Gruodžio mėn. 15 d.(šeštadienį) 11:00 val. VšĮ “Siriaus” centro patalpose – Kaune, Laisvės al. 45 – 305 kab. vyks susitikimas – pokalbis ” Kelias ir Dieviškasis dėkingumas”
Iki pasimatymo!


Mokymas apie Karmos nusileidimą metų pabaigoje


Metų pabaiga… Pamąstymų ir rezultatų sumavimo laikas.

„Nuoširdus gailėjimasis ir atgaila kartais jūsų karminę naštą sumažina per pus. Dievas nenori, kad jūs kentėtumėte, jūs patys pasmerkiate save kančioms. Ir savų klaidų suvokimas bei atgaila dėl jų beveik akimirksniu palengvina jūsų padėtį ir ant jūsų gulinti našta palengvėja.”
„Kodėl ne visi galės eiti Keliu”.
Numylėtasis Jėzus, 2009 metų birželio 26


„Numylėtiniai, Dievas nenori jūsų bausti. Jis nori, kad suvoktumėte savo klaidas ir ateityje jų nekartotumėte. Nėra nusidėjėlio be ateities. Ir kartais žmogus, kuris suvokė savo klaidas ir dėl jų atgailavo, daug daugiau gali padaryti žmonijai nei tas žmogus, kuris dėl Dievo bausmės baimės nedaro jokių nepadorių poelgių.
Energiją nukreipkite pozityvia vaga!”
„Savo kūdikio pradėjimo momentu jūs kuriate savo ir visos planetos ateitį”.
Kuthumi, 2011 metų birželio 17


Siūlome jums filmų ciklą atgailos tema
(Autorius Olga Papina, Ukraina, Kijevas)
3. Dorovingumo atsisakymas ir jo pasekmės

2. Šviesos forposto Rusijos žemėje likvidacija

Papildoma medžiaga tema:
О.А. Ivanova. Webinaras „Mokymo ir Pasiuntinio pripažinimas”

1. Šalis, neįvykdžiusi savo Dieviškosios paskirties, yra pasmerkta

Papildoma medžiaga tema:
Impereatorius Nikolajus II ir Caro šeima. Grojaraštis. 27 video iš kanalo TatyanaMickushina
T.N. Mikušina. Kaip mane ugnimo vijo iš Rusijos ir kas dabar bus su Rusija.
Didingąją Karminę Valdybą sudaro aštuoni Pakylėtieji Valdovai, kurie neša atsakomybę lemti teisingumą šioje pasaulių sistemoje, nustatant karmą, dovanojant malones ir skiriant atpildą kiekvienam gyvybės srautui.

 

 
Filmai su lietuviškais titrais per YOUTUBE


Brangūs draugai,
kviečiu jus į „Sirijaus” svetainę!

„Sirijaus” svetainės pagrindą sudaro Laiškai arba diktavimai, kuriuos priėmiau per 13 metų – nuo 2005 iki 2017 metų.

Iš viso iki šios dienos priėmiau apie 490 Laiškų iš daugiau nei 50 Šviesos Būtybių. Šios Būtybės esti Aukščiausiuose Būties planuose ir pašauktos padėti žmonijai jos evoliucijoje. Laiškai duodami pokalbių forma.

Visų Laiškų visuma sudaro darnų Mokymą, kurio pagrindą sudaro Dorovės Įstatymas. Šviesos Būtybės metodiškai mums, įsikūnijime esantiems žmonėms, aiškina ir įrodinėja, kodėl savo gyvenimuose naudinga laikytis dorovės principų, tam duodamos žinios apie du svarbiausius įstatymus: Karmos Įstatymą ir Reinkarnacijos Įstatymą.

Šiuolaikinėje visuomenėje viešpataujanti yra vartotojiška visuomenės ideologija, šioje visuomenėje ugdomi norai ir sukuriamos sąlygos jiems patenkinti. Puotai vadovauja pinigai ir malonumų vaikymasis.

Laiškuose logiškai ir nuosekliai, žingsnis po žingsnio, paaiškinami naujos ideologijos principai, pagrįsti Meile ir tikėjimu, sąžiningumu ir nuoširdumu, žemų norų ir nekokybiškų sąmonės būsenų atsisakymu, brolybe ir kolektyvizmu, rūpinimusi artimu ir visa Gyvybe Žemėje.

Nuoseklus kasdienis Laiškų skaitymas pagal tą chronologinį eiliškumą, kaip jie buvo duoti, pakeičia skaitančiojo sąmonę. Ir palaipsniui keičiantis sąmonei pasikeis ir mus supanti tikrovė.

Vienas iš pagrindinių Mokymo postulatų: išorinis pasaulis atstovauja veidrodį, kuriame atsispindi mūsų sąmonė.

Tobulai sąmonei atitinka tobulas pasaulis.

Tam, kad nauja ideologija taptų viešpataujanti pasaulyje, reikia, kad 1 procentas žemės rutulio gyventojų laisvanoriškai nuspręstų pakeisti savo sąmonę, pakelti savo sąmonę į naują evoliucinį lygį.

Prieš pradedant skaityti Laiškus būtina susipažinti su skaitymo taisyklėmis skyriuje „Valdovų rekomendacijos apie tai, kaip skaityti laiškus”.

Be Laiškų skaitymo rekomenduojama kasdienis dvasinis darbas su savimi ir su savo netobulybėmis. Kaip pagalba dvasiniam darbui yra sukurti Rožiniai, filmai, su kuriais galima susipažinti atitinkamuose svetainės skyriuose.

Laiškuose esantis Mokymas, kaip pagalba dvasiniam ieškotojui, išleistas knygų ir diskų pavidalu, kuriuos įsigyti galima Leidybos namų „Sirijus” svetainėje.

Nuo 2008 metų Sirijaus svetainėje vyksta kassavaitinė Rožinių audio transliacija sekmadieniais 14 val. Lietuvos laiku. Informacija apie transliacijas yra skyriuje „Sekmadieninės transliacijos Internetu”.

Tam, kad prisidėtų prie dvasinio vystymosi, sukurta svetainė „Gyvenimo Etikos Universitetas”, kurios puslapiuose pagal pasiruošimą talpinama medžiaga kaip paskaitos ir filmai.

Daugelyje miestų įkurti Siriaus-Centrai, kuriuose skaitomos Gyvenimo Etikos Universiteto paskaitos. Su Sirius-Centrų darbu galima susipažinti svetainėje http://www.sirius-centers.net.

„Sirijaus” svetainėje yra nemokamas naujienų išsiuntinėjimas. Užsisakyti naujienas galima čia.
Linkiu jums sėkmės Dvasiniame Kelyje!

Tatjana Nikolajevna Mikušina
Šviesa ir Meilė!

2014 © Sirijus