Rožiniai

Rožinių skaitymo rekomendacijos, Sanat Kumara 2005-11-28

Sąrašas:

Sanat Kumaros prašymas

Rožinis „Kelias“

Rožinis „Žengimas Keliu“

Rožinis „Tikslas“

Atsakomybės Rožinis

Rožinis „Vidinis Kelias“

Rožinis* „Darbas su Karma“

Rožinis „Apie Išgijimą“

Rožinis „Bendruomenė“

Taikos Rožinis [1]

Meilės Rožinis

Tiesos Rožinis

Atpažinimo Rožinis

Rožinis „Įkopimas”

Rožinis „Širdis”

Vilties Rožinis

Šventojo Arkangelo Mykolo Rožinis

Atėnės Paladės Rožinis

Jėzaus Rožinis

Konfucijaus Rožinis

Kuthumio Rožinis

Viešpaties Maitrėjos Rožinis

Viešpaties Maitrėjos Rožinis-2

Sūrjos Rožinis. „Paaiškinimai apie situaciją planetoje

Serapio Bėjaus Rožinis

Serapio Bėjaus Rožinis – 2

Tikėjimo Rožinis

Elohimo Taika Rožinis – 1

Elohimo Taika Rožinis – 2

Rožinis „Karma Joga”

Rožinis „Mistinis momentas”

Šivos Rožinis „Dabar prasideda jūsų darbas Dievui”

Rožinis. Bendruomenė gali būti sudaryta iš draugų

Rožinis „Mokytojo ir Mokymo vaidmuo Bendruomenėje

Rožinis. Bendruomenės požymis – aukšta moralė

Rožinis „Darbas bendruomenėje“

Mokyklinis išsilavinimas (trumpas Rožinis pagal knygą „Agni Joga. Bendruomenė”)

Rožinis „Vietos Bendruomenei parinkimas“

Rožinis „Bendruomenių kūrimo rekomendacijos“

Rožinis „Vaikų auklėjimas Bendruomenėje“

Motinos Marijos Rožinis Rusijai

Motinos Marijos Rožinis „Dvasinė Rusijos Misija”

Motinos Marijos Malonės Rožinis

Man reikalinga jūsų maldų energija. Pirmas trumpas Motinos Marijos Rožinis

Gailestingumo valanda. Antras trumpas Motinos Marijos Rožinis

Jums vertėtų daugiau laiko praleisti širdingai kalbantis su manimi. Trečias trumpas Motinos Marijos Rožinis

Aš kviečiu jūsų sąmonę į aukštybes. Ketvirtas trumpas Motinos Marijos Rožinis

Būtinas Tikėjimo ir dievogarbos pasireiškimas visur. Penktas trumpas Motinos Marijos Rožinis

Tegul Rožinių skaitymas bus pirmaeilė jūsų gyvenimo užduotis. Šeštas trumpas Motinos Marijos Rožinis

Nestabdykite savo maldų. Septintas trumpas Motinos Marijos Rožinis

Visas laimingo gyvenimo mechanizmas įdėtas jumyse. Aštuntas trumpas Motinos Marijos Rožinis

Ateina tamsos pabaiga ir priešaky jūsų laukia tik Šviesa! Devintas trumpas Motinos Marijos Rožinis

Įsileiskite į savo gyvenimą Dievą. Dešimtas trumpas Motinos Marijos Rožinis

Tam, kad į savo gyvenimą susigrąžintumėte Dievą, jums reikėtų įdėti maksimumą pastangų. Vienuoliktas trumpas Motinos Marijos Rožinis

Nuolatos būkite Meilėje ir viskas aplink jus pradės keistis. Dvyliktas trumpas Motinos Marijos Rožinis

2014 © Sirijus