IŠMINTIES KNYGA
Visi Laiškai – vienoje knygoje!

Kiekvienas, kas atrado šią knygą, ją atrado ne atsitiktinai. Joje yra kaip pasaulis senas Mokymas. Daugelis kartų studijuos šią knygą, nes joje pati Gyvenimo esmė.

 

Rinktiniai Laiškai!

Šioje knygoje surinkti vertingiausi Žinių Perlai, kurios valdovai perdavė per 12 metų. Laiškus asmeniškai rinko T. N. Mikušina. Darbas su knyga prasidėjo nuo 2011 metų.

 


Atspausdintos naujos knygos lietuvių kalba


Knyga „Pokalbiai apie KARMOS ĮSTATYMĄ”


Ši unikali knyga netinka pramoginiam skaitymui, o mąsliai, dėmesingai perskaityta, ji gali pakeisti jūsų gyvenimą.
Nepaisant, kad Karmos Įstatymas – tai pagrindinis ir kertinis Kūrinijos Įstatymas, pagal kurį gyvuoja visa Visata, dabartiniu metu žmonija mažai žino apie šį Įstatymą. Malonu manyti, jog žinios apie Karmos Įstatymą pas mus atėjo iš Rytų, iš Budizmo, tačiau iš tikrųjų šio Įstatymo Pagrindai yra visose pasaulinėse religijose ir tikruose senuosiuose Mokymuose(krikščionybėje, islame, zoroastrizme ir kitose). Plačiau…

Knyga „Apie Jogą ir meditaciją”/T. N. Mikušina

Ši knyga sudaryta Gyvenimo Etikos Universitete 2005 metų kovo 27 dieną mano skaitytos paskaitos, audio įrašo pagrindu.
Knygoje yra atsakymas į klausimą, kas yra tikroji Joga ir tikroji Meditacija.
Jei pradedate užsiimti meditacija, turite suprasti, jog jūsų gyvenimas visiškai pasikeis. Kai užsiimate tikrąja meditacija, tai visiškai perjungiate savo sąmonę į Dieviškąjį pasaulį.
Ir pirmas žingsnis šiame kelyje – nuolatos galvoto apie Dievą, susitelkti į Dievą.
O baigiamasis šio jogos kelio etapas – kai jūs Dievuje. Viskas šiame pasaulyje jums nustoja egzistavę, lieka tik Dievas.Filmai su lietuviškais titrais per YOUTUBE


Brangūs draugai,
kviečiu jus į „Sirijaus” svetainę!

„Sirijaus” svetainės pagrindą sudaro Laiškai arba diktavimai, kuriuos priėmiau per 13 metų – nuo 2005 iki 2017 metų.

Iš viso iki šios dienos priėmiau apie 490 Laiškų iš daugiau nei 50 Šviesos Būtybių. Šios Būtybės esti Aukščiausiuose Būties planuose ir pašauktos padėti žmonijai jos evoliucijoje. Laiškai duodami pokalbių forma.

Visų Laiškų visuma sudaro darnų Mokymą, kurio pagrindą sudaro Dorovės Įstatymas. Šviesos Būtybės metodiškai mums, įsikūnijime esantiems žmonėms, aiškina ir įrodinėja, kodėl savo gyvenimuose naudinga laikytis dorovės principų, tam duodamos žinios apie du svarbiausius įstatymus: Karmos Įstatymą ir Reinkarnacijos Įstatymą.

Šiuolaikinėje visuomenėje viešpataujanti yra vartotojiška visuomenės ideologija, šioje visuomenėje ugdomi norai ir sukuriamos sąlygos jiems patenkinti. Puotai vadovauja pinigai ir malonumų vaikymasis.

Laiškuose logiškai ir nuosekliai, žingsnis po žingsnio, paaiškinami naujos ideologijos principai, pagrįsti Meile ir tikėjimu, sąžiningumu ir nuoširdumu, žemų norų ir nekokybiškų sąmonės būsenų atsisakymu, brolybe ir kolektyvizmu, rūpinimusi artimu ir visa Gyvybe Žemėje.

Nuoseklus kasdienis Laiškų skaitymas pagal tą chronologinį eiliškumą, kaip jie buvo duoti, pakeičia skaitančiojo sąmonę. Ir palaipsniui keičiantis sąmonei pasikeis ir mus supanti tikrovė.

Vienas iš pagrindinių Mokymo postulatų: išorinis pasaulis atstovauja veidrodį, kuriame atsispindi mūsų sąmonė.

Tobulai sąmonei atitinka tobulas pasaulis.

Tam, kad nauja ideologija taptų viešpataujanti pasaulyje, reikia, kad 1 procentas žemės rutulio gyventojų laisvanoriškai nuspręstų pakeisti savo sąmonę, pakelti savo sąmonę į naują evoliucinį lygį.

Prieš pradedant skaityti Laiškus būtina susipažinti su skaitymo taisyklėmis skyriuje „Valdovų rekomendacijos apie tai, kaip skaityti laiškus”.

Be Laiškų skaitymo rekomenduojama kasdienis dvasinis darbas su savimi ir su savo netobulybėmis. Kaip pagalba dvasiniam darbui yra sukurti Rožiniai, filmai, su kuriais galima susipažinti atitinkamuose svetainės skyriuose.

Laiškuose esantis Mokymas, kaip pagalba dvasiniam ieškotojui, išleistas knygų ir diskų pavidalu, kuriuos įsigyti galima Leidybos namų „Sirijus” svetainėje.

Nuo 2008 metų Sirijaus svetainėje vyksta kassavaitinė Rožinių audio transliacija sekmadieniais 14 val. Lietuvos laiku. Informacija apie transliacijas yra skyriuje „Sekmadieninės transliacijos Internetu”.

Tam, kad prisidėtų prie dvasinio vystymosi, sukurta svetainė „Gyvenimo Etikos Universitetas”, kurios puslapiuose pagal pasiruošimą talpinama medžiaga kaip paskaitos ir filmai.

Daugelyje miestų įkurti Siriaus-Centrai, kuriuose skaitomos Gyvenimo Etikos Universiteto paskaitos. Su Sirius-Centrų darbu galima susipažinti svetainėje http://www.sirius-centers.net.

„Sirijaus” svetainėje yra nemokamas naujienų išsiuntinėjimas, kurį sudaro apjungtas pagrindinės „Sirijaus” svetainės, Leidybos Namų „Sirijus”, Visuomeninės organizacijos „Dvasinis švietėjiškas Centras „Sirijus” ir Gyvenimo Etikos Universiteto naujienos. Užsisakyti naujienas galima čia.
Linkiu jums sėkmės Dvasiniame Kelyje!

Tatjana Nikolajevna Mikušina
Šviesa ir Meilė!

2014 © Sirijus