Meditacija
Dovanokite savo pasauliui meilę

 

Energija, Dieviškoji Energija, gali patekti į jūsų pasaulį tik per krištolinę stygą, įtvirtintą jūsų širdyje, slaptoje jūsų širdies buveinėje.

Ir Dieviškoji Energija, patenkanti į jūsų pasaulį per jūsų širdis, nusidažo jūsų mintimis, jūsų jausmais, jūsų siekiais.

Paprasčiausiai būdami pakylėtos sąmonės būsenos ir atmesdami slegiančias mintis ir jausmus, jūsų pasauliui jūs tampate Šviesos šaltiniu.

 

Įsivaizduokite, kad į jūsų širdį nepertraukiama
tėkme įsilieja tyra Dieviškoji Energija.

Jūs esate šios Energijos savininkas.
Ir jūs esate visiškai atsakingas už šios
Energijos išsaugojimą švaroje ir šventume.

...Pajuskite, kaip ši Energija pripildo jūsų aurą...

... Jūsų aura išsiplečia, išsilygina. Visas jūsų kūnas pasineria į palaimos, švelnumo būseną.

...Jūs jaučiate ramybę ir pasitikėjimą savimi, savo ateitimi. Jūs suprantate, kad Dievas rūpinasi jumis kiekvieną jūsų buvimo Žemėje minutę. Ir jums tiktai būtina būti jautriems ir įsiklausyti į tuos patarimus, kuriuos gaunate iš Aukščiausios jūsų pačių dalies.

Jūsų Aukščiausiasis AŠ visada žino, ką jūs turite daryti. Nesipriešinkite, įsiklausykite į jo patarimus, priimkite jo pagalbą savo žemiškuose reikaluose.

 

Dabar, prisipildydami ramybės ir Meilės jausmu, pabandykite išplėsti šį jausmą visam kambariui, kuriame esate.

Įsivaizduokite, kad jūsų aura išsiplečia ir apima visą kambarį.

Po to jūsų aura ir toliau plečiasi ir apima visą namą, kuriame esate.

Jūsų aura ir toliau plečiasi ir apima jau ir kaimyninius namus, ir visą miestą.

Ir kiekvienas žmogus, kuris patenka į jūsų auros poveikio lauką, tampa toks pat ramus, harmoningas, subalansuotas, kaip jūs. Visos blogos ir neramios mintys palieka kiekvieną žmogų, kuris patenka į jūsų auros poveikio lauką.

Su kiekvienu jūsų širdies dūžiu, jūsų aura vis plečiasi ir plečiasi. Su kiekvienu jūsų įkvėpimu ir iškvėpimu jūsų auros poveikio sritis tampa vis didesnė ir didesnė.

Galite įsivaizduoti, kaip į jūsų auros poveikio lauką patenka visa šalis ir visas žemės rutulys.

 

Visas pasaulis kenčia dėl nuolatinio Meilės, ramybės trūkumo.

Galite padovanoti savo Meilę visam pasauliui, kiekvienai gyvai būtybei, esančiai Žemės planetoje.

Įsivaizduokite, kokiam dideliam kiekiui būtybių
Žemės planetoje reikalinga jūsų pagalba būtent dabar.

Ir Meilės bangos, išeinančios iš jūsų širdies būtent šiuo momentu, sugeba užbėgti už akių kažkieno mirčiai, arba kažkam palengvinti kančias.

Dovanokite savo Meilę pasauliui.

Šitai yra tai, ką jūs galite padaryti pasauliui ir kas iš jūsų nereikalauja jokių papildomų išlaidų.

Pasiųskite savo Meilę jūsų šalies prezidentui.
Siųskite savo Meilę visiems žmonėms, kurie turi
valdžią ir nuo kurių priklauso situacijos jūsų šalyje pasikeitimas.

Kai žmogus jaučia jo adresu siunčiamą Meilę, tai šitai suteikia jam jėgų ir pasitikėjimo vykdyti teisingus, Dieviškus veiksmus. Melskitės, kad jūsų vadovai sugebėtų gauti į savo širdis Dieviškąją išmintį. Kad jų širdys atsivertų Dieviškajam vadovavimui.

Jūsų šalis yra jūsų vaikas, jūsų kolektyvinio darbo padaras. Ir ant kiekvieno iš jūsų pečių guli atsakomybė rūpintis savo vaiku.

Dabar jūsų šalis primena beglobį vaiką, kuris niekam nereikalingas ir kurį visi keikia.

Pakeiskite savo požiūrį į savo vaiką ir pasikeis situacija jūsų šalyje.

Vienintelė sąlyga yra jūsų nuoširdumas ir jūsų jausmų tyrumas.

Jūs negalite vaidinti Meilės, negalite vaidinti rūpinimosi savo šalimi. Šitai jūs turite daryti nuoširdžiai.
Nuoširdžiai pasiųsti savo Meilę į kiekvieną
neharmoningą situaciją, kuri iškyla jūsų šalyje.

Taigi iš pradžių jūs harmonizuojate save.

Jaučiate Dieviškąją Energiją, patenkančią į jus, į jūsų širdį. Jaučiate šilumą savo širdyje.

Jaučiate, kaip Dieviškoji Meilė ir harmonija
prasiskverbia į jus iš Dieviškojo pasaulio.

Dabar galite išplėsti šią Meilę ir šią harmoniją į visą jūsų šalį, į visą pasaulį.

Kai savo gyvenime susidursite su bet kuria neharmoninga situacija, visada prisiminkite šį Meilės jausmą savo širdyje meditacijų metu ir pasiųskite šią Meilę iš savo širdies į šią neharmoningą situaciją.

Jūs negalite kovoti su viso pasaulio netobulybėmis, bet galite išstumti iš jūsų pasaulio visą netobulybę savo Meilės dėka.

Dovanokite savo pasauliui Meilę !


Meditacijos apipavidalinimas: Tatjana Martynenko