Numatytų aptarti temų ratas

„NĖRA RELIGIJOS, AUKŠTESNĖS UŽ TIESĄ“ – ši frazė yra „Slaptosios Doktrinos“ paantraštė, ir aš pabandysiu sekti Tiesa, kad ir kokia neįtikėtina ji pasirodytų.
Taigi aš nusiteikusi aptarti Gėrio ir Blogio atsiradimo Žemėje temą bei neišvengiamai su ja susijusią puolusių angelų ir Liuciferio temą.
Visos kitos temos bus paliestos trumpai ir tik tiek, kad būtų galima išdėstyti pagrindinę temą.
Mano dėstymas bus labai schematiškas ir vis dėlto aš tikiuosi, kad Tiesa nenukentės. Bet kuriuo atveju norintys visada gali paimti pirminį šaltinį.
Bet koks perskaitymas ir bet koks perpasakojimas vyksta per asmeninio suvokimo prizmę, todėl kad susidarytumėte asmeninį, bešališką įspūdį, aš vėlgi jus nukreipiu į pirminį šaltinį.

2014 © Sirijus