Aš kreipiuosi į tuos, kurie man jaučia ypatingą artumą: žinokite, kad aš pasirengęs kontaktui su jumis jūsų širdyje.

Aš ateinu pas kiekvieną, kas mane pakviečia
ir kas paruošia savo šventovę mane priimti.

Nesibaiminkite ir nenusiminkite, jei mūsų bendravimas iš karto neįvyks. Man būtina, kad jūsų vibracijos pasiektų atitinkamą švarumą, tada galėsiu būti jumyse ir su jumis bendrauti.

Jūsų siekis bendrauti su manimi sukurs to troškimo magnetą ir aš gausiu galimybę nužengti į jūsų širdį viduje bendrauti.

Jeigu dėmesingai perskaitysite netgi tą Evangelijos variantą, kuris šiuo metu jums prieinamas, tai pastebėsite, kad niekada nekviečiau laikytis išorinio ritualo, o kviečiau eiti Keliu, esančiu jūsų širdyse.
Aš mokiau, kad paruoštumėte savo šventovę jaunikio atėjimui.
Jūsų jaunikis – tai jūsų Kristaus AŠ.Kai pasiekiate atitinkamą sielos, žemųjų kūnų švarumo lygį, gaunate galimybę bendrauti su savuoju Kristaus AŠ, su Aukščiausiąja jūsų pačių dalimi, o per savo Kristaus AŠ gaunate galimybę bendrauti su visais Pakylėtųjų Pulkais.

Tam, kad mes galėtume bendrauti, iš tikrųjų nereikalingas joks išorinis pasiuntinys. Aš jus palaikysiu, suteiksiu poilsį ir paguodą. Visa tai rasite savo širdyje, savo viduje.

Ateisiu pas visus, kas laukia ir pasiilgo manęs.
Pažadu, kad ateisiu pas kiekvieną iš jūsų ir duosiu būtent tai, ko labiau už viską trokšta jūsų širdis.

Aš suteiksiu žinojimą apie jūsų Ištakas, apie tą pasaulį, iš kurio atėjote ir kur trokštate sugrįžti. Aš priminsiu jūsų pirmąją meilę, suteiksiu žinojimą apie Kelią, kuris jus atves Namo pas jūsų Tėvą Danguje.

Netikėkite tuo, kas sakys, kad ši karalystė štai čia, arba ši karalystė štai ten. Netikėkite tais, kurie įkalbinės statyti Karalystę išoriniame pasaulyje.

Dievo Karalystė – tai jūsų sąmonės būsena.
Ir kai pasiekiate atitinkamą sąmonės išsivystymo lygį, gaunate leidimą į šią Dievo Karalystę.

Imkite mano ranką.

Laikykite ją stipriai ir aš parodysiu jums kelią į šią Karalystę, įėjimas į kurią yra jūsų širdyje.

Tik iš pradžių turite patys savo laisva valia atsisakyti tų savybių, kurios apsunkina jūsų širdis ir trukdo matyti mane netgi tada, kai ateinu pas jus ir stoviu tiesiai prieš jūsų akis.

Jūs nematote manęs tol, kol negalite atsikratyti naštos, kuri guli ant jūsų pečių. Tai krovinys, susidedantis iš prisirišimų prie šio jus supančio pasaulio.

 

Duosiu jums pratimą, kurį prižadėkite man atlikti kiekvieną dieną:

 

Įsivaizduokite spindinčią, akinančią Šviesą.

Jūs jaučiate norą susilieti su šia Šviesa, tapti su ja susivienijęs. Bet ši Šviesa degina ir negalite prie jos priartėti.
Taip yra todėl, kad jumyse yra kažkas, kas ne iš Šviesos, tai, kas trukdo pasiekti būseną, įprastą jūsų tikrajai – Šviesos, Ugnies, Liepsnos prigimčiai.

Pagalvokite, kas jums trukdo?
Kas jumyse yra ne iš Šviesos?

Nereikia bandyti atsikratyti iš karto visų savo netobulumų.
Išskirkite vieną savybę, kuri, jūsų nuomone, trukdo reikštis jūsų tikrajai prigimčiai.

Jeigu nežinote, kokia tai galėtų būti savybė, medituokite į mane, prašykite manęs ir aš pasufleruosiu, kas tai per savybė. Ji pasireikš jūsų gyvenime ir jūs panorėsite jos atsikratyti.

Turite taip aistringai norėti atsikratyti šios savybės arba kenksmingo įpročio ir savo maldose nuolat prašyti manęs, kad išvaduočiau jus nuo šios savybės, kad padėčiau įveikti šį jūsų netobulumą.

Galite paprasčiausiai prašyti, galite melstis. Ir ateis diena, kai galutinai atsikratysite šios savybės ar įpročio. Tada imkitės kitos netobulybės.

Atiduokite man visus savo netobulumus.
Prašykite manęs, aš paimsiu juos visus.

Ir jau nebus jumyse nieko, kas trukdytų išvysti mane, kai stovėsiu prieš jus. Man beliks tiktai paimti už rankos ir nuvesti jus tuo slaptu įėjimu į Dievo Karalystę, kuris yra slaptoje jūsų širdies buveinėje.

Tačiau iki to laiko mes susitikinėsime.
Aš ateisiu pas jus vėl ir vėl, iki tol,
kol sugebėsite mane išgirsti ir pajusti mano Meilę.

 

AŠ ESU Jėzus, jūsų draugas ir brolis Kelyje..

 


Meditacija sudaryta pagal Numylėtinio Jėzaus 2005-03-21 diktavimą
Meditacijos apipavidalinimas: Tatjana Martynenko