Antroji Pagrindinė Rasė

Antroji Pagrindinė Rasė atsirado pumpuravimo būdu, kitaip sakant, ji išsiskyrė iš Pirmosios Rasės.
Kaip kitaip galėjo pasidauginti šie Čhaja; tai yra kaip jie galėjo pagimdyti Antrąją Rasę, jei jie buvo eteriniai vaizdiniai, aseksualai ir netgi dar neturintys norų nešėjo, arba Kama Rupos, kuris išsivystė tik Trečioje Rasėje? Antrąją Rasę jie išvystė nesąmoningai, kaip tai daro kai kurie augalai. Arba galbūt pasidaugino panašiai į amebas, tik labiau eteriniu, reikšmingesniu ir didesniu masteliu.
Senoji, arba Pirminė, Rasė buvo absorbuota Antrosios Rasės ir tapo su ja vientisa.
Tai yra paslaptingas žmogaus transformacijos ir evoliucijos vyksmas. Buvo pritraukta ir absorbuota pirminių formų materija – debesinė, eterinių vaizdinių ir negatyvi – ir tokiu būdu ji tapo Antrosios Rasės formų papildiniu. Komentarai šitai paaiškina sakydami, kad kadangi Pirmoji Rasė buvo sudaryta tiesiog iš Astralinių Kūrėjų-Gimdytojų šešėlių ir, aišku, neturėjo nei savo asmeninių astralinių, nei savo fizinių kūnų, tai ši Rasė nenumirdavo. Jos „Žmonės“ palaipsniui ištirpdavo ir būdavo absorbuojami asmeninių „Paskui-pagimdytų“ Palikuonių, turinčių didesnį nei jų asmeninį tankį. Senoji forma išgaruodavo, būdavo absorbuojama ir išnykdavo Antroje Formoje, labiau žmogiškoje ir fizinėje. Toje labiau palaimintoje nei Aukso amžius epochoje mirtis neegzistavo; bet pirminė, arba tėviškoji, materija buvo panaudota naujai būtybei sukurti, Kūnui sukurti ir netgi vidiniams, arba žemiesiems, Principams ir palikuonių Kūnams sukurti.
Antroji Rasė buvo tankesnė, tačiau ji, kaip ir anksčiau, neturėjo fizinio kūno. Šios rasės ūgis buvo 120 pėdų, arba apie 37 metrus.
„Slaptoji Doktrina“ mini šios Rasės gyvenamąją vietą kaip antrą Hiperbolišką žemyną. Jis buvo Šiaurės Ašigalio rajone. Kiekviena Rasė turėjo savo žemyną, kuriame ji vystydavosi. Apie Pirmosios Rasės žemyną kalbama tik tai, kad jis egzistavo visų šios Manvantaros Rasių periodu. Likusių Rasių žemynai atsiranda, kai Rasė pradeda savo vystymąsi, ir išnyksta su Rase. Todėl Antrosios Rasės žemynas – Hiperboliškas – žuvo kartu su šios Rasės dauguma. Neseni tyrinėjimai Naujosios Žemės rajone netiesiogiai patvirtina „Slaptosios Doktrinos“ teiginius. Gręžiant į didesnį nei 1000 metrų gylį, buvo aptikta, kad prieš 55 milijonus metų (būtent šiuo laiku dar turėjo egzistuoti Antroji Rasė) Šiaurės Ašigalio rajone vyravo dabartinės Viduržemio jūros klimatas.
Pirmoji Rasė, Progimdytojų „Šešėliai“, negalėjo būti pažeista ar sunaikinta mirties. Kadangi buvo tokie eteriniai ir tiek mažai pagal savo sandarą žmogiški, tai jų pažeisti negalėjo jokios stichijos – nei vanduo, nei ugnis. Bet jų „Sūnus“, Antrąją Pagrindinę Rasę, galėjo, todėl ir buvo ji taip sunaikinta.
Amžinai žydinčios šalys (tarp kitų ir Grenlandija) Antro žemyno buvo palaipsniui paverstos iš Edemų su jų amžinu pavasariu į hiperbolišką Gadesą. Šis virsmas palaipsniui įvyko dėl pakeitusių savo vagas didžiųjų Planetos vandenų, vandenynų, pasislinkimo.
Dauguma Antrosios Rasės žuvo per šį pirmą evoliucijos spazmą ir Planetos stingimą žmogiškuoju periodu.


Nuorodos:

1 „Slaptoji Doktrina“, 136 psl.
2 Ten pat, 141 psl.
3 Ten pat, 161 psl.

2014 © Sirijus