Sanat-Kumara  Laiškai

(2019-12-19) Artėja naujas išėjimas! Tai, kas sena ir nesugeba evoliucionuoti, bus nušluota nuo Žemės paviršiaus. Sanat Kumara (2018-06-20) Rusijoje Mūsų Misija baigta. Sanat Kumara (2017-06-20) Žmonijos ateitis šiuo laiku priklauso tik nuo jūsų pastangų. Sanat Kumara (2016-12-20) Armagedonas. Sanat Kumara (2015-12-20) Iš bet kurio kelio taško galima apsisukti ir sugrįžti į Dieviškąjį vystymosi Kelią. Sanat Kumara (2014-12-20) Visas savo jėgas prašome sutelkti vidinės pusiausvyros palaikymui. Sanat Kumara (2014-06-20) Jūsų užduotis – išsaugoti savo sielą. Sanat Kumara (2013-12-20) Tam, kad toliau vystytųsi pagal Dieviškąjį pavyzdį, jūsų pasaulis turi neišvengiamai pasikeisti. Sanat Kumara (2013-06-20) Aš tiesiu jums pagalbos ranką. Sanat Kumara (2012-12-21) Dabar atėjo laikas jums veikti. Sanat Kumara (2012-06-21) Aš linkiu jums įgyti tą sąmoningumo lygį, kuris leis veržtis pačiu aukščiausiu Keliu. Sanat Kumara (2011-12-27) Jūsų laiku visos galimybės atvertos. Sanat Kumara (2011-06-14) Saugokite savo sąmonę tame lygyje, kuriame ji nepažeidžiama iliuzijos pagundų. Sanat Kumara (2010-12-22) Atėjo galutinio jūsų pasirinkimo laikas. Sanat Kumara (2010-11-16) Ypatingas pranešimas. Sanat Kumara (2010-06-01) Mokymas apie atsakomybę. Sanat Kumara (2010-01-07) Prabudimo šauksmas. Sanat Kumara (2009-12-01) Perspėjimas apie tai, kad jūs pasirinkote patį sudėtingiausią kelią į ateitį. Sanat Kumara (2009-06-20) Liaukitės išsisukinėję nuo evoliucijos užduočių. Sanat Kumara (2008-12-20) Atėjo Nauja Diena. Sanat Kumara (2008-10-12) Apie situaciją pasaulyje. Sanat Kumara (2008-06-20) Priminimas apie atsakomybę. Sanat Kumara (2008-06-05) Žinia apie dabartinę padėtį. Sanat Kumara (2008-03-13) Atsakymai į kai kuriuos jus dominančius klausimus. Sanat Kumara (2007-12-20) Tarnavimui privalote pašvęsti visą savo gyvenimą. Sanat Kumara (2007-11-20) Sėkmės paskelbimas! Sanat Kumara (2007-06-20) Džiaugsminga žinia. Sanat Kumara (2007-01-07) Pasirinkimo laikas. Sanat Kumara (2006-12-20) Jums bus reikalingos visos jūsų valios pastangos, kad neužkibtumėte ant praeities energijų meškerės ir veržtumėtės į naują dieną! Sanat Kumara (2006-07-18) Mes duodame jums Gyvą Žodį, Gyvą Mokymą ir laukiame, kad neštumėte mūsų Žodį ir mūsų Mokymą į gyvenimą per konkrečius darbus fiziniame plane. Sanat Kumara (2006-07-09) Mokymas apie karminę atsakomybę už jūsų veiksmus diktavimų tekstų vertimo srityje ir piniginių lėšų panaudojimo srityje. Sanat Kumara (2006-07-01) Savo sąmonėje jūs formuojate naują realybę. Sanat Kumara (2006-04-25) Mes nieko negalime priversti eiti, bet mes jus kviečiame į Kelią. Sanat Kumara (2006-04-15) Duokite savo šviesą, savo meilę, savo palaikymą jus supantiems žmonėms. Sanat Kumara (2005-12-12) Mes norėtume jus nuteikti naujų užduočių vykdymui. Sanat Kumara (2005-11-28) Rožinių skaitymo rekomendacijos. Sanat Kumara (2005-10-07) Atėjo laikas susivienyti visoms planetos Šviesos Jėgoms. Sanat Kumara (2005-08-05) Kokios metodikos bei praktikos rekomenduojamos ir kokias reikia atlikti dabartiniu metu. Sanat Kumara (2005-06-25) Panaudokite šią Dievo jums dovanotą galimybę praeiti mokymą ir gauti nurodymus. Sanat Kumara (2005-06-15) Įvyksta lygiai tai, ką jūs laikote galimą savo sąmonėje. Sanat Kumara (2005-05-20) Su kiekvienu iš jūsų aš būsiu tol, kol jūs visi sugrįšite Namo. Sanat Kumara (2005-05-17) Rekomendacijos, kurias aš norėčiau jums duoti. Sanat Kumara (2005-05-11) Mokymas apie tikruosius ir melagingus pasiuntinius. Sanat Kumara (2005-05-07) Aš kantriai laukiu, kol kiekvienas iš jūsų bus pasiruošęs prisijungti prie Šviesos Hierarchijos ir būti jos priešakiniu postu ten, kur jūs tiesiog dabar esate. Sanat Kumara (2005-03-22) Žemė dabar išgyvena kritinį, lūžio laikotarpį. Sanat Kumara (2005-03-15) Mes rodome jums Kelią. Sanat Kumara (2005-03-13) Pranešimų, ateinančių į fizinį planą, patikimumas. Sanat Kumara (2005-03-12) Valdovų eksperimentas. Sanat Kumara (2005-03-04) Pasikeitė laikas. Sanat Kumara

2014 © Sirijus