2020 m. vasario 20-23 dienomis Litexpo parodų rūmuose, Laisvės pr. 5, Vilniuje, vyks Vilniaus knygų mugė 2020, kur bus pristatomos T. N. Mikušinos – Naujojo filosofinio-etinio Mokymo pagrindėjos knygos, o taip pat ir kita produkcija. Naujos knygos lietuvių k.

Lauksime jūsų 3-ioje salėje, prie stendo 3.40

Parodos darbo laikas: vasario 20 d. 10-19 val., vasario 21 -22 d.d. 10-21 val., vasario 23 d. 10-17 val.


Dienos citata:„Jums būtina pašalinti iš savo gyvenimo tai, kas trukdo jumyse augti jūsų Meilei.”


Bendro Valdovų Laiškų Skaitymo Kalendorius

Bendras Išminties Valdovų 2005-2019m.m. Laiškų skaitymas.
Skaitymo pradžia 2019 m. lapkričio 4 d.


…kai mes jums duodame šias žinias, kurios yra šiuose diktavimuose, ir jūs jų savo gyvenime nevykdote, nesivadovaujate šiomis žiniomis savo kasdieniame gyvenime, tai žinios paimamos.

Jums duodama galimybė, Dieviškoji galimybė, Šviesos nešėjų per daugelį gyvenimų užtarnauta kančiomis ir kankinių mirtimi. Jūs turite galimybę turėti šį gryną Dieviškosios Tiesos ir Dieviškojo įkvėpimo šaltinį.

Ir jeigu jūs nepasinaudosite tomis žiniomis, nurodymais ir mokymais, kurie išdėstyti šiuose diktavimuose, tai prarasite savo sąmonės proveržio galimybę. Jūs prarasite galimybę pakilti į kitą, aukštesnę, viršūnę kopiant į Dieviškąją sąmonę.<...>

Duodama energija kūrybai. Duodama energija jūsų sąmonės išplėtimui. Ir tai, kaip jūs pasinaudosite šia energija, tiesiog nulems tolesnę istorijos eigą.<...>

Visąlaik išsaugoti Dieviškąjį nusiteikimą, būnant gyvenimo tirštumoje, yra tai, ko dabar iš jūsų reikalaujama. Savo sąmonėje jūs visąlaik turite būti kalnų viršūnėse. Tačiau nuolatos po kojomis jausti žemę. Ir taip, kaip savo gyvenimuose vadovaujatės tos šalies, kurioje jūs gyvenate, įstatymais, taip savo gyvenimuose nuolatos turite vadovautis Dieviškuoju Įstatymu.

Visada yra galimybė eiti Aukščiausiu Keliu ir visada yra galimybė nusiristi žemyn. (Gautama Buda, 2005 metų birželio 22)


Artėja naujas išėjimas! Tai, kas sena ir nesugeba evoliucionuoti, bus nušluota nuo Žemės paviršiaus. Sanat Kumara, 2019-12-19


Laiškų skaitymas – labai svarbus dvasinis darbas.
Video nusiteikimui dvasiniam darbui.
Viešpats Sūrja apie laiškų skaitymą. (video)
Sąlygos sėkmingam dvasiniam darbui (video)


Filmai su lietuviškais titrais per youtube 


Nauja Kosminė Būtybė Galingasis Pergalė
Viešpats Maitrėja
Buda Vairočana – Karminės Valdybos narys
Šiva – gerasis Viešpats
Pakylėtasis Valdovas IgorisBrangūs draugai,
kviečiu jus į „Sirijaus” svetainę!

„Sirijaus” svetainės pagrindą sudaro Laiškai arba diktavimai, kuriuos priėmiau per 15 metų – nuo 2005 iki 2019 metų.

Iš viso iki šios dienos priėmiau apie 500 Laiškų iš daugiau nei 50 Šviesos Būtybių. Šios Būtybės esti Aukščiausiuose Būties planuose ir pašauktos padėti žmonijai jos evoliucijoje. Laiškai duodami pokalbių forma.

Visų Laiškų visuma sudaro darnų Mokymą, kurio pagrindą sudaro Dorovės Įstatymas. Šviesos Būtybės metodiškai mums, įsikūnijime esantiems žmonėms, aiškina ir įrodinėja, kodėl savo gyvenimuose naudinga laikytis dorovės principų, tam duodamos žinios apie du svarbiausius įstatymus: Karmos Įstatymą ir Reinkarnacijos Įstatymą.

Šiuolaikinėje visuomenėje viešpataujanti yra vartotojiška visuomenės ideologija, šioje visuomenėje ugdomi norai ir sukuriamos sąlygos jiems patenkinti. Puotai vadovauja pinigai ir malonumų vaikymasis.

Laiškuose logiškai ir nuosekliai, žingsnis po žingsnio, paaiškinami naujos ideologijos principai, pagrįsti Meile ir tikėjimu, sąžiningumu ir nuoširdumu, žemų norų ir nekokybiškų sąmonės būsenų atsisakymu, brolybe ir kolektyvizmu, rūpinimusi artimu ir visa Gyvybe Žemėje.

Nuoseklus kasdienis Laiškų skaitymas pagal tą chronologinį eiliškumą, kaip jie buvo duoti, pakeičia skaitančiojo sąmonę. Ir palaipsniui keičiantis sąmonei pasikeis ir mus supanti tikrovė.

Vienas iš pagrindinių Mokymo postulatų: išorinis pasaulis atstovauja veidrodį, kuriame atsispindi mūsų sąmonė.

Tobulai sąmonei atitinka tobulas pasaulis.

Tam, kad nauja ideologija taptų viešpataujanti pasaulyje, reikia, kad 1 procentas žemės rutulio gyventojų laisvanoriškai nuspręstų pakeisti savo sąmonę, pakelti savo sąmonę į naują evoliucinį lygį.

Prieš pradedant skaityti Laiškus būtina susipažinti su skaitymo taisyklėmis skyriuje „Valdovų rekomendacijos apie tai, kaip skaityti laiškus”.

Be Laiškų skaitymo rekomenduojama kasdienis dvasinis darbas su savimi ir su savo netobulybėmis. Kaip pagalba dvasiniam darbui yra sukurti Rožiniai, filmai, su kuriais galima susipažinti atitinkamuose svetainės skyriuose.

Laiškuose esantis Mokymas, kaip pagalba dvasiniam ieškotojui, išleistas knygų ir diskų pavidalu, kuriuos įsigyti galima Leidybos namų „Sirijus” svetainėje.

Nuo 2008 metų Sirijaus svetainėje vyksta kassavaitinė Rožinių audio transliacija sekmadieniais 14 val. Lietuvos laiku. Informacija apie transliacijas yra skyriuje „Sekmadieninės transliacijos Internetu”.

Tam, kad prisidėtų prie dvasinio vystymosi, sukurta svetainė „Gyvenimo Etikos Universitetas”, kurios puslapiuose pagal pasiruošimą talpinama medžiaga kaip paskaitos ir filmai.

Daugelyje miestų įkurti Siriaus-Centrai, kuriuose skaitomos Gyvenimo Etikos Universiteto paskaitos. Su Sirius-Centrų darbu galima susipažinti svetainėje http://www.sirius-centers.net.

„Sirijaus” svetainėje yra nemokamas naujienų išsiuntinėjimas. Užsisakyti naujienas galima čia.
Linkiu jums sėkmės Dvasiniame Kelyje!

Tatjana Nikolajevna Mikušina
Šviesa ir Meilė!

2014 © Sirijus