Knyga „MORIJA” iš serijos „Išminties Valdovai”


Valdovo Morijos Laiškuose duodamas Mokymas apie teisingus veiksmus fiziniame plane, apie Tarnavimą Brolijai, apie tokių mokinio savybių įgijimą, kaip ištikimybė, pastovumas, veržimasis, disciplina. Taip pat nagrinėjami kai kurie Mokymo apie sąmonės pakeitimą aspektai.


Valdovas Morija
Mahatmų portretai (fragmentas iš Lauros Cholouej knygos)


10 metų Leidybos Namams „Sirijus”
Gėrį nešančios knygos
Straipsnis, skirtas LN „Sirijus”, žurnale „Knygų industrija”

 


Knyga „Imperatorius Nikolajus II. Kryžiaus Kelias” pateko tarp 50-ies geriausių regiono leidinių


IŠ IŠMINTIES KNYGOS „UGNINĖ KNYGA”

…Labai daugelis tradicijų, kuriai šventai vykdote, turi būti peržiūrėtos. Ir tai yra esminis dalykas, nes naujoji karta nesąmoningai, pasąmoniniame lygyje sugeria jūsų elgseną, jūsų tradicijas švenčiant žymias datas.
Ir po to nustebę laukiate, kad jūsų vaikai būtų už jus protingesni, labiau pakylėti ar subtilesni?
Ne, jūs patys savo kasdieniais veiksmais ant savo vaikų uždedate tuos elgesio stereotipus ir gyvenimo būdą, kurio jie negali atsisakyti kartais iki gyvenimo pabaigos. Skaityti pilnai…„NUGALĖK MEILE!“ – Rygos ir Kauno Siriaus – Centrų susitikimas Buddove (Latvija)

 


Siriaus centro renginiai


Atspausdintos 2 naujos knygos lietuvių kalba


Nuo birželio mėn. 1 d. šeštadieniniai susitikimai vyks pagal vasaros tvarkaraštį, t.y. kas antrą savaitę.
Šią savaitę baigiame skaityti Mokytojo Sanat Kumaros laiškus.

Trečiadienį, liepos 26 d. 18 val. skaitysime šiuos Laiškus:
2016-12-20 Armagedonas. Sanat Kumara ir
2017-06-20 Žmonijos ateitis šiuo laiku priklauso tik nuo jūsų pastangų. Sanat Kumara

Kitą savaitę pradėsime skaityti Mokytojo El Morijos Laiškus.
Liepos 29 d.(šeštadienį) dėl techninių kliūčių VšĮ “Siriaus” centro patalpose – Kaune, Laisvės al. 45-305 kab. susitikimo nebus. Jis perkeliamas į rugpjūčio 5 d. Apie susitikimo laiką ir programą bus pranešama papildomai.
Siūlome perskaityti pridedamą T. N. Mikušinos atsakymą į skaitytojos klausimą apie Laiškų skaitymą.


Filmai su lietuviškais titrais per YOUTUBE


Brangūs draugai,
kviečiu jus į „Sirijaus” svetainę!

„Sirijaus” svetainės pagrindą sudaro Laiškai arba diktavimai, kuriuos priėmiau per 12 metų – nuo 2005 iki 2016 metų.

Iš viso iki šios dienos priėmiau apie 490 Laiškų iš daugiau nei 50 Šviesos Būtybių. Šios Būtybės esti Aukščiausiuose Būties planuose ir pašauktos padėti žmonijai jos evoliucijoje. Laiškai duodami pokalbių forma.

Visų Laiškų visuma sudaro darnų Mokymą, kurio pagrindą sudaro Dorovės Įstatymas. Šviesos Būtybės metodiškai mums, įsikūnijime esantiems žmonėms, aiškina ir įrodinėja, kodėl savo gyvenimuose naudinga laikytis dorovės principų, tam duodamos žinios apie du svarbiausius įstatymus: Karmos Įstatymą ir Reinkarnacijos Įstatymą.

Šiuolaikinėje visuomenėje viešpataujanti yra vartotojiška visuomenės ideologija, šioje visuomenėje ugdomi norai ir sukuriamos sąlygos jiems patenkinti. Puotai vadovauja pinigai ir malonumų vaikymasis.

Laiškuose logiškai ir nuosekliai, žingsnis po žingsnio, paaiškinami naujos ideologijos principai, pagrįsti Meile ir tikėjimu, sąžiningumu ir nuoširdumu, žemų norų ir nekokybiškų sąmonės būsenų atsisakymu, brolybe ir kolektyvizmu, rūpinimusi artimu ir visa Gyvybe Žemėje.

Nuoseklus kasdienis Laiškų skaitymas pagal tą chronologinį eiliškumą, kaip jie buvo duoti, pakeičia skaitančiojo sąmonę. Ir palaipsniui keičiantis sąmonei pasikeis ir mus supanti tikrovė.

Vienas iš pagrindinių Mokymo postulatų: išorinis pasaulis atstovauja veidrodį, kuriame atsispindi mūsų sąmonė.

Tobulai sąmonei atitinka tobulas pasaulis.

Tam, kad nauja ideologija taptų viešpataujanti pasaulyje, reikia, kad 1 procentas žemės rutulio gyventojų laisvanoriškai nuspręstų pakeisti savo sąmonę, pakelti savo sąmonę į naują evoliucinį lygį.

Prieš pradedant skaityti Laiškus būtina susipažinti su skaitymo taisyklėmis skyriuje „Valdovų rekomendacijos apie tai, kaip skaityti laiškus”.

Be Laiškų skaitymo rekomenduojama kasdienis dvasinis darbas su savimi ir su savo netobulybėmis. Kaip pagalba dvasiniam darbui yra sukurti Rožiniai, filmai, su kuriais galima susipažinti atitinkamuose svetainės skyriuose.

Laiškuose esantis Mokymas, kaip pagalba dvasiniam ieškotojui, išleistas knygų ir diskų pavidalu, kuriuos įsigyti galima Leidybos namų „Sirijus” svetainėje.

Nuo 2008 metų Sirijaus svetainėje vyksta kassavaitinė Rožinių audio transliacija sekmadieniais 14 val. Lietuvos laiku. Informacija apie transliacijas yra skyriuje „Sekmadieninės transliacijos Internetu”.

Tam, kad prisidėtų prie dvasinio vystymosi, sukurta svetainė „Gyvenimo Etikos Universitetas”, kurios puslapiuose pagal pasiruošimą talpinama medžiaga kaip paskaitos ir filmai.

Daugelyje miestų įkurti Siriaus-Centrai, kuriuose skaitomos Gyvenimo Etikos Universiteto paskaitos. Su Sirius-Centrų darbu galima susipažinti svetainėje http://www.sirius-centers.net.

„Sirijaus” svetainėje yra nemokamas naujienų išsiuntinėjimas, kurį sudaro apjungtas pagrindinės „Sirijaus” svetainės, Leidybos Namų „Sirijus”, Visuomeninės organizacijos „Dvasinis švietėjiškas Centras „Sirijus” ir Gyvenimo Etikos Universiteto naujienos. Užsisakyti naujienas galima čia.
Linkiu jums sėkmės Dvasiniame Kelyje!

Tatjana Nikolajevna Mikušina
Šviesa ir Meilė!

2014 © Sirijus