Dienos citata:„Jūsų širdyje yra vienintelis įėjimas į Dievo realybę.”


Lapkričio 17
Rožinio „Įkopimas”

transliacija 14 val. Lietuvos laiku

Lietuviškas Rožinio tekstas


Bendro Valdovų Laiškų Skaitymo Kalendorius

Bendras Išminties Valdovų 2005-2019m.m. Laiškų skaitymas.
Skaitymo pradžia 2019 m. lapkričio 4 d.

Nuo š.m. gegužės mėnesio daug skaitytojų dalyvauja bendrame visų Išminties Valdovų Laiškų pakartotiniame skaityme. Tie, kurie skaitote, tikriausiai jau supratote, kokią naudą patiriame juos vėl skaitydami drauge. Šiomis dienomis mus pasiekė kelių valstybių, kurios, dėl tam tikrų priežasčių nebuvo prisijungusios prie bendro skaitymo, pasiūlymas nuo š.m. lapkričio mėn. 4 d. pradėti bendrą tarptautinį 2005-2019 metų Išminties Valdovų Laiškų skaitymą, pradedant nuo pat pirmojo, t.y., 2005m. kovo 4 d. Viešpaties Sanat Kumaros Laiško ir skaitant po vieną Laišką kasdien.

Skaitymo pradžios laikas – bet kuri paros valanda (vietos laiku). Svarbu, kad Laiško skaitymo pradžios laikas sutaptų su valandos pradžia. Skaitymui gali būti naudojamos knygos „Išminties Žodis“ (baltas tritomis) arba, kas turi ir skaito originalo kalba –«Книга Мудрости» („Išminties knyga“). Plačiau…


…bet kuri pati tobuliausia dvasinė praktika, pačios geriausios maldos bus nenaudingos jūsų dvasiniame kelyje, jeigu šias praktikas atliksite savanaudišku tikslu, norėdami pasiekti kokių nors privilegijų sau ir savo artimiesiems.

Yra tik vienas teisingas motyvas, su kuriuo vertėtų pradėti bet kurią dvasinę praktiką, bet kurią dvasinę metodiką, – tai atsikratyti savo ego ir priartėti prie Dievo, tarnauti Dievui ir visoms gyvoms būtybėms.

Jeigu dvasinę praktiką pradedate turėdami bet kokį kitą tikslą, tai sukuriate karmą.

Dvasinėje srityje, religijos srityje veikia tas pats jūsų pasauliui būdingas dualumo principas.
(Numylėtasis Sūrja, 2005-03-19)


 

Valdovo pagrindinė gaida


„Vardan AŠ ESU TAS KAS AŠ ESU, aš kviečiu numylėtojo Sūrjos elektroninį buvimą.
Teišsipildo šventa Dievo Valia. Amen.“

Lapkričio 17 d. Mes paprasčiausiai paėmėme iš vaikų degtukus. Numylėtasis Sūrja. 2005-03-19


Lapkričio 18 d. Atėjo metas, kai savo sąmonėje turite atsisakyti bet kokių kovos apraiškų.
Numylėtasis El Morija. 2005-03-20

Lapkričio 19 d. Aš kreipiuosi į tuos, kurie man jaučia ypatingą artumą. Jėzus. 2005-03-21
Lapkričio 20 d. Žemė dabar išgyvena kritinį, lūžio laikotarpį. Sanat Kumara. 2005-03-22


Video nusiteikimui


Filmai su lietuviškais titrais per youtube 


PORCIJA – Teisingumo ir Galimybės Deivė. Karminės Valdybos Narys


Tatjanos Nikolajevnos Mikušinos knyga „Dieviškosios išminties lobiai“ buvo pristatyta tarptautiniame konkurse JAV „Mėgstamiausia skaitytojų knyga 2019“ („Readers Favorite 2019“)Brangūs draugai,
kviečiu jus į „Sirijaus” svetainę!

„Sirijaus” svetainės pagrindą sudaro Laiškai arba diktavimai, kuriuos priėmiau per 15 metų – nuo 2005 iki 2019 metų.

Iš viso iki šios dienos priėmiau apie 500 Laiškų iš daugiau nei 50 Šviesos Būtybių. Šios Būtybės esti Aukščiausiuose Būties planuose ir pašauktos padėti žmonijai jos evoliucijoje. Laiškai duodami pokalbių forma.

Visų Laiškų visuma sudaro darnų Mokymą, kurio pagrindą sudaro Dorovės Įstatymas. Šviesos Būtybės metodiškai mums, įsikūnijime esantiems žmonėms, aiškina ir įrodinėja, kodėl savo gyvenimuose naudinga laikytis dorovės principų, tam duodamos žinios apie du svarbiausius įstatymus: Karmos Įstatymą ir Reinkarnacijos Įstatymą.

Šiuolaikinėje visuomenėje viešpataujanti yra vartotojiška visuomenės ideologija, šioje visuomenėje ugdomi norai ir sukuriamos sąlygos jiems patenkinti. Puotai vadovauja pinigai ir malonumų vaikymasis.

Laiškuose logiškai ir nuosekliai, žingsnis po žingsnio, paaiškinami naujos ideologijos principai, pagrįsti Meile ir tikėjimu, sąžiningumu ir nuoširdumu, žemų norų ir nekokybiškų sąmonės būsenų atsisakymu, brolybe ir kolektyvizmu, rūpinimusi artimu ir visa Gyvybe Žemėje.

Nuoseklus kasdienis Laiškų skaitymas pagal tą chronologinį eiliškumą, kaip jie buvo duoti, pakeičia skaitančiojo sąmonę. Ir palaipsniui keičiantis sąmonei pasikeis ir mus supanti tikrovė.

Vienas iš pagrindinių Mokymo postulatų: išorinis pasaulis atstovauja veidrodį, kuriame atsispindi mūsų sąmonė.

Tobulai sąmonei atitinka tobulas pasaulis.

Tam, kad nauja ideologija taptų viešpataujanti pasaulyje, reikia, kad 1 procentas žemės rutulio gyventojų laisvanoriškai nuspręstų pakeisti savo sąmonę, pakelti savo sąmonę į naują evoliucinį lygį.

Prieš pradedant skaityti Laiškus būtina susipažinti su skaitymo taisyklėmis skyriuje „Valdovų rekomendacijos apie tai, kaip skaityti laiškus”.

Be Laiškų skaitymo rekomenduojama kasdienis dvasinis darbas su savimi ir su savo netobulybėmis. Kaip pagalba dvasiniam darbui yra sukurti Rožiniai, filmai, su kuriais galima susipažinti atitinkamuose svetainės skyriuose.

Laiškuose esantis Mokymas, kaip pagalba dvasiniam ieškotojui, išleistas knygų ir diskų pavidalu, kuriuos įsigyti galima Leidybos namų „Sirijus” svetainėje.

Nuo 2008 metų Sirijaus svetainėje vyksta kassavaitinė Rožinių audio transliacija sekmadieniais 14 val. Lietuvos laiku. Informacija apie transliacijas yra skyriuje „Sekmadieninės transliacijos Internetu”.

Tam, kad prisidėtų prie dvasinio vystymosi, sukurta svetainė „Gyvenimo Etikos Universitetas”, kurios puslapiuose pagal pasiruošimą talpinama medžiaga kaip paskaitos ir filmai.

Daugelyje miestų įkurti Siriaus-Centrai, kuriuose skaitomos Gyvenimo Etikos Universiteto paskaitos. Su Sirius-Centrų darbu galima susipažinti svetainėje http://www.sirius-centers.net.

„Sirijaus” svetainėje yra nemokamas naujienų išsiuntinėjimas. Užsisakyti naujienas galima čia.
Linkiu jums sėkmės Dvasiniame Kelyje!

Tatjana Nikolajevna Mikušina
Šviesa ir Meilė!

2014 © Sirijus