Maitrėja  Laiškai

(2018-12-19) Įšventinimų Kelias visada atviras toms sieloms, kurios ištikimos Dievui ir Valdovams. Viešpats Maitrėja (2013-12-23) Aš nurodau jums Kelią iš iliuzijos labirinto. Viešpats Maitrėja (2011-06-16) Mokymo apie Įšventinimų Kelią briaunos. Viešpats Maitrėja (2010-12-31) Aš linkiu jums sėkmingai išlaikyti visus išbandymus. Viešpats Maitrėja (2010-06-13) Pokalbis apie išėjimą iš iliuzijos pasaulio į Dieviškąjį pasaulį. Viešpats Maitrėja (2009-12-06) Su savo vaikais turite elgtis taip, lygtai aš, Viešpats Maitrėja, pas jus ateičiau jūsų kūdikio pavidalu. Viešpats Maitrėja (2009-06-25) Mokymas apie pasirinkimą ir apie Kelią . Viešpats Maitrėja (2008-12-30) Mokymas apie pasikeitimus pasaulyje. Viešpats Maitrėja (2008-06-26) Mokymas apie tai, kaip jums reikia elgtis gyvenime. Viešpats Maitrėja (2007-12-30) Visi jūs busite prisotinti Šviesos ir nuprausti mūsų pasaulio energijomis. Viešpats Maitrėja (2007-06-27) Perspėjimas apie kontaktų su subtiliuoju pasauliu pavojingumą. Viešpats Maitrėja (2007-03-20) Apie seminaro „Įšventinimų Kelias“, vykusio 2007 metų kovo 15-18 dienomis, rezultatus. Viešpats Maitrėja (2007-01-09) Perspėjimas einantiems. Viešpats Maitrėja (2006-11-15) Mums reikalinga jūsų pagalba. Viešpats Maitrėja (2006-10-09) Aš atėjau, kad įtvirtinčiau jūsų sąmonėje džiaugsmo, siekimo ir pergalės savybes. Viešpats Maitrėja (2006-09-13) Sąmonės pakeitimo savybė yra viena iš svarbiausių savybių šiuo istoriniu laikotarpiu. Viešpats Maitrėja (2006-07-05) Tik neišmanymas ir jūsų sąmonės ribotumas skiria jus nuo to, kad priimtumėte sąmonėje savo vienybę su kiekviena gyvybės dalele. Viešpats Maitrėja (2006-06-18) Būtent jūs privalote įvykdyti Žemėje pakeitimus pagal Dieviškuosius pavyzdžius. Viešpats Maitrėja (2006-06-15) Apie artėjančią vasaros saulėgrįžą ir Dieviškąsias malones, susijusias su šia diena. Viešpats Maitrėja (2006-06-05) Savo sąmonėje išeikite už savo šeimos, savo miesto, savo šalies ribų ir visą Žemę priimkite kaip savo gimtuosius namus. Viešpats Maitrėja (2006-04-29) Paaiškinimai apie mokinystės Kelią. Viešpats Maitrėja (2006-04-23) Aš duodu jums garantuotą kelią Namo. Viešpats Maitrėja (2006-04-19) Pokalbis apie Įšventinimų Kelią. Viešpats Maitrėja (2006-04-11) Savo sąmonėje turite būti pasiruošę nuolatiniams pokyčiams. Viešpats Maitrėja (2006-04-10) Mokymas apie Dieviškąjį Dėkingumą. Viešpats Maitrėja (2005-12-16) Pokalbis apie Įšventinimų Kelią. Viešpats Maitrėja (2005-06-17) Mokymas apie gyvatę gundytoją ir išminties gyvatę. Viešpats Maitrėja (2005-06-02) Aš priminsiu jums, kaip su manimi susitikti ir kaip patekti į mano Misterijų Mokyklą. Viešpats Maitrėja (2005-05-27) Mokymas apie Meilę ir gyvenimiškus išbandymus. Viešpats Maitrėja (2005-05-06) Jūsų užduotis – atskirti save nuo šio pasaulio ir leisti Dievui būti jumyse. Viešpats Maitrėja (2005-03-28) Aš kviečiu jus į savo Misterijų Mokyklą. Viešpats Maitrėja

2014 © Sirijus