Nuo 2016 metų rugpjūčio 15 iki rugsėjo 16 d.

33-jų dienų maldinis Budėjimas Rusijai

Rekomendacijos apie tai, kaip dalyvauti Budėjime.
Vidinis susiderinimas su Dievu.

Maldos kokybėAtsakymas į klausimą apie tai, kodėl Budėjimas Rusijai, o ne visam pasauliui.
Kviečiame prisijungti prie mūsų bendroje maldoje už Rusiją!

Prie transliacijų prisijungė: 08.15 – 1589 žmonės; 08.16 – 1628 žmonės;
08.17 – 1620 žmonių; 08.18 – 1680 žmonių; 08.19 – 1488 žmonės; 08.20 – 1376 žmonės;
08.21 – 1487 žmonės; 08.22 – 1574 žmonės; 08.23 – 1603 žmonės; 08.24 – 1497 žmonės;

Rugpjūčio 25 – 21:00 val. Lietuvos laiku – Motinos Marijos Rožinis Nr. 3 Rožinis lietuviškai
Rugpjūčio 26 – 21:00 val. Lietuvos laiku – Motinos Marijos Rožinis Nr. 4 Rožinis lietuviškai
Rugpjūčio 27 – 21:00 val. Lietuvos laiku – Motinos Marijos Rožinis Nr. 5 Rožinis lietuviškai


VIDEO nusiteikti BUDĖJIMUI

Imperatorius Nikolajus II. Kryžiaus Kelias

Nauja Leidybos Namų „Sirijus” knyga


Knyga nušviečia šviesų ir aukštos moralės Imperatoriaus Nikolajaus II
ir jo šeimos būdą ir pašaukta pakeisti visuomenėje nusistovėjusį
požiūrį į amžiaus senumo įvykius. Mąstantis skaitytojas ras daugybę
nuostabių atradimų, laužančių masinės sąmonės stereotipus. Tikrosios
XIXa. – XX a. pradžios Rusijos istorijos žinojimas leis mums įsisavinti
praeities pamokas, kad išmoktume atpažinti ir neleisti panašioms
klaidoms pasikartoti. Toliau…


IŠMINTIES VALDOVŲ LAIŠKAI:

Pjūties metas.
Viešpats Šiva, 2016 birželio 21

Mokymas apie Šviesos fokusą.
Viešpats Šiva, 2016 birželio 20Rasti savyje atspirties tašką

T. N. Mikušinos interviu žurnalui „Misterija” (Ryga, Latvija)

 Dvasinė Rusijos Misija
Interviu


Klausimas: Tatjana Nikolajevna, egzistuoja daug pranašysčių apie Rusijos misiją. Skirtingais laikmečiais įvairių tautybių, skirtingų tikėjimų bei požiūrių pranašai – visi vienu balsu kalbėjo apie aukštą mūsų šalies paskirtį. Kame, jūsų nuomone, Rusijos Misija?

 


Brangūs draugai,
kviečiu jus į „Sirijaus” svetainę!

„Sirijaus” svetainės pagrindą sudaro Laiškai arba diktavimai, kuriuos priėmiau per 10 metų – nuo 2005 iki 2015 metų.

Iš viso iki šios dienos priėmiau apie 480 Laiškų iš daugiau nei 50 Šviesos Būtybių. Šios Būtybės esti Aukščiausiuose Būties planuose ir pašauktos padėti žmonijai jos evoliucijoje. Laiškai duodami pokalbių forma.

Visų Laiškų visuma sudaro darnų Mokymą, kurio pagrindą sudaro Dorovės Įstatymas. Šviesos Būtybės metodiškai mums, įsikūnijime esantiems žmonėms, aiškina ir įrodinėja, kodėl savo gyvenimuose naudinga laikytis dorovės principų, tam duodamos žinios apie du svarbiausius įstatymus: Karmos Įstatymą ir Reinkarnacijos Įstatymą.

Šiuolaikinėje visuomenėje viešpataujanti yra vartotojiška visuomenės ideologija, šioje visuomenėje ugdomi norai ir sukuriamos sąlygos jiems patenkinti. Puotai vadovauja pinigai ir malonumų vaikymasis.

Laiškuose logiškai ir nuosekliai, žingsnis po žingsnio, paaiškinami naujos ideologijos principai, pagrįsti Meile ir tikėjimu, sąžiningumu ir nuoširdumu, žemų norų ir nekokybiškų sąmonės būsenų atsisakymu, brolybe ir kolektyvizmu, rūpinimusi artimu ir visa Gyvybe Žemėje.

Nuoseklus kasdienis Laiškų skaitymas pagal tą chronologinį eiliškumą, kaip jie buvo duoti, pakeičia skaitančiojo sąmonę. Ir palaipsniui keičiantis sąmonei pasikeis ir mus supanti tikrovė.

Vienas iš pagrindinių Mokymo postulatų: išorinis pasaulis atstovauja veidrodį, kuriame atsispindi mūsų sąmonė.

Tobulai sąmonei atitinka tobulas pasaulis.

Tam, kad nauja ideologija taptų viešpataujanti pasaulyje, reikia, kad 1 procentas žemės rutulio gyventojų laisvanoriškai nuspręstų pakeisti savo sąmonę, pakelti savo sąmonę į naują evoliucinį lygį.

Prieš pradedant skaityti Laiškus būtina susipažinti su skaitymo taisyklėmis skyriuje „Valdovų rekomendacijos apie tai, kaip skaityti laiškus”.

Be Laiškų skaitymo rekomenduojama kasdienis dvasinis darbas su savimi ir su savo netobulybėmis. Kaip pagalba dvasiniam darbui yra sukurti Rožiniai, filmai, su kuriais galima susipažinti atitinkamuose svetainės skyriuose.

Laiškuose esantis Mokymas, kaip pagalba dvasiniam ieškotojui, išleistas knygų ir diskų pavidalu, kuriuos įsigyti galima Leidybos namų „Sirijus” svetainėje.

Nuo 2008 metų Sirijaus svetainėje vyksta kassavaitinė Rožinių audio transliacija sekmadieniais 14 val. Lietuvos laiku. Informacija apie transliacijas yra skyriuje „Sekmadieninės transliacijos Internetu”.

Tam, kad prisidėtų prie dvasinio vystymosi, sukurta svetainė „Gyvenimo Etikos Universitetas”, kurios puslapiuose pagal pasiruošimą talpinama medžiaga kaip paskaitos ir filmai.

Daugelyje miestų įkurti Siriaus-Centrai, kuriuose skaitomos Gyvenimo Etikos Universiteto paskaitos. Su Sirius-Centrų darbu galima susipažinti svetainėje http://www.sirius-centers.net.

„Sirijaus” svetainėje yra nemokamas naujienų išsiuntinėjimas, kurį sudaro apjungtas pagrindinės „Sirijaus” svetainės, Leidybos Namų „Sirijus”, Visuomeninės organizacijos „Dvasinis švietėjiškas Centras „Sirijus” ir Gyvenimo Etikos Universiteto naujienos. Užsisakyti naujienas galima čia.
Linkiu jums sėkmės Dvasiniame Kelyje!

Tatjana Nikolajevna Mikušina
Šviesa ir Meilė!

2014 © Sirijus