Dienos citata:„Atėjo laikas, kai jūs įsisąmonindami turite žiūrėti į viską, ką jūs darote per dieną.”


Gruodžio 8
Motinos Marijos Gailestingumo Rožinio

transliacija bus vykdoma laisvu režimu.
Prisijungti prie transliacijos būtina 12 val. vietos laiku

Lietuviškas Rožinio tekstasMotinos Marijos puslapis
Bendro Valdovų Laiškų Skaitymo Kalendorius

Bendras Išminties Valdovų 2005-2019m.m. Laiškų skaitymas.
Skaitymo pradžia 2019 m. lapkričio 4 d.


Daug kelių ir daug takelių veda pas Dievą. Beveik kiekvienas turi savo kelią.

Tačiau niekada nereikia pamiršti, kad taip pat yra daug kelių ir takelių, kurie niekur neveda.

Bet jeigu sėdėsite sudėję rankas ir niekur nejudėsite laukdami stebuklo, tai greičiausiai stebuklas neįvyks.

Dievui būtina, kad jūs patys dėtumėte pastangas. Ir kuo daugiau dėsite pastangų, tuo didesnę pagalbą gausite iš viršaus. (Viešpats Krišna, 2005 metų balandžio 9)

Mahamantra Harė Krišna / Hare Krishna Hare Rama


Laiškų skaitymas – labai svarbus dvasinis darbas.
Video nusiteikimui dvasiniam darbui.
Viešpats Sūrja apie laiškų skaitymą.


Filmai su lietuviškais titrais per youtube 


Nauja Pakylėtasis Valdovas Igoris
Numylėtoji Guan In – Gailestingumo ir Atjautos Deivė. Karminės Valdybos Narė
Atėnė Paladė – Tiesos Deivė. Karminės Valdybos Narė
PORCIJA – Teisingumo ir Galimybės Deivė. Karminės Valdybos NarėBrangūs draugai,
kviečiu jus į „Sirijaus” svetainę!

„Sirijaus” svetainės pagrindą sudaro Laiškai arba diktavimai, kuriuos priėmiau per 15 metų – nuo 2005 iki 2019 metų.

Iš viso iki šios dienos priėmiau apie 500 Laiškų iš daugiau nei 50 Šviesos Būtybių. Šios Būtybės esti Aukščiausiuose Būties planuose ir pašauktos padėti žmonijai jos evoliucijoje. Laiškai duodami pokalbių forma.

Visų Laiškų visuma sudaro darnų Mokymą, kurio pagrindą sudaro Dorovės Įstatymas. Šviesos Būtybės metodiškai mums, įsikūnijime esantiems žmonėms, aiškina ir įrodinėja, kodėl savo gyvenimuose naudinga laikytis dorovės principų, tam duodamos žinios apie du svarbiausius įstatymus: Karmos Įstatymą ir Reinkarnacijos Įstatymą.

Šiuolaikinėje visuomenėje viešpataujanti yra vartotojiška visuomenės ideologija, šioje visuomenėje ugdomi norai ir sukuriamos sąlygos jiems patenkinti. Puotai vadovauja pinigai ir malonumų vaikymasis.

Laiškuose logiškai ir nuosekliai, žingsnis po žingsnio, paaiškinami naujos ideologijos principai, pagrįsti Meile ir tikėjimu, sąžiningumu ir nuoširdumu, žemų norų ir nekokybiškų sąmonės būsenų atsisakymu, brolybe ir kolektyvizmu, rūpinimusi artimu ir visa Gyvybe Žemėje.

Nuoseklus kasdienis Laiškų skaitymas pagal tą chronologinį eiliškumą, kaip jie buvo duoti, pakeičia skaitančiojo sąmonę. Ir palaipsniui keičiantis sąmonei pasikeis ir mus supanti tikrovė.

Vienas iš pagrindinių Mokymo postulatų: išorinis pasaulis atstovauja veidrodį, kuriame atsispindi mūsų sąmonė.

Tobulai sąmonei atitinka tobulas pasaulis.

Tam, kad nauja ideologija taptų viešpataujanti pasaulyje, reikia, kad 1 procentas žemės rutulio gyventojų laisvanoriškai nuspręstų pakeisti savo sąmonę, pakelti savo sąmonę į naują evoliucinį lygį.

Prieš pradedant skaityti Laiškus būtina susipažinti su skaitymo taisyklėmis skyriuje „Valdovų rekomendacijos apie tai, kaip skaityti laiškus”.

Be Laiškų skaitymo rekomenduojama kasdienis dvasinis darbas su savimi ir su savo netobulybėmis. Kaip pagalba dvasiniam darbui yra sukurti Rožiniai, filmai, su kuriais galima susipažinti atitinkamuose svetainės skyriuose.

Laiškuose esantis Mokymas, kaip pagalba dvasiniam ieškotojui, išleistas knygų ir diskų pavidalu, kuriuos įsigyti galima Leidybos namų „Sirijus” svetainėje.

Nuo 2008 metų Sirijaus svetainėje vyksta kassavaitinė Rožinių audio transliacija sekmadieniais 14 val. Lietuvos laiku. Informacija apie transliacijas yra skyriuje „Sekmadieninės transliacijos Internetu”.

Tam, kad prisidėtų prie dvasinio vystymosi, sukurta svetainė „Gyvenimo Etikos Universitetas”, kurios puslapiuose pagal pasiruošimą talpinama medžiaga kaip paskaitos ir filmai.

Daugelyje miestų įkurti Siriaus-Centrai, kuriuose skaitomos Gyvenimo Etikos Universiteto paskaitos. Su Sirius-Centrų darbu galima susipažinti svetainėje http://www.sirius-centers.net.

„Sirijaus” svetainėje yra nemokamas naujienų išsiuntinėjimas. Užsisakyti naujienas galima čia.
Linkiu jums sėkmės Dvasiniame Kelyje!

Tatjana Nikolajevna Mikušina
Šviesa ir Meilė!

2014 © Sirijus