Nedidelis nukrypimas

Kadangi pradėjome kalbėti apie Veneros planetos, arba Liuciferio, ryšį su Žeme, negaliu susilaikyti ir nepateikti Sanat Kumaros diktavimo „Dovanotoji dispensacija“ [dispensacija – Dieviškoji malonė] iš serijos „Septintojo antspaudo atvėrimas“, duotą per pasiuntinę Elizabetą Kler Profet. Čia kaip tik ir pasakojama istorija, kaip kas buvo prieš Veneros planetos Valdovui įsikūnijant Žemėje. Be visa to, visada įdomu stebėti, kaip tas pats įvykis pavaizduotas skirtinguose šaltiniuose ir kaip skaidosi Tiesa, perėjusi per Hierarchijos Pasiuntinių sąmonę. Apskritai imant, „Slaptoji Doktrina“ didesne dalimi tuo ir užsiima – sulygina, kaip ta pati Tiesa pateikiama skirtinguose šaltiniuose. Taigi tęskime tradiciją.

2014 © Sirijus