Medžiugorjės pranašystės

Medžiugorjė (slaviškas pavadinimas, reiškiantis vietą tarp kalnų) paskutiniais dešimtmečiais tapo unikalia vieta pasaulyje, kur suvažiuoja žmonės iš viso pasaulio – skirtingos odos spalvos, turtingi ir vargšai, jauni ir seni. Nėra čia metuose ar sezone dienos, kad nesigirdėtų kalbant skirtingomis pasaulio kalbomis.

Visa tai prasidėjo 1981 metų birželio 24 dieną, kai Podborde, kas yra Bjakoviči kaimo dalimi, pagal šešių vaikų liudijimą, buvo Švenčiausios Dievo Gimdytojos apsireiškimas.

Nuo šios dienos, pagal vizionierių žodžius, Dievo gimdytoja pasirodo kiekvieną dieną, kviesdama visus taikai ir atsivertimui.

Atsižvelgdami į maldininkų kiekį, kurie aplankė šią vietą ( per paskutinius dvidešimt metų virš dvidešimt milijonų ), ją galima vadinti pasauliniu maldų centru, maldos sostine.

Tarpukalnė kartu su Bjakoviči, Miletinos, Šurmancės ir Vionicės kaimais sudaro katalikų parapiją, kurioje šiandieną yra maždaug 4 tūkst. gyventojų.

1981 m. birželio 24 dieną keturiems nedidelio kroatų Medžiugorjės (Bosnija) kaimo vaikams apsireiškė, kaip jie paskui namuose pasakojo, Dievo gimdytoja; sekančią dieną Ją pamatė dar du jų draugai. Nuo to laiko, pagal šių šešių vaikų liudijimus, Ji jiems apsireiškia – arba visiems kartu, arb atskirai – iki šiol, štai jau virš 20 metų. Ji jiems vadovauja maldiniame gyvenime ir per juos perduoda trumpus laiškus visiems tikintiesiems ir likusiam pasauliui – su kvietimais atsiversti.

Pagal šešių jaunų vizionierių liudijimus, Dievo gimdytoja apsireiškia kiekvieną dieną, nuo 1981 m. birželio 24 dienos. Pirmą dieną vizionieriai buvo išsigandę ir pabėgo. Antrą dieną jie atsakė į pašaukimą ir meldėsi kartu su Švenčiausiąja Mergele Marija. Štai kodėl birželio 25 diena švenčiama kaip Pasaulio Karalienės apsireiškimų metinės.

Įvykiai Medžiugorjėje iš karto gi įgavo didelį rezonansą ir, savaime aišku, iššaukė pasaulyje didelį susidomėjimą: matantys ( juos vadina kitaip – pranašai, vizionieriai, aiškiaregiai ir t.t.) buvo tyrinėjami ir savo įprastame gyvenime, ir apsireiškimų metu daugeliu pačių kruopščiausių mokslinių-medicininių tyrimų, tik patvirtinančių, kad su jais, visiškai paprastais žmonėmis, šiomis minutėmis iš tikrųjų vyksta kažkas tai nepaaiškinamo ir kad apie jokią apgaulę, žaidimą, imitaciją negali būti ir kalbos. Tarpukalnė tapo vieta, kur kiekvienais metais veržiasi iki pusantro milijono piligrimų-maldininkų, apie tai jau parašyta, galima pasakyti pakankamai daug literatūra visomis pagrindinėmis pasaulio kalbomis ir apie įvykius, kurie vyksta tolimame kroatų kaime, žino visuose žemės kampeliuose.

Greitai po apsireiškimų pradžios, Švenčiausioji Dievo gimdytoja pradėjo duoti laiškus vizionieriams. Trečią dieną Ji pasakė: „Taika, taika, taika – ir tik taika. Pasaulis turi sustoti ne tik tarp Dievo ir žmogaus, bet ir tarp žmonių!“

Pagrindas, apie ką su mumis kalba Dievo gimdytoja savo laiškuose – Tikėjimas, Atsivertimas, Malda ir Pasninkas.

Nuo 1984 metų kovo 1 dienos Švenčiausioji Dievo gimdytoja – Pasaulio Karalienė, kaip Ji pati prisistatė vizionieriams, – perdavė laiškus atėjusiesiems ir maldininkams ketvirtadieniais. Nuo 1987 metų sausio 25 dienos Pasaulio Karalienė perduoda savo laiškus kiekvieno mėnesio 25 dieną per vizionierę Mariją Pavlovič-Lunetti. Šiuos laiškus galima surasti knygoje „Pasaulio Karalienės Laiškai“.

Štai kai kurie Motinos Marijos laiškai, kuriuos Tarpukalnėje užrašė jauni vizionieriai :

“Vakarai vysto civilizaciją, netekusią Dievo – taip, kaip lygtai patys būtų asmeniniu kūrėju“ (15.10.81)…

“Jūs patys žemėje pasidalijote. Musulmonai ir stačiatikiai tais pačiais pagrindais, kaip ir katalikai, lygūs prieš Mano Sūnų ir prieš Mane”. “Visi jūs Mano vaikai. Aišku, visos religijos tarpusavyje nelygios, bet visi žmonės prieš Dievą lygūs. Tam, kad išsigelbėtumėte, nepakanka paprasčiausiai priklausyti katalikų Bažnyčiai; reikia sekti Dievo Įsakymais ir savo sąžine“. „Nepriklausantys katalikų konfesijai nuo to netampa žemesnio laipsnio Dievo kūriniais, sukurtais pagal Dievo paveikslą ir pašauktais vienąkart sugrįžti į Tėvo namus“. “Išgelbėjimas dovanotas visiems be išimties. Pasmerkti tik tie, kurie sąmoningai atmeta Dievą“.

Rusų skaitytojui, galbūt ypač įdomu bus sužinoti, ką 1981 m. Dievo gimdytoja, atsakydama į klausimus, kuriuos jai uždavė vaikai vieno vienuolio iš Mostaro prašymu, atsakė ir į klausimą apie Vakarų ir Rytų likimus. Ir šiame atsakyme, turinčiame tą vakarų civilizacijos „be Dievo“ charakteristiką, kurią mes jau pacitavome, buvo ir tokie žodžiai: „Rusija taps šalimi, kur Dievo garbė bus didžiausia”.

Rusija taps šalimi,
kur Dievo garbė bus didžiausia.

(Iš Motinos Marijos Tarpukalnės pranašystės)


Šio skyriaus aprašymui, panaudota šių svetainių medžiaga:
1. http://www.novosvit.com/paradigma/yavlenia/yavlenia1.html
2. Elektroninė žurnalo „Kontinentas“ versija, 2003, № 115, http://magazines.russ.ru/continent/2003/115/iadai.html 

2014 © Sirijus