El-Morija  Laiškai

(2016-12-22) Išsigelbėjimas yra jūsų rankose! Valdovas Morija (2015-12-23) Būtent dabar atėjo laikas jūsų darbui vardan Žemės planetos evoliucijų gerovės! Valdovas Morija (2015-06-21) Tikiuosi, kad šis mano Laiškas uždegs širdis, kuriose dar rusena Dieviškumo kibirkštis! Valdovas Morija (2014-12-27) Mes aiškiai nurodome Kelią. Valdovas Morija (2014-06-29) Parodykite savo pasiekimus ir mes būsime pasiruošę jums duoti didesnį supratimą bei didesnes žinias! Valdovas Morija (2013-12-27) Privalote į savo gyvenimą sugrąžinti Dievą. Valdovas Morija (2013-06-29) Aš sveikinu jus su Šviesos jėgų laimėjimu! Valdovas Morija (2012-12-28) Reikia pradėti veikti! Valdovas Morija (2012-06-29) Daugiau mes neturime galimybės tęsti mūsų darbo Rusijos teritorijoje. Valdovas Morija (2012-01-02) Aš jums aiškiai nurodau kelią ir jūsų judėjimo kryptį. Valdovas Morija (2011-06-26) Sugebėjimas įsileisti. Valdovas Morija (2011-01-02) Nelinksmas laiškas. Valdovas Morija (2010-12-23) Jūs pasiekiate eidami ne į platumas, o žengdami gilyn. Valdovas Morija (2010-06-21) Baigiamasis laiškas. Valdovas Morija (2010-06-05) Mes tiesiame pagalbos ranką kiekvienam, kas prašo mūsų pagalbos.Valdovas Morija (2010-06-04) Atėjo momentas rimtai pakalbėti. Valdovas Morija (2010-01-21) Aš noriu įkvėpti jums pasitikėjimą ir išlaisvinti nuo baimės. Valdovas Morija (2009-07-10) Darbą, kurį pradėjome Rusijoje, mes tęsiame. Valdovas Morija (2009-01-05) Baigėsi apmokymų laikas ir atėjo praktinių užsiėmimų joga veiksmai. Numylėtasis El Morija (2008-12-29) Dabartinio momento griežtumas mane įpareigoja jus perspėti apie tai, kas vyksta. Valdovas Morija (2008-07-01) Reikia eiti ir daryti Brolijos darbus jau dabar. Numylėtasis El Morija (2008-06-30) Reikalingas visų jėgų susivienijimas, reikia daryti konkrečius darbus, reikalinga jūsų pagalba ir dalyvavimas! * Numylėtasis El Morija (2008-01-10) Aš atėjau jums pranešti apie dar vieno mūsų darbo etapo pabaigą ir apie kito etapo pradžią. Numylėtasis El Morija (2007-12-23) Laiškas mano mokiniams. Numylėtasis El Morija (2007-07-10) Baigiamasis vasaros diktavimų ciklo laiškas. Numylėtasis El Morija (2007-06-22) Pamokymai šiai dienai. Valdovas Morija (2007-01-10) Mokymas apie ištikimybę. Numylėtasis El Morija (2006-12-27) Dabar, Naujųjų metų išvakarėse, mes skubame jūsų sąmonei pateikti naujas užduotis, kurias būtina įgyvendinti. Numylėtasis El Morija (2006-07-21) Vasaros diktavimų ciklas, kurį mes davėme Bulgarijoje per savo pasiuntinį, baigtas. Numylėtasis El Morija (2006-07-19) Apie 23 dienos dispensaciją* ir kitas galimybes, kurias duoda Dangus. Numylėtasis El Morija (2006-07-07) Atsiras tų, kurie išreikš pastovumą bei ištikimybę ir galės padėti įgyvendinti mūsų tikslus. Valdovas Morija (2006-04-30) Mes kviečiame jus eiti mūsų Keliu. Numylėtasis El Morija (2006-04-20) Pamokymai apie tai, kaip turite priimti viską, kas jus supa tankiame pasaulyje ir subtilesniuose pasauliuose. El Morija (2006-01-07) Aš atnešiau jums dvi žinias. Vieną – liūdną, o kitą – džiaugsmingą. Numylėtasis El Morija (2005-12-21) Tikėjimas yra jums būtinas vaistas. Numylėtasis El Morija (2005-06-30) Aš sveikinu jus su sėkmingu šio svarbaus eksperimento įvykdymu – svarbiausios ir savalaikės informacijos nusodinimu į fizinį planą. Numylėtasis El Morija (2005-06-27) Apie naują Dieviškąją malonę. Numylėtasis El Morija (2005-06-21) Jūsų sąmonė yra vienintelis jūsų Dieviškosios Laisvės apribojimas. Numylėtasis El Morija (2005-06-19) Mokymas apie Laisvę*. Numylėtasis El Morija (2005-06-09) Dabar Rusija atlieka generalinį valymą. Numylėtasis El Morija (2005-05-25) Uždekite savo fakelus ir eikite, dovanokite savo ugnį pasauliui. Numylėtasis El Morija (2005-05-21) Jūs turite veikti, veikti ir veikti. Numylėtasis El Morija (2005-05-14) Kryptingumas, pastovumas ir ištikimybė. Tai tos savybės, kurios būtinos mūsų mokiniams. Numylėtasis El Morija (2005-05-05) Tiems iš jūsų, kas pasiruošę laikytis Dievo Valios, aš būsiu tokia rūpestinga auklė, kokios jūs nerasite fiziniame plane. Numylėtasis El Morija (2005-04-29) Savo dispozijon galite gauti galingiausią Dievo instrumentą. Numylėtasis El Morija (2005-04-28) Aš įeisiu į jūsų šventoves ir veiksiu per jus. Numylėtasis El Morija (2005-04-25) Į šį pasaulį jūs atėjote veikti. Vykdykite savo pareigą! Numylėtasis El Morija (2005-03-20) Atėjo metas, kai savo sąmonėje turite atsisakyti bet kokių kovos apraiškų. Numylėtasis El Morija

2014 © Sirijus