Trijų dienų maldinis Budėjimas
už taiką visame pasaulyje.

Pradžia 20 val. Lietuvos laiku.

Vasario 23: Taikos Rožinis | Rožinis Lietuvių kalba

Vasario 24: Elohimo Taika Rožinis-1 | Rožinis Lietuvių kalba

Vasario 25: Elohimo Taika Rožinis-2 | Rožinis Lietuvių kalba

Prieš pradėdami Budėjimą, susipažinkite, prašau,
su rekomendacijomis apie tai, kaip dalyvauti Budėjime:

Vidinis susiderinimas su Dievu | Maldos kokybė

VIDEO nusiteikti BUDĖJIMUI
MUZIKA nusiteikimui


Vasario 23

Kiekvieno mėnesio 23 dieną jūs įgyjate precendento neturinčią
galimybę transmutuoti asmeninę bei planetos karmą.
Kiekvieno mėnesio 23 dieną skaitydami maldas, liepimus,
Rožinius arba mantras, galite atidirbti ateinančio mėnesio karmą.

Rožinis „Darbas su Karma”

Rožinio transliacija bus vykdoma laisvu režimu. Kiekvienas norintis Rožinį
galės perskaityti sau patogiu laiku. Pertrauka nuo 18:30 iki 21:00 Lietuvos laiku.

Lietuviškas Rožinio tekstas


Vasario mėn. 25 d. VšĮ „Siriaus” centro patalpose susitikimo
dėl dalyvavimo Litexpo knygų mugėje n e b u s.


Vasario 23-26 d.d. knygų mugė Vilniuje

2017 m. vasario 23-26 dienomis Litekspo parodų rūmuose, Laisvės pr. 5, Vilniuje, vyks Knygų mugė 2017, kur bus pristatomos T. N. Mikušinos – Naujojo filosofinio-etinio Mokymo pagrindėjos knygos, o taip pat ir kita produkcija. Naujos knygos lietuvių ir rusų k.!

Lauksime jūsų 3-ioje salėje, prie stendo 3.32.


Kovo 3 d. Klaipėdoje paskaita „GYVENIMUS KEIČIANTI IŠMINTIS”

Dažnai mes netikime savo širdimi iki neišgirstame šalia esančią širdį kalbant tavosios kalba…
Labiau nei bet kada šiandien mums reikia surasti savosios širdies draugą, savosios sielos brolį, savųjų svajų bendrakūrėją žmoguje. Nes laikmetis, kurį mes pasirinkome, ypatingas. Norintys augti jame turi suglusti pečiais ir paremti Žemę. Išlaikyti Erdvę didiems mūsų vaikų darbams. Išstovėti Atpildą. Susitikti Vidine Šviesa…
Klaipėdiečių prašymu ir nuoširdžiu bendru noru visi kartu organizuojame susitikimą tema – „Gyvenimus keičianti Išmintis”.
Laukiami visi, tikintys Šviesa ir nenuilstamai žengiantys Tauriu Keliu Namo.
Susitikime prisiliesime prie daugeliui iš mūsų gyvybiškai svarbiu tapusiu Didžiosios Baltosios Brolijos per Jos Pasiuntinį Tatjaną N. Mikušiną perduodamu Amžinuoju Mokymu, pristatysime naujausias lietuvių kalba išleistas knygas. Plačiau…
Kai kurios muzikos rūšys – masinio naikinimo ginklas.
Videofilmas su lietuviškais subtitrais.


Atspausdinta nauja knyga „Rožiniai”

Ką tik atspausdinta nauja knyga „Rožiniai”. Vadovaujant Išminties Mokytojams, T. N. Mikušina sudarė apie 50 Rožinių, kurių dalis buvo išspausdinta atskirose knygose, įrašyta audio diskuose.
Skaitytojų patogumui, šioje knygelėje sukaupti visi šiuo metu autorės internetinėje svetainėje esantys Rožiniai.
Knygoje yra Rožinių skaitymo rekomendacijos, kurias sudaro ištrauka iš 2005 m. kovo 26 d. Motinos Marijos laiško „Tegul artimiausiu metu mano Rožinių skaitymas bus pirmaeilė jūsų gyvenimo užduotis” ir 2005 m. lapkričio 21 d. Sanat Kumaros laiškas „Rožinių skaitymo rekomendacijos”. Taip pat Rožinio istorija, Rožinio maldų kalbėjimo tvarka, Motinos Marijos Rožiniai(ilgieji), 12 trumpųjų Motinos Marijos Rožinių, Didieji Rožiniai, trumpieji Rožiniai, Rožiniai, kuriuose naudojamos induistinės mantros, trumpieji Rožiniai pagal knygą „Agni Joga”.


Nauja knyga su Laiškais
IŠMINTIES ŽODIS.
2015-2016 m. LAIŠKAI

Knygoje surinkti 2015-2016 m. Laiškai. Laiškuose duodamos neįkainojamos žinios apie atšiaurumą dabartinio istorinio momento, kuriame atsidūrė žmonija. Simbolinis vieno iš Laiškų pavadinimas „Armagedonas” atskleidžia planetoje vykstančio mūšio dėl žmonių sielų esmę. Kur vyksta šis mūšis ir ar yra išsigelbėjimo kelias – pagrindinė šios knygos tema.


Brangūs draugai,
kviečiu jus į „Sirijaus” svetainę!

„Sirijaus” svetainės pagrindą sudaro Laiškai arba diktavimai, kuriuos priėmiau per 11 metų – nuo 2005 iki 2016 metų.

Iš viso iki šios dienos priėmiau apie 490 Laiškų iš daugiau nei 50 Šviesos Būtybių. Šios Būtybės esti Aukščiausiuose Būties planuose ir pašauktos padėti žmonijai jos evoliucijoje. Laiškai duodami pokalbių forma.

Visų Laiškų visuma sudaro darnų Mokymą, kurio pagrindą sudaro Dorovės Įstatymas. Šviesos Būtybės metodiškai mums, įsikūnijime esantiems žmonėms, aiškina ir įrodinėja, kodėl savo gyvenimuose naudinga laikytis dorovės principų, tam duodamos žinios apie du svarbiausius įstatymus: Karmos Įstatymą ir Reinkarnacijos Įstatymą.

Šiuolaikinėje visuomenėje viešpataujanti yra vartotojiška visuomenės ideologija, šioje visuomenėje ugdomi norai ir sukuriamos sąlygos jiems patenkinti. Puotai vadovauja pinigai ir malonumų vaikymasis.

Laiškuose logiškai ir nuosekliai, žingsnis po žingsnio, paaiškinami naujos ideologijos principai, pagrįsti Meile ir tikėjimu, sąžiningumu ir nuoširdumu, žemų norų ir nekokybiškų sąmonės būsenų atsisakymu, brolybe ir kolektyvizmu, rūpinimusi artimu ir visa Gyvybe Žemėje.

Nuoseklus kasdienis Laiškų skaitymas pagal tą chronologinį eiliškumą, kaip jie buvo duoti, pakeičia skaitančiojo sąmonę. Ir palaipsniui keičiantis sąmonei pasikeis ir mus supanti tikrovė.

Vienas iš pagrindinių Mokymo postulatų: išorinis pasaulis atstovauja veidrodį, kuriame atsispindi mūsų sąmonė.

Tobulai sąmonei atitinka tobulas pasaulis.

Tam, kad nauja ideologija taptų viešpataujanti pasaulyje, reikia, kad 1 procentas žemės rutulio gyventojų laisvanoriškai nuspręstų pakeisti savo sąmonę, pakelti savo sąmonę į naują evoliucinį lygį.

Prieš pradedant skaityti Laiškus būtina susipažinti su skaitymo taisyklėmis skyriuje „Valdovų rekomendacijos apie tai, kaip skaityti laiškus”.

Be Laiškų skaitymo rekomenduojama kasdienis dvasinis darbas su savimi ir su savo netobulybėmis. Kaip pagalba dvasiniam darbui yra sukurti Rožiniai, filmai, su kuriais galima susipažinti atitinkamuose svetainės skyriuose.

Laiškuose esantis Mokymas, kaip pagalba dvasiniam ieškotojui, išleistas knygų ir diskų pavidalu, kuriuos įsigyti galima Leidybos namų „Sirijus” svetainėje.

Nuo 2008 metų Sirijaus svetainėje vyksta kassavaitinė Rožinių audio transliacija sekmadieniais 14 val. Lietuvos laiku. Informacija apie transliacijas yra skyriuje „Sekmadieninės transliacijos Internetu”.

Tam, kad prisidėtų prie dvasinio vystymosi, sukurta svetainė „Gyvenimo Etikos Universitetas”, kurios puslapiuose pagal pasiruošimą talpinama medžiaga kaip paskaitos ir filmai.

Daugelyje miestų įkurti Siriaus-Centrai, kuriuose skaitomos Gyvenimo Etikos Universiteto paskaitos. Su Sirius-Centrų darbu galima susipažinti svetainėje http://www.sirius-centers.net.

„Sirijaus” svetainėje yra nemokamas naujienų išsiuntinėjimas, kurį sudaro apjungtas pagrindinės „Sirijaus” svetainės, Leidybos Namų „Sirijus”, Visuomeninės organizacijos „Dvasinis švietėjiškas Centras „Sirijus” ir Gyvenimo Etikos Universiteto naujienos. Užsisakyti naujienas galima čia.
Linkiu jums sėkmės Dvasiniame Kelyje!

Tatjana Nikolajevna Mikušina
Šviesa ir Meilė!

2014 © Sirijus