Motinos Marijos puslapis

 

Žemiškasis Motinos Marijos gyvenimas


 

Daugiau nei du tūkstančiai metų skiria mus nuo to laikotarpio, kai žeme vaikščiojo Motina Marija. Šiandieną sunku patikėti, kad ji gyveno žemiškąjį gyvenimą, pripildytą žmogiškųjų rūpesčių, džiaugsmų ir kančių. Mes pripratome ją suvokti kaip Pakylėtąją Valdovę, o ji turėjo ir žemiškųjų bruožų. Iš Motinos Marijos amžininkų padavimų išryškėja visiškai regimas paveikslas…


 

 

Motinos Marijos laiškai per T. Mikušiną

 

Numylėtiniai, jūsų sielos šiuo sudėtingu Žemei metu prisiėmė sunkią įsikūnijimo naštą. Ir aš galiu jums apie tai tik priminti bei paguosti, nuvalyti jūsų ašaras. Jūs turite ir toliau vykdyti savo misiją. Kiekvienas jūs mano širdžiai esate labai brangus ir tas ypatingas su manimi ryšys suteiks jums pagalbą tą minutę, kai jums atrodys, kad jau nebeturite jėgų bei galimybių iškęsti aplink jus esančio grubumo, atšiaurumo ir nemokšiškumo.

Pačiais sunkiausiais savo gyvenimo momentais suraskite savyje jėgų, kad mintimis su manimi susisiektumėte. Paprasčiausiai pagalvokite apie mane ir aš galėsiu išreikšti savo buvimą šalia jūsų, ir drauge išgyvensime jūsų naštą. Jūs pajusite palengvėjimą ir toliau galėsite eiti gyvenimo keliu ir vykdyti savo Tarnavimą iki pabaigos.

Motina Marija, 2010 m. birželio 11 d.

 


 

Motinos Marijos Rožiniai

 

…pabudau ryte ir pajutau Motinos Marijos buvimą. Ji pasakė, kad būtina sukurti trumpus Rožinius tam, kad žmonės, kurie neturi galimybės pašvęsti rožinių skaitymui kiekvieną dieną valandą laiko, galėtų skaityti trumpą Rožinį. Ji davė trumpo Rožinio matricą, pagal kurią jie ir sudaryti.
…Taipogi Motina Marija paprašė padaryti visų Rožinių audio įrašą. Ji pasakė, kad įrašo atkūrimas per audio techniką taip pat valo erdvę, kaip ir Rožinių skaitymas.(Tatjana Mikušina)

 


Stačiatikių maldos Švenčiausiajai Dievo gimdytojai


 

Motinos Marijos PRANAŠYSTĖS.

Fatimoje / Medžiugorjėje

 

 

 

 


 

Tegul Rožinių skaitymas bus pirmaeilė jūsų gyvenimo užduotis.

Šeštasis trumpasis Motinos Marijos Rožinis.

 


Skaidrių filmas
Žiūrėti …

 

 


 

Dievo malonė iš Motinos Marijos Buveinės

 

Skaidrių filmas 

Grojant Šuberto „Ave Marija“, demonstruojami žinomų dailininkų Botičeli, Ticiano, Leonardo da Vinči, Rembranto, Rafaelio ir kt. paveikslai, kuriuose pavaizduota Motina Marija ir Evangelijos scenos.
Žiūrėti …

 


Geriausių muzikinių kūrinių rinkinys Ave Maria maldos tekstui per pastarąjį tūkstantmetį
 Malda “Dievo Gimdytoja” (33 kartus)
Skaito T. N.Mikušina


 

Motinos Marijos Malonės Valandos eiga

2014 © Sirijus