Vasario mėn. 29 d.(šeštadienį) 11:00 val. VšĮ „Siriaus” centro patalpose – Kaune,
Laisvės al. 45 – 305 kab. vyks susitikimas.

Iki pasimatymo!


Dienos citata:„Tik įveikdami save ir tuos sunkumus, kurie jus supa jūsų gyvenime, galėsite vystytis.”


Bendro Valdovų laiškų skaitymo

nuo 2019 metų lapkričio 4 iki 2020 metų vasario 28, rezultatai

Brangūs draugai!
Didelis ačiū visiems, kas dalyvavo bendruose Valdovų Laiškų Skaitymuose!
Esu įsitikinusi, kad įnešėme apčiuopiamą indėlį, būtiną, kad situacija planetoje apsisuktų į Dieviškąją vagą!
Tiems, kas nori tęsti Bendrus Skaitymus, veiks  Bendro Valdovų Laiškų Skaitymo Kalendorius.
Tatjana Mikušina


Atėjo Nauja Epocha, prie kurios jūs turite pritaikyti savo sąmonę tiesiog eigoje. Nes tas ritmas, kuris jūsų laukia artimiausioje ateityje, pareikalaus iš jūsų visų jūsų pastangų, viso jūsų kryptingumo, visos jūsų širdžių ugnies.

Todėl, net jeigu jums atrodo, kad aplink jus niekas nepasikeitė ir viskas pasilieka kaip anksčiau, netikėkite savo akimis. Viskas pasikeitė! Ir viskas pasikeitė taip ryžtingai ir negrįžtamai, kad nebeužteks jums fantazijos įsivaizduoti tuos pasikeitimus, kurie ateis ir kurie jau vyksta, bet kol kas nematomi jūsų fizinėms akims. Mes pradėjome savo judėjimą. Ir mes siūlome visiems, kurie prabudę, kurie jaučia ateinančio etapo svarbą ir kurie pasiruošę veikti, negailint savęs pasiruošti. Labai greitai ir jūs, kiekvienas, būdami savo mieste ir savo šalyje, pajusite tuos pakeitimus, kurie jau prasidėjo.

Jums sunku tuo patikėti, nes viskas aplink jus liko po senovei, kaip ir buvo. Bet užtikrinu jus, kad pats svarbiausias pasikeitimas, kurio mes siekėme pastarųjų pusantro šimto metų laikotarpiu, įvyko! Įvyko pakankamo kiekio žmonių, esančių įsikūnijime, sąmonės pasikeitimas, kad šis pasikeitimas sukeltų visiškai juntamų pasireiškimų fiziniame plane. Terminai, per kuriuos sąmonės pasikeitimai nusėda į fizinį Žemės planetos planą, taipogi sutrumpėjo. Buvo laikai, kai sąmonės pasikeitimai dešimtis ir šimtus metų buvo nusodinami į fizinį planą. Dabar, jeigu jūsų sąmonė pasikeitė, tai nespės ir naktis praeiti, kai jūsų sąmonės pasikeitimai atsilieps jūsų reikalams. Aš sakau supaprastintai, kad gautumėte supratimą apie ateinantį laikotarpį ir ateinančią galimybę.

Labai greitai galėsite stebėti savo gyvenimuose tas pasekmes, prie kurių prives jūsų pasikeitusi sąmonė. Ir jeigu jūs nepamatysite jokių pasikeitimų savo gyvenimuose, tai šitai bus galima paaiškinti tiktai taip – jūs veltui gaišote laiką skaitydami šiuos diktavimus, nes patį svarbiausią dalyką, dėl ko buvo šie diktavimai duodami, jūs pražiopsojote. Jūs nesugebėjote pakeisti savo sąmonės. Jūs praleidote brangų laiką ir praleidote brangią jums Dievo dovanotą galimybę.

Jūs, kaip ir anksčiau, galvojote, kad skaitysite šių diktavimų gražius žodžius ir tai viskas, ko jums reikia. Jūs suklydote, nes, be gražių žodžių skaitymo, iš jūsų buvo reikalaujama imtis konkrečių veiksmų, kurie su 100 procentų tikimybe neišvengiamai duotų jums rezultatą – jūsų sąmonės pasikeitimą, jeigu tik netingėtumėte ir skaitytumėte šiuos diktavimus ne kaip paprastus žodžius, o kaip instrukciją praktiniams veiksmams ir darbams fiziniame plane.

Ką gi, tie, kas praleido savo šansą pereiti šį pagreitintą įšventinimų ir savo sąmonės pakeitimo kursą, turės galimybę likti antriems metams ir iš naujo perskaityti visus diktavimus, kuriuos mes davėme per šį pasiuntinį, pradedant nuo paties pirmo diktavimo, duoto šių metų kovo 4 dieną. (Numylėtasis El Morija, 2005 metų birželio 30)Artėja naujas išėjimas! Tai, kas sena ir nesugeba evoliucionuoti, bus nušluota nuo Žemės paviršiaus. Sanat Kumara, 2019-12-19


Video nusiteikimui dvasiniam darbui.
Laiškų skaitymas – labai svarbus dvasinis darbas. (video)
Viešpats Sūrja apie laiškų skaitymą. (video)
Sąlygos sėkmingam dvasiniam darbui (video)
Numylėtinis Babadži apie laiškų Skaitymą (video)


Filmai su lietuviškais titrais per youtube 


Kosminė Būtybė Galingasis Pergalė
Viešpats Maitrėja
Buda Vairočana – Karminės Valdybos narys
Šiva – gerasis Viešpats
Pakylėtasis Valdovas IgorisBrangūs draugai,
kviečiu jus į „Sirijaus” svetainę!

„Sirijaus” svetainės pagrindą sudaro Laiškai arba diktavimai, kuriuos priėmiau per 15 metų – nuo 2005 iki 2019 metų.

Iš viso iki šios dienos priėmiau apie 500 Laiškų iš daugiau nei 50 Šviesos Būtybių. Šios Būtybės esti Aukščiausiuose Būties planuose ir pašauktos padėti žmonijai jos evoliucijoje. Laiškai duodami pokalbių forma.

Visų Laiškų visuma sudaro darnų Mokymą, kurio pagrindą sudaro Dorovės Įstatymas. Šviesos Būtybės metodiškai mums, įsikūnijime esantiems žmonėms, aiškina ir įrodinėja, kodėl savo gyvenimuose naudinga laikytis dorovės principų, tam duodamos žinios apie du svarbiausius įstatymus: Karmos Įstatymą ir Reinkarnacijos Įstatymą.

Šiuolaikinėje visuomenėje viešpataujanti yra vartotojiška visuomenės ideologija, šioje visuomenėje ugdomi norai ir sukuriamos sąlygos jiems patenkinti. Puotai vadovauja pinigai ir malonumų vaikymasis.

Laiškuose logiškai ir nuosekliai, žingsnis po žingsnio, paaiškinami naujos ideologijos principai, pagrįsti Meile ir tikėjimu, sąžiningumu ir nuoširdumu, žemų norų ir nekokybiškų sąmonės būsenų atsisakymu, brolybe ir kolektyvizmu, rūpinimusi artimu ir visa Gyvybe Žemėje.

Nuoseklus kasdienis Laiškų skaitymas pagal tą chronologinį eiliškumą, kaip jie buvo duoti, pakeičia skaitančiojo sąmonę. Ir palaipsniui keičiantis sąmonei pasikeis ir mus supanti tikrovė.

Vienas iš pagrindinių Mokymo postulatų: išorinis pasaulis atstovauja veidrodį, kuriame atsispindi mūsų sąmonė.

Tobulai sąmonei atitinka tobulas pasaulis.

Tam, kad nauja ideologija taptų viešpataujanti pasaulyje, reikia, kad 1 procentas žemės rutulio gyventojų laisvanoriškai nuspręstų pakeisti savo sąmonę, pakelti savo sąmonę į naują evoliucinį lygį.

Prieš pradedant skaityti Laiškus būtina susipažinti su skaitymo taisyklėmis skyriuje „Valdovų rekomendacijos apie tai, kaip skaityti laiškus”.

Be Laiškų skaitymo rekomenduojama kasdienis dvasinis darbas su savimi ir su savo netobulybėmis. Kaip pagalba dvasiniam darbui yra sukurti Rožiniai, filmai, su kuriais galima susipažinti atitinkamuose svetainės skyriuose.

Laiškuose esantis Mokymas, kaip pagalba dvasiniam ieškotojui, išleistas knygų ir diskų pavidalu, kuriuos įsigyti galima Leidybos namų „Sirijus” svetainėje.

Nuo 2008 metų Sirijaus svetainėje vyksta kassavaitinė Rožinių audio transliacija sekmadieniais 14 val. Lietuvos laiku. Informacija apie transliacijas yra skyriuje „Sekmadieninės transliacijos Internetu”.

Tam, kad prisidėtų prie dvasinio vystymosi, sukurta svetainė „Gyvenimo Etikos Universitetas”, kurios puslapiuose pagal pasiruošimą talpinama medžiaga kaip paskaitos ir filmai.

Daugelyje miestų įkurti Siriaus-Centrai, kuriuose skaitomos Gyvenimo Etikos Universiteto paskaitos. Su Sirius-Centrų darbu galima susipažinti svetainėje http://www.sirius-centers.net.

„Sirijaus” svetainėje yra nemokamas naujienų išsiuntinėjimas. Užsisakyti naujienas galima čia.
Linkiu jums sėkmės Dvasiniame Kelyje!

Tatjana Nikolajevna Mikušina
Šviesa ir Meilė!

2014 © Sirijus