Filmai

Šiame skyriuje yra filmai, iliustruojantys ir paaiškinantys Etikos Katedros paskaitų kursą.

Mokymas apie Dievą išminties Valdovų Laiškuose
Учение о Боге в Посланиях Владык Мудрости по книге 'Сутры Древнего Учения'. Часть 1.
Mokymas apie Dievą pagal knygą “Senojo Mokymo Sūtros”. III dalis.
Gyvenimo Etikos Universiteto paskaita „Mokymas apie Dievą Išminties Valdovų Laiškuose” kurso rėmuose
Paskaitą skaito Gyvenimo Etikos Universiteto dėstytoja
Olga Aleksandrovna Ivanova
Filmo trukmė – 10 minučių.


Учение о Боге в Посланиях Владык Мудрости по книге 'Сутры Древнего Учения'. Часть 1.
Mokymas apie Dievą pagal knygą “Senojo Mokymo Sūtros”. II dalis.
Gyvenimo Etikos Universiteto paskaita „Mokymas apie Dievą Išminties Valdovų Laiškuose” kurso rėmuose
Paskaitą skaito Gyvenimo Etikos Universiteto dėstytoja
Olga Aleksandrovna Ivanova
Filmo trukmė – 17 minučių.Mokymas apie Dievą pagal knygą “Senojo Mokymo Sūtros”. I dalis.
Gyvenimo Etikos Universiteto paskaita „Mokymas apie Dievą Išminties Valdovų Laiškuose” kurso rėmuose
Paskaitą skaito Gyvenimo Etikos Universiteto dėstytoja
Olga Aleksandrovna Ivanova
Filmo trukmė – 19 minučių.


Dievas ir mokslas
Ligvistinė-banginė genetika. 2 dalis

Gyvenimo Etikos Universiteto paskaita„Dievas ir Mokslas” kurso rėmuose
Paskaitą skaito ped. mokslų daktaras,
profesorius marina Leonidovna Skuratovskaja
Filmo trukmė – 17 minučių.


Lingvistinė-banginė genetika. 1 dalis

Gyvenimo Etikos Universiteto paskaita„Dievas ir Mokslas” kurso rėmuose
Paskaitą skaito ped. mokslų daktaras,
profesorius Marina Leonidovna Skuratovskaja
Filmo trukmė – 25 minutės.


Banginė genetika(2005 metai)

Filmas, iliustruojantis paskaitą tema
„Lingvistinė-banginė genetika”.
Filmo trukmė – 24 minutės.


Kvantinė fizika ir budizmas

„Nematerialus ir materialus,
intuityvus ir racionalus,
dvasinis ir mokslinis – yra ne kas kita,
kaip du realybės pažinimo būdai…”

Filmo trukmė – 20 minučių.


Gyvojo vandens paslaptis

Filme yra mokslo duomenys, patvirtinantys
religinius įsitikinimus apie gydomąsias
vandens savybes.
Filmo trukmė – 50 minučių.

2014 © Sirijus