Etikos KatedraMūsų objektas vadinasi Gyvenimo Etika.

Objekto pavadinime yra pagrindinis jo turinys.

Etika – mokslas apie moralę ir dorovingumą.

Žodis „Gyvenimas”, parašytas iš didžiosios raidės, reiškia objekto ryšį su Dieviškuoju Įstatymu, veikiančiu mūsų
Visatoje – nuo mažiausių organizmų ir netgi negyvos
gamtos iki Aukštų Būtybių, būnančių tuose pakylėtuose pasauliuose, kur mūsų sąmonė kol kas nepasirengusi prasiskverbti.

Tokiu būdu mūsų objektas apmoko žmones pačių
aukščiausių moralės ir dorovingumo pavyzdžių iš
mūsų Visatoje veikiančio Dieviškojo Įstatymo požiūrio taško.

Paskaitos

Filmai

2014 © Sirijus