Dienos citata:„Tik tas, kuris atsisako žemiškosios logikos, sugeba persisunkti Dieviškąja logika.”


Bendro Valdovų Laiškų Skaitymo Kalendorius

Bendras Išminties Valdovų 2005-2019m.m. Laiškų skaitymas.
Skaitymo pradžia 2019 m. lapkričio 4 d.


…dar ir dar kartą kartoju: būtina nuolatinė kasminutinė savo minčių ir jausmų kontrolė. Visada prisiminkite, kad jeigu situacijos, kurias prasukate savo prote, karmiškai baudžiamos, tai jūs kuriate karmą vien tik galvodami apie šias situacijas. Karmos sukūrimo mechanizmas šiuo atveju toks. Dieviškoji Energija, kuri patenka į jūsų keturis žemuosius kūnus iš Dieviškojo pasaulio krištoline styga, nusidažo jūsų mintimis ir jausmais. Ir jeigu jūsų mintys netobulos, tai Dieviškąją Energiją kvalifikuojate neteisingai.

Labai svarbu savo sąmonės būseną kontroliuoti kiekvienu laiko momentu. Jūsų sąmonė tokia paslanki, kad netgi maldos metu įsigudrinate sukurti tiek karmos, kad negali atsistebėti. (Numylėtasis Kuthumi, 2005 metų gegužės 31)

Apie Valdovą Kuthumi


Valdovo Kuthumi Laiškai publikuojami
knygoje „KUTHUMI”


Valdovo Kuthumi Laiškuose nagrinėjami
nauji Karmos Įstatymo aspektai, duodamas
naujas požiūris į žmogaus ir Visatos
sandarą bei evoliuciją, nagrinėjami
subtilūs psichologiniai momentai,
kurių žinojimas padeda eiti gyvenimu.


Artėja naujas išėjimas! Tai, kas sena ir nesugeba evoliucionuoti, bus nušluota nuo Žemės paviršiaus. Sanat Kumara, 2019-12-19


Atspausdinta nauja knyga

SANAT KUMARA
Išminties Valdovai/
T.N. Mikušina

Knygoje yra rinktiniai Viešpaties Sanat Kumaros Laiškai. Juose duodama labai daug Mokymų. Štai kai kurie iš jų: apie tikruosius ir melagingus pasiuntinius, apie Šventosios Dvasios bendruomenes, apie atsakomybę už prieš įsikūnijimą prisiimtus įsipareigojimus, apie teisingą piniginės energijos panaudojimą, apie kiekvieno pasirinkimą tarp Amžino pasaulio ir trūnaus pasaulio, apie ego įveikimą, apie Įšventinimų Kelią ir daugelis kitų. Plačiau…


Laiškų skaitymas – labai svarbus dvasinis darbas.
Video nusiteikimui dvasiniam darbui.
Viešpats Sūrja apie laiškų skaitymą. (video)
Sąlygos sėkmingam dvasiniam darbui (video)


Filmai su lietuviškais titrais per youtube 


Viešpats Maitrėja
Buda Vairočana – Karminės Valdybos narys
Šiva – gerasis Viešpats
Pakylėtasis Valdovas IgorisBrangūs draugai,
kviečiu jus į „Sirijaus” svetainę!

„Sirijaus” svetainės pagrindą sudaro Laiškai arba diktavimai, kuriuos priėmiau per 15 metų – nuo 2005 iki 2019 metų.

Iš viso iki šios dienos priėmiau apie 500 Laiškų iš daugiau nei 50 Šviesos Būtybių. Šios Būtybės esti Aukščiausiuose Būties planuose ir pašauktos padėti žmonijai jos evoliucijoje. Laiškai duodami pokalbių forma.

Visų Laiškų visuma sudaro darnų Mokymą, kurio pagrindą sudaro Dorovės Įstatymas. Šviesos Būtybės metodiškai mums, įsikūnijime esantiems žmonėms, aiškina ir įrodinėja, kodėl savo gyvenimuose naudinga laikytis dorovės principų, tam duodamos žinios apie du svarbiausius įstatymus: Karmos Įstatymą ir Reinkarnacijos Įstatymą.

Šiuolaikinėje visuomenėje viešpataujanti yra vartotojiška visuomenės ideologija, šioje visuomenėje ugdomi norai ir sukuriamos sąlygos jiems patenkinti. Puotai vadovauja pinigai ir malonumų vaikymasis.

Laiškuose logiškai ir nuosekliai, žingsnis po žingsnio, paaiškinami naujos ideologijos principai, pagrįsti Meile ir tikėjimu, sąžiningumu ir nuoširdumu, žemų norų ir nekokybiškų sąmonės būsenų atsisakymu, brolybe ir kolektyvizmu, rūpinimusi artimu ir visa Gyvybe Žemėje.

Nuoseklus kasdienis Laiškų skaitymas pagal tą chronologinį eiliškumą, kaip jie buvo duoti, pakeičia skaitančiojo sąmonę. Ir palaipsniui keičiantis sąmonei pasikeis ir mus supanti tikrovė.

Vienas iš pagrindinių Mokymo postulatų: išorinis pasaulis atstovauja veidrodį, kuriame atsispindi mūsų sąmonė.

Tobulai sąmonei atitinka tobulas pasaulis.

Tam, kad nauja ideologija taptų viešpataujanti pasaulyje, reikia, kad 1 procentas žemės rutulio gyventojų laisvanoriškai nuspręstų pakeisti savo sąmonę, pakelti savo sąmonę į naują evoliucinį lygį.

Prieš pradedant skaityti Laiškus būtina susipažinti su skaitymo taisyklėmis skyriuje „Valdovų rekomendacijos apie tai, kaip skaityti laiškus”.

Be Laiškų skaitymo rekomenduojama kasdienis dvasinis darbas su savimi ir su savo netobulybėmis. Kaip pagalba dvasiniam darbui yra sukurti Rožiniai, filmai, su kuriais galima susipažinti atitinkamuose svetainės skyriuose.

Laiškuose esantis Mokymas, kaip pagalba dvasiniam ieškotojui, išleistas knygų ir diskų pavidalu, kuriuos įsigyti galima Leidybos namų „Sirijus” svetainėje.

Nuo 2008 metų Sirijaus svetainėje vyksta kassavaitinė Rožinių audio transliacija sekmadieniais 14 val. Lietuvos laiku. Informacija apie transliacijas yra skyriuje „Sekmadieninės transliacijos Internetu”.

Tam, kad prisidėtų prie dvasinio vystymosi, sukurta svetainė „Gyvenimo Etikos Universitetas”, kurios puslapiuose pagal pasiruošimą talpinama medžiaga kaip paskaitos ir filmai.

Daugelyje miestų įkurti Siriaus-Centrai, kuriuose skaitomos Gyvenimo Etikos Universiteto paskaitos. Su Sirius-Centrų darbu galima susipažinti svetainėje http://www.sirius-centers.net.

„Sirijaus” svetainėje yra nemokamas naujienų išsiuntinėjimas. Užsisakyti naujienas galima čia.
Linkiu jums sėkmės Dvasiniame Kelyje!

Tatjana Nikolajevna Mikušina
Šviesa ir Meilė!

2014 © Sirijus