Dievas ir mokslas. 3-a paskaita. Lingvistinė – banginė genetika

3. Genetinės informacijos teleportacija. Biokompiuteris ir biospintronika

Praeitose paskaitose mes kalbėjome apie genomo mechanizmus – lingvistiškumą ir holografiškumą, kuriuos tyrinėdamas išskyrė rusų mokslininkas P. P. Gariajevas.

Trečiuoju mechanizmu P. P. Gariajevas vadina genetinės informacijos, išeinančios netgi už organizmo, kaip būsimų socialinių komunikacijų pagrindo ribų, kvantinį nelokališkumą (teleportaciją).

Genetinės informacijos nelokališkumas pasireiškia tuo, kad vyksta momentalus pasikeitimas informacija tarp visų organizmo ląstelių. P. P. Gariajevas tvirtina, kad tai įmanoma tik tuo atveju, jei visos ląstelės susijusios viena nenutrūkstama sąmone. Informacija neperduodama iš vienos ląstelės kitai, o iš karto papuola į kiekvieną ląstelę. Ląstelės iš karto žino apie visus pasikeitimus organizme. Tokia yra hologramos, turinčios visumą kiekvienoje dalelėje, savybė.

Kvantinis genetinės informacijos nelokališkumas (teleportacija) leidžia sukurti momentalius informacinius kontaktus tarp žmonių, bet kuriais atstumais, nenaudojant elektromagnetinių laukų, o biospintronikos – savos rūšies bio-interneto, pagrindu. Ši lingvistinės-banginės genetikos vystymosi versija remiasi dar viena P. P. Gariajevo idėja apie tai, kad mąstymas ir sąmonė yra mūsų ląstelių (t. sk. neuronų) genetinio aparato, kaip kvantinio bio-kompiuterio, darbo išvestinė. Bio-interneto įgyvendinimas reikš žmonijos perėjimą į kitą vystymosi lygmenį.

Valdovo Sen Žermeno laiške kalbama apie dar nuostabesnę bio-interneto, kuris šiuo metu pradeda veikti pasaulyje, formą.


Išminties Valdovų Mokymas apie globalinį pozityvaus mąstymo tinklą
Dabar pradeda veikti kažkas panašaus į interneto išradimą, tik subtiliajame Žemės planetos plane!
Tai – pozityvaus mąstymo globalus tinklas. Tai globalus tinklas, kuriame tik Dieviškieji principai ir metodai šviesos greičiu išplinta po visą Žemės rutulį.
Prisijungti prie šio globalaus tinklo galite nedelsdami. Leidimą aš jums dabar duosiu.
Jūsų prisijungimo vardas: Naujoji Epocha.
Jūsų prisijungimo slaptažodis: Naujasis Sąmonės Lygis.
Kai tik savo būtybės viduje užpildysite būtinus duomenis, kad įeitumėte į naują globalų tinklą, galėsite pasinaudoti visais šio tinklo pranašumais.
Jūsų sąmonė, jūsų Dieviškoji sąmonė, subtiliajame plane pradės sąveikauti su tokiomis pat sąmonėmis, nukreiptomis į Dievą ir ištikimomis Valdovams. Ir, padauginta iš šio naujo globalaus tinklo dalyvių skaičiaus, naujoji sąmonė vis sėkmingiau pradės plisti po Žemės planetą.

Sen Žermenas, 2012 m. gruodžio 24 d.


O Viešpaties Lanto laiške kalbama jau apie kosminį internetą, prie kurio galimybių gali prisiliesti bet kuris tikslo siekiantis ir atkaklus žmogus.


Išminties Valdovų Mokymas apie kosminį Internetą

…mes ateiname vėl ir vėl, kad pažadintume jūsų sąmonę iš ilgai trunkančio miego ir nurodytume jums tas galimybes ir perspektyvas, kurios prieš jus atsivers tada, kai savanoriškai atsisakysite savo prisirišimų prie fizinio plano. Prisiminkite, kaip jums sunku buvo pirmą kartą įeiti į Internetą ir gauti įsivaizdavimą apie tai, kaip jis veikia. Ir dabar jūs esate ant naujos galimybės slenksčio, naujos kosminės galimybės, kuri leis jums išeiti į kosminį Internetą. Ir lygiai taip pat bus žmonių, kurie pirmi gaus šią galimybę, o bus ir tų, kurie dar daugelį įsikūnijimų bus priversti pasilikti nežinioje. Ne dėl to, kad jiems ši galimybė neegzistuoja, o todėl, kad pats žmogus tingi pasinaudoti Dievo suteikta jam galimybe.

Numylėtinis Lanto, 2006 m. liepos 17 d.


Bio-kompiuterio, dirbančio DNR darbo principais, sukūrimas – ne fantastika ir ne tolimos ateities perspektyvos. Tai jau šiandieninės realijos. P. P. Gariajevo sukurtas bio-kompiuteris gali būti praktiškai pritaikomas gydant anksčiau neišgydomus susirgimus, audinių regeneracijai, organizmo atjauninimui.

Tokio bio-kompiuterio sukūrimui, buvo P. P. Gariajevo 70-90 – aisiais metais MA P. N. Lebedevo vardo Fizikiniame Institute, o vėliau RMA Problemų Valdymo Institute atlikti tyrimai. Šie tyrimai tapo pagrindu lazerio, kuris galėtų dirbti analogiškai, kaip DNR, sukūrimui. Lazerio galimybės susijusios su sugebėjimu skaityti genetinę informaciją, o taip pat valdyti genetinę informaciją didesniais atstumais (iki 20 km).

Pirmas bio-holografinis įrenginys, faktiškai pirmas pilotinis bio-kompiuteris, sukurtas P. P. Gariajevo ir G. G. Tertyšnio, atlieka sekančias biosistemos banginio valdymo realias funkcijas:

– biosistemos, esančios donoru, banginės genetinės informacijos, kuri įjungia atitinkamas programas biosistemoje-recipiente, nuskaitymą;

– specialiai sukurto ir pagaminto kvaziobjektyvo pagalba, holografinės dinaminės informacijos perdavimą iš donoro recipientui, esančiam per tam tikrą atstumą;

– adresinį šios informacijos įvedimą į biosistemą-recipientą;

– strateginį biosistemos-recipiento metabolizmo valdymą.

Be to, genetinės informacijos nuskaitymas, žmogaus sveikatinimo ir atjauninimo tikslu, galimas iš virkštelės kraujo, placentos ar netgi iš žmogaus vaikystės, kai jis buvo sveikas, fotografijos. Žmogaus foto-vaizdo kvantinio ryšio su pačiu žmogumi idėja kyla iš Visatos, Pasaulio, kaip hologramos, koncepcijos. Ši idėja yra iškelta pasaulinio garso fiziko – Devid Bom. Šioms idėjoms artimas ir V. I. Vernadskio mokymas apie noosferą.

Tokio lazerio pagrindu P. P. Gariajevas panaudojo gelio-neoninį lazerį. Jį patobulinęs, mokslininkas užtikrino lazerio sugebėjimą nuskaityti organizmų, ląstelių, DNR, RNR ir baltymų genetinę informaciją. Tokia fotono-spininė informacija po to verčiama į elektromagnetinį spinduliavimą, išlaikant genetinę informaciją. Toliau genetinė informacija įvedama į recipiento organizmą, į jo ląstelių vidaus vandenį. Šiuo pagrindu vykdomas, pavyzdžiui, ligonio arba seno žmogaus, programuojamas sveikatos būsenos valdymas-korekcija.

Praktinis bio-kompiuterių panaudojimas tapo pagrindu naujai taikomajai krypčiai – biospintronikai, kuri yra praktiniu Lingvistinės-banginės genetikos įsikūnijimu.

Panaudodamas lazerines technologijas, mokslininkas galėjo atskleisti anksčiau nežinomas fundamentalias DNR savybes į kurių skaičių taip pat galima priskirti sugebėjimą generuoti bangines fantomines struktūras (The DNA phantom effect). Kiekviena DNR holograma yra savotiškas fantomas, kuris yra elektromagnetinių, spinorinių, garso laukų visuma. Tai yra, DNR holograma, tai struktūrizuotas fizinis laukas, turintis informaciją apie objekto sandarą ir jo vystymąsi. Hologramos negalima paliesti, ji yra banginis fantomas. Genomas, kaip kvantinis bio-kompiuteris, sugeba produkuoti (reprodukuoti) tokius fantomus, kaip biosistemų strateginės organizacijos sistemą nuo embriono iki suaugusiojo būsenos.

Eksperimentų eigoje, mokslininkas aptiko, kad pašalinus DNR iš kiuveto, lazerio spindulys ir toliau jį atspindi taip, lyg DNR ten būtų ir toliau. Šis DNR fantomas išlieka 40 dienų, išreikšdamas charakteristikas, būdingas ląstelėms ir netgi atskirai DNR, išlaikydamas aktyvumą, sugebėjimą daryti įtaką kitiems kūnams ir laukams. P. P. Gariajevas mano, kad holografinis DNR atminties vaizdas yra tokio reiškinio, kaip telegonija [1], pagrindas.

Remiantis savų tyrimų, rusų ir užsienio mokslininkų tyrimų rezultatais banginės genetikos srityje, P. P. Gariajevas pažymi perspektyvias bio-spintronikos vystymosi kryptis:

a) dirbtinės atminties, genetinių molekulių pagrindu, kuri turi išties fantastinę apimtį ir pasireiškia greitu veikimu, sukūrimas;

b) bio-kompiuterio, DNR pagrindu, pagrįstu banginiais principais ir pagal informacijos apdorojimo būdus bei funkcines galimybes lyginamo su žmogaus smegenimis, sukūrimas;

c) distancinio, pagrindinių informacinių procesų biosistemose, valdymo per dirbtinius biokompiuterius įgyvendinimas (vėžio, AIDS, genetinių išsigimimų gydymas, socio-genetinių procesų valdymas ir, galutiniame rezultate, žmogaus gyvenimo trukmės pailginimas);

d) aktyvi gynyba nuo destruktyvių banginių įtakų per aptiktą informacinį-banginį kanalą;

e) egzo-biologinių kontaktų užmezgimas;

Kas jau pasiekta lingvistinės-banginės genetikos praktinio pritaikymo srityje, naudojant lazerius, dirbančius DNR principu?

Gauti pirmieji duomenys apie tolimą genetinės informacijos perdavimą augalams ir bakterijoms, o taip pat naudojimą ligoniams ir seniems žmonėms. Pavyzdžiui, pavyko pradėti išgydyti anksčiau neišgydomus genetinius susirgimus, tokius, kaip mukoviscidozė(cistinė fibrozė), atopinis dermatitas ir kiti.

Įvykdytas kvantinis kamieninių ląstelių programavimas, kryptingų mobiliųjų diferenciacijų paleidimas, kas leido regeneruoti dantis, kasą ir žarnyną, o taip pat eilėje atvejų, grąžinti žmonėms regėjimą.

Gauti pirmieji žmonių senėjimo realaus stabdymo ir dalinio grąžinimo į jaunesnį būvį įrodymai. Ženklas – menstruacinio ciklo grįžimas moterims, kurių amžius apie 70 metų.

Genetinio aparato spinorinių laukų užrašymo-nuskaitymo principai leido juos panaudoti ir ne biologiniams procesams. Pavyzdžiui į aliuminio lydinį buvo įvesta kvantinė informacija apie cirkonį, ko dėka gauti principiniai jo atsparumo savybių pakitimai.

Baigiant pokalbį apie vieno genialių rusų mokslininkų – Piotro Petrovičiaus Gariajevo nuostabius atradimus, norisi išreikšti įsitikinimą, kad tyrimų banginės genetikos srityje rezultatai leis įveikti daugelį sunkių ir anksčiau neišgydomų susirgimų, atjauninti žmogaus organizmą ir pratęsti jo gyvenimo trukmę, bet, visų svarbiausia, padės žmonėms pažvelgti iš kitos pusės į gyvenimo tikslus ir vertę, suvokti visų žmonių tarpusavio ryšį ir ryšį su visa kuo gyvuojančiu ir egzistuojančiu Visatoje, o taip pat savo atsakomybę už poelgius, žodžius, mintis ir jausmus, už tą informaciją, kuri perduodama DNR, genetiniam aparatui ir, kaip pasekmes, visam organizmui.

Mes visi susiję vienas su kitu žymiai daugiau, nei keleiviai vienoje valtyje. Ir jei valtis ims skęsti, atsiradus skylei laivagalyje, tai galų gale paskęs ir laivo priekis.

Kenksmingų įpročių ir keiksmažodžių atsisakymas, sveikas gyvenimo būdas, susikoncentravimas į puikias mintis ir šių minčių išsakymas gerais žodžiais, turi gyvybiškai svarbią reikšmę esančiai ir būsimai kartai.

Gyvenimą padaryti geresniu galime tik mes patys – KIEKVIENAS iš mūsų!

Paskaitų ciklą tema „Dievas ir mokslas“ paruošė pedagoginių
mokslų daktarė, profesorė M. L. Skuratovskaja

 

Filmas „Banginė genetika”(2005 metai), iliuztruojantis paskaitą „Lingvistinė – banginė genetika”. Filmo trukmė 24 minutės.


[1] Telegonija – tai ankstesnio lytinio partnerio įtaka palikuonių, gimsiančių nuo kitų partnerių, bruožams. Straipsnį apie telegoniją galima perskaityti čia: http://r.sirius-ru.net/2008/2008-10-02.htm

Įdomu yra tai, kad Vikipedijoje apie telegoniją rašoma taip: „Iš šiuolaikinio mokslo pozicijų šis pareiškimas – prietaras, klaidinimas, kuris nepagrindžiamas eksperimentiniais tyrimais ir nesuderinamas su žinomais paveldimumo mechanizmais“. Matyt straipsnio autoriai nesusipažinę su pačiais naujausiais mokslo duomenimis, atsispindinčiais akademiko P. P. Gariajevo tyrimuose, arba nenori jų priimti.

2014 © Sirijus