Kas mėnesinė 23 dienos dispensacija

Karminė valdyba, kuri posėdžiavo dvi savaites nuo 2005 m. birželio 23 d., priėmė sprendimą, kad pradedant nuo 2005 m. birželio 23 d., kiekvieno mėnesio 23 dieną jūs įgyjate precendento neturinčią galimybę asmeninės ir planetos karmos transmutacijai. Kiekvieno mėnesio 23 dieną jums suteikiama galimybė atidirbti ateinančio mėnesio karmą skaitant maldas, liepimus, Rožinius ir mantras. Jeigu pakankamas skaičius žmonių kiekvieno mėnesio 23 dieną skirs sekančio mėnesio karmos transmutacijai nors vieną valandą per dieną, tai jūsų pastangos transmutuojant karmą bus padidintos proporcingai žmonių skaičiui, kurie dalyvaus šiame maldiniame budėjime. Pavyzdžiui, jeigu kartu su jumis 23 dienos budėjime dalyvaus 1000 žmonių visame žemės rutulyje, tai jūsų pastangos bus padidintos tūkstantį kartų. Jeigu šiame budėjime dalyvaus 10 000 žmonių, tai jūsų pastangos bus padidintos 10 000 kartų. Jeigu gyvenimo aplinkybės jums leis, tai šiam budėjimui galite skirti daugiau nei vieną valandą. Tiek, kiek jūsų neapsunkins.

Budėjime galima panaudoti tas maldas ir liepimus, kurie jums įprasti. Svarbiausia – jūsų sąmonės nusiteikimas. Visa savo esybe turite siekti suvienyti savo asmenines pastangas su tūkstančių šviesnešių, išsidėsčiusių po visą žemės rutulį, pastangomis.
2006 m. gruodžio 25 d. Karminės Valdybos posėdyje buvo nuspręsta, kad kiekvienas Žemės planetos gyventojas, pasiekęs atitinkamą sąmonės lygį, dalį energijos, kurią jis išlaisvina maldų skaitymo metu arba savo tarnavimo Gyvenimui metu, sugebės panaudoti tam, kad likusi Žemės žmonijos dalis galėtų kaip galima greičiau irgi pasiekti tą sąmonės lygį, kuris būtinas šiame evoliucinio vystymosi etape. Pradedant nuo 2007 m. sausio 23 d. papildomai prie veikiančių šios svarbios dispensacijos nuostatų pridedamas dar vienas labai svarbus punktas. Kiekvienas, kas panorės, gali nukreipti savo energiją tų žmonių karmos transmutacijai, kurie sulėtino savo vystymosi tempus ir nesugeba suvokti daugelio Dieviškųjų Tiesų. Tai gali liesti jūsų artimuosius, gimines ir netgi visai nepažįstamus žmones, kuriems jūs jaučiate ypatingą artumą. Kiekvieno mėnesio 23 dieną galite pašaukti ir transmutuoti tą karmą, kuri trukdo jūsų pasirinktam žmogui pasiekti sekantį sąmonės lygį. Kol kas šią dispensaciją kiekvienas iš jūsų galite panaudoti tik vienam žmogui. Pavyzdžiui, jūsų sutuoktiniui ar sutuoktinei, jūsų vaikui, arba vienam iš jūsų tėvų, o taip pat tam žmogui, kuriam pasirenkate padėti”.

Su 23 dienos dispensacija galima susipažinti sekančiuose Valdovų Laiškuose:

Pats geriausias pamokslas bus jūsų asmeninis pavyzdys
Laisvės Deivė 2005-04-22

Apie ateinančio mėnesio karmos palengvinimo galimybę ir laiškus Karminei Valdybai
Viešpats Sūrja 2005-06-23

Apie naują Dieviškąją malonę
Numylėtasis El Morija 2005-06-27

Aš atnešiau jums dvi žinias. Vieną – liūdną, o kitą – džiaugsmingą
Numylėtasis El Morija 2006-01-07

Apie artėjančią vasaros saulėgrįžą ir Dieviškąsias malones, susijusias su šia diena
Viešpats Maitrėja 2006-06-15

Apie 23 dienos dispensaciją* ir kitas galimybes, kurias duoda Dangus
Numylėtasis El Morija 2006-07-19

Prie 23 dienos dispensacijos prisideda dar vienas labai svarbus punktas
Gautama Buda 2006-12-25

Rožinis: „Darbas su Karma“

2014 © Sirijus