Dienos citata: „Kai jūsų čakros išsiskleidžia, kaip kokie žavingi žiedeliai, tai tampate tobulų Dieviškųjų savybių į jūsų fizinę realybę laidininkai.”


MISIJA RUSIJOJE
Dokumentinis filmas NEW


Mykolas – Pirmojo spindulio Arkangelas

Mykolas yra Pirmojo spindulio – Apsaugos, Tikėjimo ir Dievo Valios spindulio Arkangelas. Jis – Arkangelų ir Angelų Pulkų Kunigaikštis, Tiesos Gynėjas, Išlaisvinimo Angelas.
Arkangelas Mykolas vadovauja Viešpaties Kariaunai ir kaunasi su kiekvienu negatyvios, neigiamos energijos pasireiškimu.
Jis tarnauja kaip šios visatos Viešpaties interesų saugotojas ir savo darbą atlieka taip, kaip Jam liepia Jo garbė.
Jo vardas reiškia – „Tas, kuris kaip Dievas”. Arkangelas Mykolas toks skaidrus, kad per save praleidžia Dieviškąją Šviesą, per kurią mes pažįstame Dievą.
Dieviškasis Mykolo papildinys – Archėja Vera.
Judėjų, krikščionių ir islamo tradicijoje, ir Raštuose Arkangelas Mykolas laikomas didžiausiu bei garbingiausiu Angelu.
Į Žemę jis ateina tada, kai reikia Dievo jėgos įsikišimo. Plačiau…


Skiriama Arkangelui Mykolui


Brangūs draugai,
kviečiu jus į „Sirijaus” svetainę!

„Sirijaus” svetainės pagrindą sudaro Laiškai arba diktavimai, kuriuos priėmiau per 15 metų – nuo 2005 iki 2019 metų.

Iš viso iki šios dienos priėmiau apie 500 Laiškų iš daugiau nei 50 Šviesos Būtybių. Šios Būtybės esti Aukščiausiuose Būties planuose ir pašauktos padėti žmonijai jos evoliucijoje. Laiškai duodami pokalbių forma.

Visų Laiškų visuma sudaro darnų Mokymą, kurio pagrindą sudaro Dorovės Įstatymas. Šviesos Būtybės metodiškai mums, įsikūnijime esantiems žmonėms, aiškina ir įrodinėja, kodėl savo gyvenimuose naudinga laikytis dorovės principų, tam duodamos žinios apie du svarbiausius įstatymus: Karmos Įstatymą ir Reinkarnacijos Įstatymą.

Šiuolaikinėje visuomenėje viešpataujanti yra vartotojiška visuomenės ideologija, šioje visuomenėje ugdomi norai ir sukuriamos sąlygos jiems patenkinti. Puotai vadovauja pinigai ir malonumų vaikymasis.

Laiškuose logiškai ir nuosekliai, žingsnis po žingsnio, paaiškinami naujos ideologijos principai, pagrįsti Meile ir tikėjimu, sąžiningumu ir nuoširdumu, žemų norų ir nekokybiškų sąmonės būsenų atsisakymu, brolybe ir kolektyvizmu, rūpinimusi artimu ir visa Gyvybe Žemėje.

Nuoseklus kasdienis Laiškų skaitymas pagal tą chronologinį eiliškumą, kaip jie buvo duoti, pakeičia skaitančiojo sąmonę. Ir palaipsniui keičiantis sąmonei pasikeis ir mus supanti tikrovė.

Vienas iš pagrindinių Mokymo postulatų: išorinis pasaulis atstovauja veidrodį, kuriame atsispindi mūsų sąmonė.

Tobulai sąmonei atitinka tobulas pasaulis.

Tam, kad nauja ideologija taptų viešpataujanti pasaulyje, reikia, kad 1 procentas žemės rutulio gyventojų laisvanoriškai nuspręstų pakeisti savo sąmonę, pakelti savo sąmonę į naują evoliucinį lygį.

Prieš pradedant skaityti Laiškus būtina susipažinti su skaitymo taisyklėmis skyriuje „Valdovų rekomendacijos apie tai, kaip skaityti laiškus”.

Be Laiškų skaitymo rekomenduojama kasdienis dvasinis darbas su savimi ir su savo netobulybėmis. Kaip pagalba dvasiniam darbui yra sukurti Rožiniai, filmai, su kuriais galima susipažinti atitinkamuose svetainės skyriuose.

Laiškuose esantis Mokymas, kaip pagalba dvasiniam ieškotojui, išleistas knygų ir diskų pavidalu, kuriuos įsigyti galima Leidybos namų „Sirijus” svetainėje.

Nuo 2008 metų Sirijaus svetainėje vyksta kassavaitinė Rožinių audio transliacija sekmadieniais 14 val. Lietuvos laiku. Informacija apie transliacijas yra skyriuje „Sekmadieninės transliacijos Internetu”.

Tam, kad prisidėtų prie dvasinio vystymosi, sukurta svetainė „Gyvenimo Etikos Universitetas”, kurios puslapiuose pagal pasiruošimą talpinama medžiaga kaip paskaitos ir filmai.

Daugelyje miestų įkurti Siriaus-Centrai, kuriuose skaitomos Gyvenimo Etikos Universiteto paskaitos. Su Sirius-Centrų darbu galima susipažinti svetainėje http://www.sirius-centers.net.

„Sirijaus” svetainėje yra nemokamas naujienų išsiuntinėjimas. Užsisakyti naujienas galima čia.
Linkiu jums sėkmės Dvasiniame Kelyje!

Tatjana Nikolajevna Mikušina
Šviesa ir Meilė!


HELIJAS – mūsų saulės sistemos Dievas


Pakylėtieji Valdovai apie Dieviškumą


Pakylėtieji Valdovai apie Dieviškąją sąmonės būseną


Pakylėtieji Valdovai apie Dieviškąsias savybes


Naujas straipsnis skyriuje „Apie Išminties Mokytojus” – „Jonas Krikštytojas”
Didingąją Karminę Valdybą sudaro aštuoni Pakylėtieji Valdovai, kurie neša atsakomybę lemti teisingumą šioje pasaulių sistemoje, nustatant karmą, dovanojant malones ir skiriant atpildą kiekvienam gyvybės srautui.

 

 
Filmai su lietuviškais titrais per YOUTUBE

2014 © Sirijus