Dienos citata: „Labai paprasti darbai, atlikti nesavanaudiškai, su didele besąlygine Meile, visam laikui pasilieka su jumis kaip jūsų kauzalinio kūno lobis. Praeis šis jūsų žemiškasis gyvenimas, bet jūsų požiūris į darbą, į žmones, pasiliks ir lydės jus kitame įsikūnijime”.


Jonas Krikštytojas

Belaukiant Viešpaties Krikšto šventės – kai Jonas Krikštytojas
Jordano upėje krikštijo Jėzų Kristų, kuri švenčiama sausio 19 –
straipsnis apie Joną KrikštytojąPakylėtieji Valdovai apie Dieviškumą


Jeigu nemąstysite apie amžinybę, negalėsite gyventi amžinai.
Jeigu neskirsite dėmesio apmąstymams vienumoje apie savo savybes, negalėsite savyje išvystyti Dieviškumo.
Jei neleidžiate laiko skaitydami kokybiškus tekstus, jūs nustojate mąstyti.
Jeigu nustojate mąstyti, prarandate savarankiškumą ir pakišate save po nekokybiškos informacijos srautais, kurie jus nuneša į evoliucinio vystymosi kelkraštį.
Nepavargstu jums kartoti apie tai, kad atėjo laikas, kai iš visos gyvenimo įvairovės turite išsirinkti tai, kas yra amžinosios vertybės ir atsisakyti nuo visko, kas yra laikina, trūnu.

Guan In, 2013 metų gruodžio 25


Straipsnis apie T. N. Mikušiną amerikiečių žurnale
„Sąmoningumas („Awareness Magazine”)”


…pats didžiausias mano atradimas buvo tai, kad Dieviškasis pasaulis yra tiesiog ten, kur esu aš ir kiekvienas iš mūsų. Ir mus nuo šio pasaulio skiria mūsų sąmonės lygis, mūsų vibracijos.
Visas Kelias į Dievą yra ne išorėje. Jis yra mano pačios viduje.

Norėtųsi, kad mano priimtų Laiškų dėka žmonės suvoktų, jog Dievas yra tiesiog ten, kur mes esame. Ir skiria mus nuo Jo tik mūsų vibracijų lygis.
Tiesą sakant, visi mes ir esame Dievas įsikūnijime. Per kiekvieną iš mūsų Dievas Save išreiškia.
Tatjana Mikušina, Šviesa ir Meilė!
Skaityti visą…


Mano kalėdinė istorija. T.N. Mikušina

(straipsnio video versija)


Pakylėtieji Valdovai
apie Dieviškąją sąmonės būseną


Įšventinimų Kelias visada atviras toms sieloms,
kurios ištikimos Dievui ir Valdovams.

Viešpats Maitrėja, 2018 metų gruodžio 19

…Įšventinimų Kelias – tai individualus kelias. Tai Kelias, duodantis jūsų sielai šansą per vieną įsikūnijimą pasiekti kitą evoliucinio vystymosi lygį. Ir dabar, nepaisant nieko, šis Kelias atviras. Kadangi išorinės aplinkybės tampa vis atšiauresnės ir drastiškesnės, tai ir nuopelnai sielos, kuri eina Keliu, nepaisydama išorinių kliūčių, išauga daugelį kartų.
Netgi jeigu visa žmonija užtikrinta eisena žengs į prarają, jūsų užduotis pačiose sunkiausiose situacijose remtis Dievu jūsų viduje ir elgtis pagal Sąžinę.
Pasirinkimas visad vienas: renkatės nemirtingumą savo sielai arba renkatės sotų ir komfortišką gyvenimą savo kūnui.
Įvyksta tai, kuo jūs tikite.
Jei tikite Dievu ir Pakylėtaisiais Valdovais, anksčiau ar vėliau būsite tarp Mūsų. Skaityti visą…
Didingąją Karminę Valdybą sudaro aštuoni Pakylėtieji Valdovai, kurie neša atsakomybę lemti teisingumą šioje pasaulių sistemoje, nustatant karmą, dovanojant malones ir skiriant atpildą kiekvienam gyvybės srautui.

 

 
Filmai su lietuviškais titrais per YOUTUBE


Brangūs draugai,
kviečiu jus į „Sirijaus” svetainę!

„Sirijaus” svetainės pagrindą sudaro Laiškai arba diktavimai, kuriuos priėmiau per 13 metų – nuo 2005 iki 2017 metų.

Iš viso iki šios dienos priėmiau apie 490 Laiškų iš daugiau nei 50 Šviesos Būtybių. Šios Būtybės esti Aukščiausiuose Būties planuose ir pašauktos padėti žmonijai jos evoliucijoje. Laiškai duodami pokalbių forma.

Visų Laiškų visuma sudaro darnų Mokymą, kurio pagrindą sudaro Dorovės Įstatymas. Šviesos Būtybės metodiškai mums, įsikūnijime esantiems žmonėms, aiškina ir įrodinėja, kodėl savo gyvenimuose naudinga laikytis dorovės principų, tam duodamos žinios apie du svarbiausius įstatymus: Karmos Įstatymą ir Reinkarnacijos Įstatymą.

Šiuolaikinėje visuomenėje viešpataujanti yra vartotojiška visuomenės ideologija, šioje visuomenėje ugdomi norai ir sukuriamos sąlygos jiems patenkinti. Puotai vadovauja pinigai ir malonumų vaikymasis.

Laiškuose logiškai ir nuosekliai, žingsnis po žingsnio, paaiškinami naujos ideologijos principai, pagrįsti Meile ir tikėjimu, sąžiningumu ir nuoširdumu, žemų norų ir nekokybiškų sąmonės būsenų atsisakymu, brolybe ir kolektyvizmu, rūpinimusi artimu ir visa Gyvybe Žemėje.

Nuoseklus kasdienis Laiškų skaitymas pagal tą chronologinį eiliškumą, kaip jie buvo duoti, pakeičia skaitančiojo sąmonę. Ir palaipsniui keičiantis sąmonei pasikeis ir mus supanti tikrovė.

Vienas iš pagrindinių Mokymo postulatų: išorinis pasaulis atstovauja veidrodį, kuriame atsispindi mūsų sąmonė.

Tobulai sąmonei atitinka tobulas pasaulis.

Tam, kad nauja ideologija taptų viešpataujanti pasaulyje, reikia, kad 1 procentas žemės rutulio gyventojų laisvanoriškai nuspręstų pakeisti savo sąmonę, pakelti savo sąmonę į naują evoliucinį lygį.

Prieš pradedant skaityti Laiškus būtina susipažinti su skaitymo taisyklėmis skyriuje „Valdovų rekomendacijos apie tai, kaip skaityti laiškus”.

Be Laiškų skaitymo rekomenduojama kasdienis dvasinis darbas su savimi ir su savo netobulybėmis. Kaip pagalba dvasiniam darbui yra sukurti Rožiniai, filmai, su kuriais galima susipažinti atitinkamuose svetainės skyriuose.

Laiškuose esantis Mokymas, kaip pagalba dvasiniam ieškotojui, išleistas knygų ir diskų pavidalu, kuriuos įsigyti galima Leidybos namų „Sirijus” svetainėje.

Nuo 2008 metų Sirijaus svetainėje vyksta kassavaitinė Rožinių audio transliacija sekmadieniais 14 val. Lietuvos laiku. Informacija apie transliacijas yra skyriuje „Sekmadieninės transliacijos Internetu”.

Tam, kad prisidėtų prie dvasinio vystymosi, sukurta svetainė „Gyvenimo Etikos Universitetas”, kurios puslapiuose pagal pasiruošimą talpinama medžiaga kaip paskaitos ir filmai.

Daugelyje miestų įkurti Siriaus-Centrai, kuriuose skaitomos Gyvenimo Etikos Universiteto paskaitos. Su Sirius-Centrų darbu galima susipažinti svetainėje http://www.sirius-centers.net.

„Sirijaus” svetainėje yra nemokamas naujienų išsiuntinėjimas. Užsisakyti naujienas galima čia.
Linkiu jums sėkmės Dvasiniame Kelyje!

Tatjana Nikolajevna Mikušina
Šviesa ir Meilė!

2014 © Sirijus