...Viskas, ką jums artimiausiu laiku būtina padaryti,

tai atverti savo širdis Meilei,

Dieviškajai Meilei...

 

Siūlome jums universalią metodiką, kuri jums padės išvalyti

savo širdį nuo viso, kas nedieviška, nuo bet kurios savybės,

kuri iškilo jūsų kelyje ir jums trukdo.

 

Širdies išvalymo meditacija

 

...Įsivaizduokite, kaip imate švarų medžiagos gabalėlį

ir jį suvilgote žėrinčiame absoliučiai švariame vandenyje,

kuris teliūskuoja tiesiog po jūsų kojomis.

...Pasilenkite ir pasemkite šio vandens savo rankomis.

Sušlapinkite jame medžiagą ir įsivaizduokite,

kad rankose jūs laikote savo širdį.

...Jūsų širdis panaši į krištolinį indą.

Bet šis indas per jūsų įsikūnijimų Žemėje periodą

apsinešė ir nepraleidžia Dieviškosios Šviesos.

...Paimkite savo indą, savo širdį ir įsivaizduokite,

kaip sluoksnis po sluoksnio jūs nuo jos nuplaunate

visas susikaupusias neigiamas savybes ir jausmus.

...Neapykantą, priešiškumą, baimę, pyktį, neišmanymą, tingėjimą, pavydą...

...Kiekvienas iš jūsų rasite keletą savybių,

su kuriomis jums būtina išsiskirti pirmiausia.

...Nuplaukite nuo savo širdies šias negatyvių savybių ir pasireiškimų apnašas.

 

... Šią procedūrą kartokite kiekvieną dieną.

 

...Stenkitės visąlaik savo sąmonėje išlaikyti vaizdinį to,

kaip jūs išsiskiriate su savo neigiamomis savybėmis.

 

...Įsivaizduokite, kaip su kiekvienu kartu jūsų širdis sugeba per save praleisti vis daugiau ir daugiau Dieviškosios energijos.

...Praeis kažkiek laiko

ir iš jūsų širdies visiškai išsivalys visos praeities sankaupos

ir Dieviškosios Meilės vibracijas, kuriomis persmelktas visas pasaulis,

visa Kūrinija, jūs sugebėsite įsisavinti iki galo. Tačiau jūs

paprasčiausiai negalite šių vibracijų įsisavinti dėl jūsų pačių

netobulumo ir nenoro su šia netobulybe išsiskirti.

 

Galbūt, kiekvienas iš jūsų susimąstys...

...ir nuspręs pakeisti savo požiūrį į gyvenimą ir, nustojęs raukytis, džiaugsmingai atsuks savo besišypsantį veidą Naujai Dienai.

 

Įsivaizduokite, kad sėdite ant upės, ežero, ar upelio kranto

ir skaisti saulė šviečia tiesiai jums į veidą.

...Jums malonūs meilūs saulutės spindulių prisilietimai.

...Kiekvieną dieną saulė į jus prasiskverbia vis giliau ir giliau,

ir vieną gražią dieną jūs patys tampate saule

ir dovanojate savo Šviesą, savo Meilę visiems,

kam reikalinga Šviesa ir Meilė.

Ateis diena ir jūsų Dieviškosios sąmonės saulė sugebės šviesti per jus ir dovanoti šilumą daugeliui žmonių, kurie dar nesugebėjo atsilaisvinti nuo to, kas trukdo jiems prasiveržti į Dieviškojo buvimo juose saulę.

...Jūs panašūs į saulę.

... Ir jums reikia paprasčiausiai nuo savo indo nuvalyti daugelio amžių

purvo apnašas, kad jis vėl taptų švarus ir skaidrus.

 

...Ir savo indą jūs pripildysite Dieviškosios energijos ir kiekvienam,

kas trokšta, duosite galimybę iš savo indo atsigerti.

 

...Dieviškoji energija niekada nesibaigia.

Tiktai žmogiškoji sąmonė apriboja

Dieviškosios Energijos tėkmę jūsų pasaulyje.

 

...Nauja Diena ateina

ir šiai Dienai būdingas apribojimų nebuvimas,

Dieviškoji Laisvė ir

Dieviškoji Laimė.


Meditacija sudaryta pagal Šventojo Arkangelo Mykolo 2007-01-05 diktavimą.
Meditaciją apipavidalino Tatjana Martynenko