Dienos citata: „Tam, kad žmonijos sąmonė pasikeistų ir pasikeistų atitinkamai pagal Dieviškojo evoliucinio įstatymo reikalavimus, egzistuoja du pagrindiniai keliai: Dieviškojo mokslo pagrindų mokymo kelias perduodant Žodį ir Dieviškojo mokslo pagrindų mokymo kelias karmos sugrąžinimo už praleistas galimybes ir klaidas būdu.”


Balandžio 21
Jėzaus Rožinio


transliacija 15 val. Lietuvos laiku

Lietuviškas Rožinio tekstas„Mes neturėtume laukti laikų pabaigos, kad pakiltume iš kapų ir atgimtume. Norėdami atgimti, mes tiesiog turime kiekvieną dieną dirbti su savimi, kad nugalėtume visas savo silpnybes. Šis darbas daro įtaką mūsų kūno ląstelėms. Kūnas valosi, švinta, atgyja. Šios vibracijos, vis labiau intensyvėjančios, palaipsniui persiduoda visoms mūsų ląstelėms ir paruošia mūsų atgimimą.
Jeigu tik žmonės žinotų, kiek kapų jie nešioja savyje! Šie kapai – visos ląstelės, kurias reikia atgaivinti, išmokstant maitintis dvasinio gyvenimo elementais. Tuomet kapai atsiveria vienas po kito ir iš jų, viena po kitos pradeda eiti daugybė mažų sielų, kurios atrodė mirusios, bet iš tikrųjų tik miegojo. Panašūs reiškiniai pastebimi visoje gamtoje. Grūdas yra kapas, kuriame gyvybė būna palaidota iki pavasario, kai pavasario angelas ateina pasibelsti į duris, versdamas ją išeiti. Taip pat yra ir su kiaušinio lukštu, kurį pramušdamas pasirodo viščiukas. Tai, kad egzistuoja paprotys per šv. Velykas dovanoti kiaušinį, yra būtent todėl, kad kiaušinis simbolizuoja naujo gyvenimo pažadą“.

Omramas Mikaelis Aivanhovas

Sveikiname visus svetainės lankytojus su šv. Velykom! Su Atgimimo, Prisikėlimo švente!
Dėkojame jums visiems už tai, kad esame kartu! Gražios, malonios šventės Jums ir jūsų artimiesiems!

„Siriaus” centro lankytojai


Latvijos Išminties Žodžio bendrijos iniciatyva nuo gegužės mėn. 1 d. pradedamas visų Išminties Mokytojų Laiškų bendras skaitymas. Kviečiame prisijungti!
Skaitysime visus Laiškus individualiai, po vieną kasdien, pradedant Sanat Kumaros 2005 m. kovo mėn. 4 d. Laišku.
Skaitymo laiką siūlome pasirinkti pagal savo galimybes ir pageidavimą. Laiškai skaitomi šiuo laiku:
12:00, 15:00, 18:00 ir 21:00 Lietuvos laiku.
Prieš pradedant šį Laiškų skaitymą, prašau, perskaitykite Išminties Mokytojų rekomendacijas apie tai, kaip reikia skaityti Mokytojų Laiškus.
Jei bus atsiliepimų, įspūdžių, patirtų, skaitant Laiškus, jūsų pageidavimu mielai juos pateiksime mūsų svetainėje.


Balandžio mėn. 27 d.(šeštadienį) 11:00 val. VšĮ “Siriaus” centro patalpose – Kaune, Laisvės al. 45 – 305 kab. vyks susitikimas – pokalbis
„Vienybė su kiekviena gyvybės dalele” (2006-07-05 Laiškas)

Iki pasimatymo!


Balandžio 23

Kiekvieno mėnesio 23 dieną jūs įgyjate precendento neturinčią
galimybę transmutuoti asmeninę bei planetos karmą.
Kiekvieno mėnesio 23 dieną skaitydami maldas, liepimus,
Rožinius arba mantras, galite atidirbti ateinančio mėnesio karmą.

Rožinis „Darbas su Karma”

Lietuviškas Rožinio tekstas
Rožinio transliacija bus vykdoma laisvu režimu.
Kiekvienas norintis galės perskaityti Rožinį sau patogiu laiku.


Brangūs draugai,
kviečiu jus į „Sirijaus” svetainę!

„Sirijaus” svetainės pagrindą sudaro Laiškai arba diktavimai, kuriuos priėmiau per 14 metų – nuo 2005 iki 2018 metų.

Iš viso iki šios dienos priėmiau apie 500 Laiškų iš daugiau nei 50 Šviesos Būtybių. Šios Būtybės esti Aukščiausiuose Būties planuose ir pašauktos padėti žmonijai jos evoliucijoje. Laiškai duodami pokalbių forma.

Visų Laiškų visuma sudaro darnų Mokymą, kurio pagrindą sudaro Dorovės Įstatymas. Šviesos Būtybės metodiškai mums, įsikūnijime esantiems žmonėms, aiškina ir įrodinėja, kodėl savo gyvenimuose naudinga laikytis dorovės principų, tam duodamos žinios apie du svarbiausius įstatymus: Karmos Įstatymą ir Reinkarnacijos Įstatymą.

Šiuolaikinėje visuomenėje viešpataujanti yra vartotojiška visuomenės ideologija, šioje visuomenėje ugdomi norai ir sukuriamos sąlygos jiems patenkinti. Puotai vadovauja pinigai ir malonumų vaikymasis.

Laiškuose logiškai ir nuosekliai, žingsnis po žingsnio, paaiškinami naujos ideologijos principai, pagrįsti Meile ir tikėjimu, sąžiningumu ir nuoširdumu, žemų norų ir nekokybiškų sąmonės būsenų atsisakymu, brolybe ir kolektyvizmu, rūpinimusi artimu ir visa Gyvybe Žemėje.

Nuoseklus kasdienis Laiškų skaitymas pagal tą chronologinį eiliškumą, kaip jie buvo duoti, pakeičia skaitančiojo sąmonę. Ir palaipsniui keičiantis sąmonei pasikeis ir mus supanti tikrovė.

Vienas iš pagrindinių Mokymo postulatų: išorinis pasaulis atstovauja veidrodį, kuriame atsispindi mūsų sąmonė.

Tobulai sąmonei atitinka tobulas pasaulis.

Tam, kad nauja ideologija taptų viešpataujanti pasaulyje, reikia, kad 1 procentas žemės rutulio gyventojų laisvanoriškai nuspręstų pakeisti savo sąmonę, pakelti savo sąmonę į naują evoliucinį lygį.

Prieš pradedant skaityti Laiškus būtina susipažinti su skaitymo taisyklėmis skyriuje „Valdovų rekomendacijos apie tai, kaip skaityti laiškus”.

Be Laiškų skaitymo rekomenduojama kasdienis dvasinis darbas su savimi ir su savo netobulybėmis. Kaip pagalba dvasiniam darbui yra sukurti Rožiniai, filmai, su kuriais galima susipažinti atitinkamuose svetainės skyriuose.

Laiškuose esantis Mokymas, kaip pagalba dvasiniam ieškotojui, išleistas knygų ir diskų pavidalu, kuriuos įsigyti galima Leidybos namų „Sirijus” svetainėje.

Nuo 2008 metų Sirijaus svetainėje vyksta kassavaitinė Rožinių audio transliacija sekmadieniais 14 val. Lietuvos laiku. Informacija apie transliacijas yra skyriuje „Sekmadieninės transliacijos Internetu”.

Tam, kad prisidėtų prie dvasinio vystymosi, sukurta svetainė „Gyvenimo Etikos Universitetas”, kurios puslapiuose pagal pasiruošimą talpinama medžiaga kaip paskaitos ir filmai.

Daugelyje miestų įkurti Siriaus-Centrai, kuriuose skaitomos Gyvenimo Etikos Universiteto paskaitos. Su Sirius-Centrų darbu galima susipažinti svetainėje http://www.sirius-centers.net.

„Sirijaus” svetainėje yra nemokamas naujienų išsiuntinėjimas. Užsisakyti naujienas galima čia.
Linkiu jums sėkmės Dvasiniame Kelyje!

Tatjana Nikolajevna Mikušina
Šviesa ir Meilė!


HELIJAS – mūsų saulės sistemos Dievas


Pakylėtieji Valdovai apie Dieviškumą


Pakylėtieji Valdovai apie Dieviškąją sąmonės būseną


Pakylėtieji Valdovai apie Dieviškąsias savybes


Naujas straipsnis skyriuje „Apie Išminties Mokytojus” – „Jonas Krikštytojas”
Didingąją Karminę Valdybą sudaro aštuoni Pakylėtieji Valdovai, kurie neša atsakomybę lemti teisingumą šioje pasaulių sistemoje, nustatant karmą, dovanojant malones ir skiriant atpildą kiekvienam gyvybės srautui.

 

 
Filmai su lietuviškais titrais per YOUTUBE

2014 © Sirijus