Mokymas apie Dievą. 1 Paskaita. Ar galim suvokti Dievą?

Numylėtinis Kuthumi, 2005 m. gegužės 8 d.

Mokymas apie Dievą iš tikrųjų yra labai paprastas Mokymas. Ir visas šio Mokymo suvokimo sunkumas yra tas, kad jūs savo išoriniu protu turite suvokti dalykus, kurie nepriklauso jūsų pasauliui. Ir padaryti tai galima tik pasinaudojus savo Dieviškaisiais sugebėjimais, kurie yra jumyse, bet kurie žmonijos daugumos yra miego būsenos.

Numylėtinis Kuthumi, 2005 m. birželio 6 d.

Jūs pripratote pagrįsti savo pasaulio suvokimą savo jutiminių organų pažinimu ir visiškai pasitikite savo jutiminiais organais. Ir iš tikrųjų, kaip jums tikėti tuo, ko nematote, ir veikti taip, kaip mes jums rekomenduojame, kai jūs net neturite galimybės susitikti su mumis tiesiogiai, aplenkdami šį pasiuntinį?
Tačiau tai jūsų tikėjimo klausimas. Jūs arba tikite tuo, kad pasaulis, kuris jus supa, nėra visa Kūrinija ir kad visa Kūrinija žymiai platesnė, arba jūs šituo netikite.
Jūs negalite pradėti pažinti to, ko egzistavimu jūs netikite. Ir negalite pajusti to, ką jūs tiksliai žinote neegzistuojant. Tačiau kai tiktai pradedate tikėti realiu Dievo pasauliu, kuris nematomas ir nesuvokiamas jūsų jutiminiais organais, bet dėl šito ne mažiau realus, jūs iš karto ir beveik tuoj pat pradedate gauti suvokimą apie mūsų pasaulį.
Subtilieji pasauliai liečia jus ir jūs visąlaik susiliečiate su subtiliaisiais pasauliais. Bet paprasčiausiai neatkreipiate dėmesio į mūsų tikrovę. O mūsų bendravimas su kiekvienu iš jūsų ne tik įmanomas, bet jis vyksta nuolatos. Ir lygiai taip, kaip jūs nepastebite radijo bangų, kurios visąlaik eina per jus, lygiai taip ir mūsų pasaulio vibracijos jus liečia visąlaik ir jūs jų nepastebite. Ir jeigu tinkamai paruošite savo šventovę ir svarbiausia patikėsite mūsų pasaulio realumu, tai neišvengiamai galėsite pajusti mūsų pasaulį.

Numylėtinė Porcija, 2010 m. birželio 18 d.

Su Dievu viskas įmanoma! Ir labai gaila, kad didžioji dauguma žmonijos, kaip ir anksčiau, mažai tiki. Tikėjimas tuo, kas nematoma, leidžia jums užsikabinti sąmone už jūsų tikėjimo objekto, ir jis pradeda prisitraukti į jūsų pasaulį.

Viešpats Lanto, 2008 m. birželio 22 d.

Kai viską, kas vyksta, jūs priimate kaip maži vaikai, jums atsiveria Amžinybė. Supraskite, kad jūsų išorinė sąmonė iš tikrųjų yra jūsų vystymosi stabdys.
Tada, kai jūs savo intelekto jėga bandote pasiekti Dievą, iš tikrųjų jūs vis toliau ir toliau gilinatės į iliuziją. Todėl, kad Dieviškosios Išminties savybė neturi nieko bendra su jūsų intelekto išsivystymu. Ir Dieviškoji Išmintis ateina pas jus tada, kai jūsų kūniškasis protas užsnūsta, pasiduoda.

Padma Sambhava, 2005 m. balandžio 23 d.

Kaip keista stebėti, kai žmonės savo žmogiškąja sąmone sprendžia, koks yra Dievas ir ką Jis savimi išreiškia. Ir jeigu jūsų supratimas apie Dievą nesutampa su kito žmogaus supratimu, tai galite jausti netgi priešiškumą tam žmogui. Kiekvienas žmogus savo sąmonėje turi savąjį Dievo paveikslą. Ir todėl jums reikia paprasčiausiai įsisąmoninti, kad kiti žmonės gali turėti kitą Dievo supratimą. Bet tai nereiškia, kad kažkas turi teisingesnį supratimą, o kažkas turi mažiau teisingą supratimą.
Jūs priartėjate prie Dievo tik tada, kai pakylėjate savo sąmonę iki kaip galima aukštesnio jums pasiekiamo lygio. Ir kuo aukštesnis jūsų sąmonės lygis, tuo labiau suprantate, kad negalite pažinti Dievo. Ir netgi tada, kai kitų žmonių akyse tampate dievu, jūs vis tiek negalėsite pažinti Dievo
Yra tik amžinas siekis suvokti Būtį, amžinas siekis save pranokti. Bet kai savo sąmonėje pasiekiate nirvanos būseną, tai suprantate, kad pasiekėte viską ir jums daugiau nereikia nieko pažinti todėl, kad jūs įėjote į Dievybės būseną.
Tačiau atėjus kitiems kosminiams terminams jūs vėl išeinate iš šios būsenos ir vėl pradedate pažinti Dievą. Šis procesas neturi nei pradžios, nei galo.
Bet dabar esate ant pačios žemiausios Dievo pažinimo pakopos ir pati pirma užduotis yra išmokti atskirti iliuzinį pasaulį ir Realųjį pasaulį. Ir pirmiausia turite išmokti atskirti iliuziją savo sąmonėje.

Didysis Dieviškasis Nukreipėjas, 2009 m. gruodžio 20 d.

Visa jūsų problemų esmė ta, kad jūs turite mažai Tikėjimo. Jūs negalite iki galo patikėti Valdovų žodžiais, kad šitas jūsų gyvenimas nėra vienintelis. Kad priekyje daugeliui iš jūsų – kitas gyvenimas. Jūs matuojate Dievą savo žmogiškaisiais matais ir Dieviškajam Įstatymui mėginate panaudoti savo žmogiškąją logiką.
O aš jums sakau, kad jums privaloma laikytis Dieviškojo Įstatymo ir atsisakyti visų jūsų kūniškojo proto triukų ir gudrybių.

Kuthumi, 2013 m. birželio 28 d.

…tada, kai visa esybe suprantate, kad prieš jus – tyras Dieviškosios Tiesos šaltinis, niekada neieškokite kitų šaltinių. Nes Dieviškoji Tiesa – viena ir perprantama ne išoriniais tyrinėjimais, o vidinėmis paieškomis.
Nuo išorinio – reikia pereiti į vidinį pažinimą. Išorinis yra tik postūmis jūsų sąmonei, kad pasinertų į bendravimo erdvę su Dievu, kuris gyvena jūsų būtybės viduje.

Paskaitų ciklą tema „Mokymas apie Dievą Išminties Valdovų Laiškuose“ paruošė Olga Ivanova.

2014 © Sirijus