Meditacija su Viešpačiu Sūrja

 


Stebėkite Didingąjį Baltąjį Sostą...

Didingąją Pirminę Priežastį...

 

Tu - vieningas su Vienatiniu.


Vienatinis visada yra tavo širdies altoriuje.


 


Meditacijos reikšmė ir tikslas - nustatyti ir sustiprinti šį ryšį.


Pajusk Gyvybės tėkmę, Gyvybės Upę, Energiją, tekančią iš AŠ ESU Buvimo į tavo šventovę.

 

 

 

Tu gali pats tvarkyti šią energiją.
Tu gali ją panaudoti Gyvybei, Realybei padauginti arba iliuzijos didinimui.

Stebėk savo mintis ir jausmus.
Stebėk, kas vyksta aplink tave fiziniame pasaulyje.

Jeigu ateina netobula mintis arba jausmas ir tu leidi šiai minčiai ar jausmui užvaldyti tavo sąmonę, emocijas, tu pradedi didinti iliuziją.
Užduotis - visąlaik prisiminti apie tą Dieviškąją vibraciją, kurią tu gauni meditacijų metu.
Tyrumas...Harmonija...Meilė...Ramybė...Palaima...
Perkelk šią vibraciją į savo pasaulį.

Tu išeini į gatvę ir matai netobulumą.

 
женщина-мать

 

Tu gali jį nuteisti ir pats įsitraukti į šį netobulumą.
Tai neteisinga.
Viskas, ką tu gali padaryti, mintimis paimti visą energiją iš šios situacijos.
Uždaryti energijos tėkmę į šią situaciją.
Išimti energiją iš netobulumo.
Be Dieviškosios Energijos niekas šiame pasaulyje negalės egzistuoti.
Dėka tos energijos, kuri teka per tave, gali pasidauginti Blogis arba gali pasidauginti Gėris.

 

 

Tu pats renkiesi, ką daryti. Jeigu tu įsitrauki į šio pasaulio netobulumą, kad ir kaip jis pasireikštų, - tu nukreipi savo dėmesį į iliuzinį pasaulį ir didini iliuziją.
Tu pats renkiesi, kur įdėti energijas ir pats gali nutraukti Energijos tėkmę.
Svarbu nuolatos save kontroliuoti.
Viskas, kas patenka į tavo dėmesio akiratį, maitinasi tavo energija.
Šis pasaulis be tavo energijos negali egzistuoti.


Tu - Dievas šiame pasaulyje.
Tu kuri šį pasaulį.
Bet tu gali atsisakyti šio pasaulio ir pasirinkti realųjį Dievo pasaulį.
Reikia tik visąlaik prisiminti apie tą vibraciją, kurią tu gauni meditacijoje ir sulyginti supančio pasaulio vibracijas su šia tobula vibracija.
Pagausink Gyvybę!
Kurk Gėrį!
Tu Dievas!