Spalio 25
Motinos Marijos Rožinio

Visas laimingo gyvenimo mechanizmas įdėtas jumyse.
transliacija 14 val. Lietuvos laiku
VIDEO TRANSLIACIJA

Lietuviškas Rožinio tekstasPokalbiai apie KARMOS ĮSTATYMĄ
Valdovų Laiškai / T. N. Mikušina

„Karmos Įstatymas toks gilus, jog nėra žodžių, kad Jį apibudinti”. Šie Šri Babadži – vieno iš didingiausių XX amžiaus indų šventųjų žodžiai turi kažką bendro su kito Didingojo Mokytojo – Gautamos Budos žodžiais, kuris kalbėjo: „Aš nemokau nieko kito, išskyrus Karmos Įstatymo”. Per praėjusį šimtmetį žinios apie Karmos Įstaymą plačiai žinomos Indijos, Tibeto, Kinijos gyventojams, tapo pasiekiamos ir Vakarų tautoms. Ir visgi, mes labai mažai žinome apie šį fundamentalų Įstatymą.

Duoti skaitytojui vientisą, harminingą įsivaizdavimą apie Jį ir pašaukta T.N. Mikušinos knyga „Pokalbiai apie Karmos Įstatymą”. Daugelis subtilių atpildo Įstatymo ribų atskleidžiamos šios knygos puslapiuose. Vargingumo ir turtingumo karma, neteisingų pasirinkimų ir neveiksnumo karma, geroji karma kaip sėkmės, pasiekimų ir sėkmės gyvenime užstatas, tėvų ir vaikų karma, sutuoktinių karma. Pats Karmos Įstatymo žinojimas žymiai palengvina mūsų gyvenimišką kelią, o jeigu mes uoliai kuriame gerąją karmą, tai džiaugsmas ir laimė būtinai lydės mus visur, kad ir kur būtume! Ši knyga skaitytojui gali atverti naują perspektyvą ir nukreipti jo karmos tėkmę lengvesniu keliu.


„Sirijaus” svetainėje pravedamos sekančios bendros
dvasinės praktikos:

1. Kasdieną. Valdovų Laiškų skaitymas. Nuoroda į kalendorių

2. Kiekvieną savaitę.Rožinio skaitymas sekmadieniais
15 valandą Lietuvos laiku.

3. Kas mėnesį. Kiekvieno mėnesio 23 dieną ateinančio mėnesio karmos transmutacijos praktika.

4. Kartą per metus. Gruodžio 8 d. Motinos Marijos Gailestingumo Valanda

5. Du kartus per metus vasaros ir žiemos saulėgrįžos dienomis laiškų Karminei Valdybai rašymas.
Kaip rašyti laiškus Karminei Valdybai


Apie Didžiąją Baltąją Broliją ir pasiuntinystę

Mieli draugai! Ryšium su „Išminties knygos“ išleidimu bulgarų kalba, mes kreipiamės į tą Pasiuntinio kelio puslapį, kuris yra susijęs su Bulgarija.
Ketvirtasis Išminties Valdovų Laiškų ciklas buvo priimtas Bulgarijoje nuo 2006 m. liepos 1 iki 21 d. Liepos 29 dieną T.N. Mikušina prieš Mokytojų mokymo pasekėjus skaitė pranešimą. Jūsų dėmesiui pateikiame kalbos fragmentą. Skaityti…


Dienos citata: „Deja, nėra daugiau laiko laukti atsilikusiųjų. Mes didiname Žemės planetos pertvarkymo tempus.”


 Bendro Valdovų Laiškų Skaitymo Kalendorius


Filmai su lietuviškais titrais per youtube 


Pakylėtasis Valdovas Nikolajus
Ponia Teosofija (J.P.B.)
Kosminė Būtybė Galingasis Pergalė
Viešpats Maitrėja
Buda Vairočana – Karminės Valdybos narys
Šiva – gerasis ViešpatsBrangūs draugai,
kviečiu jus į „Sirijaus” svetainę!

„Sirijaus” svetainės pagrindą sudaro Laiškai arba diktavimai, kuriuos priėmiau per 15 metų – nuo 2005 iki 2019 metų.

Iš viso iki šios dienos priėmiau apie 500 Laiškų iš daugiau nei 50 Šviesos Būtybių. Šios Būtybės esti Aukščiausiuose Būties planuose ir pašauktos padėti žmonijai jos evoliucijoje. Laiškai duodami pokalbių forma.

Visų Laiškų visuma sudaro darnų Mokymą, kurio pagrindą sudaro Dorovės Įstatymas. Šviesos Būtybės metodiškai mums, įsikūnijime esantiems žmonėms, aiškina ir įrodinėja, kodėl savo gyvenimuose naudinga laikytis dorovės principų, tam duodamos žinios apie du svarbiausius įstatymus: Karmos Įstatymą ir Reinkarnacijos Įstatymą.

Šiuolaikinėje visuomenėje viešpataujanti yra vartotojiška visuomenės ideologija, šioje visuomenėje ugdomi norai ir sukuriamos sąlygos jiems patenkinti. Puotai vadovauja pinigai ir malonumų vaikymasis.

Laiškuose logiškai ir nuosekliai, žingsnis po žingsnio, paaiškinami naujos ideologijos principai, pagrįsti Meile ir tikėjimu, sąžiningumu ir nuoširdumu, žemų norų ir nekokybiškų sąmonės būsenų atsisakymu, brolybe ir kolektyvizmu, rūpinimusi artimu ir visa Gyvybe Žemėje.

Nuoseklus kasdienis Laiškų skaitymas pagal tą chronologinį eiliškumą, kaip jie buvo duoti, pakeičia skaitančiojo sąmonę. Ir palaipsniui keičiantis sąmonei pasikeis ir mus supanti tikrovė.

Vienas iš pagrindinių Mokymo postulatų: išorinis pasaulis atstovauja veidrodį, kuriame atsispindi mūsų sąmonė.

Tobulai sąmonei atitinka tobulas pasaulis.

Tam, kad nauja ideologija taptų viešpataujanti pasaulyje, reikia, kad 1 procentas žemės rutulio gyventojų laisvanoriškai nuspręstų pakeisti savo sąmonę, pakelti savo sąmonę į naują evoliucinį lygį.

Prieš pradedant skaityti Laiškus būtina susipažinti su skaitymo taisyklėmis skyriuje „Valdovų rekomendacijos apie tai, kaip skaityti laiškus”.

Be Laiškų skaitymo rekomenduojama kasdienis dvasinis darbas su savimi ir su savo netobulybėmis. Kaip pagalba dvasiniam darbui yra sukurti Rožiniai, filmai, su kuriais galima susipažinti atitinkamuose svetainės skyriuose.

Laiškuose esantis Mokymas, kaip pagalba dvasiniam ieškotojui, išleistas knygų ir diskų pavidalu, kuriuos įsigyti galima Leidybos namų „Sirijus” svetainėje.

Nuo 2008 metų Sirijaus svetainėje vyksta kassavaitinė Rožinių audio transliacija sekmadieniais 14 val. Lietuvos laiku. Informacija apie transliacijas yra skyriuje „Sekmadieninės transliacijos Internetu”.

Tam, kad prisidėtų prie dvasinio vystymosi, sukurta svetainė „Gyvenimo Etikos Universitetas”, kurios puslapiuose pagal pasiruošimą talpinama medžiaga kaip paskaitos ir filmai.

Daugelyje miestų įkurti Siriaus-Centrai, kuriuose skaitomos Gyvenimo Etikos Universiteto paskaitos. Su Sirius-Centrų darbu galima susipažinti svetainėje http://www.sirius-centers.net.

„Sirijaus” svetainėje yra nemokamas naujienų išsiuntinėjimas. Užsisakyti naujienas galima čia.
Linkiu jums sėkmės Dvasiniame Kelyje!

Tatjana Nikolajevna Mikušina


Šviesa ir Meilė!

2014 © Sirijus