlaidų) – 4,50 €.

Užsakyti
Внутренний Путь

Книга содержит Послания и фрагменты из Посланий, которые раскрывают тему семинара «Внутренний Путь», состоявшегося на Алтае в сентябре 2006 года. В ней рассматриваются темы:

– Связь с Высшим Я.
– Методика медитации.
– Внутренняя связь с Учителем.

 

ISBN 978-5-903894-23-9
Формат 140х200 мм, мягкая обложка, 146 с.

Knygos kaina (be persiuntimo išlaidų) – 4,50 €.

Užsakyti
Путь Посвящений

Книга содержит Послания и фрагменты из Посланий, которые раскрывают темы семинара «Путь Посвящений», состоявшегося в Подмосковье в марте 2007 года:

– История Пути Посвящений.
– Внутренний смысл Посвящения.
– Посвящения в наше время.

 

ISBN 978-5-91348-011-8
Формат 140х200 мм, мягкая обложка, 200 с.

Knygos kaina (be persiuntimo išlaidų) – 4,50 €.

Užsakyti
О Йоге и Медитации

Т.Н. Микушина

Книга составлена на основе аудиозаписи лекции, прочитанной Т.Н. Микушиной в Университете Этики Жизни 27 марта 2015 года.

В книге содержится ответ на вопрос, что такое истинная Йога и истинная Медитация.
Для ответа на этот вопрос анализируются следующие источники:

– «Йога-сутра» Махариши Патанджали,
– «Введение в йогу» Анни Безант,
– «Лахири Махасайя – Путеводная звезда Крийя-йоги» Свами Сатьяшварананда Гири,
– «Учитель Эпохи Водолея» Йоги Бхаджана.

Если вы начинаете заниматься медитацией, вы должны понимать, что ваша жизнь совершенно изменится. Когда вы занимаетесь истинной медитацией, то вы полностью переключаете своё сознание на Божественный мир.

И первый шаг на этом пути – это постоянно думать о Боге, концентрироваться на Боге.

А завершающий этап этого пути Йоги – когда вы в Боге. Для вас всё перестаёт существовать в этом мире, остаётся только Бог.

ISBN 978-5-903894-75-8
Формат 140х200 мм, мягкая обложка, 96 с.

Knygos kaina (be persiuntimo išlaidų) – 2 €.

Užsakyti
P.S. Keičiantis valiutos kursui, produkcijos kainos gali keistis