Knyga „Gėris ir Blogis”

Knyga turi paantraštę „Asmeninis Blavatskajos „Slaptosios Doktrinos“ perskaitymas“.
Knyga sukurta vadovaujant Išminties Valdovams, kurie dabar gyvenančiai kartai žinomi kaip Sanat Kumara, Gautama Buda, Viešpats Maitrėja, Jėzus Kristus, El Morija.

Knygos tikslas yra paaiškinti žinias, XIX amžiuje Valdovų perduotas per J. P. Blavatskają. Knygoje taip pat atkuriama Tiesa apie Liuciferio nuopuolį, angelų nuopuolį ir žmonijos nuopuolį.
“NĖRA RELIGIJOS, AUKŠTESNĖS UŽ TIESĄ” – ši frazė yra J. P. Blavatskajos “Slaptosios Doktrinos” paantraštė, ir ašpabandysiu sekti Tiesa, kad ir kokia neįtikėtina ji pasirodytų.

Knyga atspausdinta 2010.10.01.

TURINYS:

Pratarmė

Liuciferio maištas

Žmonijos nuopuolis

Būtini paaiškinimai

Šiek tiek apie Blavatskają

Numatytų aptarti temų ratas

Atitikimas tarp žmogaus ir Žemės principų

Apie kokį laiko periodą eina kalba

Pirmoji Pagrindinė žmonių Rasė

Antroji Pagrindinė Rasė

Trečiosios Rasės Pradžia

Angelų „nuopuolis“

Žmonijos „nuopuolis“

Blogio kilmė

Liuciferis

Nedidelis nukrypimas

Septintojo antspaudo atvėrimas. Dovanotoji dispensacija

Grįžkime prie Trečiosios Pagrindinės Rasės

Lemūrija

Ketvirtoji Pagrindinė Rasė. Atlantida

Penktoji Pagrindinė Rasė

Pranašystė apie Šeštąją Rasę

Dar vienas nukrypimas nuo temos

Jono Apokrifas* [1]

Jono Apokrifo Komentaras

Kai kurios mūšio danguje reikšmės

Lyginamoji kai kurių Blavatskajos „Slaptosios Doktrinos“ teiginių ir Pakylėtųjų Valdovų Mokymo, duoto per Profetus, analizė

Prometėjas – Liuciferis?

Pabaiga

2014 © Sirijus