Kas mėnesinė 23 dienos dispensacija

Karminė valdyba, kuri posėdžiavo dvi savaites nuo 2005 m. birželio 23 d., priėmė sprendimą, kad pradedant nuo 2005 m. birželio 23 d., kiekvieno mėnesio 23 dieną jūs įgyjate precendento neturinčią galimybę asmeninės ir planetos karmos transmutacijai. Kiekvieno mėnesio 23 dieną jums suteikiama galimybė atidirbti ateinančio mėnesio karmą skaitant maldas, liepimus, Rožinius ir mantras. Jeigu pakankamas skaičius žmonių kiekvieno mėnesio 23 dieną skirs sekančio mėnesio karmos transmutacijai nors vieną valandą per dieną, tai jūsų pastangos transmutuojant karmą bus padidintos proporcingai žmonių skaičiui, kurie dalyvaus šiame maldiniame budėjime. Pavyzdžiui, jeigu kartu su jumis 23 dienos budėjime dalyvaus 1000 žmonių visame žemės rutulyje, tai jūsų pastangos bus padidintos tūkstantį kartų. Jeigu šiame budėjime dalyvaus 10 000 žmonių, tai jūsų pastangos bus padidintos 10 000 kartų. Jeigu gyvenimo aplinkybės jums leis, tai šiam budėjimui galite skirti daugiau nei vieną valandą. Tiek, kiek jūsų neapsunkins.

Budėjime galima naudoti tas maldas ir šaukinius, kurie jums įprasti. Svarbiausia – jūsų sąmonės nusiteikimas. Visa savo esybe turite veržtis suvienyti savo asmenines pastangas su tūkstančių, po visą žemės rutulį išsidėsčiusių, šviesnešių pastangomis.

2006 metų gruodžio 25 Karminės Valdybos posėdyje buvo nuspręsta, kad kiekvienas Žemės planetos gyventojas, pasiekęs atitinkamą sąmonės lygį, dalį energijos, kurią jis išlaisvina maldų ar savo tarnavimo gyvybei metu, galės panaudoti tam, kad likusioji Žemės žmonijos dalis kiek įmanoma greičiau galėtų pasiekti tą sąmonės lygį, kuris šiame evoliucinio vystymosi etape yra būtinas. Pradedant nuo 2007 metų sausio 23, papildomai prie šios svarbios dispensacijos pridedamas dar vienas labai svarbus punktas. Kiekvienas iš jūsų, kas panorės, gali nukreipti savo energiją transmutuoti karmą tų, kas sulėtino savo vystymosi tempus ir nesugeba suvokti daugelio Dieviškųjų Tiesų. Tai gali liesti jūsų artimuosius, jūsų gimines ir netgi visiškai nepažįstamus žmones, su kuriais jaučiate ypatingą artumą. Kiekvieno mėnesio 23 dieną galite perskaityti šaukinį ir transmutuoti tą karmą, kuri trukdo jūsų pasirinktam žmogui pasiekti sekantį sąmonės lygį. Kol kas šią dispensaciją kiekvienas iš jūsų gali panaudoti tik vienam žmogui. Pavyzdžiui, jūsų sutuoktiniui ar sutuoktinei, jūsų vaikui arba vienam iš jūsų tėvų, taip pat tam žmogui, kuriam jūs pasirenkate padėti.


23 dienos ŠAUKINIAI


Šaukinys dienos pradžioje:

„Aš skiriu visus savo gerus veiksmus, kuriuos atliksiu šią dieną, ateinančio mėnesio karmos transmutavimui.“

Paskui, kai skaitote savo maldas arba Rožinius arba suteikiate kam nors labdaringą pagalbą, nuolatos prisiminkite, kad visa jūsų veiksmų energija nukreipiama karmos transmutavimui. Ir taip pat nepamirškite, kad dalį jūsų šią dieną išlaisvintos energijos Pakylėtųjų Pulkai nukreips pasaulinės karmos transmutavimui, ir pirmiausia tos pasaulio dalies, kurioje reikia užkirsti kelią dideliems kataklizmams ir stichinėms nelaimėms. (Apie artėjančią vasaros saulėgrįžą ir Dieviškąsias malones, susijusias su šia diena. Viešpats Maitrėja, 2006 m. birželio 15 d.)

Šaukinio prieš maldinį ritualą (ne mažiau 1 valandą) pavyzdys:

„Vardan AŠ ESU TAS KAS AŠ ESU, vardan mano galingojo AŠ ESU Buvimo, vardan mano Šventojo Kristaus Aš prašau, kad mano maldos energija būtų padidinta skaičiumi žmonių, kurie dalyvaus šios dienos dispensacijoje”.

„Vardan AŠ ESU TAS KAS AŠ ESU, vardan mano galingojo AŠ ESU Buvimo, vardan mano Šventojo Kristaus Aš nukreipiu savo maldų energiją:

– ištirpinti tas negatyvias energijas, kurios yra mano keturiuose žemuosiuose kūnuose;
– į problemos priežastį ir šerdį…
(įvardinti);
– karmos, esančios tarp manęs ir ………… transmutacijai;
– mano (vyro, žmonos, sūnaus, dukros…) karmos transmutacijai, kuri, pagal duotos dienos dispensaciją, trukdo jam (jai) pasiekti kitą sąmonės lygį;

Priimu tai kaip visiškai įvykdytą pagal Šventą Dievo Valią.
Vardan Visagalio Viešpaties Dievo. Amen”.


„Perleiskite per save Dieviškąją energiją ir nukreipkite ją į savo karminių problemų ištirpinimą – ar jos būtų susijusios su jūsų vyru, žmona, vaikais, tėvais, jūsų bendradarbiais. Tai labai svarbi dispensacija, kuri dabar realiai veikia ir padeda jums prasiveržti pro jūsų karmines problemas. Bet kurį mechanizmą, kurį duoda Dangus, jūs turite išnaudoti visu pajėgumu”. (Apie 23 dienos dispensaciją ir kitas galimybes, kurias duoda Dangus. Numylėtasis El Morija, 2006 metų liepos 19).

„Neigiama energija pati savaime negali išnykti, bet jūsų maldų energija gali ištirpinti jūsų karmą, kaip ir jūsų vizualizacijos”. (Apie ateinančio mėnesio karmos palengvinimo galimybę ir laiškus Karminei Valdybai. Viešpats Sūrja, 2005 birželio 23).

Su 23 dienos dispensacija galima susipažinti sekančiuose Valdovų Laiškuose:

Pats geriausias pamokslas bus jūsų asmeninis pavyzdys
Laisvės Deivė 2005-04-22

Apie ateinančio mėnesio karmos palengvinimo galimybę ir laiškus Karminei Valdybai
Viešpats Sūrja 2005-06-23

Apie naują Dieviškąją malonę
Numylėtasis El Morija 2005-06-27

Aš atnešiau jums dvi žinias. Vieną – liūdną, o kitą – džiaugsmingą
Numylėtasis El Morija 2006-01-07

Apie artėjančią vasaros saulėgrįžą ir Dieviškąsias malones, susijusias su šia diena
Viešpats Maitrėja 2006-06-15

Apie 23 dienos dispensaciją* ir kitas galimybes, kurias duoda Dangus
Numylėtasis El Morija 2006-07-19

Prie 23 dienos dispensacijos prisideda dar vienas labai svarbus punktas
Gautama Buda 2006-12-25

Rožinis: „Darbas su Karma“

2014 © Sirijus