2021 m. rugpjūčio 14 d. VšĮ „Siriaus” centro patalpose – Kaune,
Laisvės al. 45 – 305 kab. kviečiamas bendras susirinkimas.
Pradžia 12:00 val. VšĮ „Siriaus centras” dalininkai renkasi 11:00 val.
Svarstysime numatomus pokyčius įstaigos veikloje.


Didi Sanat Kumaros Auka


Sanat Kumara. 2009 metų gruodžio 1 d. laiškas

Septintojo antspaudo atvėrimas. Dovanotoji dispensacija


…Kosminis įstatymas patvirtina, kad kai atitinkamo kosminės sąmonės lygio ir platumos hierarchas savanoriškai sutinka tapti piemeniu gyvybinių bangų, kurios yra paklydusios avys, tam leidimas turi būti dovanotas. Kur nėra Guru – ten negali būti ir čelos; kur nėra piemens – ten negali būti ir avių. Nes parašyta: „Nugalėk piemenį, ir avys išsilakstys!“6
Bet Guru galimybė tapti Guru gali būti duodama tik atitinkamam ciklui; ir jei šio ciklo pabaigoje gyvybės srautai dėl savo nepaklusnumo ir dėl kietaširdiškumo neatsilieps kaip čela į širdingą Guru liepsną, tai Guru turės pasišalinti. Ir tai, kas galėjo įvykti, neatsitiks, ir daugiau nė vienam hierarchui tokia dispensacija nebus duota.

Privalote jausti didžią pagarbą didingai aukai,
kurią Sanat Kumara atnešė jūsų gyvybės srautams.

Zaratustra, 2012 metų gruodžio 27


„SANAT KUMARA”

Knygoje yra rinktiniai Viešpaties Sanat Kumaros Laiškai. Juose duodama labai daug Mokymų. Štai kai kurie iš jų: apie tikruosius ir melagingus pasiuntinius,
apie Šventosios Dvasios bendruomenes,
apie atsakomybę už prieš įsikūnijimą prisiimtus įsipareigojimus,
apie teisingą piniginės energijos panaudojimą,
apie kiekvieno pasirinkimą tarp Amžino pasaulio ir trūnaus pasaulio,
apie ego įveikimą,
apie Įšventinimų Kelią ir daugelis kitų.


„GĖRIS IR BLOGIS”

Knyga turi paantraštę „Asmeninis Blavatskajos „Slaptosios Doktrinos“ perskaitymas“.
Knyga sukurta vadovaujant Išminties Valdovams, kurie dabar gyvenančiai kartai žinomi kaip Sanat Kumara, Gautama Buda, Viešpats Maitrėja, Jėzus Kristus, El Morija. Knygos tikslas yra paaiškinti žinias, XIX amžiuje Valdovų perduotas per J. P. Blavatskają. Knygoje taip pat atkuriama Tiesa apie Liuciferio nuopuolį, angelų nuopuolį ir žmonijos nuopuolį.


Elektroniniu pavidalu knygą galima skaityti: https://www.sirijus.com/knyga-geris-ir-blogis-2/„GĖRIS IR BLOGIS” I ir II knygos.

Ši knyga apjungia dvi T.N. Mikušinos knygas „GĖRIS IR BLOGIS”.
Asmeninis Blavatskajos „Slaptosios Doktrinos“ perskaitymas“.
Išminties Valdovų laiškai, taip pat yra naujos medžiagos,
atskleidžiančios ir pagilinančios šių dviejų knygų suvokimą.

Knyga atveria naujas Tiesos paslaptis iš amžinos filosofinės
Gėrio ir Blogio temos.

 


Tatjanos Nokolajevnos Mikušinos knygai „Maitrėja”
suteiktas 5-ių žvaigždučių reitingas

Tai pats aukščiausias įvertinimas didžiausiame tarptautiniame
„Mėgstamiausia skaitytojų knyga – 2021″ knygų konkurse
(Readers’ Favorite- 2021), kuris pravedamas JAVDienos citata: „Tose žemės vietos, kur dar karaliauja ramybės ir harmonijos atmosfera, jūs išgyjate tiesiog patekdami į šias vietas.”


Filmai su lietuviškais titrais per youtube Brangūs draugai,
kviečiu jus į „Sirijaus” svetainę!

„Sirijaus” svetainės pagrindą sudaro Laiškai arba diktavimai, kuriuos priėmiau per 15 metų – nuo 2005 iki 2019 metų.

Iš viso iki šios dienos priėmiau apie 500 Laiškų iš daugiau nei 50 Šviesos Būtybių. Šios Būtybės esti Aukščiausiuose Būties planuose ir pašauktos padėti žmonijai jos evoliucijoje. Laiškai duodami pokalbių forma.

Visų Laiškų visuma sudaro darnų Mokymą, kurio pagrindą sudaro Dorovės Įstatymas. Šviesos Būtybės metodiškai mums, įsikūnijime esantiems žmonėms, aiškina ir įrodinėja, kodėl savo gyvenimuose naudinga laikytis dorovės principų, tam duodamos žinios apie du svarbiausius įstatymus: Karmos Įstatymą ir Reinkarnacijos Įstatymą.

Šiuolaikinėje visuomenėje viešpataujanti yra vartotojiška visuomenės ideologija, šioje visuomenėje ugdomi norai ir sukuriamos sąlygos jiems patenkinti. Puotai vadovauja pinigai ir malonumų vaikymasis.

Laiškuose logiškai ir nuosekliai, žingsnis po žingsnio, paaiškinami naujos ideologijos principai, pagrįsti Meile ir tikėjimu, sąžiningumu ir nuoširdumu, žemų norų ir nekokybiškų sąmonės būsenų atsisakymu, brolybe ir kolektyvizmu, rūpinimusi artimu ir visa Gyvybe Žemėje.

Nuoseklus kasdienis Laiškų skaitymas pagal tą chronologinį eiliškumą, kaip jie buvo duoti, pakeičia skaitančiojo sąmonę. Ir palaipsniui keičiantis sąmonei pasikeis ir mus supanti tikrovė.

Vienas iš pagrindinių Mokymo postulatų: išorinis pasaulis atstovauja veidrodį, kuriame atsispindi mūsų sąmonė.

Tobulai sąmonei atitinka tobulas pasaulis.

Tam, kad nauja ideologija taptų viešpataujanti pasaulyje, reikia, kad 1 procentas žemės rutulio gyventojų laisvanoriškai nuspręstų pakeisti savo sąmonę, pakelti savo sąmonę į naują evoliucinį lygį.

Prieš pradedant skaityti Laiškus būtina susipažinti su skaitymo taisyklėmis skyriuje „Valdovų rekomendacijos apie tai, kaip skaityti laiškus”.

Be Laiškų skaitymo rekomenduojama kasdienis dvasinis darbas su savimi ir su savo netobulybėmis. Kaip pagalba dvasiniam darbui yra sukurti Rožiniai, filmai, su kuriais galima susipažinti atitinkamuose svetainės skyriuose.

Laiškuose esantis Mokymas, kaip pagalba dvasiniam ieškotojui, išleistas knygų ir diskų pavidalu, kuriuos įsigyti galima Leidybos namų „Sirijus” svetainėje.

Nuo 2008 metų Sirijaus svetainėje vyksta kassavaitinė Rožinių audio transliacija sekmadieniais 14 val. Lietuvos laiku. Informacija apie transliacijas yra skyriuje „Sekmadieninės transliacijos Internetu”.

Tam, kad prisidėtų prie dvasinio vystymosi, sukurta svetainė „Gyvenimo Etikos Universitetas”, kurios puslapiuose pagal pasiruošimą talpinama medžiaga kaip paskaitos ir filmai.

Daugelyje miestų įkurti Siriaus-Centrai, kuriuose skaitomos Gyvenimo Etikos Universiteto paskaitos. Su Sirius-Centrų darbu galima susipažinti svetainėje http://www.sirius-centers.net.

„Sirijaus” svetainėje yra nemokamas naujienų išsiuntinėjimas. Užsisakyti naujienas galima čia.
Linkiu jums sėkmės Dvasiniame Kelyje!

Tatjana Nikolajevna Mikušina
Šviesa ir Meilė!

2014 © Sirijus