Trečiosios Rasės Pradžia

Kad ir koks keistas pasirodys toks dauginimosi būdas, bet Ankstyvoji Trečioji Rasė susikūrė iš „Prakaito“ lašelių, kurie po daugybės virsmų išsivysto į žmogiškuosius kūnus.
Trečiai Rasei apskritai būdingi įvairūs dauginimosi būdai.
Trečioji Rasė susiskaidė į tris skirtingus padalinius, susidedančius iš įvairiai pagimdytų žmonių. Pirmieji du padaliniai dauginosi kiaušininio metodo būdu, pagal savo tikimybę nežinomu šiuolaikinei gamtos istorijai. Ankstesnieji Trečiosios Žmonijos porasiai dauginosi savotišku išskyrimu drėgmės, arba gyvybinio fluido, kurio lašai rinkdavosi, sudarydavo į kiaušinį panašų kamuolį, arba, sakykime, kiaušinį; jis buvo kaip išorinė talpykla, kuriame gimdavo vaisius, arba kūdikis. Kitų porasių dauginimosi būdas pasikeitė, bent jau savo rezultatais. Ankstyvųjų porasių palikuonys buvo visiškai belyčiai, netgi beformiai, kiek mes tai žinome, bet kitų porasių palikuonys gimdavo androginais. Būtent Trečioje Rasėje įvyko lyčių išsiskyrimas. Žmonija iš belytės tapo hermafroditine, arba dvilyte; ir pagaliau žmogaus Kiaušinis, palaipsniui ir beveik nepastebimai vykstant evoliucijai, pradėjo gimdyti, iš pradžių būtybes, kurių viena lytis dominavo prieš kitą, ir pagaliau atitinkamus vyrus ir moteris.
Ši Rasė buvo 60 pėdų, arba 18 metrų, aukščio ir jos gyvenimo vieta buvo Lemūrijos žemynas. Apie šį žemyną dar turėsime galimybę pakalbėti.
Bet grįžkime prie Trečiosios Rasės – „Paskui pagimdytos“, „Pagimdytos iš kiaušinio“ ir „Androginų“. Pirmą kartą pasirodžiusi beveik belytė, ji tapo dvilyte, androginine, aišku, labai laipsniškai. Perėjimas nuo pirmo virsmo iki paskutinio vyko per nesuskaičiuojamas kartas; tuo laikotarpiu paprasta ląstelė, išėjusi iš paties anksčiausio gimdytojo protėvio (du viename), iš pradžių vystėsi į dvilytę būtybę; paskui ši ląstelė, išsivysčiusi į tikrą kiaušinį, išskyrė vienalytę būtybę. Trečioji Rasė yra pati paslaptingiausia iš visų iki šiol išsivysčiusių penkių Rasių. Paslaptis „kaip būtent“ įvyko vienos ar kitos lyties užgimimas, negali būti čia visiškai paaiškinta, nes tai embriologo ir specialisto reikalas; šis darbas pateikia tik silpnus to proceso apibrėžimus. Bet aišku, kad atskiri Trečiosios Rasės vienetai pradėjo atsiskirti savo apvalkaluose, arba kiaušiniuose, dar iki gimimo ir išeidavo iš jų atitinkamai kaip vyriškos ir moteriškos lyties kūdikiai; tai vyko daug amžių po pirmųjų progimdytojų pasirodymo. Ir keičiantis geologiniams periodams, vėl pagimdyti porasiai palaipsniui pradėjo prarasti savo įgimtus gebėjimus. Trečiosios Rasės ketvirtojo porasio pabaigoje kūdikiai prarado gebėjimą vaikščioti, kaip tik išsilaisvindavo iš savo apvalkalo, o penktojo porasio pabaigoje žmonija jau gimdavo tomis pačiomis aplinkybėmis ir vykstant tokiam pačiam procesui, kaip ir mūsų istorinės kartos. Tam, aišku, prireikė milijonų metų. Skaitytojas jau susipažino su apytiksliais skaičiais, bent su ikiekzoteriniais skaičiavimais.
Šioje Rasėje gausu visokių įvykių. Maždaug prieš 18 milijonų metų žmonija įgijo fizinį kūną. Šitai įvyko Trečiosios Pagrindinės Rasės laikais. Ir dar du dalykai įvyko tos pačios Rasės laikotarpiu –vadinamasis žmonijos „nuopuolis“ ir vadinamasis angelų „nuopuolis“. Na, štai, pagaliau mes priartėjome prie mus dominančios temos.


Nuorodos:

1 „Slaptoji Doktrina“, 205 psl.
2 Ten pat, 154 psl.
3 Ten pat, 228 psl.

2014 © Sirijus