Rugsėjo mėn. 19 d.(šeštadienį) 11:00 val. VšĮ “Siriaus” centro patalpose – Kaune, Laisvės al. 45 – 305 kab. vyks susitikimas. Iki pasimatymo!


Senojo pasaulio pabaiga nulemta

7 dalis


Latvijos Išminties Žodžio bendrijos iniciatyva nuo rugsėjo mėn. 2 d. tęsiamas visų Išminties Mokytojų Laiškų bendras skaitymas. Jei tik norite, galite prisijungti!

Skaitysime visus Laiškus individualiai, po vieną kasdien, pradedant nuo šiandien rugsėjo mėn. 2 d. – Sanat Kumaros 2005m. kovo mėn. 4 d. Laišku.

Skaitymo laiką siūlome pasirinkti pagal savo galimybes ir pageidavimą. Laiškai skaitomi šiomis valandomis: 12:00, 15:00, 18:00 ir 21:00 Lietuvos laiku.


Atspausdinta nauja knyga

Žinios apie esmę.
Aut.-sudar.: Ž.А. Novičeva


„Ši knyga apie filosofinį-etinį Mokymą, perduotą per T.N.Mikušiną. Knygos autorė-sudarytoja smulkiai nagrinėja vieną iš filosofijos sričių – ontologiją, arba mokymą apie būtį. Pateikiami argumentai, kodėl šis Mokymas ir jame esančios koncepcijos daro jį vienu iš pagrindinių filosofinių XXI-ojo amžiaus pradžios Mokymų.”


Valdovai apie valdžią. Т.N. Mikušina.
Išminties Valdovų Mokymo apie valdžią traktavimas.


Dienos citata: „Tada, kai suteikiate pagalbą žmogui, kuriam ji reikalinga, turite visų pirma rūpintis jo siela, o ne fiziniu kūnu.”


 Bendro Valdovų Laiškų Skaitymo Kalendorius


Filmai su lietuviškais titrais per youtube 


Pakylėtasis Valdovas Nikolajus
Ponia Teosofija (J.P.B.)
Kosminė Būtybė Galingasis Pergalė
Viešpats Maitrėja
Buda Vairočana – Karminės Valdybos narys
Šiva – gerasis ViešpatsBrangūs draugai,
kviečiu jus į „Sirijaus” svetainę!

„Sirijaus” svetainės pagrindą sudaro Laiškai arba diktavimai, kuriuos priėmiau per 15 metų – nuo 2005 iki 2019 metų.

Iš viso iki šios dienos priėmiau apie 500 Laiškų iš daugiau nei 50 Šviesos Būtybių. Šios Būtybės esti Aukščiausiuose Būties planuose ir pašauktos padėti žmonijai jos evoliucijoje. Laiškai duodami pokalbių forma.

Visų Laiškų visuma sudaro darnų Mokymą, kurio pagrindą sudaro Dorovės Įstatymas. Šviesos Būtybės metodiškai mums, įsikūnijime esantiems žmonėms, aiškina ir įrodinėja, kodėl savo gyvenimuose naudinga laikytis dorovės principų, tam duodamos žinios apie du svarbiausius įstatymus: Karmos Įstatymą ir Reinkarnacijos Įstatymą.

Šiuolaikinėje visuomenėje viešpataujanti yra vartotojiška visuomenės ideologija, šioje visuomenėje ugdomi norai ir sukuriamos sąlygos jiems patenkinti. Puotai vadovauja pinigai ir malonumų vaikymasis.

Laiškuose logiškai ir nuosekliai, žingsnis po žingsnio, paaiškinami naujos ideologijos principai, pagrįsti Meile ir tikėjimu, sąžiningumu ir nuoširdumu, žemų norų ir nekokybiškų sąmonės būsenų atsisakymu, brolybe ir kolektyvizmu, rūpinimusi artimu ir visa Gyvybe Žemėje.

Nuoseklus kasdienis Laiškų skaitymas pagal tą chronologinį eiliškumą, kaip jie buvo duoti, pakeičia skaitančiojo sąmonę. Ir palaipsniui keičiantis sąmonei pasikeis ir mus supanti tikrovė.

Vienas iš pagrindinių Mokymo postulatų: išorinis pasaulis atstovauja veidrodį, kuriame atsispindi mūsų sąmonė.

Tobulai sąmonei atitinka tobulas pasaulis.

Tam, kad nauja ideologija taptų viešpataujanti pasaulyje, reikia, kad 1 procentas žemės rutulio gyventojų laisvanoriškai nuspręstų pakeisti savo sąmonę, pakelti savo sąmonę į naują evoliucinį lygį.

Prieš pradedant skaityti Laiškus būtina susipažinti su skaitymo taisyklėmis skyriuje „Valdovų rekomendacijos apie tai, kaip skaityti laiškus”.

Be Laiškų skaitymo rekomenduojama kasdienis dvasinis darbas su savimi ir su savo netobulybėmis. Kaip pagalba dvasiniam darbui yra sukurti Rožiniai, filmai, su kuriais galima susipažinti atitinkamuose svetainės skyriuose.

Laiškuose esantis Mokymas, kaip pagalba dvasiniam ieškotojui, išleistas knygų ir diskų pavidalu, kuriuos įsigyti galima Leidybos namų „Sirijus” svetainėje.

Nuo 2008 metų Sirijaus svetainėje vyksta kassavaitinė Rožinių audio transliacija sekmadieniais 14 val. Lietuvos laiku. Informacija apie transliacijas yra skyriuje „Sekmadieninės transliacijos Internetu”.

Tam, kad prisidėtų prie dvasinio vystymosi, sukurta svetainė „Gyvenimo Etikos Universitetas”, kurios puslapiuose pagal pasiruošimą talpinama medžiaga kaip paskaitos ir filmai.

Daugelyje miestų įkurti Siriaus-Centrai, kuriuose skaitomos Gyvenimo Etikos Universiteto paskaitos. Su Sirius-Centrų darbu galima susipažinti svetainėje http://www.sirius-centers.net.

„Sirijaus” svetainėje yra nemokamas naujienų išsiuntinėjimas. Užsisakyti naujienas galima čia.
Linkiu jums sėkmės Dvasiniame Kelyje!

Tatjana Nikolajevna Mikušina


Šviesa ir Meilė!

2014 © Sirijus