Jėzus  Laiškai

(2013-06-27) Apie Mokymo pagrindus ir Mokymo perdavimo tolydumą. Numylėtasis Jėzus (2012-06-24) Aš noriu padėti kiekvienam iš jūsų. Numylėtasis Jėzus (2010-01-06) Pokalbis apie Valdovų įsikūnijimą ir pasiuntinystės instituciją. Numylėtasis Jėzus (2009-12-11) Rožių Kelio esmė. Numylėtasis Jėzus (2009-06-26) Kodėl ne visi galės eiti Keliu. Numylėtasis Jėzus (2009-01-03) Tiesa, Dievas, Meilė yra jūsų viduje. Numylėtasis Jėzus (2008-06-25) Vidinis ir išorinis Mokymas. Numylėtasis Jėzus (2007-12-31) Pamokymai kiekvienai dienai. Numylėtasis Jėzus (2007-07-03) Mokymas apie epochų pasikeitimą. Numylėtasis Jėzus (2007-01-08) Mokymas apie tikrąjį Tikėjimą. Numylėtasis Jėzus (2006-07-08) Aš siekiu bendravimo iš širdies į širdį su tais, kas pasiruošę tokiam bendravimui. Numylėtasis Jėzus (2005-12-20) Kurkite nesavanaudiškai, nesidairydami į šonus siekite Dieviškojo Pasaulio ir jūs gausite tai, ką užsitarnausite. Numylėtasis Jėzus (2005-06-28) Jūs negalite derėtis su Dievu. Numylėtasis Jėzus (2005-06-08) Mokymas apie išgijimą. Numylėtasis Jėzus (2005-06-05) Jūs turite išmokti nejausti savo priešams jokių neigiamų jausmų. Numylėtasis Jėzus (2005-05-28) Jūsų pasaulis reikalauja pakeitimo ir šis pakeitimas gali būti įvykdytas tik pakeičiant jūsų sąmonę. Numylėtasis Jėzus (2005-05-22) Įšventinimų Kelias, kurio aš mokau, – tai visiško nuolankumo prieš Dievo Valią, visiško atsidavimo ir pasiaukojimo Kelias. Numylėtasis Jėzus (2005-05-01) Aš prisiėmiau pasaulio nuodėmes, bet svarbiausia, ką aš padariau,- tai nurodžiau jums Kelią. Numylėtasis Jėzus (2005-03-21) Aš kreipiuosi į tuos, kurie man jaučia ypatingą artumą. Jėzus

2014 © Sirijus