Reinkarnacijos Katedra


Vienas iš pagrindinių šios Visatos įstatymų yra Reinkarnacijos arba Persikūnijimo įstatymas. Šis įstatymas praveria mums žmogiškojo gyvenimo paslaptis, padeda suvokti tikrąją mūsų pačių prigimtį ir suprasti šiame evoliucijos etape prieš žmoniją stovinčias užduotis.

„Jūs visi būtinai turite suvokti, kad jūsų gyvenimas yra tik viena ištisos jūsų įsikūnijimų grandinės grandis. Ir tik tada, kai nustojate mąstyti vieno įsikūnijimo kategorijomis, jūs galite pakilti virš savo gyvenimo sumaišties ir pradėti nagrinėti ilgesnius laiko periodus. Dienos sumaištis pasitraukia tada, kai jūs galvojate apie Amžinybę, kai nuraminate protą ir širdį, – tik tada sugebate teisingai įvertinti visus aplink jus vykstančius procesus.”

Viešpats Lanto, 2008 metų birželio 22 d.


Paskaitos

Filmai

2014 © Sirijus