Meditacija
Motinos Liepsnos garbinimas
Meditacija sudaryta pagal Numylėtinės Guan In 2005-03-27 diktavimą

 

Moteriškas pradas šiuo metu išeina į pirmą planą.
Dabar turite pripažinti ir pagerbti Moterišką Liepsną,
moteriškąjį Dievo aspektą. Ne todėl, kad šis aspektas svarbiausias.
O todėl, kad ilgą laiką šis Dievo aspektas buvo pažemintas.

Mūsų Dievas yra Tėvas-Motina.
Ir vyriškas ir moteriškas aspektai turi vienodai svarbią reikšmę.
Pažemindami vieną iš aspektų, pažeidžiate Dieviškąją harmoniją
ir tai atsispindi jūsų pasaulyje kaip įvairūs neharmoningi reiškiniai,
pradedant neharmoningais reiškiniais šeimoje ir baigiant
įvairiais kataklizmais ir stichinėmis nelaimėmis.

Abu Dievybės pasireiškimo aspektai turi jūsų gyvenime turėti pusiausvyrą. Tėvo aspektas,
Tėvo Valios, Dievo Valios gerbimas, ir Motinos aspektas,
tas aspektas, kuris leidžia materijoje šią valią harmoningai išreikšti.

Būtent moteriškojo prado pažeminimas per pastaruosius daugelį tūkstantmečių privedė prie to, kad Dieviškasis sumanymas Žemės planetai buvo išreikštas iškreiptai. Ir tai, ką matote aplink save šiuo metu, yra liūdna to Dievo sumanymo, kuris buvo pradžioje, parodija.

Aš Atjautos ir Gailestingumo Deivė.
Mano misija yra teikti pagalbą visoms gyvoms šios
planetos būtybėms. Aš atlieku savo misiją Rytuose,
lygiai taip Motina Marija atlieka savąją Vakaruose.
Bet mūsų misijos nesiskiria. Mes atėjome padėti Žemės gyventojams
ir nieko nepaisydamos vykdysime šią savo misiją.

Man norėtųsi kreiptis į Rusijos ir tų visų šalių gyventojus, kurie supranta rusų kalbą, taip pat į tų šalių gyventojus, į kurių kalbas su laiku, kaip mes tikimės, bus išversti šie diktavimai.

Aš kreipiuosi į jus su prašymu išsaugoti savo sąmonėje lygsvarą tarp moteriškojo ir vyriškojo pradų. Kadangi vyriškasis pradas yra dominuojantis jūsų pasaulyje, tai man norėtųsi, kad daugiau dėmesio skirtumėte moteriškajam aspektui, ypač tai liečia Rusijos gyventojus.

Vyriškų vibracijų persvara veda šią šalį keliu, kuris daugeliui jos gyventojų nesuteikia gerovės. Pati turtingiausia pasaulyje pagal gamtinius
išteklius vienam gyventojui šalis dabar yra neturtinga, jeigu žiūrėtume į šalies vystymosi lygį pagal daugumos gyventojų pajamas, o neimtume vidutinio rodiklio, į kurį įeina ir turtingų ir vargšų pajamos.

Jeigu Rusijoje būtų pakankamai gerbiama Motina, Moteriškasis Dievo aspektas, ar galėtų
šios šalies žmonės leisti, kad pagyvenusios moterys,
atidavusios visas savo jėgas, darbą, sugebėjimus šios šalies gerovei,
užauginusios vaikus ir anūkus, skurdžiai gyventų
ir netgi būtų priverstos prašyti išmaldos ir ieškoti maisto šiukšlynuose.

Kiekvieną kartą, kai matote pagyvenusią moterį,
kuri sėdi skarmaluota ir prašo išmaldos, žinokite, kad tai aš, Ajautos Deivė,
atėjau pas jus šios moters pavidalu, kad pažadinčiau
Atjautą ir Gailestingumą jūsų širdyse.
Turite jausti pagarbą Moteriai Motinai, kuri davė jums gyvybę,
kuri atvedė jūsų sielą į įsikūnijimą.

Ir nesvarbu, kaip neteisingai ar griežtai elgėsi su jumis mama vaikystėje. Juk nežinote,
kokie karminiai santykiai sieja jus su jūsų motina.
Ir aš sakau jums, kad jūsų visatoje veikia atpildo įstatymas ir jūs patys užsitarnavote šį
neteisingą, kaip jums atrodo, motinos elgesį.
Juk nežinote, kiek kartų savo praėjusiuose gyvenimuose kankinote ir
netgi žudėte tą individą, kuris dabar įsikūnijęs jūsų motina.
Ir patikėkite manimi, Dievas jums suteikė pačią lengviausią galimybę atidirbti
jūsų karminius tarpusavio santykius su tuo individu,
kuris dabar yra jūsų motina.

Jums atrodo, kad vyriausybė su jumis elgiasi neteisingai,
kad esate užsitarnavę geresnę dalią. Taip, aišku, jūs verti geresnės dalios,
Rusijos priešakyje didinga ateitis.

Visa jūsų šalies situacija susijusi būtent su nepakankama
pagarba moteriškajam pradui, moteriškajam Dievo aspektui.

Tarpusavio santykių pusiausvyra šeimoje,
tėvo ir motinos tarpusavio santykių pusiausvyra,
teisingi santykiai šeimoje,
teisingi šeimyniniai pamatai yra sveikos visuomenės pagrindas.
To auklėjimo, tų pagrindų, kuriuos gauna būsimoji karta šeimoje,
negalima net lyginti su jokiomis žiniomis, gautomis iš Interneto,
televizijos ar mokykloje.

Būtent suardyti šeimą buvo nukreiptos visos pastangos to režimo, egzistavusio Rusijoje
70 metų, kurį Vakaruose vadina komunizmu,
o Rusijoje vadino socializmu.

Visos šio režimo pastangos buvo nukreiptos į tai,
kad suardytų šeimą kaip visuomenės ląstelę.
Praradusi savo pagrindus, Rusija tapo neatspari tiems "laisvo gyvenimo būdo"
propagandos virusams, kurie dabar atėjo į ją iš Vakarų.

Sveikas organizmas turi imunitetą bet kokiam ardomajam virusui.
O tokie virusai visuomenėje yra sekso, narkotikų, prievartos propaganda.
O kadangi Rusijos organizmas per šiuos 70 metų nusilpo,
tai jis negali pasipriešinti tiems išoriniams virusams ir infekcijoms,
kurie tiesiog užpildė šios šalies informacinį lauką.
Viskas vyksta lygiai taip pat, kaip žmogaus organizme.
Organizmas turi atsikratyti virusų ir šių virusų išskiriamų toksinų.
Tai galima padaryti valomosiomis procedūromis.

Nėra prasmės kovoti su virusais.
Reikia stiprinti imunitetą.
Blogis egzistuoja šiame pasaulyje. Ir blogio labai daug.
Jums būtinas imunitetas prieš blogį. Tada joks virusas jums nebus baisus.

Ir pirmas žingsnis turėtų būti toks – kiekvienas visuomenės narys,
kiekviena visuomenės ląstelė turi panorėti būti sveika,
išsivaduoti iš klaidinančio ją melo ir propagandos.

Mokėkite atskirti supančioje aplinkoje teisingus
Dieviškuosius pavyzdžius ir melagingus pavyzdžius,
skiepijančius jums melo ir pragaro kultūrą.

Išvykite iš savo gyvenimo viską, kas ne nuo Dievo.
Visą melą, kuris įsilieja į jūsų sąmonę iš televizorių ekranų, kompiuterių. Ieškokite ir raskite aplink save teisingus pavyzdžius. Kultivuokite juos.

Tik nuo jūsų priklauso, kur padėsite tokiu sunkiu darbu įgytus pinigus. Ar išleisite juos beprasmiams malonumams, ar tam, kad jūsų vaikams būtų prieinamos praeities ir dabarties kultūros vertybės.

Vibracijos, esančios rusų kompozitorių muzikoje ir XVIII–XIX amžiaus rusų menininkų paveiksluose, sugeba neutralizuoti mirties vibracijas, įdiegtas į jūsų sąmonę žiūrint televizijos laidas ir klausantis tos muzikos, kuri užpildo Rusijos erdvę pastaruoju metu.

Stenkitės, kad jūsų vaikai nežiūrėtų televizijos laidų,
neklausytų roko muzikos. Patikėkite manim, ta žala,
kurią nesąmoningai gauna jų sielos, nepalyginti didesnė už naudą,
kurią teikia jūsų šiuolaikinės masinės informacijos priemonės.

Pasinaudokite bet kokia galimybe būti gamtoje.
Leiskite laiką gamtoje.
Ne kepdami šašlykus ir ne klausydamiesi muzikos ir reklamos, sklindančios iš radijo imtuvų.
Klausykitės gamtos garsų.
Žiūrėkite į paukščius, medžius.
Žiūrėkite į debesis. Įsiklausykite į tylą.

Mes negalime priversti visų žmonių melstis ir skaityti mūsų Rožinius,
bet galime atkreipti žmonių dėmesį į jų gyvenimuose esančias kliūtis,
trukdančias dvasiškai augti, nuo kurių reikia pasitraukti,
palaipsniui pakeičiant jas tobulais pavyzdžiais.

Jeigu jums patiems sunku išsiaiškinti vertę to, kas jus supa,
ieškokite žmonių, kurie sugebėjo išsaugoti savo sąskambį su Dievu
ir kuriems nėra didesnės laimės,
kaip perduoti jums savo Dieviškosios realybės supratimą,
perduoti dalį savo švarių vibracijų.

Daviau jums pakankamai daug informacijos pamąstymams.
Aš neturiu laiko kalbėti užuominomis. Daviau būtent tai,
kas jums dabar būtina, kad pakiltų jūsų dvasia
ir jūsų sielos prabustų Aukščiausiajai Realybei.
Aš darau tai iš meilės ir atjautos jums.

AŠ ESU Guan In.


Meditacija sudaryta pagal Numylėtinės Guan In 2005-03-27 diktavimą
Meditacijos apiforminimas: Zoja Galickaja, Vladivostokas; Tatjana Mikušina, Tatjana Martynenko Omskas