Mokymas apie Dievą. 5 Paskaita. Kelias į Dievą yra mūsų viduje, mūsų širdyse

Ši Pakylėtųjų Valdovų Mokymo nuostata nagrinėjama knygos
“Senojo Mokymo Sūtros” [1] 10-toje sūtroje

Visa, ko jums reikia, nėra už jūsų pačių ribų. Visos Dieviškosios žinios ir tobulybė yra jūsų viduje. Ieškokite šių brangenybių savo širdyje, ieškokite įėjimo į neaprėpiamus turtus, esančius jūsų viduje.

Sanat Kumara, 2005 m. kovo 4 d.

Jūsų kitas žingsnis turi būti skirtas tam, kad surastumėte šį įėjimą į kitą pasaulį, Dieviškąjį pasaulį. Pasaulį, nepaklūstantį laikui ir neturintį erdvės. Visažinystės ir visiškos tobulybės pasaulį. Tą pasaulį, iš kur viskas išeina ir kur viskas sugrįžta. Jūsų pasaulį, jūsų namus, jūsų tikrą realybę, iš kur atėjote į fizinį pasaulį ir sukūrėte savo fizinį pasaulį.

Numylėtinis Alfa, 2005 m. birželio 1 d.

Dangus ir Žemė susitiks. Ir tai įvyks jūsų šventovės viduje. Todėl, kad Kelias į Dangų yra jūsų viduje.

Babadži,2005 m. balandžio 8 d.

Jūs nusilenkiate savo širdyje ir turite surasti Dievą savo širdyje, ir garbinti tiktai Jį.

Ir visi išoriniai mokymai, išorinės grupės ir išorinės bažnyčios reikalingos jums tik dėl to, kad suprastumėte šią paprastą tiesą ir kreiptumėtės į vienintelį tikrą Dievą, kuris yra jūsų širdyje.

Arkangelas Mykolas, 2005 m. balandžio 15 d.

…galite ieškoti naujų religijų ir naujų žmonių, nešančių jums žinias, bet taipogi galite pasilikti tradicinių religijų ir bažnyčių rėmuose. Viską lemia ne išorinė priklausomybė teisingai ar neteisingai religinei krypčiai, viską lemia jūsų vidinis siekis ir tiesos paieška jūsų pačių viduje.

Tėvas Pijus, 2005 m. balandžio 19 d.

Išmintingas žmogus Dievo ieško vienintelėje vietoje, kur Jis būna,- savo širdyje. Mažiau išmintingas žmogus išminties ieško ne savyje, išorinėse religijose ir tikėjimuose. Ir jis gauna savo pamokas Kelyje.

Melchisedekas, 2005 m. gegužės 4 d.

Tiesa, Dievas, Meilė yra ne jūsų išorėje. Jie yra jūsų viduje.

Jėzus, 2009 m. sausio 3 d.

…neieškokite ne savo pačių viduje to, kas būtina jūsų dvasiniam augimui. Ieškokite savo viduje: ten – durys, vedančios į amžinybę.

Gautama Buda, 2009 m. gruodžio 13 d.

T. N. Mikušinos komentaras[2] Mokymo nuostatai “Kelias į Dievą yra mūsų viduje, mūsų širdyse”:

Išminties Valdovai milijonus metų moko žmoniją Vidinio Kelio, mistinio ryšio su Dievu, kuris yra kiekvienos žmogiškosios būtybės viduje. Ir, nežiūrint to, kad yra išorinės religijos, šių religijų rėmuose visuomet buvo žmonės – atsiskyrėliai, jogai, pranašai, mistikai – kurie ėjo Vidiniu Keliu. Kriščionybėje tai kabalistai – krikščioniškieji mistikai. Islame tai sufizmas – mistinė islamo srovė. Budizme tai Vadžrajanos kelias, arba Deimanto vežimas. Induizme tai joga ir meditacija – samadchi būsenos pasiekimas. Todėl, kaip matote, visoms šioms praktikoms tūkstančiai metų ir nėra nieko naujo, siekiant surasti vidinį mistinį ryšį su Dievu.

Pateiksime dar keletą fragmentų iš Išminties Valdovų laiškų.

Galingasis Kosmosa, 2005 m. gegužės 3 d.:

…viskas yra jūsų viduje. Ir pasauliai susijungia jūsų viduje. Ir visi jūsų pasiekimai kaupiasi jūsų viduje. Jūs absoliučiai unikalūs. Ir jūs iš tikrųjų sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Iš tiesų jūs ir esate Dievai.

Iš pat pradžių jūs buvote pagimdyti Dievais ir jūs panorėjote sukurti šį iliuzinį pasaulį, kuriame esate. Ir štai pagaliau jūs iki soties prisižaidėte savo iliuzijoje. Ir atėjo laikas sugrįžti į savo realybę, į savo gimtąjį pasaulį.
Viešpats Šiva, 2011 m. birželio 21 d.:

Ir pradėti reikia nuo savęs. Nuo savo asmeninių tarpusavio santykių su Dievu, esančiu jūsų viduje. Tada, kai nustatote savo asmeninius tarpusavio santykius su vidiniu Dievu, jūsų gyvenimas pradeda keistis. Tai jūsų pasirinkimas, kurį privalote padaryti nedelsdami.

Numylėtinis Jėzus, 2007 m. sausio 8 d.:

Ir tada, kai Dievo ieškote dėl to, kad įgytumėte gyvenimo prasmę ir pradėtumėte mokyti šios prasmės kitus, tai jūs neateinate pas Dievą, o tik tolstate nuo Jo.

Tik tada, kai jūs randate visišką pasitenkinimą bendraudami su Dievu savo viduje ir jums nereikia savo tyliu džiaugsmu su niekuo pasidalinti, nes esate visiškai patenkinti ir laimingi, tik tada jūs randate tikrąjį Dievą.

AŠ ESU TAS KAS AŠ ESU, 2010 m. sausio 12 d.:

Buvimas Dievuje jūsų sieloms yra natūralus. Ir šitai yra tai, ko jūs savo pasaulyje be galo ilgitės ir ieškote.

O viskas, ko ieškote, yra šalia jūsų už kelių centimetrų, jūsų viduje, jūsų širdyse. Jūsų Šviesa, jūsų Namai. Realioji jūsų dalis.

Amžinojo Gyvenimo supratimas ir palaipsninis savęs atskyrimas nuo visko, kas nėra amžina, yra tai, kas jus turi jaudinti pirmiausia. Tada, kai veržiatės į Šviesą, kai jūs žinote, kad esate nemirtingi ir šioje planetoje sustojote tik laikinai, tada judate Keliu link Dievo.

<…>

Nereikia ieškoti Dievo egzistavimo įrodymų ir nereikia jėgų eikvoti tam, kad įrodytumėte sau amžinojo Gyvenimo egzistavimą. Yra Kelias, besitęsiantis jūsų širdyje. Dievas pasirūpino tuo, kad kiekvienas iš jūsų galėtų gauti tiesioginį priėjimą prie Dieviškojo pasaulio. Per asmeninę mistinę patirtį, per asmeninį prisilietimą su Amžinybe.

Todėl tie iš jūsų, kurių mentaliniam kūnui reikalingi įrodymai, galite jų ieškoti. O aš kviečiu jus eiti pačiu trumpiausiu Keliu, besitęsiančiu jumyse, jūsų širdyje. Ir patikėkite manimi, kad nors kartą gyvenime kiekvienam iš jūsų yra galimybė praverti Dieviškojo pasaulio dureles. Ir pajusti amžinybės kvėpavimą.

Niekas iš jūsų negali pasakyti, kad nors kartą gyvenime nesate jautę tylios palaimos minučių, kai iš jūsų širdies tarsi sruveno palaima ir susitaikymas. Ir štai ši būsena yra tikroji būsena. Jūs gavote šią patirtį. Dabar visa kita jūsų gyvenime, kas jums trukdo nuolatos būti šios sąmonės būsenos, palaipsniui turi jus palikti.

Numylėtinis Lanello, 2005 m. gegužės 24 d.:

Kelias į Dievą visada yra tik jūsų viduje, jūsų širdyse. Ir išgirsti Dievo balsą jūs galėsite savo širdžių tyloje. Todėl jūsų pagrindinė užduotis bus klausytis savo širdies. Mokytis klausytis savęs, Aukščiausios jūsų pačių dalies. Ir palaipsniui atsisakyti visko, kas apsunkina jus ir trukdo šį ryšį užmegzti.

Jūs patys renkatės arba šio pasaulio dalykus, arba galimybę išgirsti tylų vidinį balsą savo viduje.

Padma Sambhava, 2005 m. balandžio 23 d.:

Dievas kalba su jumis širdies kalba ir Jis kalba su jumis jūsų širdyje.

Viešpats Šiva, 2009 m. birželio 24 d.:

Kokią daugybę dalykų sugalvojo žmonija, kad supriešintų šiuos visus dalykus vienintelei Tiesai – Dievui, kuris yra jūsų širdies tyloje.

Įeikite į savo širdies tylą. Ir turėsite etaloną, su kuriuo lyginsite tai, su kuo susitinkate savo gyvenime. Jūs lyginsite būsenas, kurios jums kyla prisiliečiant prie jūsų pasaulio menkniekių, su ta Dieviškosios harmonijos ir tylos būsena.

Numylėtinis Babadži, 2008 m. gruodžio 28 d.:

Yra mechanizmas, kuris egzistuoja jūsų širdyse, ir šis mechanizmas visada žino, į kurią pusę jūs judate. Ir tada, kai judate Šviesos link, neturite jokių abejonių.

Numylėtinis Alfa, 2005 m. birželio 1 d.:

Susikoncentruokite į savo širdį. Tik jūs ir jūsų širdis, numylėtiniai.

Jūsų pasaulyje daugiau nieko nėra. Jūsų širdyje yra vienintelis įėjimas į Dievo realybę.

<…>
Jūs vaikai. Jūs negalite, būdami savo sąmonės lygyje, sąmoningai dalyvauti kuriant pasaulius ir palaikant šiuose pasauliuose tvarką ir švarą. Bet atėjo laikas, kai turite suaugti.

Jūsų baigiamasis egzaminas tam, kad įstotumėte į suaugusiųjų pasaulį, yra surasti įėjimą savo širdyje, surasti įėjimą į realų Dievo pasaulį.

Aš labai tikiuosi, kad jūs visi, kas skaitote šias eilutes, sugebėsite išlaikyti savo baigiamąjį egzaminą, egzaminą, duodantį jums teisę tapti Dievo bendrakūrėjais ir sąmoningai padėti perkelti į gyvenimą Dievo planą šiai visatai. Jūs turite praeiti per siauras slaptas dureles, paslėptas jūsų širdyje, jos slaptojoje buveinėje.

Ir kad ir kas jus šauktų į viliojančias kosmoso platybes pažinti tolimųjų pasaulių, esančių už jūsų pačių ribų, netikėkite jais. Visi pasauliai, įėjimas į tolimuosius ir kitus pasaulius yra jūsų širdyje. Raktas durims, esančioms jūsų širdyje, yra Meilė.

O atidarysite šias duris savo sąmonės, savo Dieviškosios sąmonės, pagalba.

Jūsų išorinė sąmonė ir jūsų išorinis protas jums kliudys. Ir siųs jums kaskart vis naujas kliūtis jūsų kelyje.

Bet dabar žinote, kur yra slaptosios durys į pasaulį, iš kur jūs atėjote ir kur turite sugrįžti. Pasistenkite savo gyvenimiškuose išbandymuose nepamesti rakto nuo šių durų. Ir pasistenkite pašalinti iš savo sąmonės viską, kas trukdo jums prasisprausti pro šias siauras duris.

Džvalas Kulas, 2010 m. sausio 11 d.:

Svarbiausia jums yra surasti vidinį sąskambį su Dieviškuoju pasauliu. Tada, kai jūsų širdies kompasas veikia, jums nebaisūs jokie iliuzinio pasaulio gundytojai. Jūsų širdis žino Tiesą. Ir tada, kai esate apimtas besąlyginės Meilės jausmo viskam, kas jus supa, būtent būdami šios būsenos sugebate įžvelgti Tiesą. Gaudykite šiuos džiaugsmingus jūsų gyvenimo momentus. Dievas juos duoda jums.

Valdovas Hilarionas, 2009 m. liepos 5 d.:

Dieviškojo pasaulio riba eina jūsų širdyse. Būtent ten, po šarvų sluoksniu, yra Dievas. Ir tada, kai kiekvienas žmogus sugebės atverti savo širdį, visa žmonija sugrįš į tuos laikus, kai žmonės Žemėje jautė nuolatines laimės ir Meilės būsenas.

Paskaitų ciklą tema „Mokymas apie Dievą Išminties Valdovų Laiškuose“ paruošė Olga Ivanova.

 


[1] Mikušina T.N. Senojo Mokymo Sūtros./Valdovų Laiškai per T.N.Mikušiną.–Omskas: Leidybos Namai“SiriuS“, 2012.-224 psl.
[2] Tekstas iš seminaro „Senojo Mokymo Esmė“ ( Pamaskvė, 2013m. gegužės mėn.) audio įrašo. 

 

2014 © Sirijus