Šaukinys

Prieš pradedant skaityti Rožinį, tam, kad koncentruotume maldines pastangas siūloma perskaityti sekantį šaukinį:
 

Vardan AŠ ESU TAS KAS AŠ ESU, vardan Visagalio Viešpaties Dievo aš kreipiuosi į visus Pakylėtųjų Pulkus, Šviesos Jėgų Hierarchiją, kuri prižiūri žmonijos evoliuciją ir nukreipia Žemės žmonijos vystymąsi Dieviškuoju Keliu.

Aš prašau nukreipti mano maldos energiją tam, kad būtų nutraukti visi karai, kurie šiuo metu vyksta Žemės planetoje, tame tarpe kariniai veiksmai pietryčių Ukrainoje, Sirijoje, Irake, Gazos sektoriuje. Taip pat aš prašau nukreipti mano maldos energiją neutralizavimui tų jėgų, kurios stumia žmoniją į naują pasaulinį karą.
Tegu Žemėje įsiviešpatauja Taika!
Lai būna laimingos visos gyvos būtybės!
Tegu pasauliui būna gerai!

Aš prašau, kad mano maldos energija būna padauginta iš dalyvaujančiųjų Budėjime už Taiką visame pasaulyje, skaičiaus.
Te įvyksta viskas pagal Šventą Dievo Valią. Amen!

2014 © Sirijus