Šaukiniai kasdieniam dvasiniam darbui


 

Mieli draugai, mes publikuojame Valdovų Laiškuose duotų šaukinių rinkinį.
Šaukinys yra labai efektyvus dvasinio darbo instrumentas. Jei šaukinys tariamas teisingai nusiteikus, akimirksniu Pakylėtiesiems Valdovams leidžia įsikišti į situaciją ir suteikti pagalbą. Pavyzdžiui, taip veikia šaukiniai: „Vardan Visagalio Viešpaties Dievo, Arkangele Mykolai, ateik man dabar į pagalbą!!!“ ir „Tėve, aš Tavo. Ateik, padėk man.“
Jums nebūtina naudoti visus šaukinius. Galite pasirinkti vieną arba kelis, – kurie yra artimi jūsų širdžiai.
Prieš naudojant šaukinį jūsų kasdienėje praktikoje būtina susipažinti su diktavimu, kuriame šis šaukinys buvo duotas. Diktavime šaukinį davęs Valdovas paprastai paaiškina situaciją ir momentą, kada šis šaukinys gali būti panaudotas ir jūsų siekiui suteikia teisingą kryptį.
Per dabar įsikūnijime esančius žmones praeinanti Dieviškoji galybė yra sumažinta tam, kad nebūtų piktnaudžiavimo Dieviškąja energija. Todėl, jeigu jūs realiai savo gyvenimuose norite kažką pakeisti, reikia nemažą laiko tarpą daugybę kartų kartoti šaukinius: minimumas 40 dienų, o geriau pusmetį ar metus.
Taip veikia, pavyzdžiui, šaukinys: „Aš pasiruošęs, Viešpatie. Paimk mane, Viešpatie, paimk mano žinias, mano sugebėjimus. Panaudok mane, Viešpatie, Tavo planų įvykdymui. Štai, AŠ ESU, Viešpatie. Aš paklūstu Tavo Valiai ir Tavo Įstatymui. Nėra manyje daugiau nieko, kas ne nuo Dievo. Nėra nieko, kas mus skiria. Mes vieningi.”

Darbas su šaukiniais reikalauja žymiai trumpesnio laikotarpio nei darbas su Rožiniais. Todėl jeigu jūsų gyvenimo ritmas įtemptas ir jums trūksta laiko Rožinių ir maldų skaitymui, savo kasdieniame dvasiniame darbe galite naudoti šaukinius.
Tatjana Mikušina
Šviesa ir Meilė!


Jūs paprasčiausiai atiduodate visus savo trūkumus, visas savo netobulybes Dievui ir sakote:

„Dieve, taip, aš netobulas, bet aš myliu Tave, Viešpatie. Padėk man. Padėk man, Viešpatie. Aš pasiilgau Tavęs ir pasiilgau Tavo Malonės, Tavo Meilės. Nieko nėra šiame pasaulyje, kas trauktų mane, Viešpatie. Aš noriu būti Vienybėje su Tavimi. Aš noriu vykdyti bet kurį Tavo norą. Aš tarnausiu Tau. Aš tarnausiu visoms gyvoms būtybėms, kuriose Tu būni. Padėk man, Viešpatie. Aš – Tavo.”

Po tokio šaukinio, jei tai padarėte nuoširdžiai, iš visos širdies, jūs gausite mūsų pagalbą.

Kelias į Dangų yra jūsų viduje
Babadži, 2005 m. balandžio 8 d.


Ar neužima jums kvapo gauti Pakylėtųjų Pulkų rėmimą ir pagalbą pagal pirmą jūsų pašaukimą? Ar galite jūs įsivaizduoti, kaip greitai viskas aplink jus persitvarkys? Taigi viskas, ką jums būtina padaryti, tai prieiti prie savo altoriaus arba įeiti į savo širdį ir taip pašaukti:

„Vardan AŠ ESU TAS KAS AŠ ESU, vardan mano Galingojo AŠ ESU Buvimo, vardan mano Šventojo Kristaus AŠ, dėl galimybės, dovanotos numylėtinio El Morijos per Didžiosios Baltosios Brolijos Pasiuntinį Tatjaną Mikušiną, aš prašau, kad Dievo Valia būtų išreikšta mano darbe, kurį aš vykdau vardan Dievo šioje fizinėje oktavoje.”

Toliau jūs išdėstote to renginio arba to darbo, kuriame jūs norite gauti mano asmeninę pagalbą ir Pakylėtųjų Pulkų pagalbą, esmę.

Į šį pasaulį jūs atėjote veikti. Vykdykite savo pareigą!
Numylėtasis El Morija, 2005 m. balandžio 25 d.


Supraskite, kad neturėdami jūsų pagalbos ir palaikymo mes bejėgiai ką nors padaryti jūsų fiziniame plane. Mes neturime priėjimo į jūsų fizinį pasaulį, nebent jeigu kažkas iš jūsų paruoš mūsų buvimui savo šventovę ir ištars šaukinį panaudoti savo keturis žemuosius kūnus – kad mes galėtume pasinaudoti jūsų rankomis ir kojomis savo planams įvykdyti. Taigi aš duodu jums šį šaukinį. Ir, prašau, kartokite jį kiekvieną dieną:

„Vardan AŠ ESU TAS KAS AŠ ESU, vardan galingojo mano AŠ ESU Buvimo, vardan mano Šventojo Kristaus AŠ, aš pašaukiu numylėtinį El Moriją įeiti į mano šventovę ir veikti per mane Dievo Valios išreiškimui fizinėje oktavoje ir tankiuose astralinio plano sluoksniuose. Numylėtasai El Morija, aš duodu tavo visiškam vadovavimui visus mano keturis žemuosius kūnus: fizinį kūną, astralinį kūną, mentalinį kūną ir eterinį kūną. Veik per mane, jeigu tam yra Šventa Dievo Valia. Teišsipildo Dievo Valia. Amen.”

Ir aš pažadu jums, kai tik atsiras galimybė, aš įeisiu į jūsų šventoves ir veiksiu per jus. Ir taip mes pakeisime šį pasaulį! Ir Žemė gyvuos ir taps puikia laisvės, džiaugsmo ir meilės žvaigžde!

Aš įeisiu į jūsų šventoves ir veiksiu per jus
Numylėtasis El Morija, 2005 m. balandžio 28 d.


Aš siūlau jums savo pagalbą, kiekvienam iš jūsų, kas kreipsis į mane, aš nurodysiu patį svarbiausią trūkumą, tą savybę, kuri šiuo momentu trukdo jūsų stūmimuisi ir vystymuisi. Ir kai jūs žinosite savo svarbiausią priešą savo viduje, jūs galėsite paprašyti bet kurį Valdovą, kuris dirba su šiomis savybėmis, padėti jums įveikti šią savybę savo viduje. Bet aš jūsų vietoje pabandyčiau pats susitvarkyti su savo trūkumais. Taigi. Jūs sakote:

„Vardan AŠ ESU TAS KAS AŠ ESU, Galingasis Kosmose, padėk man pamatyti patį svarbiausią mano trūkumą, kuris stabdo mano žengimą Kelyje į Dievą.”

Kartokite šį šaukinį po tris kartus 9 dienas ir aš pažadu jums, kad jūsų gyvenime įvyks įvykis, kuris leis jums atkreipti dėmesį į jūsų trūkumą. Ir aš užtikrintas, kad jūs būtinai jį įveiksite. Jūs paprasčiausiai neturite kitos išeities.

Jūs gyvenate nuostabiai palaimintu laiku. Turite precedento neturinčią vidinio augimo galimybę
Galingasis Kosmosas, 2005 m. gegužės 3 d.


Tik pradėkite veikti ir, patikėkite, visi Pakylėtųjų Pulkai bus pasiruošę padėti jums įvykdyti jūsų planus ir sumanymus. Mes pradedame naują savo judėjimo etapą. Jis prasideda ten, kur jūs esate dabar, ir tada, kai savo širdyje ištariate:

„Aš pasiruošęs, Viešpatie. Paimk mane, Viešpatie, paimk mano žinias, mano sugebėjimus. Panaudok mane, Viešpatie, Tavo planų įvykdymui. Štai, AŠ ESU, Viešpatie. Aš paklūstu Tavo Valiai ir Tavo Įstatymui. Nėra manyje daugiau nieko, kas ne nuo Dievo. Nėra nieko, kas mus skiria. Mes vieningi.”

Jūs klysite ir klupsite, bet turite tęsti savo ėjimą. Ir jūsų žengimas į Tiesą bus tiek sėkmingas, kiek švarus ir nuoširdus bus jūsų motyvas. Jūs vieniši tik iki tos minutės, kol pajusite savo vienybę su Dievu savo viduje ir per šią vienybę tapsite vieningi su kiekvienu, kieno vibracijos bus sąskambyje su jūsų vibracijomis.

Aš kantriai laukiu, kol kiekvienas iš jūsų bus pasiruošęs prisijungti prie Šviesos Hierarchijos ir būti jos priešakiniu postu ten, kur jūs tiesiog dabar esate
Sanat Kumara, 2005 m. gegužės 7 d.


Dievas turi teisę juos išbandyti ir duoti pačias, atrodytų, nepakeliamiausias sąmonės būsenas. Ir didžiausios visų jūsų jėgų įtampos momentu, kai atrodo, kad jau niekada nešvies saulė, jie prieina prie altoriaus ir sako savo širdyje:

„Viešpatie, aš žinau, kad ši mano būsena nereali. Aš žinau, Viešpatie, kad tai tiktai testas. Aš pasiruošęs, Viešpatie, išlaikyti visus išbandymus, kuriuos Tu man siunti. Ir aš stengsiuosi tai padaryti. Tu turi teisę duoti man bet kuriuos išbandymus, Viešpatie. Ir aš dėkoju Tau už visus išbandymus, kuriuos Tu man siunti. Todėl, kad aš žinau, jog Tu myli mane ir rūpiniesi manimi. Prašau tavęs, Viešpatie, padėk man išlaikyti šį išbandymą ir pereiti jį iki galo.”

Visi testai duodami vienintelei savybei – išsiskirti su nerealiąja jūsų pačių dalimi, visų pirma savo sąmonėje.

Įšventinimų Kelias, kurio aš mokau, – tai visiško nuolankumo prieš Dievo Valią, visiško atsidavimo ir pasiaukojimo Kelias
Numylėtasis Jėzus, 2005 m. gegužės 22 d.


Kai jūs pašaukiate Viešpačiui sakydami:

„Padėk man, Viešpatie!”

ir jeigu tuo momentu jūsų saugykloje Danguje nebus pakankamai energijos suteikti jums pagalbą, tai nepykite ant Viešpaties, o pykite ant savęs todėl, kad būtent jūs nepasirūpinote savimi ir neapsirūpinote būtinu kiekiu gerosios karmos, nesukūrėte savo nuopelnų rezervo Danguje.

Mokymas apie gerąją karmą
Numylėtasis Kuthumi, 2005 m. birželio 6 d.


Pati didžiausia nuodėmė bus jūsų noras priversti Dievą jums tarnauti.
Šitai yra būtent tai, ant ko paslysta daugelis sielų. Jūs panaudojate Dieviškąją Energiją tam, kad išsipildytų jūsų ego norai ir užgaidos. Užuot atsiklaupę prieš Dievą ir nuolankiai paprašę:

„Viešpatie, štai aš. Paimk mane, panaudok mane. Aš Tavo vergas. Aš – niekas, Viešpatie, Tu – viskas.”

Jūs negalite derėtis su Dievu
Numylėtasis Jėzus, 2005 m. birželio 28 d.


Kiekvienas iš tų, kurie sugebėjo pažadinti savo sąmonę skaitydami šiuos diktavimus, gaus iš manęs plonytę voratinklio giją, kuri jungs mane su jais ir sunkią minutę palaikys. Jums reikia tik pašaukti:

„Vardan AŠ ESU TAS KAS AŠ ESU, aš kviečiu gijos veikimą, kuri sieja mane su Valdovu El Morija. Valdove El Morija, prašau, padėk man sunkioje situacijoje (smulkiai aprašykite situaciją). Padėk surasti mano situacijai Dieviškąjį sprendimą ir suteik man tą pagalbą, kurią leidžia suteikti Aukščiausias Įstatymas.”

Ir kai tik jūs pašauksite, aš padėsiu kiekvienam, kas savo darbu užsitarnavo gauti ši asmeninį ryšį su manimi. Jūs būtinai pajusite ryšio giją, jūsų širdis sujungiančią su mano širdimi. Ir labai daugelis šį ryšį jau jaučia.

Aš sveikinu jus su sėkmingu šio svarbaus eksperimento įvykdymu – svarbiausios ir savalaikės informacijos nusodinimu į fizinį planą
Numylėtasis El Morija, 2005 m. birželio 30 d.


Galite pašaukti ir Aš ateisiu, kad užkločiau jus savo Meile ir padėčiau jums įveikti jūsų negandas ir jūsų nelaimes, ir padėčiau jums nueiti patį sunkiausią jūsų Kelio ruožą. Tam jūs turite savo širdyje paprasčiausiai pasakyti:

„Tėve, aš Tavo. Ateik, padėk man.“

Ir Aš ateisiu. Pačią sunkiausią jūsų išbandymų minutę. Aš negaliu jūsų palikti bėdoje. Ir Aš negaliu jūsų nemylėti. Kiekvieno… Savo Meile. Meile, kuri nieko nereikalauja mainais.

Aš duodu galimybę ir Aš atveriu perspektyvą
Numylėtasis Alfa, 2006 m. sausio 6 d.


Kartais vienos per dieną perskaitytos maldos užtenka, kad pagalba būtų suteikta. Ir kuo švaresnę energiją jūs įdedate skaitydami maldas, tuo didesnį efektą pasiekiate. Ir netgi vienos jūsų nuoširdžiai ištartos frazės:

„Tegul pasauliui būna gerai“

pakanka, kad palengvintumėte daugelio likimus.


Norėčiau priminti jums apie dar vieną dispensaciją, arba Dieviškąją malonę, kuri susijusi su kiekvieno mėnesio 23 diena. Šią dieną dėl Dangaus malonės jūs galite palengvinti ateinančio mėnesio karmą sau ir savo artimiesiems. Jums pakanka viską, ką darysite šią dieną, paskirti ateinančio mėnesio karmos transmutavimui. Jūs pašaukiate:

„Aš skiriu visus savo gerus veiksmus, kuriuos atliksiu šią dieną, ateinančio mėnesio karmos transmutavimui.“

Jūs galite išvardinti, kokią konkrečiai karmą esate nusiteikę transmutuoti. Pavyzdžiui, karmą, esančią tarp jūsų ir jūsų vaikų, vyro (žmonos), kolegų darbe. Paskui, kai skaitote savo maldas arba Rožinius arba suteikiate kam nors labdaringą pagalbą, nuolatos prisiminkite, kad visa jūsų veiksmų energija nukreipiama karmos transmutavimui. Ir taip pat nepamirškite, kad dalį jūsų šią dieną išlaisvintos energijos Pakylėtųjų Pulkai nukreips pasaulinės karmos transmutavimui, ir pirmiausia tos pasaulio dalies, kurioje reikia užkirsti kelią dideliems kataklizmams ir stichinėms nelaimėms.

Apie artėjančią vasaros saulėgrįžą ir Dieviškąsias malones, susijusias su šia diena
Viešpats Maitrėja, 2006 m. birželio 15 d.


Aš jums duosiu formuluotę, kuria kreipdamiesi jūs galite gauti karminės naštos palengvinimą tuo atveju, jeigu jūsų geroji karma jums leis. Taigi, jūs sakote:

„Vardan AŠ ESU TAS KAS AŠ ESU, vardan mano galingojo AŠ ESU Buvimo, vardan mano šventojo Kristaus AŠ (arba tiesiog vardan Visagalio Dievo) aš kreipiuosi į Didžiąją Karminę Valdybą ir prašau jūsų panaudoti mano gerųjų pasiekimų momentumą užgesinti karmai, privedusiai prie… (toliau turite aprašyti tą situaciją, kurioje norite gauti pagalbą iš Karminės Valdybos). Tegul viskas įvyksta pagal Dievo Valią.“

Jūs galite parašyti laišką, ištarti savo pašaukimą garsiai ir sudeginti laišką, adresavę jį Karminei Valdybai. Jeigu jūsų uždirbtos gerosios karmos kiekis leis ir Karminė Valdyba nuspręs, kad jūsų prašymą galima patenkinti, tai vienu ar kitu lygiu jūsų karminė situacija bus išspręsta.

Karmos Įstatymo supratimo išplėtimas
Numylėtasis Kuthumi, 2006 m. liepos 6 d.


Tam, kad pašauktumėte Valdovo buvimą, kuris duoda laišką, jums būtina balsu arba mintyse ištarti:

„Vardan AŠ ESU TAS KAS AŠ ESU, aš kviečiu… (pasakyti Valdovo, kuris duoda laišką, vardą) elektroninį buvimą.“

Pabandykite panaudoti šią dispensaciją, pradėdami nuo šiandieninio diktavimo. Pabaikite skaityti šį diktavimą iki pabaigos, paskui perskaitykite ją vėl, jau pašaukę, ir pajuskite skirtumą. Aš visada rekomenduoju jums taip pašaukti prieš skaitant mūsų laiškus, kuriuos mes duodame per šį pasiuntinį. Pašaukimas veiks tada, kada bus galima ir būtina.

Mokymas apie karminę atsakomybę už jūsų veiksmus diktavimų tekstų vertimo srityje ir piniginių lėšų panaudojimo srityje
Sanat Kumara, 2006 m. liepos 9 d.


Prašau, jeigu jūs tapote liudininku ar per žinias išgirdote apie kažkokią katastrofą, pašaukite šitaip:

„Vardan Visagalio Viešpaties Dievo, vardan mano Aukščiausiojo AŠ aš prašau Numylėtinio Arkangelo Mykolo ir Apsaugos angelų paimti savo žinion situaciją, susijusią su šiuo įvykiu (nurodote tikslią vietą ir duodate įvykio aprašymą, pavyzdžiui: „lėktuvo nukritimu ten“). Aš prašau tavęs ir tavo angelų suteikti pagalbą žmonių, žuvusių šioje katastrofoje, sieloms ir palydėti jas į tą subtiliojo plano lygį, kuris atitinka jų pasiekimus, gautus šiame ir praėjusiuose gyvenimuose. Tegul viskas įvyksta pagal Šventą Dievo Valią. Amen.“

Jūsų pagalbos sieloms šiuo atveju negalima neįvertinti, nes jūs duodate šioms sieloms galimybę nesibastyti žemuosiuose astralinio plano sluoksniuose, o su mūsų pagalba pakilti į tas buveines, esančias eterinėse oktavose, kur joms bus suteikta visa būtina pagalba ir atliekama reabilitacija prieš naują įsikūnijimą.

Aš ir mano angelai pasiruošę ateiti pagal pirmą jūsų pašaukimą!
Šventasis Arkangelas Mykolas, 2006 m. liepos 15 d.


Jūs ilgai ieškosite savo Dievo. Tačiau vieną gražią dieną Jį surasite, kai jums atrodys, kad gyvenimas prarado bet kokią prasmę, kai niekas daugiau jūsų nesies su šiuo pasauliu. Jūs sėdėsite prie suskilusios savo gyvenimo geldos, šeimos arba darbo, arba kažko, kas buvo svarbu ir išėjo, gaisravietėje. Ir kai neliks nieko jūsų pasaulyje, kam jaustumėte prisirišimą, tuo momentu jūs su paskutine viltimi nukreipsite savo žvilgsnį į Dangų ir savo širdyje pasakysite:

„Viešpatie, padėk man, Viešpatie. Aš žinau, kad Tu esi. Aš žinau, kad Tu girdi mane. Aš tikiu Tavo Galybe ir Tavo gailestingumu. Aš myliu Tave, Viešpatie, ir aš tikiu, kad viskas, ką Tu su manim padarei, buvo reikalinga tik tam, kad aš pas Tave ateičiau. Atleisk man, Viešpatie, už viską, ką aš dariau dėl savo neprotingumo. Aš dėkoju Tau, Viešpatie, už Tavo pamoką ir už tai, kad Tu leidai man pereiti visus išbandymus ir juos garbingai išlaikyti. Padėk man, Viešpatie, įgyti Tave ir niekada gyvenime daugiau su Tavimi neišsiskirti.“

Ir tada jums pasirodys, kad Dangus atsivėrė. Jūs pajusite tai, ko savo gyvenime niekada nejautėte. Jūs suprasite, kad viską, ko siekėte, jūs jau turite ir visada turėjote. Ir visa tai yra jūsų viduje, jūsų širdyje, bet jūs šito nenorėjote matyti ir girdėti iki to savo gyvenimo momento, kol jūsų ausys pradėjo girdėti ir atsivėrė akys.

Pokalbis apie Dievą
Viešpats Šiva, 2007 m. sausio 2 d.


Aš prašau jus pagalbos, kurią galite suteikti jūs visi, kas skaitote šitą mano laišką. Kai tik perskaitysite šitą mano pagalbos šauksmą, nieko nelaukę ištarkite savo širdyje arba balsu šitokį šaukinį:

„O, Žeme, aš žinau, kad tau sunku, aš žinau, kad tau šią dieną reikia mano pagalbos. Aš prašau savo Aukščiausiąjį AŠ vardan AŠ ESU TAS KAS AŠ ESU, atiduoti tą Dieviškąją Energiją, kuri šiandien ateina į mano šventovę, padėties Žemėje stabilizavimui.“

Tūkstančiai jūsų, kas pasirengę tokiai aukai, gali akimirksniu pakeisti padėtį Žemės planetoje. Aš rekomenduoju jums ištarti šitą šaukinį vykstant Žemės planetoje bet kokiems kataklizmams ir stichinėms nelaimėms.

Apie šiandieninę situaciją Žemėje
Gautama Buda, 2007 m. kovo 7 d.


Rusija pašaukta tapti labai dvasinga šalimi. Būtent dabar, kai išoriškai atrodo, kad nėra jokio dvasingumo, dedami būsimos dvasingos šalies pagrindai. Būtent dabar Rusijos tauta, pavargusi nuo beviltiškumo ir netikėjimo, pasiruošusi veržtis į Dieviškosios malonės šaltinį, klauptis ant kelių ir ištarti savo širdyje:

„Viešpatie, atleisk man, Viešpatie, atleisk mums, Dangiškasis Tėve. Mes nežinojome, ką darome. Mes pasitikėjome savo kūniškais raumenimis, ir mes dėl savo neišmintingumo sukūrėme daug nelaimių. Prašau, Viešpatie, išgirsk mūsų maldą. Atleisk mums, Viešpatie, už viską, ką mes pridarėme, už visas bėdas ir nelaimes, kurias mes atnešėme pasauliui. Viešpatie, jeigu tam bus Tavo Valia, ateik į mūsų šalį, suteik mums išminties ir padėk eiti Tavo Keliu.“

Ir būtent tada, kai Rusijos tauta – jos geriausi sūnūs ir geriausios dukterys – padarys atgailą savo širdyje, atsivers šiai šaliai iki šiol neregėta Dieviškoji galimybė. Jūs labai greitai susidursite su dideliu dvasingumo sprogimu Rusijoje. Ir jums neturės reikšmės, į kokią šventyklą eiti ir kokioje šventykloje nusilenkti ir atsiklaupti. Todėl, kad savo sąmonėje jūs pakilsite į tą Dieviškąją Viršūnę, iš kurios nesimato praeities prieštaravimų tarp skirtingų tikėjimų ir religijų. Jūsų širdys prisipildys tokios Dievo palaimos, kad nustosite jausti bet kuriuos neigiamus jausmus savo artimiems, kurie skiriasi nuo jūsų.

Apie dvasinę Rusijos misiją
Motina Marija, 2007 m. birželio 25 d.


Aš ir mano angelai visada jūsų paslaugoms, ypač sunkiais jūsų gyvenimo momentais, kai prarandate savikontrolę ir tampate pažeidžiami tamsos jėgoms, jūs visada galite kreiptis į mus pagalbos. Ištisi mano apsaugos angelų legionai pasiruošę jums suteikti pagalbą ir apsaugą 24 valandas per parą. Nesivaržykite kreiptis į mus pagalbos, mūsų pareiga ir mūsų priedermė padėti žmonėms. Mes negalime pradėti vykdyti savo pareigų, kol mūsų nepašauksite, tačiau jūsų šauksmas priverčia mus atsakyti ir ateiti jums į pagalbą sunkioje situacijoje. O dabar aš norėčiau duoti jums trumpą šaukinį, kuriuo galite naudotis bet kurioje kritiškoje situacijoje:

„Vardan Visagalio Viešpaties Dievo, Arkangele Mykolai, ateik man dabar į pagalbą!!!“

Ištarę šitą šaukinį, galite nupasakoti situaciją, kuriai reikalingas įsikišimas ir pagalba. Nebijokite mūsų apsunkinti savo prašymais ir šaukiniais todėl, kad tai mūsų darbas – padėti žmonijai.

Apie apsaugą nuo žemiausių subtiliojo plano sluoksnių
Šventasis Arkangelas Mykolas, 2007 m. birželio 28 d.


Mes visiškai suvokiame, kad ta karma, kurią sukūrė žmonija, neduoda jums galimybės pajusti visos buvimo Gyvenime palaimos. Jūs pamiršote apie palaimą ir per daug pasinėrėte į materialųjį pasaulį. Aš atėjau duoti jums galimybės lyną jūsų buvusios karmos transmutavimui sustiprinti. Tie iš jūsų, kurie panorės, gali paprašyti manęs, kreipdamiesi į mane asmeniškai tokiu šaukiniu:

„O, numylėtasai Viešpatie Sūrja! Aš pavargau būti be Saulės. Aš pavargau nuo šio pasaulio liūdesio. Aš noriu greičiau grįžti į šviesius ir džiaugsmingus pasaulius. Aš trokštu, kad Žemės planeta būtų pertvarkyta į pačią puikiausią planetą Visatoje. Aš prašau tavęs padėti man ir mūsų planetai!“

Kai tik surinksiu 10 000 jūsų nuoširdžių šaukinių, aš pažadu jums, kad kai tik grįšiu į Didžiąją Centrinę Saulę, aš pasieksiu naujų malonių Žemės planetai. Tardami šį šaukinį jūs turite taip nuoširdžiai linkėti savo gimtajai planetai gėrio, kad tuo momentu neturi būti jums nieko svarbesnio už Žemės planetos perėjimą į naują sąmonės lygį. Man pakanka 10 000 jūsų nuoširdžiai ištartų šaukinių, kad nedelsiant pakeisčiau situaciją Žemės planetoje. Pagalvokite apie mano pasiūlymą. Nejaugi tarp jūsų neatsiras 10 000 nuoširdžių ir ištikimų širdžių?

Mokymas apie atsakomybę prieš Žemės planetos evoliucijas
Viešpats Sūrja, 2007 m. gruodžio 22 d.


Jei siekiate atsikratyti savo trūkumų ir paskirti savo gyvenimą Tarnavimui, tai jums prisieis kiekvieną dieną pašaukti mane asmeniškai ir prašyti, kad aš pradžioje padėčiau. Jūs šaukiate:

„Arkangele Mykolai, ateik man į pagalbą!“

– ir į šį jūsų šaukinį aš sureaguosiu ir pasiųsiu jums savo mėlyną apsaugos spindulį bet kuriuo paros metu! Niekas iš jūsų neliks be mano pagalbos. Visi jūs esate patikimoje globoje ir apsaugoje! Tačiau aš negalėsiu jums padėti tuo atveju, jei jūs nenorite skirtis su savo trūkumais, kenksmingais įpročiais ir prisirišimais. Todėl, kad kiekvienas jūsų kenksmingas įprotis arba prisirišimas yra skylė jūsų auroje, ir jūs tampate pažeidžiami įvairių jėgų ir astralinių manipuliatorių. Jūs patys pasirenkate, su kuo jūs.

Mokymas, kaip išsivaduoti nuo kenksmingų įpročių ir nuolatinių negatyvių sąmonės būsenų
Šventasis Arkangelas Mykolas, 2008 m. sausio 3 d.


Tada, kai jums trūksta džiaugsmo, žvalumo, saulės, galite kreiptis į mane pagalbos. Todėl, kad aš galiu jūsų būtybę apdalinti papildoma energija ir gyvybine jėga. Jums vertėtų išeiti į saulę arba įsivaizduoti, kad stovite po saulės, kuri šviečia į jus iš Dangaus, spinduliais. Ir tada, kai visa savo esybe pajusite iš saulės išeinančią šilumą ir energiją, jums reikia manęs paprašyti:

„Vardan AŠ ESU TAS KAS AŠ ESU, numylėtini Helijau, prašau tave išvalyti iš mano auros ir čakrų viską, kas ne nuo Dievo, mano būtybę prašau tave pripildyti tavosios energijos, saulės energijos.“

Galite pašaukti kiekvieną dieną nepriklausomai nuo to, koks paros metas, bet efektyviausias šis šaukinys bus tada, kai saulė yra zenite, ir tada, kai stovite visa savo esybe atsisukę į saulę. Aš galiu bei sugebu jums padėti ir atsiliepti į jūsų šaukinį tada, kai į mane kreipiatės.

Aš galiu jūsų būtybę apdalinti papildoma energija ir gyvybine jėga
Numylėtasis Helijas, 2008 m. gruodžio 23 d.


Tada, kai turiu galimybę būti tarp jūsų (aš neslepiu, kad Dievas man davė tokią malonę), galite nepastebėti mano buvimo šalia jūsų. Bet aš sugebu būti tiesiog ten, kur jūs esate. Man svarbu, jog aplink jus susiklostytų ramybės, susitaikymo aplinka. Aš ateinu neregimai ir nepastebimai ir tik pagal lengvą rožių aromatą, kuris lydi mano pasirodymą, galite kartais susiprasti, kad aš pas jus buvau atėjusi. Aš atėjau šią žiemos dieną su žinia, kuri, tikiuosi, jums bus naudinga. Jūsų maldos valandai norėčiau duoti jums maldą švenčiausiajai Dievo Gimdytojai:

„Vardan AŠ ESU TAS KAS AŠ ESU, švenčiausioji Dievo Gimdytoja, Numylėtine Motina Marija, aš skubu prieš tave atsiklaupti. Negaliu rasti žodžių, kurie leistų man perduoti visą savo širdies Meilę, kurią tau jaučiu. Priimk mano Meilę ir dėkingumą. Tu žinai apie tai, kas šiuo momentu yra svarbiausia mano sielos augimui. Prašau tavo pagalbos ir palaikymo. Prašau, kad per dienos sumaištį neužmirščiau tų tiesioginio bendravimo tylos minučių, kurias prisimena mano siela. Neišardomas mano su tavimi ryšys tepalaiko mane gyvenime ir tepadeda neužmiršti apie Aukščiausią Kelią, kuriuo aš ketinu eiti šiame gyvenime.“

Nuoširdžiai tikiuosi, kad dažniau galėsite su manimi būti, kreiptis į mane. Bet kuris mūsų su jumis bendravimas, netgi trumpas žvilgsnis į mano atvaizdą padės jums išsaugoti savo sąmonę tame lygyje, kurio nepasiekia išpuoliai tų, kurie dar nesurado kelio į mano širdį ir nežino, ką daro.

Širdingas pokalbis
Motina Marija, 2009 m. sausio 4 d.


Aš manau, kad ne per daug bus priminti jums apie tai, jog, kad ir kaip sunku būtų, kad ir kaip jus apniktų sunkios mintys bei būsenos, turite surasti savyje jėgų ir pasakyti:

„Aš žinau, kad šios būsenos nerealios. Aš žinau, kad iliuzija stipri, bet aš pasiruošęs prieš iliuzines jėgas nukreipti visą iš savo širdies besiliejančios Meilės galią. Aš myliu šį pasaulį. Aš myliu Dievą ir jo kūriniją ir aš neleisiu, kad šis pasaulis būtų sugriautas. Numylėtieji Arkangele Mykolai ir apsaugos angelai, aš prašau jūsų panaudoti mano gyvybės srautą pagalbai Šviesos legionams. Aš žinau, kad nieko mano planetai neatsitiks tol, kol nors vienas šviesos nešėjas sąmoningai veiks Šviesos jėgų pusėje.“

Kai tik mes surinksime pakankamą kiekį individų, pasiruošusių savo širdyse ryžtingai ginti Šviesą, mes galėsime prašyti Didžiosios Centrinės Saulės ir visų kosminių tarybų malonės, kad Žemė gautų pagalbą ir ši pagalba nedelsiant ateitų. Šiuo momentu labai daug kas sprendžiama. Dauguma žmogiškųjų individų nepasiruošę sąmonės pasikeitimui. Ir reikalingi savanoriai tam, kad pademonstruotų naują sąmonės lygį, sąmonės, kuri pasiruošusi bendradarbiauti su Aukščiausiais Pasauliais.

Aš kviečiu jus į ateitį!
Šventasis Arkangelas Mykolas, 2009 m. birželio 22 d.


Jums reikia tik panorėti išsiskirti su tuo gyvenimo būdu, kuris aplink jus egzistuoja. Išreikškite savo laisvą valią, garsiai pasakykite šią savo laisvą valią Dangui pašaukdami:

„Viešpatie, aš pavargau nuo beviltiškumo, aš pavargau nuo nedraugiškumo ir niūrių žmonių veidų. Aš noriu persimainymo! Mano siela trokšta atsinaujinimo! Mano siela pavargo ir reikalauja naujų energijų, Meilės, Draugiškumo, Gailestingumo ir Atjautos energijų nusileidimo. Padėk, Viešpatie, pagreitink Žemės planetos pertvarkymo procesą!“

Kai tik pakankamas kiekis individų bus pasiruošę savo sąmonėje, pasikeitimai Žemėje nedels pasirodyti. Pakylėtųjų Pulkai pasiruošę pertvarkymams. Visas Dangus kreipia savo žvilgsnius į Žemę. Nejaugi jūs negirdite šio laikmečio šauksmo?

Dangus jums duoda dar vieną šansą
Numylėtoji Guan In, 2009 m. birželio 27 d.


Visas žmogiškojo gyvenimo sritis lemia tai, kiek žmonės leidžia Dievui būti savo viduje. Tai labai paprasta tiesa. Ir šitai yra būtent tai, ką jums būtina daryti kiekvieną dieną – kviesti savo AŠ ESU Buvimą į savo šventovę. Tai pati paprasčiausia dvasinė praktika ir pati paprasčiausia metodika, kuri tik gali būti. Jūs sakote:

„Vardan AŠ ESU TAS KAS AŠ ESU, aš kviečiu savo AŠ ESU Buvimą, Dievo dalelę manyje, visą šią dieną būti su manimi. Aš prašau tave, mano AŠ ESU Buvime, tiesiogiai kontroliuoti visus mano veiksmus, poelgius, žodžius, jausmus ir mintis. Aš prašau tave, mano galingąjį AŠ ESU Buvimą, visą šią dieną per mane veikti, vadovauti mano gyvenimui. Amen.“

Ir po šio jūsų šaukinio Dievo buvimas jumyse sustiprės tiek, kiek leis keturi žemieji jūsų kūnai. Jūs tapsite Šviesos jūsų pasauliui laidininku.

Mokymas apie teisingą Dieviškosios energijos panaudojimą
Valdovas Godfris*, 2009 m. liepos 6 d.


Vienintelė ir toliau atvira esanti galimybė – tai Dieviškosios sąmonės augimas žmonių protuose ir širdyse. Prašau, nepaisydami tamsos, nepaisydami kakofonijos ir chaoso, sugebėkite rasti savo širdyje ramybę. Mokėkite pakilti virš pasaulietiškos sumaišties bei supančios tamsos ir ištarkite:

„Ne, aš nesustosiu! Niekas manęs nesustabdys! Aš einu pas Dievą ir jokie pasaulio sunkumai bei nesėkmės negali manęs sulaikyti. Aš uždegsiu savo širdyje ugnį! Aš niekados nepasuksiu atgal! Aš eisiu į priekį ir niekas manęs nesustabdys, nes aš einu su Dievu!”

Daugelis ištikimų ir nuoširdžių širdžių yra įsikūnijime. Ir jų Šviesa kartais taip galingai liepsnoja pasaulio tamsoje, jog atrodo, kad viskas dar gali pasikeisti. Viską dar galima grąžinti į palankų kelią.

Reikalingi dvasios pasišventėliai!
Valdovas Nikolajus Rerichas, 2009 m. gruodžio 4 d.


Tik grožis, tik tobuli, Dieviškieji, pavyzdžiai sugeba iš pelkės ištraukti žmonijos sąmonę. Tobulos Dieviškųjų pavyzdžių vibracijos daro įtaką visai erdvei. Ir lygiai taip pat, kaip primelsta ikona gali saugoti erdvę, erdvę gali saugoti ir bet kurios meno rūšies Dieviškieji pavyzdžiai. Aš siūlau jums savo pagalbą pertvarkant jus supančią erdvę. Kreipkitės į mane:

„Vardan AŠ ESU TAS KAS AŠ ESU, Elohime Apolonai, aš prašau tavęs kontroliuoti mane supančią erdvę ir pripildyti ją tik Dieviškųjų apraiškų visur, kad ir kur aš būčiau: namuose ir darbe, visuomeninėse vietose.“

Ten, kur aš galėsiu išreikšti savo buvimą, aš vykdysiu jūsų man duotą prašymą.
Taigi, bet kurioje žmogiškosios veiklos srityje grožis, Dieviškieji pavyzdžiai yra tai, kas jums dabar būtina!

Jus supančią erdvę pripildykite tobulų pavyzdžių
Elohimas Apolonas, 2009 m. gruodžio 30 d.


Matomoje vietoje padėkite savo šaukinio žodžius, kurį sakysite visose situacijose, kai supanti jus aplinka jums pasirodys nepakeliama, kai jums pasirodys, kad nebeturite jėgų iškęsti jus supančio pasaulio sunkumo.
Savo šaukiniu į Mane galite kreiptis kiekvieną dieną ir per 24 valandas po šio šaukinio ištarimo galėsite disponuoti Mano asmenine apsauga ir globa bei užtarimu.
Taigi, turite atsistoti prieš altorių. Surasti momentą, kai jūsų niekas netrikdys. Įeiti į savo vidinę erdvę, pasislėpti joje ir savo širdies tyloje ištarti:

„Vardan AŠ ESU TAS KAS AŠ ESU, numylėtini Alfa, prašau Tavęs tavo dispensacijos veiksmo. Aš prašau Tavęs pasiųsti į mano būtybę tavo tėviškąjį spindulį. Aš prašau Tavęs ištiesti man savo pagalbos ranką ir atitverti mane nuo bet kurių negatyvių energijų ir vibracijų ateinančias 24 valandas. Aš Tavo, Viešpatie, ateik, apgink mane!”

Nuo šio momento Aš aktyvuoju šį šaukinį ir padarau jį jums prieinamą. Tai – didi Dangaus malonė, kai turite galimybę naudotis Mano asmenine apsauga, būdami savo pasaulio sumaišty. Galite kreiptis į Mane apsaugos taip dažnai, kaip įstengsite ir kai tai jums bus būtina. Kiekvieną kartą, kai ištariate šį Mano duotą šaukinį, jis stiprina savo poveikį.

Didingoji Dangaus malonė
Numylėtasis Alfa, 2013 m. birželio 24 d.

 


Jums buvo kalbama apie atsiveriančią grandiozinę galimybę. Buvo kalbama apie tai, kad dabar lengva pasikeisti, nes visas Dangus jums suteikia pagalbą bei palaikymą. Ir iš tiesų jūsų gyvenamas laikotarpis yra palaimintas laikotarpis. Vieni individai greitais žingsniais kyla į viršų. Kiti tokiais pat greitais tempais ritasi žemyn.
Kiekvienam duodamas šansas išgyventi.

Kiekvienam tiesiama pagalbos ranka.

Tačiau laisvos valios įstatymas neleidžia įsikišti, jeigu iš jūsų pusės negirdimas pagalbos šauksmas.

Ir netgi tada, kai dėl jūsų sukurtos karmos padėtis visiškai beviltiška, netgi tada, kai pats paskutinis nusidėjėlis paskutinę minutę meldžia Dangų pagalbos, mes neturime teisės atsakyti.

Todėl prašykite pagalbos – ir pagalba ateis!

Melskite išgelbėjimo – ir išgelbėjimas ateis!

Pasikliaukite Dievu ir Dievas suteiks savo globą ir vadovavimą!

Numylėtasis Babadži, 2011 metų birželio 25 d.

2014 © Sirijus