Praktinis Karmos Įstatymo taikymas. Kaip išvengti kataklizmų. Vienas iš Karmos Įstatymo aspektų

Viena nekokybiška mintis arba jausmas pritraukia prie savęs lygiai tokią pačią pagal vibracijas. Ir po kurio laiko susidaro uraganas, susidedantis iš negatyvios energijos, kuris po kažkurio laiko pasireiškia fiziniame plane realių uraganų ir kataklizmų pavidalu.
Numylėtinis Alfa, 2009 m. gruodžio 29 d.

Karmos Įstatymas yra labai praktiškas įstatymas. Su nenumaldomu pastovumu priežastys gimdo pasekmes. Dar kitaip Karmos Įstatymą vadina priežasčių-pasekmių ryšio Įstatymu.

Mums sunku susekti, kaip veikia šis Įstatymas, kadangi mes per daug panirę į iliuziją fiziniame pasaulyje. Ir dažniausia savo veiksmų mes negalime susieti su jų pasekmėmis.

Tačiau karmą sukuria ne tik mūsų veiksmai, bet taip pat mūsų mintys ir jausmai.
Pamėginsim pateikti pavyzdį, kaip veikia Karmos Įstatymas. 2012 m. gruodžio 21 d. žmonija laukė pasaulio pabaigos. Tūkstančiai masinės informacijos priemonių milijonams savo klausytojų, žiūrovų ir skaitytojų smulkiai ir su detalėmis piešė galimą pasaulio pabaigos paveikslą.

Milijonai žmonių visame pasaulyje buvo įtraukti į galimo nepalankaus įvykių vystymosi Žemės planetoje pavyzdžių kūrimą. Pagal Mokymą, kurio moko žmoniją Išminties Valdovai, mūsų minčių formos ir lūkesčiai kurį laiką būna subtiliajame plane, o po to nusileidžia į fizinį planą.

Jūs itin retai susimąstote apie tą poveikį, kurį daro jūsų mintys ir jūsų jausmai viskam, kas jus supa. Ir iš esmės visi negatyvūs reiškiniai, kurie pasireiškia gamtoje, klimato sąlygose, finansų sferoje ir bet kuriose kitose Žemės planetos gyvenimo sferose yra sukurti jūsų pačių. Ir po kurio laiko jūsų pačių kūriniai nusileidžia į fizinį Žemės planetos planą uraganų, liūčių, sausrų ar potvynių pavidalu.

Numylėtinis Kuthumi, 2009 m. liepos 2 d.

Kadangi 2012 metais savo mintimis mes išvedėme iš pusiausvyros mentalinį ir astralinį planetos planą, kurie susiję su oro ir vandens stichijomis, tai pagal lūkesčių pasekmes, pasaulio pabaigos galima laukti uraganų, tornado, audrų, štormų ir potvynių pavidalu.

Iš pranešamų žinių mes žinome apie padažnėjusius uraganus. Pavyzdžiui, -.taifūnas „Chaijan“ Filipinuose 2013m. lapkričio mėnesį ir prieš tai uraganas „Šventasis Judas“, nusiaubęs Europos šiaurę 2013m. spalyje. Rusijos tolimieji Rytai visą 2013m. rudenį kentė didžiulius potvynius ir jų padarinius.

Tačiau, žinant Karmos Įstatymą ir taikant jį gyvenime, galima užkirsti kelią daugeliui pasekmių, kurios yra dėl jau sukurtų mentalinėje erdvėje priežasčių ir atitinkamai užkirsti kelią jų nusileidimui fiziniame plane.
Karma nusileidžia ciklais. Pavyzdžiui yra metinis karmos nusileidimo ciklas ir 12-kos metų ciklas. Pagal Ciklų Įstatymą, kurio taip pat moko Valdovai, 2013 metų pabaigoje ir sekančius 11 metų gali sustiprėti oro ir vandens stichijų Žemės planetoje nepastovumas, kadangi 2012 m. tuo laiku prasidėjo masinis gandų apie pasaulio pabaigą skleidimas.

Pagal Mokymą, kurio moko Valdovai, yra mechanizmai, kurie leidžia sustabdyti bet kurias nepalankias mūsų negatyvių minčių ir jausmų pasekmes.

Kad išvengti karmos, susijusios su 2012m. gruodžio 21 d. pranašyste apie pasaulio pabaigą sukūrimu, Valdovai paprašė manęs parašyti knygą „Kaip išvengti kataklizmų“. Šioje knygoje surinkti Laiškai ir Laiškų fragmentai, atveriantys mechanizmų veikimą stichijoms, naudojant teisingą žmonių sąmonės būseną.

Knyga pasaulį išvydo 2012 metų vasarą. Žinoma, lyginant su milijoniniais tiražais, kuriais buvo platinamos pranašystės apie pasaulio pabaigą, šios knygos poveikis žmonių sąmonei buvo labai kuklus.

Tačiau negalima sakyti, kad Valdovai mumis nesirūpina ir neduoda mums visų reikalingų žinių ir instrumentų.

Negalima išgelbėti tik tų, kurie nenori būti išgelbėti ir savęs išgelbėjimui nededa jokių pastangų.

Kiekvienam duodamas šansas išgyventi.

Kiekvienam tiesiama pagalbos ranka.

Tačiau laisvos valios įstatymas neleidžia įsikišti, jeigu iš jūsų pusės negirdimas pagalbos šauksmas.

Ir netgi tada, kai dėl jūsų sukurtos karmos padėtis visiškai beviltiška, netgi tada, kai pats paskutinis nusidėjėlis paskutinę minutę meldžia Dangų pagalbos, mes neturime teisės atsakyti.

Todėl prašykite pagalbos – ir pagalba ateis!

Melskite išgelbėjimo – ir išgelbėjimas ateis!

Pasikliaukite Dievu ir Dievas suteiks savo globą ir vadovavimą!

Reikalingas tik jūsų noras pasikeisti.

Reikalingas jūsų noras tarnauti Žemės planetos evoliucijoms.

Nepraleiskite šios dabar atsiveriančios galimybės!

Sunku suvokti tada, kai viskas gerai. Daug greičiau ateina suvokimas, kai situacija tampa tokia absurdiška, jog net kurčias ir aklas pradeda suprasti, kad kažkas vyksta ne taip.

Todėl nepavargstu vis ateiti ir šaukti jums į ausį: „Laikas atėjo!“

Atėjo laikas įvykdyti revoliuciją jūsų sąmonėje!

Numylėtinis Babadži, 2011 m. birželio 25 d.


Valdovai mus moko, kad galima išvengti net pačių sunkiausių mūsų neteisingų poelgių, minčių ir jausmų pasekmių. Vienas iš mechanizmų, kuris padeda sustabdyti bet kokius kataklizmus – meilės ir dėkingumo siuntimas Žemės planetai. Mūsų pozityvios mintys ir jausmai sugeba neutralizuoti erdvėje esančius negatyvus. Valdovams paprašius, buvo sukurta meditacija „Aš myliu tave, Žeme!“( tekstą meditacijai davė Sanat Kamara 2003m. kovo 14 d.). Jei pakankamas skaičius žmonių teisingoje sąmonės būsenoje žiūri šią meditaciją, tai sukuriamas priešnuodis negatyvioms minčių formoms, egzistuojančioms planetos erdvėje.

T. N. Mikušina

Filmas sukurtas pagal to paties pavadinimo „Aš myliu tave, Žeme!“ meditaciją kuri yra mūsų svetainėje pagal nuorodą:
http://sirius-ru.net/media/meditations/earth_i_love_you/ru/medit.htm 
Režisierius Vadim Belojenko, tekstą skaito Tatjana Mikušina.
Meditacijoje panaudota Roberto H. Koksono muzika.

Русский
http://www.youtube.com/watch?v=j2wz-CvzDAE&feature=c4-overview&list=UU815JQ8ZTJm6Vc98xinOgkw
English
http://www.youtube.com/watch?v=X3Dp8g66aYA&list=UU815JQ8ZTJm6Vc98xinOgkw
Deutsch
http://www.youtube.com/watch?v=yb0msAEi33I&list=UU815JQ8ZTJm6Vc98xinOgkw
Francais
http://www.youtube.com/watch?v=cWE6Bp8msOQ&list=UU815JQ8ZTJm6Vc98xinOgkw
Italiano
http://www.youtube.com/watch?v=xhSVedLKGpY&list=UU815JQ8ZTJm6Vc98xinOgkw
Lietuvių
http://www.youtube.com/watch?v=-jB9XA_qkDo&list=UU815JQ8ZTJm6Vc98xinOgkw

Taip pat galima skaityti subtitrus bulgarų, graikų ir turkų kalbomis.

Mes sugebėsime pakeisti bet kurią situaciją! Mes tai padarysime! Dieviškasis stebuklas yra šalia jūsų. Ir jis pasirengęs pasireikšti, bet stebuklo įvykdymui būtina jūsų maldų energija ir pozityvūs laimės, Gerovės bei Gėrio siekiai.
Motina Marija, 2013 m. birželio 23 d.

2014 © Sirijus