Rekomendacijos
besiveržiantiems žengti Keliu

  „Užmušk savo norus, susilpnink savo ydas anksčiau, nei imsiesi pirmo rimtos kelionės žingsnio.

  Prieš pakeldamas koją, kad užliptum ant kopėčių, pasmauk savo nuodėmes, amžiams padaryk jas nebylias, nuolankias.

  Sutramdyk savo mintis ir visą dėmesį laikyk sutelkęs į savo Mokytoją, kurio tu dar nematai, bet kurį jau nujauti.

  Jei nori būti saugus nuo priešo, sujunk savo jausmus į vieną. Juk tik šiuo, tavo smegenų tuštumoje paslėptu jausmu, prieš miglotą tavo sielos žvilgsnį atsiveria staigus vingis, vedantis į tavo Mokytoją.

  Ak, mokiny, ilgas ir alinantis kelias tavo priešaky. Vienintelė mintis apie praeitį nugramzdins tave žemyn, ir vėl prisireiks tau pradėti kilti.

  Užmušk savyje visus prisiminimus apie ankstesnius pergyvenimus. Nesidairyk atgal, kitaip tu prapuolęs.

  Netikėk, kad geidulius galima sunaikinti, kol jį maitini ir tenkini – juk tai – bjaurus Maros įteigtas melas. Tai dėl maitinimo yda išsikeroja į jėgą, kaip žiedelio viduje pastorėjęs kirminas.

...

   Mokinys turi susigrąžinti prarastą savo vaikišką būseną prieš tai, kai pirmas garsas palies jo ausį“.

J.P.Blavatskaja „Tylumos balsas“.

 

Atgal Toliau