Sausio 29
Meilės Rožinio

transliacija 14 val. Lietuvos laiku

Lietuviškas Rožinio tekstas


Dienos citata:„Jūsų Dieviškumas paslėptas nuo jūsų išorinės sąmonės, ir jūsų sugebėjimai miega jumyse iki tol, kol jūs visiškai įvykdysite savo vaidmenį šiame pasaulyje.”


Bendro Valdovų Laiškų Skaitymo Kalendorius

Bendras Išminties Valdovų 2005-2019m.m. Laiškų skaitymas.
Skaitymo pradžia 2019 m. lapkričio 4 d.


Šie diktavimai panašūs į gaivų vėją, įsiveržiantį į priplėkusią žmonijos atmosferą. Ir kažkam šis šviežias permainų vėjas naudingas todėl, kad jiems patinka atsistoti po šio vėjo gūsiais ir šiame vėjyje jie nujaučia tai, kas nauja, kas neišvengiamai ateis į Žemę. Ir jau ateina per tų žmonių protus ir širdis, kurie skaito šiuos diktavimus. Kita vertus, šis šviežias vėjas daugelį taip suerzins, kad jie bet kuria kaina panorės uždaryti šį atsinaujinimo ir žmogiškosios sąmonės išgijimo šaltinį. Todėl, kad jie pajus pavojų, einantį iš šio šaltinio, tą jėgą, kuri gali sugriauti jų įprastą gyvenimo santvarką ir priversti prisitaikyti prie naujo pasaulio ir pasikeitusių šio pasaulio egzistavimo sąlygų.

Jie gali, kaip ir prieš 2000 metų dėti pastangas, kad fiziškai susidorotų su šviesos šaltiniu ir numalšintų jį savo bedieviškais veiksmais. Tačiau prisiminkite numylėtojo Sūrjos diktavimą. Kiekvienas, kuris imsis bet kokių veiksmų prieš mūsų pasiuntinį, neš pačią sunkiausią karmos rūšį, būdingą jūsų pasauliui – bedieviškumo karmą.

<...>Jūsų pasaulis reikalauja pakeitimo ir šis pakeitimas gali būti įvykdytas tik pakeičiant jūsų sąmonę. Štai ta paprasta Tiesa, kurios aš atėjau mokyti prieš 2000 metų ir žmonės pasirinko verčiau nukryžiuoti mane, bet ne pakeisti savo sąmonę.

Ką gi, jūs vėl stovite prieš tą pačią dilemą ir vėl renkatės.

Todėl šį kartą aš jums linkiu teisingai pasirinkti ir pagaliau paklusti Dievo Valiai ir tapti jo nuoširdžiais tarnautojais amžiams. (Numylėtasis Jėzus, 2005 metų gegužės 28)


Artėja naujas išėjimas! Tai, kas sena ir nesugeba evoliucionuoti, bus nušluota nuo Žemės paviršiaus. Sanat Kumara, 2019-12-19


Atspausdinta nauja knyga

SANAT KUMARA
Išminties Valdovai/
T.N. Mikušina

Knygoje yra rinktiniai Viešpaties Sanat Kumaros Laiškai. Juose duodama labai daug Mokymų. Štai kai kurie iš jų: apie tikruosius ir melagingus pasiuntinius, apie Šventosios Dvasios bendruomenes, apie atsakomybę už prieš įsikūnijimą prisiimtus įsipareigojimus, apie teisingą piniginės energijos panaudojimą, apie kiekvieno pasirinkimą tarp Amžino pasaulio ir trūnaus pasaulio, apie ego įveikimą, apie Įšventinimų Kelią ir daugelis kitų. Plačiau…


Laiškų skaitymas – labai svarbus dvasinis darbas.
Video nusiteikimui dvasiniam darbui.
Viešpats Sūrja apie laiškų skaitymą. (video)
Sąlygos sėkmingam dvasiniam darbui (video)


Filmai su lietuviškais titrais per youtube 


Viešpats Maitrėja
Buda Vairočana – Karminės Valdybos narys
Šiva – gerasis Viešpats
Pakylėtasis Valdovas IgorisBrangūs draugai,
kviečiu jus į „Sirijaus” svetainę!

„Sirijaus” svetainės pagrindą sudaro Laiškai arba diktavimai, kuriuos priėmiau per 15 metų – nuo 2005 iki 2019 metų.

Iš viso iki šios dienos priėmiau apie 500 Laiškų iš daugiau nei 50 Šviesos Būtybių. Šios Būtybės esti Aukščiausiuose Būties planuose ir pašauktos padėti žmonijai jos evoliucijoje. Laiškai duodami pokalbių forma.

Visų Laiškų visuma sudaro darnų Mokymą, kurio pagrindą sudaro Dorovės Įstatymas. Šviesos Būtybės metodiškai mums, įsikūnijime esantiems žmonėms, aiškina ir įrodinėja, kodėl savo gyvenimuose naudinga laikytis dorovės principų, tam duodamos žinios apie du svarbiausius įstatymus: Karmos Įstatymą ir Reinkarnacijos Įstatymą.

Šiuolaikinėje visuomenėje viešpataujanti yra vartotojiška visuomenės ideologija, šioje visuomenėje ugdomi norai ir sukuriamos sąlygos jiems patenkinti. Puotai vadovauja pinigai ir malonumų vaikymasis.

Laiškuose logiškai ir nuosekliai, žingsnis po žingsnio, paaiškinami naujos ideologijos principai, pagrįsti Meile ir tikėjimu, sąžiningumu ir nuoširdumu, žemų norų ir nekokybiškų sąmonės būsenų atsisakymu, brolybe ir kolektyvizmu, rūpinimusi artimu ir visa Gyvybe Žemėje.

Nuoseklus kasdienis Laiškų skaitymas pagal tą chronologinį eiliškumą, kaip jie buvo duoti, pakeičia skaitančiojo sąmonę. Ir palaipsniui keičiantis sąmonei pasikeis ir mus supanti tikrovė.

Vienas iš pagrindinių Mokymo postulatų: išorinis pasaulis atstovauja veidrodį, kuriame atsispindi mūsų sąmonė.

Tobulai sąmonei atitinka tobulas pasaulis.

Tam, kad nauja ideologija taptų viešpataujanti pasaulyje, reikia, kad 1 procentas žemės rutulio gyventojų laisvanoriškai nuspręstų pakeisti savo sąmonę, pakelti savo sąmonę į naują evoliucinį lygį.

Prieš pradedant skaityti Laiškus būtina susipažinti su skaitymo taisyklėmis skyriuje „Valdovų rekomendacijos apie tai, kaip skaityti laiškus”.

Be Laiškų skaitymo rekomenduojama kasdienis dvasinis darbas su savimi ir su savo netobulybėmis. Kaip pagalba dvasiniam darbui yra sukurti Rožiniai, filmai, su kuriais galima susipažinti atitinkamuose svetainės skyriuose.

Laiškuose esantis Mokymas, kaip pagalba dvasiniam ieškotojui, išleistas knygų ir diskų pavidalu, kuriuos įsigyti galima Leidybos namų „Sirijus” svetainėje.

Nuo 2008 metų Sirijaus svetainėje vyksta kassavaitinė Rožinių audio transliacija sekmadieniais 14 val. Lietuvos laiku. Informacija apie transliacijas yra skyriuje „Sekmadieninės transliacijos Internetu”.

Tam, kad prisidėtų prie dvasinio vystymosi, sukurta svetainė „Gyvenimo Etikos Universitetas”, kurios puslapiuose pagal pasiruošimą talpinama medžiaga kaip paskaitos ir filmai.

Daugelyje miestų įkurti Siriaus-Centrai, kuriuose skaitomos Gyvenimo Etikos Universiteto paskaitos. Su Sirius-Centrų darbu galima susipažinti svetainėje http://www.sirius-centers.net.

„Sirijaus” svetainėje yra nemokamas naujienų išsiuntinėjimas. Užsisakyti naujienas galima čia.
Linkiu jums sėkmės Dvasiniame Kelyje!

Tatjana Nikolajevna Mikušina
Šviesa ir Meilė!

2014 © Sirijus