Mokytojų rekomendacijos apie tai, kaip skaityti laiškus

Apie tai, kaip skaityti/klausyti Valdovų Laiškus
Valdovų laiškuose esančios rekomendacijos


Viešpats Sūrja, 2013 metų gruodžio 23 d.

„… vienintelė dabartiniu metu pagalba, kuri žmonijai gali būti suteikta, – tai mūsų Laiškai ir mūsų energijos, kuriuos mes praleidžiame jums per savo Laiškus.
Daugeliui iš jūsų kyla klausimas: „Kaip pasaulį gali pakeisti Laiškai, kuriuos skaito vienetai iš milijardų Žemėje gyvenančių žmonių?”

Numylėtieji, niekada Dieviškosios energijos mes neeikvojame veltui. Prieš duodant, bet kuri Dieviškoji malonė yra kruopščiai pasveriama Aukščiausiose Visatos Tarybose.

Mūsų subtiliosios energijos sugeba neutralizuoti didelį jūsų pasaulio negatyvios energijos kiekį. Tame ir yra mūsų darbas palaikant lygsvarą planetoje. Kiekvienas iš jūsų galite prisijungti prie šio gigantiško darbo gelbėjant Žemės žmoniją.

Bendromis pastangomis mes pakeisime situaciją Žemės planetoje. Kiekvieną dieną jums pakanka skaityti po vieną mūsų Laišką, kurį mes duodame per mūsų pasiuntinį, paeiliui pagal tą chronologinę seką, kaip jie buvo duoti.

Mūsų Laiškai gali pakeisti jūsų sąmonės būseną ir neišvengiamai įkandin jūsų pasikeitusiai sąmonei, pasikeis jūsų aplinka. Iš anksto mes negalime prognozuoti situacijos, nes nežinome kiek žmonių atsilieps į mūsų šaukinį ir skaitys mūsų Laiškus. Labai svarbi yra ta būsena, kurioje būdami jūs pradedate skaityti mūsų Laiškus. Todėl tam, kad jūsų darbas būtų maksimaliai efektyvus, jums reikia save nuteikti mūsų laiškų skaitymui ir skaityti juos tik pačios pakylėčiausios būsenos, kurią jūs galite pasiekti. Tik šiuo atveju Dieviškąją energiją sugebėsite įlydėti į jus supantį pasaulį.

Tam, kad prieš mūsų Laiškų skaitymą susiderintumėte su mūsų pasauliu, jums duota virš šimto instrumentų, kurių aprašymai yra mūsų Laiškuose. Kai kuriuos iš instrumentų, pavyzdžiui, Rožinius ir meditacijas mums paprašius užrašė mūsų Pasiuntinys.
Tam, kad nuteiktumėte save mūsų Laiškų skaitymui, būtina mažiausiai valandą prieš Laiško skaitymą skirti dvasiniam darbui.

Nebūtina panaudoti visus jums duotus instrumentus. Išsirinkite sau tai, kas jums labiausiai tinka: šaukiniai, Rožiniai, meditacijos, filmai.
Laiškus pradėkite skaityti tik tada, kai visiškai harmonizuosite visus savo kūnus, mintis ir jausmus.

Keisdami save, pakeisite jus supantį pasaulį.

Nemanykite, kad darbas pakeičiant jūsų sąmonę bus lengvas. Jums prireiks viso savo ryžtingumo, kad įvykdytumėte visus mūsų laiškuose esančius Valdovų nurodymus”.

Valdovas Kuthumi, 2010 metų sausio 14 d.

„…Mes reguliariai kartojame savo rekomendacijas apie tai, kaip su mūsų laiškais dirbti. Ir žinau daugelį žmonių, kurie nevykdo mūsų nurodymų. Daugelį kartų mes kalbėjome apie atsargumą dirbant su laiškais ir apie tai, kad nepatartina per dieną perskaityti daugiau nei du laiškus. Pavyzdžiui, vieną – ryte, kitą – vakare.

Kiekviename laiške yra skirtingų Valdovų, kurie duoda šiuos laiškus, energijų. Ir kartais tos energijos yra iš nelabai aukšto plano, o kartais energijos eina iš labai aukšto Būties plano. Jei pradedate iš eilės skaityti keletą laiškų, tai jūsų organizmas gauna labai didelį krūvį. Jūsų išorinė sąmonė gali neatsekti šio pavojaus, nes jūsų kūniškasis protas pripratęs turėti reikalų tik su informacine sudedamąja dalimi ir jis neatsižvelgia į energetinę laiškų sudedamąją dalį.

Pateiksiu tokį pavyzdį. Jūsų organizmui reikalingas maistas. Ir tada, kai esate alkani ar jaučiate troškulį ir atsikandate kąsnelį duonos ar išgeriate stiklinę tyro vandens, jūsų organizmas jaučia pasitenkinimą.

O dabar įsivaizduokite, kad maistą rysite dideliais kiekiais, nesirinkdami ir visa tai užgersite neribotu gėrimų kiekiu. Žinau, jog labai daugelis savo gyvenime taip ir daro, susivilioję gausiomis vaišėmis ir pasidavę rajumui. Tačiau ar kitą dieną nesijaučiate blogai dėl nesaikingo maisto ir gėrimų vartojimo?
Yra maistas, kuris vienas su kitu derinasi, o yra maistas, kurio kartu vartoti negalima. Tiesą sakant, didelė žmonijos dalis yra tokio žemo energetinio lygio, kad paprasčiausiai nesugeba suprasti šių paprastų tiesų, kurios buvo žinomos prieš tūkstančius metų ir kurių laikėsi visi išminčiai.

Tada, kai skaitote labai daug diktavimų, priklausančių skirtingiems Valdovams, tai jums gali ištikti toks pat nevirškinimas smegenyse, kaip dėl besaikio maisto vartojimo jums būna skrandžio nevirškinimas.

Mūsų laiškus vertėtų skaityti labai rūpestingai, kitaip rizikuojate pajusti vidinį diskomfortą, nepasitenkinimą ir, kas dar blogiau, visą savo nepasitenkinimą nukreipti į mūsų pasiuntinį ar Valdovus.

Labai rūpestingai jums reikėtų save ruošti skaityti kiekvieną laišką. Klausydamiesi muzikos, žvelgdami į Valdovo paveikslą arba prieš skaitydami laišką panaudodami maldą ar meditaciją turite nusiteikti į Valdovą, kuris duoda laišką. Tada jūs išlyginate savo energijas, pakylėjate savo sąmonę ir laiškai jums atneša naudos.

Pateiksiu jums kitą pavyzdį. Saulė šviečia visiems žmonėms ir visoms gyvoms būtybėms. Ir yra žmonių, kurie protingai naudojasi saulės energija. Jie būna saulėje tam tikrą laiką, paskui daro pertrauką ir vėl išeina į švelnius saulės spindulius.
Yra kita žmonių rūšis, kurie nuo ryto iki vakaro būna pliaže po deginančia saule, o kitą dieną kenčia dėl gautų nudegimų ir temperatūros.

Kas kaltas dėl to, kad jūs nudegėte? Manau, jog atsakymas akivaizdus. Jūs patys kalti dėl to, kad nesaikingai naudojotės saulės energija.

Energija, esanti mūsų laiškuose, neturi tokio aiškaus poveikio, bet visgi yra pakankamas kiekis individų, kurie prabėgomis perskaito vieną kitą dešimtį laiškų, ypatingai neįsigilindami į esmę ir prieš skaitydami kiekvieną laišką tinkamu būdu savęs nenuteikę. Rezultatas netrunka pasireikšti. Po kurio laiko jie pradeda jausti susierzinimą ir netgi pyktį.

Kas kaltas dėl to, kad jūs jaučiate šiuos jausmus? Pasiuntinys? Valdovai? Manau, jog atsakymas akivaizdus. Niekas jūsų išorėje nekaltas dėl to, kad jūs ignoruojate Valdovų patarimus.

Kaip viskas jūsų pasaulyje, mūsų laiškai irgi turi dvejopą poveikį. Ir kai kas mūsų laiškų skaitymo dėka įgijo auros glotnumą, išnyko tos auros ydos, kurios jus lydėjo daugelį metų. Jie įgijo pusiausvyrą, tapo draugiškesni. Susiklostė geri santykiai su namiškiais. Ir jų sielose bei namuose įsivyravo taika.

O kiti, priešingai – po mūsų laiškų skaitymo jaučia pyktį, neapykantą, nedraugiškumą. Kiekvieną dieną jų aura tirpsta ir jie patys paprasčiausiai save naikina.

Numylėtieji, mes linkime jums gėrio, Meilės, harmonijos. Ir visa tai jūs galite gauti mūsų laiškų dėka. Tačiau jūsų viduje yra ventilis, kuris nukreipia mūsų laiškuose esančią energiją arba gėriui, arba blogiui. Viskas jūsų pasaulyje, numylėtiniai, turi dvejopą poveikį. Ir jūsų viduje yra tas mechanizmas, kuris jus priverčia arba žvaliai eiti evoliucijos keliu, arba nubloškia jus į kelkraštį.”

Numylėtasis Babadži, 2009 metų gruodžio 5 d.

„…noriu įsitikinti, kad jūs ėmėtės visų atsargumo priemonių, kurios yra būtinos skaitant mūsų laiškus.

Tie, kurie pirmą kartą skaito mūsų laiškus, gali būti nustebinti. Tačiau tie, kurie jau seniai skaito mūsų laiškus, tikriausiai yra susipažinę su atsargumo priemonėmis, kurių būtina laikytis. Visų pirma turite suvokti, kad turite reikalų su energija, nes mūsų Žodis neša tam tikrą energetinį krūvį. Kaip ir su bet kuria energija, su šia energija reikia elgtis atsargiai, kitaip mūsų laiškų skaitymo rezultatas gali būti neprognozuojamas.

Taigi jūs turite suvokti, jog kalbate su Valdovais, kurie pagal savo sąmonės lygį smarkiai jus pranoko. Todėl savo viduje turite jausti pagarbą. Negalite kalbėtis su Dievu darbo protarpiais, prabėgomis. Negalite gerti arbatos, kalbėtis su bendradarbiais, tikrinti savo vaikų namų užduotis ir tuo pačiu metu skaityti mūsų laiškus. Jeigu visa tai darysite ir tuo pat metu skaitysite mūsų laiškus, tai kursite karmą, kuri bus tiesiogiai proporcinga mūsų laiškuose esančiai energijai.

Dar kartą perspėju, kad jūs kalbatės su Dievu. Ir todėl šitai turite daryti virpėdami, su didžia pagarba širdyje. Visa jūsų būtybė turi būti nusiteikusi bendrauti su Dievu. Turite atmesti į šalį visus savo reikalus arba, atvirkščiai – neskaityti laiško tol, kol nepasitaikys palankaus momento.

Jei esate išsibalansavę ar pasidavę bet kuriai neigiamai savybei, tai mūsų laiškuose esanti energija sustiprins bet kurį jumyse esantį negatyvą. Ir atvirkščiai, jei esate harmoningai nusiteikę ir kupini vidinės ramybės, tai ši harmonijos ir ramybės būsena taipogi sustiprės proporcingai laiške esančiai energijai.”

Valdovas Hilarionas, 2008 metų sausio 2 d.

„Kodėl jūs galvojate, kad dvasiniu darbu galite užsiimti tvarkydami reikalus, prabėgomis, paskubomis?

Kol neišsiugdysite savo sąmonėje teisingo požiūrio į dvasinį darbą, negalėsite pasiekti svarių rezultatų.
Aš turiu su apgailestavimu pabrėžti, kad dėmesio ir susikaupimo stoka yra jūsų laikmečio rykštė.
Jūs klausotės radijo arba žiūrite televizorių, kalbatės telefonu ir bandote skaityti mūsų diktavimus.

Kol nesurasite savyje jėgų atmesti viską ir užsiimti tiktai dvasinio maisto priėmimu, tol mūsų diktavimų skaitymas ne tik neatneš jums reikiamos naudos, bet ir bus kenksmingas jūsų vystymuisi.

Aš atskleisiu jums kodėl. Jei esate užsiėmę kokiu nors pasaulietišku reikalu, pavyzdžiui, klausotės šiuolaikinės muzikos per radiją arba žiūrite reklamą per televizorių ir tuo pat metu mėginate skaityti mūsų diktavimą, tai visa energija, kurią mes įdedame į savo diktavimus, būna jūsų neteisingai kvalifikuojama. Ir, užuot vystęsi į priekį, jūs ritatės atgal.

Supraskite, kad jūs kalbatės su Dievu, jūs bendraujate su Valdovais, kurie daug jus aplenkė ir pakilo aukščiau evoliucinio vystymosi pakopomis. Iš kur jums tiek nepagarbos?

Kodėl bendraudami su mumis nesilaikote elementaraus padorumo?

Man norėtųsi, kad jūs nustotumėte priimti mūsų duodamą Mokymą per mūsų pasiuntinį kaip kažką savaime suprantamo ir kasdieniško.

Tam, kad perduotume kiekvieną diktavimą, darbuojasi tūkstančiai Šviesos Būtybių. Mes eikvojame brangią Dieviškąją Energiją, mes renkame ją po kruopelytę ir įliejame į mūsų diktavimus.

…Jei jūs nepakeisite savo požiūrio į bendravimą su Valdovais ir negalėsite nugalėti savyje kai kurių jus lydinčių negatyvių charakterio bruožų, tai galite smarkiai pakenkti savo sielai. Prisiminkite, kad tuomet, kai gaunate Dieviškosios Energijos, jūs ją patys savo pasaulyje nukreipiate savo minčių, jausmų, savo būsenų pagalba. Ir kai būdami netinkamos būsenos gaunate energijos, skaitydami mūsų diktavimus, jūs lygiai taip pat netinkamai galite ją panaudoti – nukreipti iliuzijos dauginimui, galite kurti karmą.

Būdami savo evoliucinio išsivystymo pakopoje, privalote atsakingiau panaudoti Dieviškąją Energiją”.

2014 © Sirijus