Mistiko kelias

Visais laikais, visose religijose buvo žmonių, esančių nuošalyje nuo oficialios bažnyčios valdžios. Atsiskyrėliai, jogai, pranašai, mistikai… Su kai kurių iš jų autoritetu oficialioji bažnyčia skaitydavosi, bet dažniau juos persekiodavo ar netgi atimdavo gyvybę.

Tatjana MikusinaKiekvienoje religijoje yra du keliai: išorinis kelias-sekimas tam tikromis dogmomis ir ritualais ir vidinis kelias-ieškojimas tiesioginio, asmeninio ryšio su Dievu.
Pirmuoju keliu eina 90 procentų tikinčiųjų. Antruoju keliu mažai kas rizikuoja eiti. Tai-įšventinimų, slaptų žinių ir asmeninės mistinės patirties kelias.

Skirtingais istoriniais laikotarpiais Žemėje egzistavo slaptosios įšventintųjų mokyklos. Mes žinome Pitagoro bendruomenę, esėjų bendruomenę, misterijų mokyklą senovės Egipte.
XIX amžiaus pabaigoje buvo pabandyta duoti dalį slaptų žinių platesnei auditorijai. Tai buvo duota per J. P. Blavatskają ir teosofų judėjimą.
XX amžiuje žinios buvo perduodamos per Jeleną ir Nikolajų Rerichus. Vėliau-per keletą organizacijų Amerikoje: „Laisvės tiltas”, judėjimą AŠ ESU, „Summit Lighthouse”.
Kas toliau?
Tam, kad būtų suprasta netgi tų žinių esmė, kurios buvo duotos per šiuos žmones ir šias organizacijas, visąlaik būtina, kad Žemėje būtų žmonių, palaikančių vidinį kontaktą su Dievu. Tai labai svarbu būtent dabar, kai atsirado labai daug melagingų mokytojų, ekstrasensų.
Kažkas turi palaikyti tikrąją, dieviškąją vibraciją. Kažkas turi laikyti savo sąmonę nuolatiniame sąskambyje su Dievu. Tik iš šio sąskambio su Dievu taško galima įvertinti daugelį įvykių, vykstančių Žemėje dabar, ir suprasti tai, kas buvo duota anksčiau ir užrašyta knygų puslapiuose.
Aš tikiuosi, kad interneto svetainėje „Sirijus” (https://www.sirijus.com/) išdėstyta medžiaga padės jums saugoti vidinius orientyrus ir vidinį sąskambį su Dievu savo viduje.

Tatjana Mikušina

***

Nuo seno Rytuose žinomi Šambalos Valdovai. Įvairiuose mokymuose jie vadinami skirtingai: žmonijos Mokytojais, Pakylėtaisiais Valdovais, Išminties Valdovais, Didžiąja Baltąja Brolija.

Šie Mokytojai pasiekė aukštesnį evoliucijos laiptelį ir tęsia savo vystymąsi subtiliuosiuose Žemės planetos planuose. Savo pareiga šios Aukštosios Būtybės laiko padėti Žemės žmonijai vystyti savo sąmonę.

Būdas, kuriuo Pakylėtieji Valdovai bendrauja su žmonija, yra Laiškų(Diktavimų) perdavimas, kuriuos užrašo Pasiuntinys, įvaldęs specialų metodą, kuris leidžia priimti Laiškus iš aukščiausių, eterio Šviesos oktavų.

Tokiais žmonėmis buvo Jelena Petrovna Blavatskaja, Jelena Ivanovna ir Nikolajus Konstantinovičius Rerichai, Markas ir Elizabeth Prophetai ir kiti.

2004 metais Valdovai savo Pasiuntinio mantiją suteikė Tatjanai Nikolajevnai MIKUŠINAI. Laiškai, kuriuos Valdovai perdavė per Tatjaną Nikolajevną, publikuojami knygų „Išminties Žodis“ serijoje.  Per dešimt metų ji priėmė 20 Laiškų ciklų, kuriuos sudaro apie 470 diktavimų.
Dariau viską, kas nuo manęs priklausė, kad kaip įmanoma geriau atlikčiau savo darbą priimant Laiškus. Tačiau iš tikrųjų viską darė Dievas.
Niekada iš anksto nežinojau, kas iš Šviesos Būtybių ateis duoti Laiško. Taip pat nežinojau, kokia tema bus Laiškas. Ir iki šiol negaliu suprasti, kaip vyksta šis stebuklas perduodant Laiškus. Darbas priimant laiškus yra ties žmogiškųjų galimybių riba, ir galima tik numanyti, kiek pastangų įdėjo Pakylėtųjų pulkai, kad šis daugelio metų triūsas būtų sėkmingas”. (T. N. Mikušina)

Laiškuose esanti informacija nepriklauso jokiai tam tikrai tikėjimo sistemai ir jokiai konkrečiai religijai. Valdovai kalba apie dabartinį istorinį momentą Žemės planetoje. Pasakoja apie energijas ir vibracijas, apie šio pasaulio iliuziją ir apie Dieviškąją Realybę, apie žmogaus Aukščiausiąjį AŠ ir apie jo žemuosius kūnus. Supažindina su naujomis Karmos (priežasčių ir pasekmių Įstatymo) ir reinkarnacijos įstatymo subtilybėmis. Duoda konkrečias rekomendacijas, kaip būtent žmogus gali pakeisti savo asmeninę sąmonę, kad neatsidurtų evoliucinio kelio kelkraštyje.
„…kai esate apsiginklavę žiniomis apie vykstančius procesus, jums lengviau orientuotis ir lengviau pergyventi tą esantį chaosą, bet jį  greitai pakeis nauja tvarka.
…nuo to, kiek savo viduje būsite įsitikinę tuo, kad priešaky jūsų laukia daug džiaugsmingesni ir šviesesni laikai, priklauso pereinamojo periodo trukmė.
Jums reikės pakeisti savo sąmonę, pakeisti požiūrį į viską, kas jus supa. Todėl, kad nauja epocha bus pagrįsta visiškai kitais principais! Ir jei kabinatės už baimės, už individualizmo, už apribojimų, jūs liksite pabaigoje, atsiliksite nuo evoliucijos traukinio.
Nes naujai epochai bus būdinga kolektyvizmas, laisvė ir tie santykiai, kurie pagrįsti draugyste ir meile!
Keisti sąmonę ir mąstymą – štai ką svarbu padaryti pirmiausia! Ir kuo greičiau sugebėsite pertvarkyti savo sąmonę, tuo su mažesniu skaičiumi kataklizmų ir sunkumų žmonija susidurs artimiausiu metu.”
(Sen Žermenas)

„Mes ateiname vėl ir vėl ne tam, kad pateiktume naują Tiesą, o tam, kad jūs prisimintumėte tą Senąją Tiesą, kurią žinojote seniai, bet pamiršote, nes per daug panirote į materialumą. Ir štai dabar atėjo laikas prisiminti savo Ištakas ir į jas sugrįžti…
Tai ta Tiesa, kurios jūs mokėtės senovės Lemūrijoje ir Atlantidoje, visose kada nors Žemėje egzistavusiose praeities ir dabarties Misterijų Mokyklose.” (Serapis Bėjus)

2014 © Sirijus