Žmonijos ateitis šiuo laiku priklauso tik nuo jūsų pastangų
Sanat Kumara, 2017 metų birželio 20


Viso labo 144 000 šviesnešių, jau esančių įsikūnijime, gebančių išlaikyti Kristaus sąmonę, pakeis pasaulį.
Tarp tų, kurie skaito šias eilutes, dauguma turi potencialą tapti Kristaus būtybėmis.
Yra planas ir yra judėjimo kryptis.
Kiekvieną dieną priminkite sau ir visiems, kas šalia jūsų, apie būtinybę laikyti kiek įmanoma aukštesnį sąmonės lygį!
Kiekvieną dieną vienykitės po baltai žydra tyrumo ir dorovingumo, ištikimybės Dievo Valiai ir kryptingumo į šviesią ateitį vėliava. Skaityti visą laišką…

Klausyti dikatvimo audio įrašą. Tekstą skaito T. N. Mikušina


Atėjo laikas rašyti
Laiškus Karminei Valdybai

 


Fronto linija tarp gėrio ir blogio eina per filmą „Matilda”

Ar išsipildys pranašystės apie Rusiją?
SKAITYKITE, ŽIŪRĖKITE, MĄSTYKITE, VEIKITE!


Ar įmanomas Antrasis Jėzaus – kaip Rusijos Caro, Atėjimas?
T. N. Mikušinos atsakymas į skaitytojo klausimą(tekstas).


Webinaras „L N „Sirijus” dešimtmečiui”
Stebuklingos istorijos. Pirmoji istorija. Suolelis.
Antroji istorija. Lietus.

Knygos, nešančios Gėrį.
Straipsnis, skirtas L N „Sirijus”, žurnale „Knygų Industrija”.


Plačiau…


Laisvoji valia ir jos pavergimo technologijos. VIDEO. I Tekstas.


Nuo birželio mėn. 1 d. šeštadieniniai susitikimai vyks pagal vasaros tvarkaraštį, t.y. kas antrą savaitę.

Šios savaitės ankstesniųjų Išminties Mokytojų Laiškų bendrą skaitymą atidėkime kitai savaitei. Šiomis dienomis pamėginkime gerai suvokti ir įsisąmoninti naujai išdėstytas ir perduodamas mintis.

Sėkmės visiems!

Kadangi Išminties Mokytojo Sanat Kumaros Laiškų Mokyme yra daug, skaitysime juos po du kiekvieną kartą. Jei Jums pasirodys to per daug, skaitykite po vieną. Svarbu, kad mes visi vienu laiku skaitytume pirmąjį Laišką. Taip pat siūlome perskaityti čia pridedamą T. N. Mikušinos atsakymą į skaitytojos klausimą apie Laiškų skaitymą.Ginant Rericho muziejų Maskvoje


NEW! Filmas „Matilda”, visuomeninis N. K. Rerichų vardo muziejus. KAS TOLIAU?


PASIUNTINYS


Šis rinkinys skirtas Didžiosios Baltosios Brolijos Pasiuntiniui Tatjanai Nikolajevnai Mikušinai.
Jame surinkti straipsniai, pokalbių užrašai ir citatos iš viešų Pasiuntinio pasisakymų, kuriuose ji kalba apie savo Misiją Žemėje, atskleidžia Išminties Valdovų Mokymo esmę, dalijasi savo patirtimi apie tai, kaip savyje atrasti Dievą ir dar apie daug ką.
Latvijos žurnalistės L. Zitaros straipsnyje aprašomas gyvenimiškas T. N. Mikušinos kelias ir jos tapimas Didžiosios Baltosios Brolijos Pasiuntiniu.
Atspausdinta knyga
Knyga Amazon svetainėse


Filmai su lietuviškais titrais per YOUTUBE


Brangūs draugai,
kviečiu jus į „Sirijaus” svetainę!

„Sirijaus” svetainės pagrindą sudaro Laiškai arba diktavimai, kuriuos priėmiau per 12 metų – nuo 2005 iki 2016 metų.

Iš viso iki šios dienos priėmiau apie 490 Laiškų iš daugiau nei 50 Šviesos Būtybių. Šios Būtybės esti Aukščiausiuose Būties planuose ir pašauktos padėti žmonijai jos evoliucijoje. Laiškai duodami pokalbių forma.

Visų Laiškų visuma sudaro darnų Mokymą, kurio pagrindą sudaro Dorovės Įstatymas. Šviesos Būtybės metodiškai mums, įsikūnijime esantiems žmonėms, aiškina ir įrodinėja, kodėl savo gyvenimuose naudinga laikytis dorovės principų, tam duodamos žinios apie du svarbiausius įstatymus: Karmos Įstatymą ir Reinkarnacijos Įstatymą.

Šiuolaikinėje visuomenėje viešpataujanti yra vartotojiška visuomenės ideologija, šioje visuomenėje ugdomi norai ir sukuriamos sąlygos jiems patenkinti. Puotai vadovauja pinigai ir malonumų vaikymasis.

Laiškuose logiškai ir nuosekliai, žingsnis po žingsnio, paaiškinami naujos ideologijos principai, pagrįsti Meile ir tikėjimu, sąžiningumu ir nuoširdumu, žemų norų ir nekokybiškų sąmonės būsenų atsisakymu, brolybe ir kolektyvizmu, rūpinimusi artimu ir visa Gyvybe Žemėje.

Nuoseklus kasdienis Laiškų skaitymas pagal tą chronologinį eiliškumą, kaip jie buvo duoti, pakeičia skaitančiojo sąmonę. Ir palaipsniui keičiantis sąmonei pasikeis ir mus supanti tikrovė.

Vienas iš pagrindinių Mokymo postulatų: išorinis pasaulis atstovauja veidrodį, kuriame atsispindi mūsų sąmonė.

Tobulai sąmonei atitinka tobulas pasaulis.

Tam, kad nauja ideologija taptų viešpataujanti pasaulyje, reikia, kad 1 procentas žemės rutulio gyventojų laisvanoriškai nuspręstų pakeisti savo sąmonę, pakelti savo sąmonę į naują evoliucinį lygį.

Prieš pradedant skaityti Laiškus būtina susipažinti su skaitymo taisyklėmis skyriuje „Valdovų rekomendacijos apie tai, kaip skaityti laiškus”.

Be Laiškų skaitymo rekomenduojama kasdienis dvasinis darbas su savimi ir su savo netobulybėmis. Kaip pagalba dvasiniam darbui yra sukurti Rožiniai, filmai, su kuriais galima susipažinti atitinkamuose svetainės skyriuose.

Laiškuose esantis Mokymas, kaip pagalba dvasiniam ieškotojui, išleistas knygų ir diskų pavidalu, kuriuos įsigyti galima Leidybos namų „Sirijus” svetainėje.

Nuo 2008 metų Sirijaus svetainėje vyksta kassavaitinė Rožinių audio transliacija sekmadieniais 14 val. Lietuvos laiku. Informacija apie transliacijas yra skyriuje „Sekmadieninės transliacijos Internetu”.

Tam, kad prisidėtų prie dvasinio vystymosi, sukurta svetainė „Gyvenimo Etikos Universitetas”, kurios puslapiuose pagal pasiruošimą talpinama medžiaga kaip paskaitos ir filmai.

Daugelyje miestų įkurti Siriaus-Centrai, kuriuose skaitomos Gyvenimo Etikos Universiteto paskaitos. Su Sirius-Centrų darbu galima susipažinti svetainėje http://www.sirius-centers.net.

„Sirijaus” svetainėje yra nemokamas naujienų išsiuntinėjimas, kurį sudaro apjungtas pagrindinės „Sirijaus” svetainės, Leidybos Namų „Sirijus”, Visuomeninės organizacijos „Dvasinis švietėjiškas Centras „Sirijus” ir Gyvenimo Etikos Universiteto naujienos. Užsisakyti naujienas galima čia.
Linkiu jums sėkmės Dvasiniame Kelyje!

Tatjana Nikolajevna Mikušina
Šviesa ir Meilė!

2014 © Sirijus