Labdaros sąskaitosAtidaryta VšĮ „Siriaus“ centras sąskaita AB SEB banke. A/s Nr. LT91 7044 0600 0797 8165. Įmonės kodas 303361051. Kadangi ši įstaiga yra ne pelno siekianti ir joje bus dirbama savanorystės pagrindu, labai mielai priimsime paramą patalpų nuomos, renginių organizavimo išlaidoms padengti, taip pat kitoms įstatuose numatytoms veiklos rūšims remti. Labai prašome, pervedant lėšas, tiksliai nurodyti kuriam tikslui jos skiriamos. Iš anksto dėkojame!!!

Jei dar nepasinaudojote galimybe paskirti savo gyventojų pajamų mokesčio 2% – us norimai veiklai paremti, būtume dėkingi, jei jie būtų skirti VŠĮ „Siriaus” centras” reikmėms. Plačiau…Dėmesio! Labdaros pagalba priimama tik iš fizinių asmenų.


Klausimus, susijusius su lėšų pervedimu, galite rašyti (rusų ar anglų kalbomis):

info.money2020@gmail.com


DĖMESIO!

Sąskaitos T.N. Mikušinos vardu RF taupomajame banke ir Latvijoje esančiame Swedbanke yra užblokuotos.

2014 © Sirijus