Meditacija

Meilė ir Rūpestis – Vaikams!

Numylėtinio Nikolajaus Rericho 2005-05-30 diktavimo fragmentas

Taip daug norisi pasakyti Žemės žmonėms,
dabar esantiems įsikūnijime.
Ir reikia pasakyti tai, kas būtiniausia.
Duoti būtent tuos patarimus ir rekomendacijas,
kuriais reikia pasinaudoti dabartiniu metu.

Jeigu aš dabar būčiau įsikūnijime, tai visas savo jėgas,
visą savo energiją ir visas pinigines lėšas aš nukreipčiau tiktai vienam dalykui -
nemokamos švietimo sistemos sukūrimui vaikams tokio amžiaus,
kai jie labiausiai imlūs naujos informacijos priėmimui
ir kai jų protas dar neužblokuotas melagingos informacijos tėkmės,
besiliejančios iš pasaulinių masinės informacijos priemonių.

Maksimalias savo pastangas dėčiau tam,
kad susitikčiau su žmonėmis, kieno rankose yra valdžia,
o taipogi su tais žmonėmis, kas turi savo
dispozicijoje finansinių lėšų.

Reikia surasti reikalingus žodžius, reikia pasistengti įtikinti sukurti platų išsimokslinimo
įstaigų vaikams tinklą, tiems vaikams,
kurie sugeba mokytis ir yra smalsaus proto.

Tai turi būti globalinis humanitarinis išsimokslinimas su būtinu meno istorijos, visuotinės
istorijos, religijos istorijos,
šiuolaikinių komunikacijos priemonių mokymusi.

Būtent platus požiūris ir studijavimas pačių
geriausių mokslo ir meno pavyzdžių, kuriuos turi žmonija
dabartiniame etape ir kurie žmonijos gauti kaip paveldas
iš buvusių žmonių kartų.

Mokymasis turėtų būti paties įvairiapusiškiausio
bendrojo humanitarinio pobūdžio.

Smalsus vaikiškas protas, laisvas nuo dogmų,
religinių dogmų ir beviltiškumo apnašų, būdingų
jau susiformavusiai kartai, sugeba kaip kempinė sugerti
žmonijos turimas žinias ir supratimą.

Žmogus, gavęs visavertį išsilavinimą ir svarbiausia
gavęs supratimą apie Dieviškąjį Įstatymą, bus pagrindas,
pamatai, ant kurių mes galėsime pastatyti ateities pastatą,
Naujos Epochos, ateinančios pakeisti seną, pastatą.

Ypatingą dėmesį reikia skirti švietimui religijos srityje.
Niekada nereikia įtvirtinti vaiko sąmonėje bet kurios
religijos, kuri jau egzistuoja Žemėje, pagrindų.
Bet reikia duoti žinias ir supratimą apie Tikėjimo pagrindus.

Dieviškasis jausmas iš pat pradžių būdingas bet kuriam vaikui,
ateinančiam į šį pasaulį. Ypatingai toms sieloms,
kurios priklauso naujai, Šeštajai Pagrindinei Rasei,
ir kurios jau pradėjo įsikūnyti Žemėje.

Ir šis Dieviškasis jausmas, Tikėjimas Dieviškuoju
Įstatymu ir Dieviškuoju teisingumu, turi turėti laisvo
vystymosi sąlygas vaiko sąmonėje, kuri neturi pakliūti
į jokių bažnytinių dogmų poveikį.

Atvira vaiko sąmonė labai greitai sugeba
iš visų egzistuojančių religijų ir tikėjimų
surasti bendrą esmę, bendrą Šaltinį.
Ir būtent tai būtina
Rusijai šiame etape...

...Kiekvienas vaikas, gavęs visavertį išsilavinimą,
sugebės daryti įtaką ir dalyvauti formuojant
gyvenimo orientyrus tūkstančiams ir milijonams
šalies piliečių nepriklausomai nuo veiklos sferos,
į kurią jis pasirinks įdėti savo jėgas.

Rūpinimasis vaikų švietimu yra ta užduotis,
kuri pagal savo reikšmingumą ir svarbą
negali susilyginti su jokia kita.

Šalis, kuri nesirūpina savo ateitimi,
negali būti gyvybinga šalimi.

Laikas sugrąžinti į kasdienį vartojimą tokius
supratimus kaip orumas ir garbė.

Visuomenė reikalauja skubaus
moralinių orientyrų sugrąžinimo.

AŠ ESU Nikolajus Rerichas


Meditacija sudaryta pagal Nikolajaus Rericho 2005-05-30 diktavimą
Meditacijos apiforminimas: Tatjana Martynenko