Dienos citata: „Ne visas netobulybes galite įveikti maldų ir kitų dvasinių praktikų pagalba. Dalį šių netobulybių galima įveikti tik susitikus gyvenime su tuo žmogumi, su kuriuo jus sieja karma, ir atidirbti šią karmą betarpiškai bendraujant ir išsprendžiant konfliktą, jį įveikiant visų pirma savo sąmonėje.”


Gegužės 23

Kiekvieno mėnesio 23 dieną jūs įgyjate precendento neturinčią
galimybę transmutuoti asmeninę bei planetos karmą.
Kiekvieno mėnesio 23 dieną skaitydami maldas, liepimus,
Rožinius arba mantras, galite atidirbti ateinančio mėnesio karmą.

Rožinis „Darbas su Karma”

Lietuviškas Rožinio tekstas
Rožinio transliacija bus vykdoma laisvu režimu.
Kiekvienas norintis galės perskaityti Rožinį sau patogiu laiku.


Latvijos Išminties Žodžio bendrijos iniciatyva nuo gegužės mėn. 1 d. pradedamas visų Išminties Mokytojų Laiškų bendras skaitymas. Kviečiame prisijungti!
Skaitysime visus Laiškus individualiai, po vieną kasdien, pradedant Sanat Kumaros 2005 m. kovo mėn. 4 d. Laišku.
Skaitymo laiką siūlome pasirinkti pagal savo galimybes ir pageidavimą. Laiškai skaitomi šiuo laiku:
12:00, 15:00, 18:00 ir 21:00 Lietuvos laiku.
Prieš pradedant šį Laiškų skaitymą, prašau, perskaitykite Išminties Mokytojų rekomendacijas apie tai, kaip reikia skaityti Mokytojų Laiškus.
Jei bus atsiliepimų, įspūdžių, patirtų, skaitant Laiškus, jūsų pageidavimu mielai juos pateiksime mūsų svetainėje.


Brangūs draugai,
kviečiu jus į „Sirijaus” svetainę!

„Sirijaus” svetainės pagrindą sudaro Laiškai arba diktavimai, kuriuos priėmiau per 14 metų – nuo 2005 iki 2018 metų.

Iš viso iki šios dienos priėmiau apie 500 Laiškų iš daugiau nei 50 Šviesos Būtybių. Šios Būtybės esti Aukščiausiuose Būties planuose ir pašauktos padėti žmonijai jos evoliucijoje. Laiškai duodami pokalbių forma.

Visų Laiškų visuma sudaro darnų Mokymą, kurio pagrindą sudaro Dorovės Įstatymas. Šviesos Būtybės metodiškai mums, įsikūnijime esantiems žmonėms, aiškina ir įrodinėja, kodėl savo gyvenimuose naudinga laikytis dorovės principų, tam duodamos žinios apie du svarbiausius įstatymus: Karmos Įstatymą ir Reinkarnacijos Įstatymą.

Šiuolaikinėje visuomenėje viešpataujanti yra vartotojiška visuomenės ideologija, šioje visuomenėje ugdomi norai ir sukuriamos sąlygos jiems patenkinti. Puotai vadovauja pinigai ir malonumų vaikymasis.

Laiškuose logiškai ir nuosekliai, žingsnis po žingsnio, paaiškinami naujos ideologijos principai, pagrįsti Meile ir tikėjimu, sąžiningumu ir nuoširdumu, žemų norų ir nekokybiškų sąmonės būsenų atsisakymu, brolybe ir kolektyvizmu, rūpinimusi artimu ir visa Gyvybe Žemėje.

Nuoseklus kasdienis Laiškų skaitymas pagal tą chronologinį eiliškumą, kaip jie buvo duoti, pakeičia skaitančiojo sąmonę. Ir palaipsniui keičiantis sąmonei pasikeis ir mus supanti tikrovė.

Vienas iš pagrindinių Mokymo postulatų: išorinis pasaulis atstovauja veidrodį, kuriame atsispindi mūsų sąmonė.

Tobulai sąmonei atitinka tobulas pasaulis.

Tam, kad nauja ideologija taptų viešpataujanti pasaulyje, reikia, kad 1 procentas žemės rutulio gyventojų laisvanoriškai nuspręstų pakeisti savo sąmonę, pakelti savo sąmonę į naują evoliucinį lygį.

Prieš pradedant skaityti Laiškus būtina susipažinti su skaitymo taisyklėmis skyriuje „Valdovų rekomendacijos apie tai, kaip skaityti laiškus”.

Be Laiškų skaitymo rekomenduojama kasdienis dvasinis darbas su savimi ir su savo netobulybėmis. Kaip pagalba dvasiniam darbui yra sukurti Rožiniai, filmai, su kuriais galima susipažinti atitinkamuose svetainės skyriuose.

Laiškuose esantis Mokymas, kaip pagalba dvasiniam ieškotojui, išleistas knygų ir diskų pavidalu, kuriuos įsigyti galima Leidybos namų „Sirijus” svetainėje.

Nuo 2008 metų Sirijaus svetainėje vyksta kassavaitinė Rožinių audio transliacija sekmadieniais 14 val. Lietuvos laiku. Informacija apie transliacijas yra skyriuje „Sekmadieninės transliacijos Internetu”.

Tam, kad prisidėtų prie dvasinio vystymosi, sukurta svetainė „Gyvenimo Etikos Universitetas”, kurios puslapiuose pagal pasiruošimą talpinama medžiaga kaip paskaitos ir filmai.

Daugelyje miestų įkurti Siriaus-Centrai, kuriuose skaitomos Gyvenimo Etikos Universiteto paskaitos. Su Sirius-Centrų darbu galima susipažinti svetainėje http://www.sirius-centers.net.

„Sirijaus” svetainėje yra nemokamas naujienų išsiuntinėjimas. Užsisakyti naujienas galima čia.
Linkiu jums sėkmės Dvasiniame Kelyje!

Tatjana Nikolajevna Mikušina
Šviesa ir Meilė!


HELIJAS – mūsų saulės sistemos Dievas


Pakylėtieji Valdovai apie Dieviškumą


Pakylėtieji Valdovai apie Dieviškąją sąmonės būseną


Pakylėtieji Valdovai apie Dieviškąsias savybes


Naujas straipsnis skyriuje „Apie Išminties Mokytojus” – „Jonas Krikštytojas”
Didingąją Karminę Valdybą sudaro aštuoni Pakylėtieji Valdovai, kurie neša atsakomybę lemti teisingumą šioje pasaulių sistemoje, nustatant karmą, dovanojant malones ir skiriant atpildą kiekvienam gyvybės srautui.

 

 
Filmai su lietuviškais titrais per YOUTUBE

2014 © Sirijus