Nuo 2017 spalio 6 iki lapkričio 7

33-jų dienų maldinis Budėjimas
„Atgaila išgelbės Rusiją”.

Pradžia 21:00 Lietuvos laiku
Spalio 19  Rožinį skaitė 1074 žmonės
Spalio 20 – Motinos Marijos Rožinis Nr. 12 „Nuolatos būkite Meilėje ir viskas aplink jus pradės keistis.””.
Spalio 21 – Motinos Marijos Rožinis Nr. 1  „Man reikalinga jūsų maldų energija.”

BUDĖJIMO LENTELĖ
Maldos kokybė Vidinis susiderinimas su Dievu
Rožinių skaitymo rekomendacijos (Sanat Kumara)
VIDEO Muzika nusiteikimui
Nusiteikimas prieš Budėjimą
Rašytojas Jurijus Vorobjevskis – apie ritualinį karališkųjų kankinių nužudymą, apie jų sušaudymo inscenizaciją, apie šmeižikiško filmo „Matilda” pasirodymą rusų valstybingumo sunaikinimo kontekste.
S. Alijevo filmo „Apšmeižtas Caras. Tiesa apie paskutinį Rusų carą” fragmentas.
Pilnas S. Alijevo filmas: 1 dalis, 2 dalis


Atgaila išgelbės Rusiją.
Išminties Valdovai apie atgailą

Bet kuri karma gali būti atidirbta pačiu lengviausiu būdu – kai pripažįstamos klaidos ir atsiprašoma. Jeigu neišmanymas ir puikybė neleidžia žmonėms pripažinti savo klaidų ir dėl jų atgailauti, tai negatyvi karma pradeda nusėsti į fizinį planą kaip įvairūs kataklizmai, socialiniai sprogimai ir finansinės katastrofos.

Todėl nėra kada sėdėti sudėjus rankų. Reikia pradėti veikti! Nebijokite savo neteisingais veiksmais sukurti karmos. Jeigu jūsų motyvas teisingas, tai kad ir kokie neteisingi atrodytų jūsų veiksmai šiuo istoriniu momentu, Dievas visada galės nukreipti situaciją ir ištaisyti jūsų klaidas. Daug blogiau yra nieko neveikimo karma, kai dėl išoriškai teisaus preteksto nesivelti į kovą jūs prarandate užkariautas pozicijas ir netenkate kryptingumo ir veržimosi pranašumų. Mokykitės iš savo klaidų.
Nesidrovėkite veikti Žemės planetos evoliucijų gerovei!
Reikia pradėti veikti! Valdovas Morija, 2012 metų gruodžio 28


Tam, kad apjuodintų G. J. Rasputino personažą,
dirbo jo antrininkai


Rusų istorijoje G. J. Rasputinas yra vienas iš labiausiai apšmeižtų žmonių.
„Patikėję caro šeimos ir jos draugo Rasputino šmeižtu, rusų tauta ramiai priėmė vasario revoliuciją, caro nuvertimą ir netgi caro šeimos nužudymą”. Plačiau…

T. N. Mikušina apie filmą „Matilda”.
3 dalis. „Matilda” – dorovInė visuomenės problema
(TEKSTAS)

 

Nuslėpta Rusijos istorija

1 faktas. Sosto atsisakymo nebuvo!
2 faktas. Nikolajus II – vienas iš pačių stipriausių Rusijos valdovų
3 faktas. Nikolajus II niekada nebuvo „kruvinas”.


Caraitė Aleksandra apie šeimyninį gyvenimą
Dvasinis 1917 metų dienoraštis

dienoraščio eilutėse mes matome tvirtą ryžtingumą moters, jautriai jutusios ir prieš ją kaitrinamą visuomenės nuomonę, ir revoliucijos grėsmę, tačiau save privertusią save vesti įprastą gyvenimo būdą ir kiekvieną dieną kovoti dėl meilės, atjautos ir nesavanaudiškumo. Svarbiausia kautynių lauke, kuriame ji kovojo už savo vyro ir už savo tautą, buvo jos asmeninė širdis. Jokio murmėjimo, jokio gailesčio sau, tik nuolatiniai priminimai pačiai sau pasilikti ištikimai Kristui ir rūpintis tais, kas šalia. Skaityti toliau…


Ištraukos iš Didžiosios Kunigaikštienės Olgos Aleksandrovnos memuarų

„Mano pareiga, kaip prieš istoriją, tai ir prieš mano šeimą, papasakoti apie tikrus įvykius, susijusius su paskutiniojo Romanovų namų atstovo viešpatavimu”

1960 metų lapkričio 24 kukliame bute viename iš Toronto kvartalų, būdama 78 metų, mirė Olga Aleksandrovna Kulikovskaja-Romanova – paskutinė Didžioji kunigaikštienė, jaunesnioji Imperatoriaus Aleksandro III dukra, Nikolajaus II sesuo. Tremtyje pragyvenusi virš keturiasdešimties metų, praradusi turtus, paskutinioji Didingoji kunigaikštienė mirė skurde.
Skaityti toliau…

 

Aleksandro III testamentas
Apie Nikolajaus brolio sužadėtinę
Imperatoriaus išlaidos buvo didelės
Legenda apie Rasputiną
Apie Vakarų siekius iškreipti tiesą apie Romanovų dinastiją


Atgaila išgelbės Rusiją. Koncepcija.
NEW! Kodėl mums atgailauti? T. N. Mikušina atsako į skaitytojo klausimą (video)

за-царя.рф   СтопМатильда.рф


ATGAILA

Perskaičius šią nepaprastą knygą atsiranda labai stiprus noras atgailauti – iš karto, dabar, kad paimtume iš erdvės tą blogį, kurį mes visi, visa tauta padarėme dėl savo neišmanymo. Desperatiškai sąmonėje plasta baisi mintis: „Ką gi mes pridarėme! Prieš Dievą, prieš žmoniją!” Norisi atgailauti, giliai ir nuoširdžiai. Ir prašyti atleidimo, ir patiems atleisti.
Skaityti visą…


Apie kovą ir neprievartą.
Filmo „Matilda” pavyzdžiu


…pagal Valdovų Laiškus „Kovos jausmas nėra Dieviškasis jausmas”.
Kodėl kviečiate UŽDRAUSTI rodyti filmą „Matilda”?
Skaityti visą…


IŠMINTIES KNYGA

Visi Laiškai vienoje knygoje!
Bet kuris, atradęs šią knygą, ją atrado ne atsitiktinai.
Joje yra Mokymas, senas kaip pasaulis. Daugelis kartų
studijuos šią knygą, nes joje pati Gyvenimo esmė.

„Esu įsitikinęs, kad greitai ateis laikas, kai nauja karta supras, jog „Išminties Knyga” – tai Biblijos tęsinys neiškreiptu, nesutrumpintu ir pasiekiamu pavidalu.” (Levonas Mosinianas, Kalifornija, JAV).


Apie karmą. Kai kurie paaiškinimai (Tekstas)
VIDEO

Ginant N. K. Rericho Muziejų Maskvoje


Atspausdinta nauja knyga lietuvių kalba„Pasiuntinys”
Sud.: O. A. Ivanova.

Šis rinkinys skirtas Didžiosios Baltosios Brolijos Pasiuntiniui Tatjanai Nikolajevnai Mikušinai.

Jame surinkti straipsniai, pokalbių užrašai ir citatos iš viešų Pasiuntinio pasisakymų, kuriuose ji kalba apie savo Misiją Žemėje, atskleidžia Išminties Valdovų Mokymo esmę, dalijasi savo patirtimi apie tai, kaip savyje atrasti dievą ir dar apie daug ką.

Latvijos žurnalistės L. Zitaros straipsnyje aprašomas T. N. Mikušinos gyvenimo kelias, ir jos tapimas Didžiosios Baltosios Brolijos Pasiuntiniu. Skaityti toliau…

 


Skaitiniai šiai savaitei: šeštadienį, spalio mėn. 21 d. 12 val.

2014-12-27 Mes aiškiai nurodome Kelią. Valdovas Morija ir
2015-06-21 Tikiuosi, kad šis mano Laiškas uždegs širdis, kuriose dar rusena Dieviškumo kibirkštis! Valdovas Morija

Spalio mėn.21 d.(šeštadienį) VšĮ “Siriaus” centro patalpose – Kaune, Laisvės al. 45 – 305 kab. susitikimas vyks:

12:00 val. Laiškų skaitymas;
13:00 val. Webinar’inė paskaita “Atsisakysime senojo mito!” 3 d. Lektorė G. Pavlova.

Iki pasimatymo!


Filmai su lietuviškais titrais per YOUTUBE


Brangūs draugai,
kviečiu jus į „Sirijaus” svetainę!

„Sirijaus” svetainės pagrindą sudaro Laiškai arba diktavimai, kuriuos priėmiau per 12 metų – nuo 2005 iki 2016 metų.

Iš viso iki šios dienos priėmiau apie 490 Laiškų iš daugiau nei 50 Šviesos Būtybių. Šios Būtybės esti Aukščiausiuose Būties planuose ir pašauktos padėti žmonijai jos evoliucijoje. Laiškai duodami pokalbių forma.

Visų Laiškų visuma sudaro darnų Mokymą, kurio pagrindą sudaro Dorovės Įstatymas. Šviesos Būtybės metodiškai mums, įsikūnijime esantiems žmonėms, aiškina ir įrodinėja, kodėl savo gyvenimuose naudinga laikytis dorovės principų, tam duodamos žinios apie du svarbiausius įstatymus: Karmos Įstatymą ir Reinkarnacijos Įstatymą.

Šiuolaikinėje visuomenėje viešpataujanti yra vartotojiška visuomenės ideologija, šioje visuomenėje ugdomi norai ir sukuriamos sąlygos jiems patenkinti. Puotai vadovauja pinigai ir malonumų vaikymasis.

Laiškuose logiškai ir nuosekliai, žingsnis po žingsnio, paaiškinami naujos ideologijos principai, pagrįsti Meile ir tikėjimu, sąžiningumu ir nuoširdumu, žemų norų ir nekokybiškų sąmonės būsenų atsisakymu, brolybe ir kolektyvizmu, rūpinimusi artimu ir visa Gyvybe Žemėje.

Nuoseklus kasdienis Laiškų skaitymas pagal tą chronologinį eiliškumą, kaip jie buvo duoti, pakeičia skaitančiojo sąmonę. Ir palaipsniui keičiantis sąmonei pasikeis ir mus supanti tikrovė.

Vienas iš pagrindinių Mokymo postulatų: išorinis pasaulis atstovauja veidrodį, kuriame atsispindi mūsų sąmonė.

Tobulai sąmonei atitinka tobulas pasaulis.

Tam, kad nauja ideologija taptų viešpataujanti pasaulyje, reikia, kad 1 procentas žemės rutulio gyventojų laisvanoriškai nuspręstų pakeisti savo sąmonę, pakelti savo sąmonę į naują evoliucinį lygį.

Prieš pradedant skaityti Laiškus būtina susipažinti su skaitymo taisyklėmis skyriuje „Valdovų rekomendacijos apie tai, kaip skaityti laiškus”.

Be Laiškų skaitymo rekomenduojama kasdienis dvasinis darbas su savimi ir su savo netobulybėmis. Kaip pagalba dvasiniam darbui yra sukurti Rožiniai, filmai, su kuriais galima susipažinti atitinkamuose svetainės skyriuose.

Laiškuose esantis Mokymas, kaip pagalba dvasiniam ieškotojui, išleistas knygų ir diskų pavidalu, kuriuos įsigyti galima Leidybos namų „Sirijus” svetainėje.

Nuo 2008 metų Sirijaus svetainėje vyksta kassavaitinė Rožinių audio transliacija sekmadieniais 14 val. Lietuvos laiku. Informacija apie transliacijas yra skyriuje „Sekmadieninės transliacijos Internetu”.

Tam, kad prisidėtų prie dvasinio vystymosi, sukurta svetainė „Gyvenimo Etikos Universitetas”, kurios puslapiuose pagal pasiruošimą talpinama medžiaga kaip paskaitos ir filmai.

Daugelyje miestų įkurti Siriaus-Centrai, kuriuose skaitomos Gyvenimo Etikos Universiteto paskaitos. Su Sirius-Centrų darbu galima susipažinti svetainėje http://www.sirius-centers.net.

„Sirijaus” svetainėje yra nemokamas naujienų išsiuntinėjimas, kurį sudaro apjungtas pagrindinės „Sirijaus” svetainės, Leidybos Namų „Sirijus”, Visuomeninės organizacijos „Dvasinis švietėjiškas Centras „Sirijus” ir Gyvenimo Etikos Universiteto naujienos. Užsisakyti naujienas galima čia.
Linkiu jums sėkmės Dvasiniame Kelyje!

Tatjana Nikolajevna Mikušina
Šviesa ir Meilė!

2014 © Sirijus