Serafiminė meditacija"Aš išvydau Dieviškąjį patvirtinimą, nesuteptąją didingai - aiškią Pirminę Priežastį, kuri prideda kiekvienai atsilaisvinančiai monadai intensyvų, panašų į Dieviškąjį, švytėjimą. Kokia lygybės palaima, nieko nenuskriaudžianti dalijant, kur nėra vietos pavydui! Bet ugnis nepasiliko mažytė ir apribota. Tai buvo auganti idėjų spiralė. Iš taško atsirasdavo ratai ir kaip laikrodžio rodyklė susukdavo erdvėje kūgį, kuris auksiniais laiptais kilo į viršų, tirdamas gelmes, sujungdamas nesujungiamą.

Kame gi tada skirtumai tarp mūsų? Jų nėra. Tam, kas skiria, nėra vietos tarp mūsų. Viskam, kas stengiasi pasėti nesantaiką, nėra vietos tarp mūsų, nes mes pripildyti Jo meile. Ir gėlės lapelio raudonis skaidrus, nes jo šviesa sruvena visoje substancijoje lyg dailios langų grotelės.

Gausiai apdovanota ir dosni prigimtis, tavo spinduliai skleidžia spindėjimą akivaizdžios tobulybės – aiškumo, atsidarančios kaip pusiau permatomos, kas suteikia paslaptingumo ir išpiešia piešinį skirtingomis spalvomis prieš džiaugsmingą vaiko žvilgsnį. AŠ ESU, o kadangi AŠ ESU, - tu esi, mes esame, jie yra, Šitai yra. Viskas fokusuojasi į jaudinančią, pulsuojančią, tikslingai nukreiptą darbo vienybę - į veiksmą, kur nėra vietos priešinimuisi, nes viskas nukreipta išreikšti individualybei, priežasties, veiksmo, širdies plakimo, vienybės, sumanymo ugnies ir nepertraukiamumo. Nepertraukiamumas ir nemirtingumas – viena ir viskas, kas išlaiko laiko išbandymus, yra vertinga, o viskas, kas yra vertinga, išlaiko laiko išbandymus, savo aukščiausios garbės atnaujinimui už amžinai tolstančios nežinomybės užsklandos.

Nėra nieko, išskyrus galutinio tikslo. Jokios pabaigos, tik nauji siekiai. Jokio nuopuolio, tik begaliniai apreiškimai. Jaunystė ir naujoviškumas, draugystė ir šviesos išplėtimas – taip Dievui matosi pasireiškimas, o pasireiškimas Dieviškojo matymo pagalba praplečia matymo ribas, darydamas jį pagalbininku atgimimo kūryboje".


"Dosjė pakylėjimui" Serapis Bėjus