Viešpats-Šiva  Laiškai

(2017-12-20) Turite iškovoti savo Pergalę! Viešpats Šiva (2016-06-21) Pjūties metas. Viešpats Šiva (2016-06-20) Mokymas apie Šviesos fokusą. Viešpats Šiva (2015-12-21) Tik tikėjimas Dievu ir meile visai Kūrinijai artimiausiu metu gali išgelbėti žmoniją. Viešpats Šiva (2014-12-21) Kiekvieną dieną prašykite Dievo būti su jumis ir vadovauti visam jūsų gyvenimui. Viešpats Šiva (2014-06-21) Atėjo laikas jums veikti! Viešpats Šiva (2012-12-22) Aš atėjau duoti jums Mokymo apie Dievą. Viešpats Šiva (2012-06-22) Dabar prasideda jūsų darbas Dievui. Viešpats Šiva (2011-06-21) Vienintelis dalykas, dabar galintis išgelbėti žmoniją, – jūsų įsitikinimas Aukščiausios realybės egzistavimu. Viešpats Šiva (2010-12-25) Ne darbas su Pakylėtųjų Pulkais suteikia jums pažangą, o jūsų sąmonės savybė. Viešpats Šiva (2010-01-05) Jums reikia prisiminti, kad svarbiausia jūsų gyvenime yra Dievas. Viešpats Šiva (2009-12-03) Parodykite Dangui savo Tikėjimą ir ištikimybę! Viešpats Šiva (2009-06-24) Aš atėjau tam, kad išvesčiau jūsų sielas iš tamsos, kurioje panirusi Žemės planeta. Viešpats Šiva (2009-05-24) Viešpaties Šivos pareiškimas (2009-04-22) Jūs dalyvaujate gimstant naujiems santykiams kiekvienoje planetos veiklos sferoje. Viešpats Šiva (2008-12-27) Atėjo laikas įvykdyti didžiulius jūsų sąmonės pakeitimus. Viešpats Šiva (2008-01-05) Aš atėjau sugriauti jūsų sąmonėje visas dogmas. Viešpats Šiva (2007-07-08) Mokymas apie Perėjimą. Viešpats Šiva (2007-01-02) Pokalbis apie Dievą. Viešpats Šiva (2006-07-03) Aš siūlau jums šią metodiką tikėdamas, kad galėsite ją panaudoti savo kasdienėje dvasinėje praktikoje. Viešpats Šiva (2006-04-22) Mokymas apie mokinystės Kelią. Viešpats Šiva (2006-03-15) Mes kviečiame jus nustatyti naujo tipo santykius tarp Guru ir čelos. Viešpats Šiva (2006-03-13) Išnaudokite pagalbą, kurią jums duoda Dangus, ir neatmeskite šios pagalbos. Viešpats Šiva (2006-01-23) Kai fiziniame plane atsiranda taurė, kurią mes galime pripildyti Šviesos, mes visada tai darome. Numylėtasis Šiva (2006-01-05) Mes ieškome tų, kurie sugeba išeiti savo sąmonėje už jus supančios iliuzijos rėmų. Viešpats Šiva (2006-01-01) Jūs atėjote į šį pasaulį, kad gautumėte atpažinimo dovaną. Viešpats Šiva (2005-12-15) Mokymas apie atsakomybę už gautą Dieviškąją Energiją. Viešpats Šiva (2005-11-27) Kiekviena jūsų pastanga bus padauginta daug kartų todėl, kad toks laiko poreikis ir tokia dabar situacija planetoje. Šiva (2005-04-02) Rusijos ateitis susijusi su tikrojo tikėjimo tradicijų atkūrimu. Viešpats Šiva

2014 © Sirijus